Konsulentydelser fra Seminarer.dk - Tilpasset læring til din organisation
Cover_1920x600px_2
Tilpasset læring

Skal vi tilrettelægge et forløb for din organisation?

Når du og dine kollegaer har brug for nye kompetencer og understøttelse af forankringen af disse kompetencer, står vi klar til at hjælpe.

Med afsæt i mange års erfaring tilrettelægger vores konsulenter forløb og kurser, der matcher netop jeres behov og altid er tilrettelagt i tæt samarbejde med jer og underviser.

Ring til os på 66 15 90 43 eller skriv på [email protected] for at høre mere om mulighederne for et tilpasset forløb. Længere nede på siden finder du også caseeksempler på, hvordan vi kan hjælpe.

Hvorfor vælge et tilpasset forløb?

Der er mange fordele ved, at du og dine kollegaer vælger at få et skræddersyet kompetenceudviklingsforløb hjem i jeres organisation.  

 Nogle af dem er, at: 

  • I kan få målrettet indholdet og udbyttet præcis til jeres behov og ønsker 
  • I får viden på samme tid - derved bliver det lettere at videndele og omsætte det lærte i praksis 
  • I kan få læringen, når det passer ind i jeres arbejdsdag, vagtplaner etc. 
  • I kan bringe jeres egne cases i spil 
  • I vil ofte kunne spare tid og penge ved at flytte læringen hjem til jer selv 
  • Ved at få tilpassede forløb kan I tænke mere langsigtet og få skabt en sammenhængende plan, hvor de forskellige forløb understøtter hinanden og giver jer rette viden og redskaber på det rette tidspunkt 

Vælg et format, der passer til jer

Fysiske kursusdage? Et digitalt forløb? Eller en kombination af flere forskellige undervisningsformer (blended learning)? Sammen skal vi nok finde lige den form på kompetenceudvikling, der passer bedst for jer.

Konsulentydelser

Cases

Se eksempler på, hvordan vi kan hjælpe med tilpassede læringsforløb

Blended forløb i neuropædagogik udviklet til Socialpædagogernes Landsforening (SL)

Seminarer.dk har udviklet et såkaldt blended forløb, som dels består af en række digitale lektioner, medlemmerne kvit og frit har adgang til og kan gennemføre, når de har tid og lyst. Lektionerne indeholder bl.a. videooplæg med underviserne, praksiseksempler, øvelser og refleksionsspørgsmål.  

I perioden fra januar til juni 2023 blev lektionerne desuden suppleret af en række online live-sessioner, som medlemmerne af SL kunne deltage i, hvis de ønskede det. 

”Det har haft stor værdi for vores medlemmer i Socialpædagogerne, at undervisningen har bestået af forskellige måder at lære på, og at de har kunnet gennemføre en stor del af kurset, når det passer ind i arbejds- og familielivet.  Som socialpædagog kombinerer du specifik viden om de borgere, du arbejder med, med teori, indsigter og metoder fra pædagogik og en række andre vidensfelter. Derfor er det vigtigt, at der i en læringssituation er taget højde for, at man kan omsætte teori til praksis - altså at der er mulighed for casearbejde, refleksionsøvelser, afprøvning af viden gennem små ’quizzer’ og digitale live-sessioner med mulighed for at stille spørgsmål.” 

-Tea Fromholt Hansen, Chefkonsulent hos SL

”Jeg har virkelig taget meget med mig fra forløbet (...). Det er altid godt at blive mindet om at se bag om borgernes adfærd, og jeg har fået endnu større forståelse af, hvordan hjernen fungerer, og hvad der sker i borgerne – og i mig selv for den sags skyld”

-Kirsten Charlotte Nilson, socialpædagog

Du kan læse mere om Kirstens oplevelse med forløbet i dette interview.

Forløb om forebyggelse af skolefravær, Bornholms Regionskommune

I Center for Børn og Familie og Center for Skole i Bornholms Regionskommune er der stort fokus på forebyggelsen og afhjælpningen af skolefravær. I samarbejde med dem tilrettelagde vi derfor et praksisnært læringsforløb bestående af 4 dage fordelt på 2 moduler. Imellem kursusdagene havde deltagerne mulighed for at arbejde med forskellige prøvehandlinger i praksis. I det hele taget var der stort fokus på, hvordan det forebyggende arbejde bliver sat i spil, uden at det kræver en stor omfordeling eller tilførsel af ressourcer. 

”Det var virkelig godt med de helt konkrete værktøjer eller metoder, for det er vigtigt for både børnene og os som voksne, at vi rent faktisk kan gøre noget og dernæst gør det. Det er altid en hjælp at få nogle sparringspartnere, som ikke er en del af det daglige arbejde, for vi kender jo alle til, at vi bliver blinde på dele af vores egen praksis. Med forløbet fik vi nye sparringspartnere, og vi fik redskaber, som kan hjælpe med at få det fælles brede perspektiv, hvor vi ser på alle børn og ikke kun nogen af dem. Det brede perspektiv er nødvendigt for at lave reel forebyggelse.”  

– Ann Rubæk-Nielsen, chef for Center for Børn og Familie 

Du kan læse mere om Ann Rubæk-Nielsens oplevelse af forløbet i dette interview. 

 

Forløb om systemisk og narrativ terapi, Vejen Kommune

Vi skræddersyede et forløb til alle medarbejdere i Socialpsykiatrisk Center i Vejen Kommune. Forløbet havde en varighed på 6 dage og var tilrettelagt i tæt samarbejde med Socialpsykiatrisk Center 

“Det giver en fælleshed i tilgangen og indsatsen. Og medarbejderne er glade for at være på kursus sammen, det skaber en god uddannelseskultur i afdelingen. (…) Medarbejderne får et kendskab til hinandens måder at arbejde på. Det er med til at skabe en organisatorisk sammenhængskraft. (…) I sidste ende profiterer borgerne også af både den fælles tilgang og medarbejdere, der trives.”  

– Charline Amdisen Bossen, leder

Kurser til Social- og Boligstyrelsens Børnekatalog

Som mangeårig leverandør til Børnekataloget har vi i Seminarer.dk stor erfaring med at tilpasse og facilitere kompetenceudviklingsforløb inden for børn- og ungeområdet og har et stort fagligt overblik over udviklingsinitiativer i landets kommuner på området udsatte børn og unge.

 

Kontakt os for at komme i gang med dit kompetenceløft

Uanset om du og dine kollegaer ønsker et forløb med fysiske undervisningsdage, et digitalt forløb eller et forløb bestående af flere undervisningsformer (blended learning), kan vi hjælpe jer. Vores samarbejde med mere end 400 internationale og nationale undervisere betyder desuden, at I kan være helt sikre på at lære fra nogle af de bedste på det givne område.

Vil I høre mere om tilrettelæggelse af forløb? Så kontakt os på 66159043 eller på [email protected].