BeCool - Angsthåndteringsprogram for børn og unge - Seminarer.dk
BeCool
Børn & unge
Uddannelse

BeCool – Angsthåndteringsprogram for børn og unge

Tag med på vejlederuddannelsen i BeCool og opnå kompetencer til at arbejde forebyggende med børn og unges angst og understøtte øvrig angstbehandling.

Du bliver undervist af ekspert og psykolog Søren Benedikt Pedersen, som bidrager med den nyeste viden om angst, stress og traumer, ligesom han bl.a. stiller skarpt på:

 • Realistisk tænkning vs. metakognitive strategier
 • Gradueret eksponering og trin-for-trin planer
 • Visualisering, åndedræt og afslapning
 • Guidet massage, leg, bevægelse og sanser
 • Assertiv adfærd, kropssprog og social færdighedstræning

Nye datoer til 2024 er nu klar. 

BeCool - Forebyggende og understøttende angsthåndtering målrettet børn og unge!

BeCool er et fleksibelt og praksisnært angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge i alderen 6-19 år. Programmet bygger på konkrete kognitive adfærdsterapeutiske strategier, som let kan anvendes i barnets eller den unges hverdag, og som har videnskabelig dokumenteret effekt, kombineret med en kropsorienteret og sansemæssig tilgang. Programmet gør det let at sammensætte både korte rådgivende samtaler, længerevarende individuelle samtaleforløb, samt gruppeforløb med deltagelse af børn eller unge og deres forældre.

Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet eller den unge og griber forstyrrende ind i familiens hverdag.

Problemerne viser sig f.eks. ved, at barnet eller den unge stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd, perfektionisme eller tvangspræget adfærd, eller ved at barnet har svært ved at blive afleveret i skolen, deltage i undervisningen, være med på tur, være alene hjemme eller sove ude. Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer, som f.eks. ondt i maven, svimmelhed og hovedpine eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

Med vejlederuddannelsen følger en trin-for-trin-guide i angsthåndtering, samt huskekort og arbejdsskemaer tilpasset børn og unge i forskellige aldersgrupper, som frit kan downloades og bruges til strukturering af både enkeltstående rådgivende samtaler og individuelle samtaleforløb af kortere eller længere varighed, samt gruppeforløb med forældredeltagelse.

Udbytte - I løbet af BeCool-vejlederuddannelsen får du nyeste viden om og træning i:

 • Angst, stress og traumer
 • Skalaer og skemaer til at måle og registre angst og bekymring
 • Realistisk tænkning vs. metakognitive strategier
 • Mål, motivation og belønning
 • Gradueret eksponering og trin-for-trin planer
 • Visualisering, åndedræt og afslapning
 • Guidet massage, leg, bevægelse og sanser
 • Assertiv adfærd, kropssprog og social færdighedstræning

Inkluderet i prisen for vejlederuddannelse indgår:

 • BeCool angsthåndteringsprogram for børn og unge
 • Trin-for-trin-guide til forbyggende angsthåndtering
 • Huskekort til at strukturere støttende samtaler
 • Arbejdsskemaer tilpasset børn og unge i forskellige aldersgrupper
 • PowerPoint Præsentation som frit kan bruges til oplæg og undervisning
 • Idékatalog med lege, åndedræts- afslapnings- og visualiseringsøvelser
Slide
Susanne Pallesen, deltager på BeCool uddannelsen:

"Rigtig god kombination af teori og praksis. Skønt at komme hjem med konkrete redskaber."

Slide
Line Jørgensen, deltager på BeCool uddannelsen:

"Dejligt kursus. Stedet har gode rammer. Oplæg og formidling var god, og underviserne var yderst kompetente og med højt humør.."

Slide
Cathrine Dasseville, deltager på BeCool uddannelsen:

"Det har været nogle super oplæg krydret med historier fra virkeligheden. Et fedt koncept som kan tages i brug med det samme. Man kan mærke at I brænder for programmer, det skinner igennem.."

Slide
Mette Bidstrup, deltager på BeCool uddannelsen:

"Fantastisk oplæg og oplægsholdere. Fed vekselvirkning mellem teori, øvelser og praksisfortællinger. Skønt sted i dejlige omgivelser.."

Slide
Hakan Serefoglu, deltager på BeCool uddannelsen:

"Det har været 3 fantastiske dage med godt og brugbart indhold. Jeg mener, at jeg har fået mange gode idéer og er blevet inspireret.."

previous arrow
next arrow
Undervisning 9:30 – 16:30 samt 19.30-21:00
Dag 1:
(Morgenmad fra 9:00-9:30)
Præsentation af Søren Benedikt Pedersen
Introduktion til BeCool Program
Praktisk øvelse: Opmærksomhed på krop og åndedræt
Årsager til angstlidelser hos børn og unge
Angst, stress og traumer – en forståelsesramme
(Frokost 13:00-14:00)
Amygdala og Den Kognitive Diamant
Samtalekort og registreringsskemaer
Gruppearbejde: Forventninger til vejlederuddannelsen?
Praktisk øvelse: Situation; tanke-følelse-krop og handling
(Middag 18:00-19:30)
19:30 – 21:00 Oplæg v. forælder/ung med angst, spørgsmål og diskussion
Undervisning fra 9:00 – 17:00
Dag 2:
(Morgenmad fra 7:00-9:00)
Opsamling fra i går og go-morgen-TV
Praktisk øvelse: Progressiv afspænding
Kognitiv omstrukturering vs. metakognitive strategier
Praktisk øvelse: Realistisk tænkning
(Frokost 12:00-13:00)
Mål, motivation og belønning
Gradueret eksponering / trin-for-trin planer
Gruppearbejde: Udfordringer ved forebyggende arbejde?
Praktiske øvelser: Leg, bevægelse, krop og sanser
(18:00-19:30 middag)
Undervisning 9:00 – 15:00
Dag 3:
(Morgenmad fra 7:00-9:00)
Opsamling fra i går og go-morgen-TV
Praktisk øvelse: Trygt sted
Vidensdeling og diskussion i plenum
Gruppearbejde: Struktureret problemløsning
Opsamling i plenum
(Frokost 12:00-13:00)
Selvværd, assertion og sociale færdigheder
Praktisk øvelse: Rollespil og kropssprog
Evaluering og afslutning.
slider-arrow
slider-arrow

Underviser:

Søren Benedikt Pedersen
Klik for at se
Søren Benedikt Pedersen
Søren Benedikt Pedersen
Cand.Psych
Søren Benedikt Pedersen er klinikchef og autoriseret psykolog. Han har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi og har siden 2012 specialiseret sig i angstbehandling til børn og unge baseret på Cool Kids Program og Chilled. Han har været ekstern lektor på Roskilde Universitet i faget sundhedsfremme med fokus på mental sundhed, empowerment og gruppedynamikker og er aktuelt ved at videreuddanne sig til kropsorienteret traumebehandler (SOMA-embodiment-practitioner).
TID & STED:
Hold 10: Den 10.-12. april 2024 på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia
Hold 11: Den 23.-25. oktober 2024 på Comwell Klarskovgaard, Korsør

Undervisning:
Dag 1: Kl. 9:30 – 16:30 samt 19.30-21:00
Dag 2: Kl. 9:00 – 17:00
Dag 3: Kl. 9:00 – 15:00
PRIS
Prisen for uddannelsen er kr. 11.240 ekskl. moms.

Prisen dækker inkluderede materialer, fuld forplejning (ekskl. drikkevarer) samt overnatning i enkeltværelse.

Du modtager uddannelsesbevis efter endt uddannelse.

BeCool - FAQ

Hvad er BeCool angsthåndtering?

BeCool er et fleksibelt angsthåndteringsprogram udviklet af psykolog Søren Benedikt Pedersen. Programmet er designet til at hjælpe børn, unge og deres forældre med at forebygge og håndtere angst.

Med Vejlederuddannelsen i BeCool kan fagprofessionelle blive klædt på med viden og redskaber, så de kan gøre en forskel for børn og unge med angst.

Virker BeCool angsthåndteringsprogram?

Angsthåndteringsprogrammer kan være meget effektive for mange mennesker, der lider af angst, og vi har fået meget positive tilbagemeldinger fra tidligere kursister på Vejlederuddannelsen i BeCool. I evalueringerne lyder det bl.a.:

Er topmotiveret og fyldt med en energi, der bare gi’r lyst til at komme ud og komme i gang!"

”Jeg føler mig klar til at gå i gang med BeCool, når jeg kommer hjem. Glæder mig”

Meget praksisnære og hands-on materialer og øvelser, som er nemme at implementere i hverdagen”

Det er dog vigtigt at huske, at angsthåndteringsprogrammer ikke nødvendigvis vil være en kur for alle, og at det kan tage tid at se forbedringer. Det kan også være nødvendigt at prøve forskellige angsthåndteringsstrategier af for at finde ud af, hvad der virker bedst for den enkelte. Det er også vigtigt at huske på, at angsthåndteringsprogrammer - selvom de kan være meget givende - ikke er en erstatning for professionel psykologisk behandling, hvis det er nødvendigt.

Hvis du eller en nær dig lider af angst og ønsker at prøve et angsthåndteringsprogram, kan det være en god idé at tale med din læge eller en psykolog om dine muligheder. BeCool er et angsthåndteringsprogram, som på ingen måder skal ses som en erstatning for psykologhjælp o.l.. Det er derimod tænkt som en understøttende indsats.

Læs også:

Artikel: Angst og skolefravær: "Vi skal se med barnet hele vejen rundt"

Artikel: Angst kan føre til skolevægring for børn og unge

Artikel: Når børn rammes af angst

Hvem er målgruppen for BeCool vejlederuddannelsen?

Vejlederuddannelsen henvender sig primært til dig, der indgår i det primære fagprofessionelle netværk omkring børn og unge, dvs. lærere, pædagoger, AKT, sundhedsplejersker, skoleledere, læger, psykologer og sagsbehandlere.

Vi oplever også stor interesse fra forældre og pårørende, som ønsker indsigt og forståelse i programmet. Forældre og pårørende er som udgangspunkt også velkomne til at deltage på uddannelsen, men de bør være opmærksomme på, at vejlederuddannelsen er udviklet og tilrettelagt fagprofessionelle.

Kan BeCool bruges til børn?

Ja, BeCool kan bruges til børn. Angsthåndteringsprogrammet er målrettet børn og unge i alderen 6-19 år.

Kan BeCool bruges hos unge?

Ja, BeCool kan bruges hos unge. Angsthåndteringsprogrammet er målrettet børn og unge i alderen 6-19 år.

Kan BeCool bruges til voksne?

Nej, angsthåndteringsprogrammet BeCool kan umiddelbart ikke bruges til voksne. Her er det andre programmer, metoder og redskaber, som skal i spil.

Hvem underviser på BeCool?

Underviser på uddannelsen i BeCool er autoriseret psykolog og klinikchef Søren Benedikt Pedersen. Med en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi har han siden 2012 specialiseret sig i angstbehandling til børn og unge baseret på Cool Kids, Chilled og nu BeCool.