Søvnvejleder uddannelse: Bliv søvnvejleder i praksis - Seminarer.dk
søvnvejleder uddannelse
Sundhed
Uddannelse

Søvnvejleder i praksis

Søvn er grundstenen i vores sundhed og trivsel. Alligevel er den ofte et underbelyst område i diverse sundhedsfremmende indsatser – og dét på trods af, at mange mennesker har søvnudfordringer. Der er således brug for viden og redskaber til at hjælpe søvnen på vej, og det får du på dette forløb til søvnvejleder.

I spidsen for det står søvnkonsulenterne Birgit Ingemann Knudsen og Maja Bjerregaard Kubel Olesen, og de sørger for, at du:

  • Får grundlæggende viden om søvn
  • Kan spotte søvnudfordringer
  • Kan vejlede mennesker med søvnudfordringer – både på hold og individuelt – så deres livskvalitet øges markant
  • Kan bruge søvndagbøger som et aktivt redskab
  • Kan udregne søvnindeks og dermed dokumentere din indsats

Interesseret i at vide mere? Så læs med lige herunder

Styrk sundhed, livskvalitet, arbejdsevne og trivsel
Søvnudfordringer ses hos alle aldersgrupper og er desværre ikke en sjældenhed. *Omkring 30 % voksne har søvnbesvær i perioder, og ser man på danskere over 65 år, er det op mod 50 % af dem, der har søvnudfordringer. Søvnudfordringer kan opstå isoleret eller som følgetilstand til anden sygdom eller psykiske problematikker og har store negative konsekvenser for vores sundhed, trivsel og udvikling. Mange borgere i forskellige sundhedstilbud er så udfordrede på deres søvn, at du som fagperson kommer til kort, hvis du ikke har konkrete redskaber at arbejde med i forhold til søvn. Den dårlige søvn kan nemlig betyde, at den enkelte borger ikke får det optimale ud af det givne sundhedstilbud, og at borgerens problematikker dermed ikke bliver løst.

Den gode nyhed er, at det forholdsvis nemt kan bedres, hvis vi vælger at adressere søvn særskilt.

På dette praksisnære vejlederforløb får du konkrete redskaber til at arbejde med søvnudfordringer – herunder som en del af sundhedsfremmende forløb og indsatser.

Kilde: sundhed.dk
Evidensbaseret søvnvejlederforløb
Søvnvejlederforløbet bygger på empiri og evidensbaserede tilgange, som er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med borgere med søvnbesvær og -problematikker som insomnia, hypersomnia eller døgnrytmeforstyrrelser eller med de borgere, der selv fortæller, at de sover dårligt og er for trætte til at få hverdagen eller arbejdslivet til at fungere.

Forløbet er skabt i samarbejde med søvnkonsulenterne Birgit Ingemann Knudsen og Maja Bjerregaard Kubel Olesen, som har indgående kendskab til at arbejde med søvn som en del af sundhedsfremmende indsatser. Siden 2017 har de uddannet fagprofessionelle til søvnvejledere og har derudover bred erfaring med at vejlede om søvn, bl.a. i relation til stress, smertemestring og rehabilitering, og de har arbejdet med alle målgrupper – lige fra 12- til 92-årige. Uanset hvilken målgruppe, du arbejder med, er der én ting, som er sikker: Søvn er grundstenen i vores sundhed og trivsel.

Søvnvejledning skaber resultater

Dette forløb kan bruges i forlængelse af din fagspecifikke kontekst og understøtter de processer og tilgange, som du allerede arbejder med hos borgeren. Tilgangene og redskaberne kan derfor bruges tværfagligt, og der er afsat tid på forløbet til at gå i dybden med borgernes specifikke vilkår, så redskaberne bliver praksisnære, og du dermed får et konkret afsæt for at implementere metoden i dit arbejde med borgerne efterfølgende.  

På søvnvejleder forløbet kommer vi omkring både teorien og forskningen bag og det praksisnære aspekt. Det betyder, at du får redskaberne til at arbejde med samtalen om søvn, og hvordan borgerens relationer, reaktioner og vilkår også er vigtige perspektiver at have med, når du arbejder med søvnudfordringer.  

Som uddannet søvnvejleder: 

  • har du grundlæggende viden om søvn 
  • kan du spotte søvnudfordringer 
  • kan du vejlede mennesker med søvnudfordringer – både på hold og individuelt- så deres livskvalitet øges markant 
  • kan du bruge søvndagbøger som et aktivt redskab 
  • kan du udregne søvnindeks og dermed dokumentere din indsats 

Kort sagt: Du kan gå i gang med at søvnvejlede dagen efter, du kommer hjem fra de to første undervisningsdage 

En af de udfordringer, mange professionelle står med i deres hverdag, er, hvordan de får åbnet for samtalen om søvn. Som samfund har vi et fattigt søvnsprog – for både professionelle og borgere. Og som fagprofessionel kan det kan det være en svær samtale at starte, da søvn for mange er et meget privat emne og svært at sætte ord på. Men det er en nødvendig samtale for at kunne handle på nye måder og tilpasse et givende forløb. Netop dén udfordring dykker vi derfor ned i, så du kan skabe åbenhed og motivation om emnet og finde frem til, hvad søvnudfordringerne er hos borgeren – for hvornår er der egentlig tale om en søvnproblematik? 

Søvn skal prioriteres – både af borgeren og i sundhedstilbud

Søvndagbogen er et helt centralt arbejdsredskab, som du lærer at bruge aktivt til at komme hele vejen rundt om den konkrete søvnudfordring, ligesom du lærer at udregne søvnindeks og søvneffektivitet efter internationale standardiseringer. Testresultaterne kan bruges direkte i mødet med borgeren, men også til afrapportering, f.eks. ifm. en sundhedsindsats. 


Læs mere om opbygning & målgruppe af søvnvejlederforløbet

Klik på fanerne for at folde dem ud.

Forløbets opbygning

To sammenhængende dage og en opfølgningsdag.  

Søvnvejlederforløbet består af to sammenhængende dage, hvor vi arbejder os rundt om emnet ved hjælp af oplæg om den seneste forskning i søvnproblematikker, casefortællinger, fælles diskussioner, grupperefleksioner og -øvelser, hvor vi dykker ned i anvendelse af de konkrete redskaber. På opfølgningsdagen kommer du til at arbejde med dine egne erfaringer, og du får feedback fra både medkursister og undervisere og kommer i dybden med nye perspektiver på det praksisnære arbejde. 

Inspiration, feedback samt erfarings- og videndeling i kombination med de konkrete redskaber giver dig et stærkt afsæt for implementering af det lærte og arbejdet med søvnforløb for din specifikke målgruppe.  

Målgruppe for forløbet

Forløbet giver dig redskaber til at vejlede borgere med søvnudfordringer  både på hold og på individuelle forløb. Teorierne og redskaberne er anvendelige til alle målgrupper, da de kan tilpasses konteksten og den enkelte borgers vilkår.  

Det kan være, at du arbejder inden for det sundhedsfaglige felt, ældreområdet, skole- eller uddannelsesområdet eller med socialfaglige eller pædagogiske indsatser. Søvnvejledning er en yderst meningsfuld tilgang i arbejdet med blandt andet rehabilitering, trivsel hos børn og unge, depression, angst, stress eller andre psykiske problemer, smerter (både kroniske og af kortere varighed), i recoveryforløb og i arbejdet med borgere, der skal tilbage til arbejdsmarkedet efter sygemelding. 

Undervisere

Underviser_Birgit Ingemann Knudsen
Klik for at se
Underviser_Maja Bjerregaard Kubel Olesen
Klik for at se
Underviser_Birgit Ingemann Knudsen
Birgit Ingemann Knudsen
uddannet socialrådgiver og har indgående kendskab til det socialfaglige område
Birgit Ingemann Knudsen er uddannet socialrådgiver og har indgående kendskab til det socialfaglige område. Særligt har hun stor erfaring med sundhedsrettede indsatser med et arbejdsmarkedsrettet sigte, hvor hun arbejder helhedsorienteret omkring borgeren og de konkrete tiltag, den enkelte har brug for. Udover søvnvejledning har hun mange års erfaring med smertemestring (ACT) og er uddannet procesfacilitator og grafisk facilitator. Siden 2017 har hun beskæftiget sig med søvnvejledning og uddannet fagprofessionelle i metoden.
Underviser_Maja Bjerregaard Kubel Olesen
Maja Bjerregaard Kubel Olesen
ergoterapeut
Maja Bjerregaard Kubel Olesen har en baggrund som ergoterapeut. Tidligere har hun arbejdet som trænende terapeut inden for rehabilitering og psykiatri og med koordinerende indsatser inden for beskæftigelsesområdet. I dag er hun ansat som sundhedskonsulent. Hun har derudover erfaring som virksomhedskonsulent og er uddannet stresscoach og i naturterapi. Siden 2017 har hun søvnvejledt borgere og uddannet fagprofessionelle i metoden.
Tid & sted:
Forløbet strækker sig over 3 dage. De første to dage er sammenhængende, og den sidste dag er en enkelt kursusdag.

Hold 1: Den 6.-7. maj + 11. juni 2024 på Comwell Kongebrogaarden
Hold 2: Den 3.-4. oktober + 5. november 2024 på Scandic Glostrup

Undervisning:
Dag 1 fra 9:30 - 16:00
Dag 2 fra 9:00 - 15:30
Dag 3 fra 9:30 - 15:30
Pris & praktisk
Pris: 12.498 kr. ekskl. moms.
Prisen er inkl. morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum, samt middag og overnatning mellem de to sammenhængende dage.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.

Deltagerbevis
Du får deltagerbevis på kursets sidste dag.