OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer - Seminarer
OCD
Angst kurser og uddannelser ved Seminarer.dk
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

  • Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis
  • Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser
  • Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne
  • Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Har du nogensinde undret dig over, hvorfor din og andres velmente støtte til en person med OCD ikke altid har den ønskede effekt?

På dette kursus får du viden om den psykiske lidelse Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), og vi udforsker den hårfine balance i måden at opmuntre, støtte og hjælpe mennesker, der er ramt af OCD. 

OCD er en alvorlig angstlidelse, der påvirker tanker og adfærd. For at mindske denne angst udfører personen gentagne ritualer eller tvangshandlinger. Selvom disse handlinger midlertidigt kan dulme angsten, fastholder de personen i en ond cirkel af bekymring og angst.  

Fagpersoner, der arbejder med personer ramt af OCD, kan utilsigtet og i bedste mening komme til at bidrage til fastholdelsen af den onde cirkel, hvor symptomerne forstærkes og vedligeholdes. Dette kan ske på forskellige måder. Det kan f.eks. være ved at besvare tvangstanker med forsikringer om, at intet dårligt vil ske, eller ved at give OCD-symptomerne for meget opmærksomhed eller forståelse, hvilket kan forstærke tanken om, at symptomerne er farlige og vigtige at bekæmpe.  

Dagens indhold

Denne kursusdag sætter fokus på unge og voksne, der er ramt af den psykiske lidelse OCD. Formålet med kurset er at give en dybere indsigt i og forståelse af OCD og af de forskellige adfærds- og tankemønstre, som kan være med til at vedligeholde og forstærke angsten.  

I relationen og kontakten er der ofte fokus på adfærds- og tankemønstre hos den OCD-ramte som det primære. Dette kursus sætter derimod fokus på fagpersoners utilsigtede adfærds- og kommunikative mønstre, som kan være lige så vedholdende og forstærkende for OCD-symptomerne. 

Dagens underviser psykolog Hjalti Jonsson præsenterer alternative måder at intervenere på og giver dig inspiration og redskaber til at reflektere og stille spørgsmål til egen praksis – så du fremover bedre kan vurdere effekten af egen praksis og tilgang til personer ramt af OCD.  

Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste forskning og teorier om tilpasset adfærd (symptom accomodation) og overdrevet bekræftelsessøgning (excessive reassurance seeking) sammenholdt med eksempler og kliniske erfaringer fra underviserens sidste 15 år med behandling af OCD og angstlidelser. 

Dagens udbytte

  • Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen - med en hel masse eksempler fra praksis 
  • Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser såsom andre angstlidelser, autismespektrumforstyrrelser, depression, psykotiske lidelser og ikke mindst de såkaldte OCD-relaterede tilstande, f.eks. Body Dysmorphic Disorder BDD og Hoarding Disorder (samlermani) 
  • Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne; f.eks. hvordan bekræftelse og støtte kan blive en vedligeholdende og ond cirkel i stedet for en hjælpsom strategi 
  • Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder og -tilgange er mest virksomme ift. OCD? 

Kurset veksler imellem oplæg, demonstrationer og øvelser.  

Målgruppe

Kurset er for dig, der arbejder med unge og voksne med OCD. Det kan f.eks. være pædagogisk personale på bosteder/uddannelsesinstitutioner/socialpsykiatri, socialrådgivere, mestringsvejledere, virksomhedskonsulenter, sygeplejersker, psykologer mm. 

Dagens underviser

Hjalti Jonsson
Klik for at se
Hjalti Jonsson
Hjalti Jonsson
psykolog, ph.d. og specialist i psykoterapi
Hjalti Jonsson har beskæftiget sig med forskning, undervisning og behandling af angst og OCD i 15 år og har skrevet en del bogkapitler og forskningsartikler om angst og OCD. Han har tidligere været ansat i 10 år på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet som forsker og underviser, samt i psykiatrien i Aarhus som klinisk psykolog på Klinik for Angst og OCD. Hjalti Jonsson har desuden været på et års forsknings- og træningsophold på en specialiseret klinik for behandlingen af OCD og angst på Maudsley Hospital, King Cross College i London. Hjalti Jonsson har medvirket som en af behandlerne i dokumentaren ”Tvunget af Tanker” på DR1, hvor der blev tilbudt intensiv behandling af OCD. Han er aktuelt privatpraktiserende psykolog i egen klinik, hvor han beskæftiger sig med undervisning, supervision og behandling af primært angst og OCD.
TID & STED:
Det sker:
Den 28. november 2023 på Scandic Silkeborg

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.