Tacha Elung: "Mere brug for inklusion end nogensinde"
Alle nyheder
Artikel

Mere brug for inklusion end nogensinde

Mange almindelige førskolebørn - børn uden særlige behov for diagnoser og inklusion - kræver i dag særlig opmærksomhed, alene fordi de mangler livsduelighed.

Inklusion

Ikke kun lærere og pædagoger i skolerne står i dag over for en stor udfordring med inklusion. Opgaven er også overvældende i vuggestuer og børnehaver, mener Tacha Elung, som kan skrive både forfatter, lærer, konsulent på inklusionsområdet og indehaver af Systemisk-consult på sit visitkort. Og så er hun underviser på Seminarer.dk’s inklusionsvejlederuddannelse.

Se også relevant uddannelse i AKT og Inklusion her.

Selv børn uden særlige behov eller diagnoser har brug for ekstra og særlig opmærksomhed. De mangler store dele af det, der er definitionen på livsduelighed såsom selvkontrol, behovsudskydelse og indgåelse af kompromisser. Mange børn vokser op og bliver behandlet, så de får en oplevelse af sig selv som en lille konge eller dronning, og når der er 20 af slagsen, er det vanskeligt at indgå i et fællesskab“, siger hun.

Tacha Elung har tre bud på, hvorfor vi står dér i dag:

Det første er, at børnene er vokset op i den digitale tidsalder, hvor både de og deres forældre ofte har deres opmærksomhed rettet mod telefon, tablet og computer på bekostning af nærværet. Det andet bud er, at forældrene i misforstået omsorg forsømmer at vende barnets ansigt ud mod verden, fordi hvert enkelt barn er et projekt. Dermed får børnene ikke øje på, at livet består af fællesskaber. Og endeligt skyldes det vores almindelige travlhed.

Derfor er inklusion blevet en større opgave end nogensinde, men i stedet for at tilføre de nødvendige ressourcer, har kommunerne sparet og dermed skudt sig selv i foden. For hvis pædagogerne ikke har den uddannelse og de ressourcer, der skal til, så breder der sig en træthedsstemning og en magtesløshed og en følelse af, at man ikke slår til som professionel”, mener Tacha Elung.

For meget fokus på adfærden

Der findes heldigvis redskaber og metoder, som kan hjælpe pædagogerne med den svære opgave, og det er netop, hvad Tacha Elung underviser dem i.

Hun argumenterer for, at man skal skifte fokus væk fra børnenes adfærd til at se på, hvad der ligger bag adfærden. Man skal ind i børnenes hoveder og forstå, hvordan det giver mening for børnene at agere, som de gør. Når den forståelse er på plads, kan man sætte de rette tiltag i gang.

Også det at møde barnet med positive forventninger kan skabe forandring:

Vi skal være meget bevidste om, at vi ikke skaber negativt dominerende historier i vores frustration over, at det er svært at være dér. Det er bydende nødvendigt, at vi skaber alternative historier, fordi vi med en positiv forståelse af barnet også møder det på en ny måde, som får barnet til at ændre sig”, siger Tacha Elung.

Meget kan altså opnås ved, at den voksne ændrer sin indstilling, men der er også mere konkrete redskaber, såsom at ignorere negativ adfærd, rose den positive adfærd og at fortælle barnet, hvad det må i stedet for at fortælle det, hvad det ikke må. Ved at undgå de mange negationer, ændres dynamikken.

Se også relevant uddannelse i AKT og Inklusion her.

Utilstrækkeligt at sende én på kursus i inklusion

Men er det noget, som kan læres på et kursus?

Man skal helt ind og arbejde med sit mindset, så det er ikke så let, men at dømme ud fra kursisternes reaktioner bagefter, er der meget at hente. De føler, at de udvikler sig som pædagoger, samtidig med at de får nye redskaber med hjem. Men man falder let tilbage til gamle mønstre, så man skal helst være flere af sted fra den samme institution for at støtte hinanden i processen. Og man skal blive ved med at følge op, for det er en kulturændring, der skal til, og den opnår man ikke ved at sende én på kursus og så håbe på, at det breder sig til hele institutionen”, siger Tacha Elung.

Skal vi komme til jer?

Har du spørgsmål omkring en eventuel hjemtagelse af uddannelsen til din kommune eller arbejdsplads, så kontakt da venligst Seminarer.dk på 66159043 og spørg efter projektkoordinator, Tina Lynge.

Relevante arrangementer

AKT-uddannelse
Uddannelse

AKT-uddannelse

Jylland

Bliv certificeret AKT-/Inklusionsvejleder med denne 10-dages AKT uddannelse i selskab med konsulent Tacha Elung, konfliktmægler Jan Andersen, jurist Bente Adolphsen og specialist i klinisk børnepsykologi Rikke Yde Tordrup.

I fællesskab sørger de for, at du bl.a. tager fra AKT uddannelsen med:

Kompetencer til at supervisere kolleger ift. de problemstillinger, de oplever som udfordrende  Teoretisk viden om specifikke udviklingsforstyrrelser og redskaber til at igangsætte inkluderende handleplaner  Træning i brug af redskaber, der kan hjælpe klasser med et højt konfliktniveau  Praksisnære samtalekort til styrkelse af dialogen med såvel markante som ressourcesvage forældre  Viden om, hvornår og hvordan du skal underrette de sociale myndigheder, og hvilke tavshedspligtregler der findes 

Find datoer for alle modulerne nederst på siden.

Holdet for 2024/2025 er nu åbent for tilmeldinger. Mere end 2/3 af pladserne er allerede taget. De sidste mange år er uddannelsen blevet udsolgt, så vent ikke for længe. 

Få pladser tilbage
Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere