Pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge - Seminarer
Header_Pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge
Digital læring
E-læring

Pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge

Med forløbet sørger Henriette Lieblein Misser bl.a. for, at du får viden om tilknytningsmønstre, ADHD, angst, anbringelse og samvær samt pædagogiske tilgange. Få 6-7 timers læring fordelt på 43 digitale lektioner.

Tager du hele forløbet, har du desuden mulighed for at tilkøbe en eksaminationsdel, hvor du får online supervision af Henriette Misser og derefter skriver en eksamensopgave.

[Digital uddannelse] Fuld uddannelse inkl. supervision og eksamination: Pris: 6.500 kr. ekskl. moms.
[Digital uddannelse] Fuld uddannelse UDEN supervision og eksamination: Pris: 4.000 kr. ekskl. moms
[TILKØB] Supervision og eksamination: Pris: 2.500 kr. ekskl. moms

Du har adgang til alle digitale lektioner i 3 år fra købsdato.

Digital uddannelse: Pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge

Arbejder du med udsatte børn og unge og deres familier?

Så ved du, at hverdagen til tider er krævende, og at der er behov for opretholdelse af et solidt og bredt fagligt fundament samt konkrete redskaber til at fremme børnenes/de unges udvikling og trivsel.

Seminarer.dk har udviklet det digitale forløb ”Pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge” til netop dig, der ønsker at gøre en vedvarende forskel for udsatte børn og unge ved at træffe fagligt funderede valg i den travle hverdag.

Det digitale forløb er udviklet i samarbejde med psykolog Henriette Lieblein Misser.

Se forløbets opbygning og alle lektioner i oversigten herunder. Du kan også læse lidt mere om modulerne under INDHOLD

Målgruppe:

Lærere og pædagoger på såvel almen- som specialområdet, AKT- og inklusionspersonale, sundhedsplejersker, sygeplejersker, familieplejekonsulenter, socialrådgivere, sagsbehandlere, almindelige, specialiserede eller forstærkede plejefamilier og andre fagprofessionelle, der i deres hverdag direkte eller indirekte arbejder med udsatte børn og unge og deres familier.

Om Grundmodulet i forløbet ”Børn og unge i pædagogisk behandling”

(…) Hvis jeg var ny plejeforælder, ville dette digitale modul være guld værd, for så ville jeg være bedre klædt på til opgaven. Især det med diagnoser er så fint, og det sætter nogle betragtninger i gang. Man kan dog sagtens bruge det, selvom man er gammel i gårde. Alle plejefamilier vil have godt af det!” - Marianne Frantzen, plejemor

top-henriette-bred

Uddannelsens indhold & udbytte:

43 temaopdelte digitale lektioner, som byder på introduktion og læringsmål, videooplæg med Henriette Lieblein Misser, grafisk formidling og opsummering af viden, forskellige typer øvelser, praksiseksempler og refleksionsspørgsmål med feedback fra underviseren. Hertil mulighed for download af refleksionsøvelser.

Det første modul – Grundmodul - giver grundlæggende introduktion til centrale begreber i det pædagogiske behandlingsarbejde med udsatte børn og unge. Herunder bliver du blandt andet introduceret til stress-sårbarhedsmodellen, begrebet epigenetik, tilknytning, udviklingsaldre samt de mest udbredte diagnoser blandt børn og unge med særlige støtte- og behandlingsbehov.

Det andet modul – Udvidet grundmodul – går i dybden med de forskellige typer tilknytningsmønstre og viser eksempler på, hvordan du som fagprofessionel kan arbejde med børn med forskellige tilknytningsmønstre i praksis. Derudover præsenterer modulet dig for inddragelsen af mentalisering som metode i arbejdet med udsatte børn og unge. Dette modul giver dig også viden om arbejdet med børn med adfærdsforstyrrelser.

Det tredje modul – Metoder og tilgange til børn og unge i pædagogisk behandling – indeholder en gennemgang af 11 af de mest udbredte metoder og tilgange til behandlingsarbejdet med udsatte børn og unge. Der inddrages konkrete praksiseksempler samt refleksionsspørgsmål med tilhørende feedback fra underviseren. Slutteligt sætter modulet fokus på udvælgelsen af konkrete metoder og tilgange i det pædagogiske arbejde.

Det fjerde modul – Samvær: pædagogisk planlægning og juridiske perspektiver – stiller skarpt på planlægning og organisering af det pædagogiske behandlingsarbejde, så samvær bliver et integreret element i anbringelsen. Modulet indeholder derudover en lektion, der sætter fokus på samvær set ud fra det juridiske perspektiv.

For hvert gennemførte modul får du et gennemførselsbevis fra Seminarer.dk. 

Supervision og eksaminering

Ved gennemførsel af alle 4 moduler har du mulighed for at tilkøbe eksaminering og online supervision med underviseren. I forbindelse med eksamineringen får du mulighed for at deltage i online supervision med cand.psych.aut. Henriette Lieblein Misser samt teste din viden ved at skrive en eksamensopgave, som Henriette Misser evaluerer og giver feedback på. 

OBS! Det er et krav at have gennemført Seminarer.dk’s digitale forløb ”Pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge” (alle 4 moduler) for at blive eksamineret.  

Få 3-timers online supervision med Henriette Lieblein Misser, som bliver afholdt i hold på højst 10 personer.

Supervisionsdato tilgår og aftales ved tilmelding.

Eksamensopgave med skriftlig feedback ved cand.psych.aut. Henriette Lieblein Misser
Opgavens omfang er på 3 sider á 2400 anslag (inkl. mellemrum) ekskl. forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelt bilag. Opgaven skal afleveres senest 30 dage efter deltagelse i online supervision med underviseren. Opgavens spørgsmål er udtænkt af cand.psych.aut. Henriette Lieblein Misser og sætter fokus på anvendelsen af teoretisk viden i egen praksis.

Efter aflevering af opgaven bliver denne evalueret af underviseren, og du får tilsendt skriftlig feedback.

Bevis som eksamineret i pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge

Består du eksamensopgaven, får du et bevis som eksamineret i pædagogisk behandlingsarbejde med udsatte børn og unge.

Består du ikke, bliver du bedt om at aflevere en reeksamen, der tager udgangspunkt i underviserens feedback.

Er du leder?

Er du leder, der vil skabe et solidt fælles fagligt fundament og opretholde et fælles fagsprog blandt dine medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge og deres familier?

Kontakt vores konsulenter og få en snak om, hvordan forløbet her kan anvendes til at imødekomme netop jeres behov. Vores konsulenter kan skræddersy et kompetenceudviklingsforløb, der er målrettet netop jeres organisations behov ved at kombinere udvalgte digitale og fysiske løsninger i én pakke.

Kontakt os på 66159043 eller send en mail til: [email protected]

Er du opdateret på Barnets Lov?

Meget af lovgivningen omkring udsatte børn og unge bliver berørt af Barnets Lov. Vil du være helt opdateret med den nyeste viden, så se mere på vores temaside "Barnets Lov" Her har vi samlet alt relevant indhold til dig, som skal arbejde med den nye lovgivning.

Underviser på forløbet

Henriette-Lieblein-Misser
Henriette Lieblein Misser
cand.psych.aut.
Forløbet er udarbejdet med Danmarks førende ekspert på området – cand.psych.aut. Henriette Lieblein Misser. Hun har mere end 20 års erfaring inden for behandlingsområdet – primært med børn med særlige støtte- og behandlingsbehov, der ofte er anbragt eller i skole-dagbehandling. Henriette er i dag selvstændig med egen praksis og arbejder bl.a. på områderne samtaleterapi, supervision og undervisning.

Pris & praktisk

[Digital uddannelse] Fuld uddannelse inkl. supervision og eksamination: Pris: 6.500 kr. ekskl. moms
[Digital uddannelse] Fuld uddannelse UDEN supervision og eksamination: Pris: 4.000 kr. ekskl. moms
[TILKØB] Supervision og eksamination: Pris: 2.500 kr. ekskl. moms

Supervisionsdato tilgår og aftales ved tilmelding.

Har du spørgsmål vedr. Seminarer.dk's digitale produkter? Så finder du vores FAQ lige her.