BeCool - Angsthåndteringsprogram for børn og unge - Seminarer
BeCool
Børn & unge
Uddannelse

BeCool – Angsthåndteringsprogram for børn og unge

Tag med på vejlederuddannelsen i BeCool og opnå kompetencer til at arbejde forebyggende med børn og unges angst og understøtte øvrig angstbehandling.

Du bliver undervist af to eksperter på området – psykolog Søren Benedikt Pedersen og Gry Ravn Rønne, cand.pæd. i pædagogisk psykologi – og sammen bidrager de med den nyeste viden om angst, stress og traumer, ligesom de bl.a. stiller skarpt på:

 • Realistisk tænkning vs. metakognitive strategier
 • Gradueret eksponering og trin-for-trin planer
 • Visualisering, åndedræt og afslapning
 • Guidet massage, leg, bevægelse og sanser
 • Assertiv adfærd, kropssprog og social færdighedstræning

BeCool - Forebyggende og understøttende angsthåndtering målrettet børn og unge!

BeCool er et fleksibelt og praksisnært angsthåndteringsprogram målrettet børn og unge i alderen 6-19 år. Programmet bygger på konkrete kognitive adfærdsterapeutiske strategier, som let kan anvendes i barnets eller den unges hverdag, og som har videnskabelig dokumenteret effekt, kombineret med en kropsorienteret og sansemæssig tilgang. Programmet gør det let at sammensætte både korte rådgivende samtaler, længerevarende individuelle samtaleforløb, samt gruppeforløb med deltagelse af børn eller unge og deres forældre.

Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet eller den unge og griber forstyrrende ind i familiens hverdag.

Problemerne viser sig f.eks. ved, at barnet eller den unge stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd, perfektionisme eller tvangspræget adfærd, eller ved at barnet har svært ved at blive afleveret i skolen, deltage i undervisningen, være med på tur, være alene hjemme eller sove ude. Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer, som f.eks. ondt i maven, svimmelhed og hovedpine eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

Med vejlederuddannelsen følger en trin-for-trin-guide i angsthåndtering, samt huskekort og arbejdsskemaer tilpasset børn og unge i forskellige aldersgrupper, som frit kan downloades og bruges til strukturering af både enkeltstående rådgivende samtaler og individuelle samtaleforløb af kortere eller længere varighed, samt gruppeforløb med forældredeltagelse.

Udbytte - I løbet af BeCool-vejlederuddannelsen får du nyeste viden om og træning i:

 • Angst, stress og traumer
 • Skalaer og skemaer til at måle og registre angst og bekymring
 • Realistisk tænkning vs. metakognitive strategier
 • Mål, motivation og belønning
 • Gradueret eksponering og trin-for-trin planer
 • Visualisering, åndedræt og afslapning
 • Guidet massage, leg, bevægelse og sanser
 • Assertiv adfærd, kropssprog og social færdighedstræning

Inkluderet i prisen for vejlederuddannelse indgår:

 • BeCool angsthåndteringsprogram for børn og unge
 • Trin-for-trin-guide til forbyggende angsthåndtering
 • Huskekort til at strukturere støttende samtaler
 • Arbejdsskemaer tilpasset børn og unge i forskellige aldersgrupper
 • PowerPoint Præsentation som frit kan bruges til oplæg og undervisning
 • Idékatalog med lege, åndedræts- afslapnings- og visualiseringsøvelser
Undervisning 9:30 – 16:30 samt 19.30-21:00
Dag 1:
(Morgenmad fra 9:00-9:30)
Præsentation af underviserne Søren Benedikt Pedersen og Gry Ravn Rønne
Introduktion til BeCool Program
Praktisk øvelse: Opmærksomhed på krop og åndedræt
Årsager til angstlidelser hos børn og unge
Angst, stress og traumer – en forståelsesramme
(Frokost 13:00-14:00)
Amygdala og Den Kognitive Diamant
Samtalekort og registreringsskemaer
Gruppearbejde: Forventninger til vejlederuddannelsen?
Praktisk øvelse: Situation; tanke-følelse-krop og handling
(Middag 18:00-19:30)
19:30 – 21:00 Oplæg v. forælder/ung med angst, spørgsmål og diskussion
Undervisning fra 9:00 – 17:00
Dag 2:
(Morgenmad fra 7:00-9:00)
Opsamling fra i går og go-morgen-TV
Praktisk øvelse: Progressiv afspænding
Kognitiv omstrukturering vs. metakognitive strategier
Praktisk øvelse: Realistisk tænkning
(Frokost 12:00-13:00)
Mål, motivation og belønning
Gradueret eksponering / trin-for-trin planer
Gruppearbejde: Udfordringer ved forebyggende arbejde?
Praktiske øvelser: Leg, bevægelse, krop og sanser
(18:00-19:30 middag)
Undervisning 9:00 – 15:00
Dag 3:
(Morgenmad fra 7:00-9:00)
Opsamling fra i går og go-morgen-TV
Praktisk øvelse: Trygt sted
Vidensdeling og diskussion i plenum
Gruppearbejde: Struktureret problemløsning
Opsamling i plenum
(Frokost 12:00-13:00)
Selvværd, assertion og sociale færdigheder
Praktisk øvelse: Rollespil og kropssprog
Evaluering og afslutning.
slider-arrow
slider-arrow

Undervisere

Søren Benedikt Pedersen
Klik for at se
Gry Ravn
Klik for at se
Søren Benedikt Pedersen
Søren Benedikt Pedersen
Cand.Psych
Søren Benedikt Pedersen er klinikchef og autoriseret psykolog. Han har en efteruddannelse i kognitiv adfærdsterapi og har siden 2012 specialiseret sig i angstbehandling til børn og unge baseret på Cool Kids Program og Chilled. Han har været ekstern lektor på Roskilde Universitet i faget sundhedsfremme med fokus på mental sundhed, empowerment og gruppedynamikker og er aktuelt ved at videreuddanne sig til kropsorienteret traumebehandler (SOMA-embodiment-practitioner).
Gry Ravn
Gry Ravn Rønne
cand.pæd.pæd.psych. fra Danmarks Pædagogiske Universitet & medejer af FRIENDS Klinikken Børn & Unge Psykologisk Klinik og Trivselsfabrikken
Gry er uddannet lærer og har mange års erfaring inden for skole- og behandlingsområdet. Gry har en specialistuddannelse i Kognitiv Psykoterapi og har siden 2010 specialiseret sig i behandling af angstlidelser samt skolevægring. Gry tilbyder evidensbaseret behandling til børn og unge både individuelt og i grupper, video-konsultationer og hjemmebesøg.

Gry er certificeret Facilitator i FRIENDS Resilience© programmerne og har kurser i Cool Kids/CHILLED Angstbehandlingsprogram, Back2School, ACT Therapy, Metakognitiv Psykoterapi, Kropsorienteret Traumehealing ved Alé Duarte Somatic Experience, Gestalt Therapy fra GIS International, Mindfulness Instruktør, NADA-akupunktør, 1-1-2, Akuthjælper for Præhospital Region Sjælland.
TID & STED:
Hold 6: Den 7.-9. december 2022 i Fredericia på Trinity Hotel & Konference Center

Undervisning:
Dag 1: Kl. 9:30 – 16:30 samt 19.30-21:00
Dag 2: Kl. 9:00 – 17:00
Dag 3: Kl. 9:00 – 15:00
PRIS
Prisen for uddannelsen er kr. 10.670 ekskl. moms.

Prisen dækker inkluderede materialer, fuld forplejning (ekskl. drikkevarer) samt overnatning i enkeltværelse.

Du modtager uddannelsesbevis efter endt uddannelse.