Kort og godt om personlighedsforstyrrelser - boganmeldelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Kort og godt om personlighedsforstyrrelser – boganmeldelse

Her får du en boganmeldelse af bogen "Kort og godt om personlighedsforstyrrelser", som er skrevet af Erik Simonsen, speciallæge i psykiatri.

Kort og godt om personlighedsforstyrrelser

Ved første øjekast virker bogen “Kort og Godt om Personlighedsforstyrrelser” som en lettilgængelig indføring i emnet. Det lille format og “Kort og Godt om” signalerer tilsammen, at her er tale om en bog for den ikke-professionelle, og den imødekommer de forventninger på de første 30 sider.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Her er en gennemgang af forskellige personlighedstyper beskrevet ud fra kendte figurer fra litteraturen og filmens verden. Det er dejligt letlæst og en god måde at levendegøre de faglige termer såsom den emotionelt ustabile, borderline-personligheden og den paranoide.

Lige så underholdende er et afsnit om, hvordan forskellige personlighedstyper ofte bliver tiltrukket af hinanden, fordi de passer ind i hinandens mønstre som to puslebrikker, for så til sidst at blive frastødt af hinanden, fordi de samme karaktertræk ender med at være trættende.

Men herefter bliver bogen desværre lidt mere kompliceret i sin kommunikation. Det ses eksempelvis i passagen: “For personlighedstræks vedkommende mener Rothbart og andre, at ekstroversion primært er knyttet til det dopaminerge neurotransmittersystem, for den negative affekt det serotonerge og noradrenerge neurotransmittersystem”.

Sætningen er tilmed en del af en halvanden side lang passage, og den manglende brug af afsnit går igen i store dele af bogen, hvor end ikke ændringer i temaer afføder et linjeskift.

For svær for målgruppen

Ifølge bogens bagside er den primære målgruppe mennesker, der har en personlighedsforstyrrelse, og som gerne vil vide mere om emnet og hvad de selv kan gøre. Min vurdering er at bogen muligvis rammer forbi sin målgruppe, fordi den for mange vil være svær at læse.

Flere steder virker det også som om, at forfatteren har haft en anden målgruppe i tankerne under skrivningen, nemlig studerende i fag som psykiatri, medicin og psykologi. De vil formentligt få et større udbytte af bogens svære kapitler.

Alle disse forbehold til trods kan der være mange gode grunde til at bruge nogle timer på “Kort og Godt om personlighedsforstyrrelser”, hvis man har de rette forudsætninger og en interesse for området. Og med sine 117 sider i et lille format er den trods den svingende sværhedsgrad til at overskue og bestemt ikke uinteressant.

Man får svar på hvad en personlighedsforstyrrelse er, hvad der kendetegner de forskellige typer, hvordan diagnosen stilles og hvordan behandlingen foregår – om end jeg gerne ville have læst mere om det sidste emne på bekostning af kapitlerne om, hvordan man skelner mellem personlighedsforstyrrelser og forskellige psykiske lidelser.

Kort og godt om personlighedsforstyrrelser. Skrevet af Erik Simonsen, speciallæge i psykiatri. Dansk Psykologisk Forlag (2018).

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Relevante arrangementer

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier
Kursus

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier

Jylland & Sjælland

Mange børn og unge bruger i dag en stor del af deres vågne timer foran en skærm, men hvordan påvirker skærmene egentlig deres trivsel, udvikling og livsduelighed? Netop dét får du viden om på dette kursus, som psykolog Nicola Nyhave står i spidsen for.

Som deltager på kurset bliver du mere konkret klædt på med:

Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring

Lyst til at vide mere? Så skal du bare læse med lige herunder.

Læs mere
Omsorgstræthed – Bryd tabuet og styrk kulturen
Kursus

Omsorgstræthed – Bryd tabuet og styrk kulturen

Jylland & Sjælland

Selvom du og dine kollegaer elsker arbejdet med at drage omsorg for andre mennesker, kan det til tider være drænende, og I kan opleve omsorgstræthed. Så hvordan forebygger I bedst denne?

Dét dykker vi ned i på dette kursus, hvor du får fyldt den faglige rygsæk med viden og konkrete redskaber til forebyggelsesarbejdet af omsorgstræthed.

Som deltager på kurset opnår du således:

En dybere forståelse af begrebet og de risikofaktorer, der kan føre til omsorgstræthed Indsigt i og forståelse af betydningen af at have følelser med på arbejde – på godt og ondt Konkrete metoder og redskaber, du kan anvende i dit daglige forebyggelsesarbejde Refleksioner over, hvordan du som leder skal passe på dig selv, og hvordan du kan hjælpe dine medarbejdere med det samme
Læs mere
Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Alle hold er udsolgt. Vi arbejder på nye datoer. Skriv en mail til os på [email protected] og kom på venteliste. 

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere