Low Arousal 2 (LA2) - Seminarer ⇒ Low arousal forebygger vold
low arousal
Information
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

Vælg venligst hold herunder:

Mulig rabat

Loyalitetsrabat (op til 10 %)
Prisekskl. moms
9.813 DKK
Ældre
Uddannelse

Low Arousal 2 (LA2)

Arbejder I med at reducere konflikter og magtanvendelse i din organisation? Ønsker I konkrete og let omsættelige redskaber til at komme et spadestik dybere i arbejdet med at fremme borgerens trivsel og dermed forebygge konflikter? Kom på 3 dages intensivt kursus. Få konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelses-situationer med Low arousal 2 (LA2).

FÅ PLADSER TILBAGE PÅ HOLD 3.

Low Arousal 2 (LA2)

Med Low Arousal 2 forebygger du vold og fremmer trivsel på botilbud. Det handler om borgerinddragelse! Arbejder du med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale udfordringer? Ønsker du konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessitationer – og samtidig sikre borgerens trivsel?

Så har Seminarer.dk og psykolog Trine Uhrskov netop udviklet et intensivt 3-dages kursus i den reviderede Low Arousal 2 (LA2) metode. Trine Uhrskov er medudvikler af metoden, som har vist sig at være særdeles effektfuld i forhold til at reducere fysiske og psykiske voldsepisoder på 3 botilbud i perioden 2014 – 2017, hvor voldsepisoder blev reduceret med 77 % i gennemsnit.

Bliv klædt på til forebyggelse med Low Arousal

Formålet med kurset er at klæde dig på til, i samarbejde med kolleger og borgere, at anvende metoden LA2. På kurset får du konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessituationer.

De konkrete redskaber gør det muligt at skabe en fælles faglig tilgang i personalegruppen.

Kursets udbytte:

  • Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal tilgang LA2
  • Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd
  • Inspiration til at samarbejde med borgere med voldsom adfærd om at fremme trivsel og tryghed for både borgere og fagprofessionelle
  • Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handlemuligheder i voldsomme episoder
  • En stærk brobygning mellem teori og praksis
  • Inspiration til at være lege-supervisor; hvordan udvikler og støtter vi børns leg? Rollelege, temaer, dynamikker, positioner.

Hvis du vil vide mere om Low Arousal, så kan du læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Dag 1: Håndtering af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Low Arousal-tilgangen: Antagelserne og strategier
- LA2 redskaberne: Min Tryghedsplan og Tryghedsplan for fagprofessionelle
Dag 2: Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Recovery-orientering: borgerens trivsel, håb og drømme
- Borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde
- Faserne i det voldsforebyggende arbejde
- LA2 redskaberne: Min Trivselsplan og Trivselplan for fagprofessionelle
Dag 3: Læring af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Sammenhængen mellem trivsel og affektudbrud
- LA2 redskaberne: Min Læringsplan og Læringsplan for fagprofessionelle
slider-arrow
slider-arrow

Underviser

Underviser_280x400px_Trine Uhrskov
Klik for at se
Underviser_280x400px_Trine Uhrskov
Trine Uhrskov
Psykolog, medejer af Sopra og har speciale i Low Arousal og medudvikler af LA2
Trine Uhrskov er supervisor samt underviser i voldsforebyggende arbejde på botilbud og har deltaget i et satspuljeprojekt om forebyggelse af hhv. vold og magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud. Herudover rådgiver Trine Uhrskov i gruppesager og enkeltsager gennem VISO.
Efter i 15 år at have samarbejdet med børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD blev Trine Uhrskov i 2006 certificeret træner i Low Arousal. Derudover certificeret i metoden FIT – Feedback Informed Treatment. I 2018 påbegyndte hun en 3-årig international uddannelse i metoden Åben Dialog.
Boganmdelse
Konflikter og low arousal
Her får du en boganmeldelse af bogen "Kort og godt om konflikter og low arousal", som er en håndbog for dig, som gerne vil snuse til low arousal tilgangen.

Læs artiklen her
Low Arousal & NMT
Low Arousal og NMT minimerer og nedtrapper konflikter
Her fortæller psykolog, Jan From Kristensen, om Low Arousal og Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) og sin erfaring med de to tilgange i arbejdet med udadreagerende mennesker.

Læs artiklen her

Boganmeldelse
Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik
Vi er klar med en nye boganmeldelse fra en af vores kunder. Denne gang er det bogen “Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik”, som er skrevet af Bo Hejlskov Elvén og Anna Sjölund.

Læs artiklen her

slider-arrow
slider-arrow
Uddybet tid og sted:
Hold 3:
Den 12. - 14. august 2020 på Hotel Vilcon, Slagelse. (inkl. overnatning i enkeltværelse og middag)

Dag 1: Kl. 9.30-21.00
Dag 2: Kl. 9.00-17.00
Dag 3: Kl. 8.30-15.00

Alle dage på Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse.

Hold 4:
Den 7. - 9. april 2021 på Trinity Hotel, Fredericia (inkl. overnatning i enkeltværelse og middag)

7. april 2021 kl 09:30 - 21:00
8. april 2021 kl 09:00 - 17:00
9. april 2021 kl 08:30 - 15:00

Alle dage på Trinity Hotel, Fredericia
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 9.813,- ekskl. moms. Prisen dækker morgenmad, frokost, middag (ekskl. drikkevarer) og overnatning på enkeltværelse samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se mere under Loyalitetsrabat.

Du modtager deltagerbevis sidste dag.