Personlighedsforstyrrelser - Udvalg af kurser til fagprofessionelle

Personlighedsforstyrrelser - Kurser og uddannelser til fagprofessionelle

Se vores udvalg af kurser om personlighedsforstyrrelser.
Vores kurser om personlighedsforstyrrelser dækker flere faggrupper, så vælg det kursus som passer til dit behov. Alle vores kurser bliver undervist af eksperter på hver deres fagområde.

Personlighedsforstyrrelser

Kurser om personlighedsforstyrrelser

Vi tilbyder endags kurser og korte efteruddannelser om personlighedsforstyrrelser til fagprofessionelle. Vores kurser om personlighedsforstyrrelser giver deltagerne en grundlæggende forståelse af de forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, deres årsager og behandlingsmuligheder.

Vores personlighedsforstyrrelses kurser er designet til at give fagprofessionelle de nødvendige værktøjer og kompetencer til at håndtere og arbejde med personer med personlighedsforstyrrelser på en effektiv og professionel måde. Kurserne er målrettet mod psykologer, læger, sygeplejersker, socialrådgivere og andre fagprofessionelle, der har behov for at forbedre deres viden og forståelse af personlighedsforstyrrelser.

En af vores mest populære kursusforløb er vores 4-dages "Masterclass i Personlighedsforstyrrelser" med underviser Anja Leavens. Dette kursusforløb giver en dybere indsigt i de forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, herunder borderline, narcistisk, dyssocial og emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse. Deltagerne vil få en forståelse af de underliggende årsager til personlighedsforstyrrelser og lære om de forskellige behandlingsmuligheder, der er tilgængelige.

Vores kurser om personlighedsforstyrrelser er kendetegnet ved en høj faglig kvalitet og en anerkendt underviser. Alle vores undervisere har en solid viden om personlighedsforstyrrelser og mange års erfaring inden for området. Derudover sørger vi for, at vores kurser altid er opdateret med de nyeste forskningsresultater og behandlingsmetoder.

Vil du have en kort digital lektion om personlighedsforstyrrelser, så kan vi anbefale vores lektion med "Louise Brückner Wive om personlighedsforstyrrelser".

Rabatter på vores endags kurser om personlighedsforstyrrelser

Vi tilbyder rabat på vores kurser om personlighedsforstyrrelser for at gøre det mere attraktivt for fagprofessionelle at deltage.

Maillisterabatten gælder for fagprofessionelle, der modtager vores nyhedsbrev. Tilmeld dig vores nyhedsbrev på denne side: seminarer.dk/nyhedsbrev. Maillisterabatten er på 5%.

Er I 10 deltagere eller derover som er interesseret i et kursus om personlighedsforstyrrelse kan I kontakte os på telefon 66 15 90 43 eller via email på [email protected] for at høre nærmere om jeres rabatmuligheder.

Rabatten gælder på de fleste endags kurser. Du kan se dine rabatmuligheder ved at klikke ind på det enkelte kursus. Rabatterne trækkes automatisk fra i kurven. Så hvis du vil have rabat på vores kurser om personlighedsforstyrrelser, så husk at tjekke om du opfylder kravene for en rabat og tilmeld dig vores nyhedsbrev.

Hjemtagelser af kurser om personlighedsforstyrrelser

Er du en fagprofessionel, der arbejder inden for sundheds- eller socialsektoren og har brug for et kursus om personlighedsforstyrrelser til din organisation? Så tilbyder vores konsulentafdeling at hjemtage et personlighedsforstyrrelser kursus til jer.

Vi tilbyder at skræddersy kurset til jeres behov og målgruppe. Dette giver jer mulighed for at få en mere målrettet og specifik viden om personlighedsforstyrrelser, der passer til jeres organisation og de udfordringer, I står overfor.

For at høre mere om vores hjemtagelser af personlighedsforstyrrelser kurser, kan du kontakte vores konsulentafdeling på telefon 66 15 90 43 eller via e-mail på [email protected]. Vi står klar til at hjælpe dig med at finde det perfekte kursus til din organisation.

Personlighedsforstyrrelser typer

Ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse

Personer med denne type personlighedsstruktur er kendetegnet ved social angst og føler sig ofte utilstrækkelige i sociale situationer. De undgår ofte sociale situationer og kan søge jobs med ringe kontakt med andre. De frygter afvisning og er bange for at gøre sig dumme overfor andre. De kan have svært ved at opbygge og vedligeholde sociale relationer og kan lide af lavt selvværd. De kan også have tendens til at overdrive mulige vanskeligheder i nye situationer og kan have svært ved at træffe beslutninger. De kan også have tendens til at trække sig væk fra virkeligheden ved at skabe fantasiverdener.

På vores kursus: "Ængstelig personlighed – den oversete lidelse" stiller vi skarpt på denne personlighedsforstyrrelse, og hvad du som fagprofessionel kan gøre for at forstå og hjælpe borgere med ængstelig personlighed.

Emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse - Borderline personlighedsforstyrrelse

En person med denne type personlighedsstruktur kan have svært ved at regulere deres følelser og kan have svært ved at etablere stabile relationer. De kan være impulsive og have svært ved at forudsige konsekvenserne af deres handlinger. De kan også være meget følsomme over for kritik og kan opleve vedvarende angst og depression. De kan også have svært ved at definere deres identitet og kan have svært ved at føle sig tilknyttet andre.

Arbejder du med borgere med emotionel ustabil personlighedsforstyrrelse kan vores kursusdag "Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed" været meget givende. På kursusdagen lærer du bl.a., hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe borgere med borderline – ved hjælp af en mentaliseringsbaseret tilgang – til at blive bedre til at forstå egen og andres adfærd.

Vores dialektisk adfærdsterapi uddannelse egner sig også rigtig godt til arbejdet med denne personlighedsforstyrrelse. Dialektisk adfærdsterapi kan også være en god terapiform, at kende til i arbejdet med borgere med andre personlighedsforstyrrelser.

Narcissistisk personlighedsforstyrrelse

En person med denne type personlighedsstruktur er ekstremt selvoptaget. Ligesom den histrioniske personlighedsstruktur, søger de opmærksomhed og ros. De er udnyttende, har forestillinger om deres egen storhed, har manglende evne til indlevelse (empati) og nedvurderer generelt andre. De overdriver egne præstationer og betydning. De forventer, at andre skal anerkende dem som værende en ener. De udvælger deres venner meget omhyggeligt, fordi de mener, at ikke hvem som helst er værdig til deres venskab. De er optagede af at gøre et godt førsteindtryk, men har vanskeligt ved at opretholde langvarige venskaber eller relationer.

Dyssocial personlighedsforstyrrelse

En person med denne type personlighedsstruktur har svært ved at følge sociale normer og kan være kriminelle eller uetiske. De kan have svært ved at have empati for andre, og kan være manipulerende og ufølsomme. De kan have svært ved at etablere stabile relationer, og kan være kendt for at bryde love eller regler. De kan også være impulsiv og have svært ved at lære af deres fejl.

Histrionisk personlighedsforstyrrelse

En person med denne type personlighedsstruktur er kendetegnet ved en overdreven eller ekstravagant adfærd, som søger opmærksomhed og bekræftelse fra andre. De har ofte et stærkt behov for at være i centrum og kan være meget dramatiske og charmerende. De kan have svært ved at etablere stabile relationer, og deres følelser kan ændre sig hurtigt. De kan også være impulsiv og uansvarlig, og kan have svært ved at afslutte projekter eller opfylde forpligtelser.

Skizoid personlighedsforstyrrelse

En person med denne type personlighedsstruktur er sky og trækker sig tilbage fra social kontakt, og viser få følelser. De foretrækker aktiviteter, som de kan udføre alene, og ønsker oprigtigt at være alene og har ikke noget hemmeligt ønske om popularitet. De søger gerne jobs som indebærer ringe social kontakt. Deres sociale færdigheder er som resultat heraf svagt udviklede, og de har ikke behov for opmærksomhed eller accept. De opfattes nogle gange af andre som ret isolerede og svære at komme ind på livet af.

Paranoid personlighedsforstyrrelse

En person med denne type personlighedsstruktur er kendetegnet ved mistænksomhed og mistillid over for andre. De er tilbøjelige til at tolke andres handlinger som fjendtlige eller fulde af foragt. De er følsomme for reelle eller indbildte krænkelser. Personer med denne forstyrrelse har ofte overdreven tro på egne kundskaber og evner, og undgår ofte nære forhold til andre. De søger efter skjulte meninger i alt og finder uvenlige hensigter bag det, andre gør. De er hurtige til at udfordre venners og families loyalitet, og de virker ofte kolde og fjerne i forhold til andre. De skyder gerne skylden på andre og bærer ofte langvarigt nag til andre.

Dependent personlighedsforstyrrelse

En person med denne type personlighedsstruktur har svært ved at træffe beslutninger og kan være meget afhængig af andre for at føle sig trygge og beskyttede. De kan have svært ved at udføre opgaver alene, og kan søge efter andre for at hjælpe dem med at tage ansvar for deres liv. De kan også have svært ved at sige nej til andre, og kan føle sig presset til at gøre, hvad andre ønsker. De kan have svært ved at modstå afhængighed, og kan føle sig tomme og utilstrækkelige, når de er alene. De kan også have svært ved at forlade negative eller misbrugende relationer, fordi de føler sig afhængige af andre for at føle sig elsket og beskyttet.

Tvangspræget personlighedsforstyrrelse

Personer med denne personlighedsstruktur er ekstremt optagede af orden og kontrol. De er perfektionistiske, samvittighedsfulde, stive, optagede af detaljer og kontrollerende. Deres behov for at gøre alt "rigtigt" forstyrrer ofte deres produktivitet og kan føre til stress og frustration. De er ofte meget kritiske overfor sig selv og andre, og de sætter urimelig høje krav til både sig selv og andre. De undgår ofte at arbejde i teams og kan have svært ved at give og modtage feedback. De kan også have svært ved at tage beslutninger og kan være bange for at gøre fejl.

Skizotypal personlighedsforstyrrelse

En person med denne type personlighedsstruktur kan have en mild form af skizofreni. De kan udtrykke følelser, der ikke passer til situationen, ræsonnere på en for andre ulogisk måde og trække sig tilbage fra kontakt med andre. De tror af og til, at de har ekstraordinære egenskaber, eller at urelaterede hændelser er knyttet til dem på en eller anden vigtig måde. Dette kaldes magisk tankegang. De er ofte optagede af deres egne (som for andre undertiden kan virke sære) aktiviteter og har vanskeligt ved at koncentrere sig over længere tid. Deres tankegang er vanskelig at følge for andre.

Kilde: sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/psyke/sygdomme/oevrige-sygdomme/personlighedsforstyrrelser/

Ikoner 300×300
Vi har mere end 25 års erfaring
Ikoner 300×3002
Udviklet i tæt dialog med brugerne
Ikoner 300×3003
Mere end 5000 kursister bruger os om året
Ikoner 300×3004
Vi fokuserer på det praksisnære