Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet - Seminarer
Rusmiddelproblematikker graviditet
Børn & unge
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

 • Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede
 • Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges
 • Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg
 • Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde
 • Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Tryghed og stabilitet i den første tid af et spæd- og småbarns liv har stor betydning for dets trivsel og udvikling og for dets fysiske, psykiske og relationelle sundhed.  

Når der er psykosociale problemer, rusmiddelproblematikker og/eller psykisk sygdom i familier i familiedannelse, kalder det på tværfaglig specialistviden at skabe de bedst mulige rammer for mødet med den gravide, barnet og familien.     

Når rusmidler er en del af familiedannelsesprocessen  

Jo mere kompleks den gravides situation er, des flere fagprofessionelle indsatser og møder skal den gravide forholde sig til.  Måske frygter hun og partner for anbringelse af barnet, hvilket skaber usikkerhed, angst og øget stress og kan være en forhindring eller begrænsning for samarbejdet med kvinden og familien.  

Så hvordan skaber du som professionel troværdighed, transparens og oprigtighed i relationer i mødet med sårbare gravide i praksis, når der hos borgeren kan være en iboende frygt for mødet med fagfolk - måske allerede inden mødet?  

På dette kursus åbner vi for tværfaglige perspektiver på den sårbare graviditet og familiedannelsesproces, hvor rusmiddelproblematikker hos en eller begge forældre er en del af barnets start på livet. Dine undervisere på dagen er Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

Traumebevidst tilgang i arbejdet med sårbare gravide

På den første del af dagen ser Anna-Katherine Højland nærmere på teoretiske aspekter af mødet mellem fagprofessionelle og den gravide kvinde samt vordende familie i både et eksistentielt fænomenologisk perspektiv og et traumebevidst perspektiv.  

Vi fokuserer på den tidlige relationsudvikling med det ufødte barn, på relationsdannelsen efter fødsel og den postnatale tilknytning. Samtidig udfoldes mentaliseringsbegrebet i forhold til forældre-barn-relationen, og vi ser på, hvordan vi kan hjælpe forældre med egen indre lidelse og vanskeligheder i en relationsstøttende indsats med fokus på det sårbare barns signaler og behov. 

Traumer, livssituation og tilknytningshistorik hos sårbare forældre kan påvirke mentaliseringsevnen negativt. Det er vigtigt, at arbejdet i graviditet og barselsperiode tilrettelægges med blik for dette. Graviditet er en periode, hvor der er forøget risiko for en aktivering og reaktivering af psykiske sygdomme og symptomer, og hvor tidligere traumer kan spille en stor rolle for, hvordan samarbejdet forløber fremadrettet med den gravide og den vordende familie.  

Det er derfor også af stor betydning, at du selv som fagperson er bevidst om, hvad du bærer med ind i mødet med familien, og hvad der kan aktiveres i dig i disse møder. For hvilken forestilling og fortælling kommer du selv med, og er der noget, du ubevidst kan komme til at trigge hos kvinden?  

Anna-Katherine Højland giver dig indsigt i: 

 • Et eksistentielt-fænomenologisk perspektiv i mødet med familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede  
 • Et traumebevidst perspektiv
 • At genbesøge traumer kort som et afsæt for at forstå familiens historik og skabe tilpassede indsatser 
 • Greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges 
 • Mentalisering og følelsesmæssig regulering i forhold til tilknytning og omsorg 
 • Compassionfokuseret arbejde i det relationelle møde 

Oprigtighed skaber bedre betingelser for samarbejde

Anden del af dagen byder på praksisnære perspektiver, hvor Michela Wedel giver konkrete tips til at undgå faldgruberne i det helhedsorienterede relationsarbejde samt inspiration til oprigtig og pålidelig kommunikation. 

Michela Wedel har 12 års praksisnær erfaring med udsatte gravides komplekse problemstillinger og kender vigtigheden af et stærkt tværfagligt samarbejde omkring barn og familie. På kursusdagen belyser hun, hvordan man fagprofessionelt skaber de bedste forudsætninger for forebyggelse – både for barn og forældre. 

Michela Wedel deler ud af konkrete metoder og tilgange til styrket samarbejde og gennemskuelighed for borgeren og dykker ned i: 

 • Tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar, gravid kvinde (eksempelvis rusmidler, tilbageholdelse med samtykke, urinscreeninger, Barnets Lov ift. målgruppen) 
 • Det tværfaglige samarbejde i praksis: hvordan undgår vi risikoen fra faglig splitting (både bevidst og ubevidst)? 
 • Hvordan vi holder fokus på barnets ret og tarv 
 • Relationel koordinering: opmærksomhed på at sætte sig ind i hinandens sted i alt samarbejdet omkring en familie - kortlægning af alle samarbejdspartnere, netværk og en helhedsorienteret tilgang  
 • Tips og inspiration til troværdig kommunikation med borgeren: bevidsthed om sprog og kropssprog 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til professionelle i kommunale, regionale og specialiserede indsatser, der beskæftiger sig med ufødte børn, børn, familie, pårørende og graviditet i et rusmiddelperspektiv. Kurset henvender sig til alle professionelle, der arbejder med udsatte familier og sårbare gravide, samt til medarbejdere i familiehuse, familieambulatoriet, rusmiddelcentre, læger, psykologer, psykiatere, familiebehandlere og -rådgivere, socialrådgivere, pædagogisk personale, sundhedsplejersker, sygeplejersker og jordemødre.  

Dagens undervisere

Anna-Katherine Højland
Klik for at se
Michela Wedel
Klik for at se
Anna-Katherine Højland
Anna-Katherine Højland
Cand.psych.aut
Anna-Katherine Højland er Cand.psych.aut., specialist i klinisk børne- og ungepsykologi & klinisk psykologi, jordemoder. Privatpraktiserende psykolog, stifter og ejer af EKSISTENS Psykologisk klinik for Gravide, Fødsler, Spædbørn, Tilknytning, Forældre & Familier.

I mere end 29 år har Anna-Katherine Højland arbejdet med gravide og spæd- og småbørnsfamilier og har specialiseret sig inden for tilknytning, mentaliseringsbaseret terapi og kognitiv terapi. Sammen med compassionfokuseret terapi anvender hun disse tilgange i arbejdet med at hjælpe forældre med at hjælpe deres børn. Hun er udpeget NBO-underviser i Danmark, og har uddannet flere hundrede i metoden omkring at hjælpe nye forældre med at møde deres barn på en spædbarnsfokuseret og relationsstøttende måde.

Derudover underviser Anna-Katherine Højland bl.a. på Københavns Professionshøjskole i Spæd- og småbarnsobservation og underviser og superviserer mange professionelle mange andre steder i Danmark vedrørende sårbare gravide, spædbørn, sårbare forældre-barn-relationer, perinatalt mentalt helbred, infant mental health og præ- såvel som postnatal tilknytning og familiedannelse.
Michela Wedel
Michela Wedel
Socialrådgiver, og stifter af foreningen for Fremtidens Børn
Michela Wedel er uddannet bachelor i socialrådgivning, opkvalificeret inden for biologisk antropologi og human osteologi og har igennem 12 år mødt mere end 1100 gravide kvinder med rusmiddelforbrug. Hun er erfaringsbaseret specialist i risikofaktorer under graviditeter med afhængighed af rusmidler, med et særligt tæt kendskab til lovgivningernes spændingsfelt imellem Sundhedsloven og Serviceloven og har indgående kendskab til udfordringer og potentialer i mødet mellem sårbare gravide og professionelle.
TID & STED:
Det sker:
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.