Low arousal kursus (LA) - Seminarer
Header_low arousal digital
Digital læring
E-læring

Low arousal kursus (LA)

Varighed: 6 timer. Dette praksisnære e-læringskursus giver en introduktion til low arousal-tilgangen i teori og praksis samt viden og redskaber til at forebygge konflikt og voldsomme episoder. Du får bl.a. undervisning i konfliktforståelse, perspektiver på problemløsning, triggere, trivsels- og belastningstegn samt viden om tilpasning af dine egne krav, forventninger og adfærd.

Din underviser er Anne-Mette Sohn Jensen, der kombinerer teori og praksis og giver dig konkrete redskaber til download, som gør dig i stand til at anvende low arousal-tilgangen.

I dette e-læringskursus i low arousal får du bl.a.:

 • Undervisning i de grundlæggende elementer i low arousal-tilgangen
 • Perspektiver på problemløsning, konfliktnedtrapning og affektregulering
 • Forståelse for kravtilpasning, grænsesætning og energiregulering
 • Cases, der afspejler udfordringer og situationer, som kan opstå i pædagogisk hverdagspraksis
 • Materialer til download, du kan anvende i din praksis

… og meget mere. Læs mere om indhold og udbytte nedenfor.

INTROPRIS: 3495,-

Varighed: ca. 6 timer inkl. egen tid til at arbejde med indhold og refleksionsøvelser. Herudover skal afsættes tid til afprøvning af modeller og værktøjer i egen praksis.

Hvad er low arousal?

Low arousal (LA) er en ikke-konfronterende og ro-givende pædagogisk tilgang med fokus på at forebygge og håndtere konflikter ved bl.a. at undgå for stor belastning, overstimulering og konflikt.

Low arousal indeholder en række metoder, der:

 • forebygger og afhjælper udadreagerende adfærd og konflikt
 • fokuserer på at forstå, tilpasse og tilrettelægge rammer, så den enkelte borger trives og forbliver i lav arousal
 • har fokus på, at vi som fagprofessionelle skal tilpasse egne krav, forventninger og adfærd for at undgå konfronterende situationer

Low arousal er yderst effektiv i arbejdet med mennesker med udadreagerende adfærd, udviklingsforstyrrelser eller andre kognitive problematikker, men bruges også i arbejdet med børn, unge og voksne uden diagnoser eller funktionsnedsættelser.

Indhold og udbytte

I e-læringskurset underviser cand.pæd. i pædagogisk psykologi, Anne Mette Sohn Jensen, dig i low arousal-tilgangens principper, metoder og tilgange.

Undervejs præsenteres du for en række cases, der afspejler udfordringer og situationer, som kan opstå i pædagogisk hverdagspraksis. Du får også en række praksisnære redskaber og modeller, som du kan downloade og tage med dig ud i praksis.

Klik på videoerne til højre for at få et indblik i, hvad du kan møde i e-læringskurset 👉

 

Udbytte

Kurset bidrager til en faglig styrket pædagogisk praksis og giver en introduktion til low arousal-tilgangen i teori og praksis samt viden og redskaber til at forebygge konflikt og voldsomme episoder via konfliktforståelse, forståelse for trivsels- og belastningstegn og tilpasning af egne krav, forventninger og adfærd. Dit udbytte vil være som følger:

 • Grundlæggende viden om low arousal og den pædagogiske tiltag
 • Viden om, hvordan konflikt opstår i uoverensstemmelse mellem forventninger og færdigheder
 • Perspektiver på problemløsning, konfliktnedtrapning og regulering
 • Forståelse af affektsmitte – hvordan egne krav og mentale tilstande påvirker andres
 • Viden om energiforvaltning, triggere samt tegn på trivsel og belastning
 • Færdigheder til at kunne forebygge og håndtere konfliktepisoder og udadreagerende adfærd
 • Forståelse for, hvordan dine egne krav og forventninger påvirker borgeren
 • Hvordan de bedste rammer for den enkelte borger tilrettelægges
 • Redskaber, som du kan bruge til at skabe forandring i dit arbejde allerede fra dag ét
Low arousal kursus overblik

Vil du vide mere?

Fold fanerne til højre ud for at læse mere om dette e-læringskursus

E-læringskursets opbygning

E-læringskurset består af tre moduler, som du får adgang til online ved køb:

 • Modul 1: Grundforståelse af low arousal: Formålet med Modul 1 er at give dig indsigt i og viden om de grundlæggende elementer i low arousal-tilgangen samt at introducere dig til nogle af de modeller, du kan anvende i praksis. På modulet får du:
  • Grundforståelse af low arousal som pædagogisk tilgang
  • Viden om grundlæggende vilkår og belastningers betydning for arousal-niveauet
  • Indsigt i første del af "Belastningsmodellen" - og hvordan du kan anvende den
  • Neuropædagogisk informeret viden om low arousal

 

 • Modul 2: Perspektiver på problemløsning: Ifølge Ross Greene "arbejder du i problemløsningsbranchen", og formålet med Modul 2 er derfor at give dig perspektiver på problemløsning. På modulet får du:
  • Forståelse af perspektiver på problemer, der skal løses
  • Viden om og redskaber til at blive en mere fleksibel problemløser
  • Forståelse af ansvarsprincippet – og konsekvenserne af forskydning af ansvar (herunder perspektiver på belønning og konsekvenspædagogik)
  • Viden om forskellen mellem forventninger og færdigheder
  • Et anvendeligt skema til identifikation af, hvad borgeren har brug for hjælp til

 

 • Modul 3: Faglig tilgang og konflikthåndtering: Low arousal tilbyder flere måder at se på konflikthåndtering. Ud over at forholde sig til borgerens grundlæggende belastninger og vilkår, kende tegn på belastning, tænke over forventninger og færdigheder som måder at tilrettelægge de bedste rammer for borgeren, kan vi ikke undgå at skulle håndtere borgeres problemskabende adfærd og hjælpe dem med regulering. På modulet får du:
  • Forståelse af betydningen af dit eget arousal-niveau
  • Indblik i energiforvaltning og reguleringsmuligheder for og med borgeren
  • Viden om triggere og situationsbestemte belastninger
  • Konkrete metoder til konflikthåndtering - både forebyggende, i situationen og ved at justere procedurer og tilgange
  • Indblik i faglig tilgang og klare procedurer, som gør en stor forskel både for borgeren og for dig (og dine kolleger)

Hvorfor et digitalt kursus i low arousal?

Dette kursus i low arousal er et rent digitalt kursus (e-læring).

Seminarer.dk udvikler e-læring på et højt didaktisk niveau, som gennem en sammenblanding af video, grafik, animationer, interaktion samt refleksion og cases hjælper med at formidle og forankre læringen – altid med et praksisnært fokus med masser af hands-on redskaber, du kan bruge direkte i dagligdagen! Vores fokus er altid, at kompetenceudvikling skal skabe forandring i dagligdagen – også med vores e-læring. 

Fordelene ved at vælge et digitalt kursus er: 

 • E-læring giver hurtig og nem adgang til kompetenceudvikling i dagligdagen – både for den enkelte eller som team/organisation
 • Tilgængelig 24/7 – undgå ventetid og skab forandring med det samme! 
 • Mere fleksibelt - du lærer i dit eget tempo, hvor og hvornår det passer dig 
 • Du får engagerende, praksisnære og interaktive moduler, der gør læring effektiv og varieret 
 • Du får viden fra nogle af landets bedste undervisere direkte på din skærm 
 • E-læring er billigere (reducerede omkostninger til transport, forplejning, arbejdstimer, vikardækning m.v.) 
 • Du kan se det igen og igen, da du har adgang til det i to år fra købsdato 
 • Få kursusbevis og dokumentation på, at du/dine medarbejdere har opdateret viden

Low arousal kursus overblik

Ønsker I en multibruger-adgang til arbejdspladsen?

Vi tilbyder multibrugerløsninger, hvor der kan købes adgang til vores digitale læring til flere medarbejdere eller hele arbejdspladsen på én gang til en fordelagtig aftale.

Kontakt vores konsulent Karin Birk på tlf. 51530368 for en uforpligtende snak om jeres muligheder.

Ønsker I et tilpasset forløb i low arousal på arbejdspladsen?

Vi tilbyder tilpasset læring, hvor I får et tilpasset forløb med underviseren hjem til jeres organisation (evt. i kombination med adgang til e-læringskurset). På den måde får I kompetenceudvikling på arbejdspladsen og for hele arbejdspladsen på én gang til en fordelagtig aftale.

Kontakt vores konsulent Karin Birk på tlf. 51530368 for en uforpligtende snak om jeres muligheder.

Praktisk
Du køber adgang til e-læringskurset øverst på denne side. Vi godkender din tilmelding hurtigst muligt, og du vil oftest have adgang inden for 1 arbejdsdag.

Varighed: ca. 6 timer inkl. egen tid til at arbejde med indhold og refleksionsøvelser. Herudover skal afsættes tid til afprøvning af modeller og værktøjer i egen praksis.

Du har adgang til e-læringskurset i 2 år fra købsdato.

Du modtager et kursusbevis, når du har gennemført hele forløbet.
Pris
Pris: 3495,- ekskl. moms* (intropris)

* fordelagtig samtale ved multibrugerkøb - kontakt vores konsulent Karin Birk for at høre nærmere (se nedenfor)

"Lad os hjælpe med et fælles kompetenceløft og at opbygge et fælles fagligt fundament i jeres organisation!"

- Karin Birk, kundekonsulent hos Seminarer.dk

Har din organisation brug for et tilpasset forløb sammen med en af vores undervisere, der matcher lige præcis jeres behov og ønsker? Eller ønsker I at købe adgang til en gruppe medarbejdere på én gang? Så kan vi også hjælpe med det – uanset om I ønsker et fysisk forløb, et online forløb eller en kombination (gælder også vores andre produkter).

Kontakt vores konsulent Karin Birk på tlf: 51 53 03 68 eller [email protected] for at høre mere.

Læs evt. mere om tilpasset læring fra Seminarer.dk.