Kort og godt om personlighedsforstyrrelser - boganmeldelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Kort og godt om personlighedsforstyrrelser – boganmeldelse

Her får du en boganmeldelse af bogen "Kort og godt om personlighedsforstyrrelser", som er skrevet af Erik Simonsen, speciallæge i psykiatri.

Kort og godt om personlighedsforstyrrelser

Ved første øjekast virker bogen “Kort og Godt om Personlighedsforstyrrelser” som en lettilgængelig indføring i emnet. Det lille format og “Kort og Godt om” signalerer tilsammen, at her er tale om en bog for den ikke-professionelle, og den imødekommer de forventninger på de første 30 sider.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Her er en gennemgang af forskellige personlighedstyper beskrevet ud fra kendte figurer fra litteraturen og filmens verden. Det er dejligt letlæst og en god måde at levendegøre de faglige termer såsom den emotionelt ustabile, borderline-personligheden og den paranoide.

Lige så underholdende er et afsnit om, hvordan forskellige personlighedstyper ofte bliver tiltrukket af hinanden, fordi de passer ind i hinandens mønstre som to puslebrikker, for så til sidst at blive frastødt af hinanden, fordi de samme karaktertræk ender med at være trættende.

Men herefter bliver bogen desværre lidt mere kompliceret i sin kommunikation. Det ses eksempelvis i passagen: “For personlighedstræks vedkommende mener Rothbart og andre, at ekstroversion primært er knyttet til det dopaminerge neurotransmittersystem, for den negative affekt det serotonerge og noradrenerge neurotransmittersystem”.

Sætningen er tilmed en del af en halvanden side lang passage, og den manglende brug af afsnit går igen i store dele af bogen, hvor end ikke ændringer i temaer afføder et linjeskift.

For svær for målgruppen

Ifølge bogens bagside er den primære målgruppe mennesker, der har en personlighedsforstyrrelse, og som gerne vil vide mere om emnet og hvad de selv kan gøre. Min vurdering er at bogen muligvis rammer forbi sin målgruppe, fordi den for mange vil være svær at læse.

Flere steder virker det også som om, at forfatteren har haft en anden målgruppe i tankerne under skrivningen, nemlig studerende i fag som psykiatri, medicin og psykologi. De vil formentligt få et større udbytte af bogens svære kapitler.

Alle disse forbehold til trods kan der være mange gode grunde til at bruge nogle timer på “Kort og Godt om personlighedsforstyrrelser”, hvis man har de rette forudsætninger og en interesse for området. Og med sine 117 sider i et lille format er den trods den svingende sværhedsgrad til at overskue og bestemt ikke uinteressant.

Man får svar på hvad en personlighedsforstyrrelse er, hvad der kendetegner de forskellige typer, hvordan diagnosen stilles og hvordan behandlingen foregår – om end jeg gerne ville have læst mere om det sidste emne på bekostning af kapitlerne om, hvordan man skelner mellem personlighedsforstyrrelser og forskellige psykiske lidelser.

Kort og godt om personlighedsforstyrrelser. Skrevet af Erik Simonsen, speciallæge i psykiatri. Dansk Psykologisk Forlag (2018).

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Relevante arrangementer

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere