Udviklingstraumer – forstå, hvordan traumer i barndommen påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt i voksenlivet - Seminarer
Udviklingstraumer
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Udviklingstraumer – forstå, hvordan traumer i barndommen påvirker selvregulering, selvbillede og evnen til kontakt i voksenlivet

Barndomstraumer påvirker og hæmmer evnen til kontakt med én selv og andre og ligger som en skjult dimension bag mange psykiske lidelser og fysiske problemer i voksenlivet. Vær med på denne kursusdag, hvor psykolog Mehrak Lykkeberg stiller skarpt på udviklingstraumer, og hvordan de kommer til udtryk i voksenlivet. Hun gennemgår, hvordan du genkender traumereaktioner og støtter traumeramte voksne i deres udviklingsprocesser. 

Med fra kurset får du: 

  • Viden om udviklings-/tilknytningstraumer 
  • Viden om traumereaktioner som PTSD, kompleks PTSD og belastningsreaktion  
  • Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de måder, mennesker med udviklingstraumer ofte er i verden på – særligt i relationelle sammenhænge 
  • Introduktion til udvalgte metoder og deres tilgange til behandling af mennesker med traumereaktioner 
  • Viden om, hvordan du bedst møder og støtter personer med traumereaktioner, samt redskaber til håndtering af typiske traumereaktioner såsom forhøjet alarmberedskab, genoplevelser og dissociation 

At forstå traumet som årsag til psykiske lidelser

Hvordan forstår vi psykiske lidelser i dag, hvilke bagvedliggende årsager har vi en tendens til at overse, og hvordan overkommer vi den institutionelle berøringsangst over for barndomstraumer? 

Udviklingstraumer kan meget vel være en af de mest udbredte bagvedliggende årsager til sundhedsproblemer i dag. Mange fejldiagnosticeres og fejlbehandles, da udviklingstraumer ofte overses som bagvedliggende årsag til en række psykiske lidelser såsom angst, depression, OCD, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser etc. 

Mange undersøgelser viser, at relationelle traumer i barndommen har langt større skadelig effekt for personlighedsudviklingen end enkeltstående traumer og traumer forårsaget af noget, der ikke har med mennesker at gøre. De diagnostiske kriterier for PTSD indfanger ikke, hvordan tidlige traumer, mishandling og omsorgssvigt påvirker mange aspekter af barnets udvikling og giver forhøjet risiko for psykiske, sociale og fysiske forstyrrelser. Symptomer på udviklingstraumer kræver ofte andre behandlingsmetoder, end traditionel PTSD-behandling tilskriver.  

I tilfælde af tidlige traumer og udviklingsmæssige skader kan en person blive fastholdt i en defensiv respons. En kamp-flugt-frys-reaktion, der ikke er afsluttet, hvilket skaber en konstant følelse af trussel og igangsætter vedvarende angst- og stressreaktion. Nervesystemet er på overarbejde og påvirker mange aspekter i personens liv negativt.  

Dagens indhold

På denne kursusdag sætter psykolog Mehrak Lykkeberg fokus på udviklingstraumer og de karakteristiske måder, som traumereaktioner viser sig i voksenlivet på - både psykisk og fysisk, i relation til én selv og til andre. Hun introducerer forskellige tilgange i forståelse og behandling af traumer og gør dig klogere på diagnoserne PTSD og C-PTSD. Med udgangspunkt i cases vil vi sammen drøfte de udfordringer, som vi som fagpersoner møder i kontakt med traumatiserede personer, samt lære, hvordan en støttende og anerkendende tilgang kan forebygge retraumatisering og reducere konfliktniveau i professionelle sammenhænge.  

Dagens udbytte  

  • Viden om udviklings-/tilknytningstraumer 
  • Viden om traumereaktioner som PTSD, kompleks PTSD og belastningsreaktion  
  • Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de måder, mennesker med udviklingstraumer ofte er i verden på - særligt i relationelle sammenhænge 
  • Introduktion til udvalgte metoder og deres tilgange til behandling af mennesker med traumereaktioner 
  • Viden om, hvordan du bedst møder og støtter personer med traumereaktioner, samt redskaber til håndtering af typiske traumereaktioner såsom forhøjet alarmberedskab, genoplevelser og dissociation 

Dagens underviser

Mehrak Lykkeberg
Klik for at se
studenterraadgivningen
Klik for at se
Mehrak Lykkeberg
Mehrak Lykkeberg
Autoriseret psykolog og godkendt specialist i psykoterapi (voksne) af Dansk Psykolog Forening.
Mehrak Lykkeberg har alsidig klinisk erfaring med behandling af komplekse traumer og personlighedsforstyrrelser, herunder særlig erfaring med behandling af senfølger efter seksuelle overgreb. Hun er efteruddannet i kognitiv terapi, mentaliseringsbaseret gruppeterapi og Somatic Experiencing (SE).

Mehrak Lykkeberg har arbejdet i psykiatrien ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård som både chefpsykolog, behandler og projektleder. På Stolpegård var hun tilknyttet Ambulatorium for traumer og personlighedsforstyrrelser. Mehrak Lykkeberg var desuden med til at starte Kompetencecenter for Psykoterapi for Region Hovedstadens Psykiatri. Hun var projektleder for udvikling af en fokuseret mentaliseringsbaseret gruppebehandling af personlighedsforstyrrelser og ledte arbejdet med at udvikle en app til personer med PTSD.
studenterraadgivningen
Desuden har hun i en årrække været ansat i Studenterrådgivningen og arbejdet med unge og voksne med eksamens- og præstationsangst. Sidst har hun været ansat hos Center for Seksuelt Misbrugte (CSM:Øst), som faglig leder og behandler.

Mehrak Lykkeberg er i dag selvstændig psykolog med egen praksis med speciale i traumebehandling.
TID & STED:
Det sker:
Den 4. juni 2024 på Scandic Silkeborg
Den 31. oktober 2024 på Scandic Hvidovre
Den 6. november 2024 på Scandic Silkeborg

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.