Håndtering af adfærdsproblemer - Digital lektion med Bo Hejlskov - Seminarer.dk
håndtering af adfærdsproblemer
Børn & unge
E-læring

Håndtering af adfærdsproblemer – Digital lektion med Bo Hejlskov

Varighed: ca 1½ time. I denne lektion med Bo Hejlskov Elvén kan du lære teknikker til adfærdsregulering for personer med ADHD og lignende udfordringer.

Du får en dybdegående introduktion til pædagogikkens historie, der strækker sig fra de tidlige filosofiske grundlag i antikkens Grækenland til moderne pædagogiske perspektiver på etik og moral. Derudover udforsker vi strategier til at støtte børn, unge og voksne i at regulere deres følelser og adfærd, samt diskuterer de mest effektive evalueringsmetoder for at fremme motivation og struktur i dagligdagen.

Lektionen varer ca. 1½ time og giver dig:

  • Indblik i, hvad der er særligt ved adfærdsproblemer
  • Indsigt i, hvordan du som fagprofessionel forholder dig til adfærdsproblemer
  • Viden om, hvad vi kan gøre ved adfærdsproblemer

Målgruppe: Lektionen er målrettet fagprofessionelle, der arbejder med børn, unge eller voksne med ADHD. Er du som forælder/pårørende interesseret i en eller flere af lektionerne, og mener du, at du kan drage nytte af indholdet, er du naturligvis også velkommen til at gennemføre lektionen.

Vil du lære endnu mere om ADHD?

Bliv certificeret vejleder i ADHD hos Seminarer.dk

Gennem vores enestående online uddannelsesprogram, ledet af Dr. Russell Barkley, en globalt anerkendt autoritet inden for ADHD-feltet, kan du blive certificeret ADHD-vejleder. Vores omfattende uddannelse tilbyder dig omkring 30 timers undervisning med Dr. Barkley og et team af danske specialister, herunder psykolog Bo Hejlskov Elvén, overlæge Per Hove og fysioterapeut Pernille Thomsen. Dette program dækker essentielle emner som:

  • ADHD's effekt på eksekutive funktioner
  • Diagnosens indflydelse på livsbetingelser for børn, unge og voksne
  • Forståelse for medicinske og psykosociale behandlinger samt deres virkninger
  • Komorbide forstyrrelser
  • Den udviklingsmæssige forstyrrelse SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

Gennemførelse af hele uddannelsen kvalificerer dig til at blive en certificeret ADHD-vejleder, udstyret med dybdegående viden og praktiske færdigheder til at støtte individer med ADHD.

Underviser

Bo-Hejlskov-Elven
Klik for at se
Bo-Hejlskov-Elven
Bo Hejlskov Elvén
CAND. PSYCH. FRA KØBENHAVNS UNIVERSITET, PH.D. FRA HELS, BIRMINGHAM CITY UNIVERSITY, LEKTOR OG KONSULENT
Bo Hejlskov Elvén er en anerkendt psykolog og foredragsholder i både Danmark og Sverige, kendt for sin indsats inden for praktisk pædagogik baseret på videnskabelig forskning. Hans arbejde fokuserer på forebyggelse og håndtering af konfliktadfærd og modstand. Bo Hejlskov er forfatter til en række fremtrædende værker om Low Arousal-pædagogik, anvendt i skoler, børneinstitutioner, inden for psykiatrien, i hjem med børn, samt på specialiserede områder. Blandt hans publikationer er "Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven" (2017), skrevet i samarbejde med psykolog David Edfelt, som markerer sig som et vigtigt bidrag til forståelsen og håndteringen af adfærdsudfordringer hos børn.