Low Arousal 2 (LA2) Kursus - Lær at forebygge vold og konflikter
Low arousal 2 (LA2)
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Uddannelse

Low Arousal 2 (LA2)

Hvordan forebygger og afhjælper du udadreagerende adfærd hos dine borgere? Tilgangen Low Arousal 2 (LA2) har vist sig særdeles effektiv til netop dét. På dette intensive 3-dages LA2 kursus bliver du undervist af Marie Louise Stochholm, som er sociolog & medejer af Sopra.

Hun klæder dig bl.a. på med:

  • Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal-tilgang LA2
  • Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd
  • Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handlemuligheder i voldsomme episoder

Få mere at vide om Low Arousal kurset lige herunder.

Hold 10 med afholdelse i 2024 er nu åben for tilmeldinger. 

Low Arousal 2 (LA2)

Arbejder du med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og/eller sociale udfordringer? Ønsker du konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessituationer – og samtidig sikre borgerens trivsel?

Så vær med på dette intensive 3-dages kursus, hvor sociolog og medejer af Sopra, Marie Louise Stocholm, gør dig klogere på Low Arousal 2 (LA2). Metoden har vist sig at være særdeles effektfuld mht. at reducere fysiske og psykiske voldsepisoder på botilbud. I perioden 2014-2017 blev metoden bl.a. afprøvet på 3 botilbud, hvor voldsepisoder blev reduceret med 77 % i gennemsnit.

 

Bliv klædt på til forebyggelse med Low Arousal 2

Formålet med kurset i Low Arousal er at klæde dig på til, i samarbejde med kolleger og borgere, at anvende metoden LA2. På LA2 kurset får du konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessituationer.

De konkrete redskaber gør det muligt at skabe en fælles faglig tilgang i personalegruppen.

Low Arousal 2 kursets udbytte:

  • Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal-tilgang LA2
  • Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd
  • Inspiration til at samarbejde med borgere med voldsom adfærd om at fremme trivsel og tryghed for både borgere og fagprofessionelle
  • Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handlemuligheder i voldsomme episoder
  • En stærk brobygning mellem teori og praksis

Hvis du vil vide mere om Low Arousal, kan du læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

Slide
Anmeldelse af Low Arousal (LA2) kurset:

"Kurset var en tour de force i metoder til at styrke samarbejdet med udsatte mennesker i forhold til inddragelse omkring tryghed, trivsel og læring. Jeg tager fra kurset med en styrket tro og håb om at kunne arbejde for øget fælles faglighed med disse perspektiver."
Eva Jørgensen, daglig leder, Gladsaxe handicaptilbud

Slide
Anmeldelse af Low Arousal (LA2) kurset:

"Godt kursus med udgangspunkt i nedbringelse af tvang, større indblik i vores patienters ressourcer, strategier og mestringer. Det er delt godt op, så man kan implementere det i dele og ikke skal bruge al ny viden på én gang."
Camilla Grandjean Gleerup, Christian Normann Petersen. Jens Nielsen Wernberg; BUC Glostrup og Bispebjerg, Region Hovedstaden Psykiatri.

Slide
Anmeldelse af Low Arousal (LA2) kurset:

“Undervisningen er spændende, levende og hurtig, så til trods for lange dage, flyver tiden afsted. Det har givet mig mange tanker om nuanceforskellige i praksis, mere end en gennemgribende ændring i hverdagen., det gør det nemmere at se anvendeligheden. Meget gør vi i forvejen, men på kurset har vi fået nye værktøjer og en anden faglighed til at optimere det, vi allerede gør.”
Naja Tolstrup, Bostedet Kærbygård, Rønne/Bornholm

previous arrow
next arrow
Dag 1: Håndtering af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Low Arousal-tilgangen: Antagelserne og strategier
- LA2-redskaberne: Min Tryghedsplan og Tryghedsplan for fagprofessionelle
Dag 2: Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Recovery-orientering: Borgerens trivsel, håb og drømme
- Borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde
- Faserne i det voldsforebyggende arbejde
- LA2-redskaberne: Min Trivselsplan og Trivselplan for fagprofessionelle
Dag 3: Læring af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Sammenhængen mellem trivsel og affektudbrud
- LA2-redskaberne: Min Læringsplan og Læringsplan for fagprofessionelle
slider-arrow
slider-arrow

Underviser på vores LA2 kursus

Marie Louise Stochholm
Klik for at se
Marie Louise Stochholm
Marie Louise Stochholm
Sociolog & medejer af Sopra
Marie Louise er underviser og rådgiver inden for socialpædagogik og psykologi, hvor hun arbejder med pædagogiske udredninger for at optimere menneskers trivsel. Hun fokuserer på pædagogiske råd og afdækning af livsværdier.

Marie Louise er uddannet sociolog fra Roskilde Universitet i 2005 med speciale i pædagogisk professionalisme. I 2008 stiftede Trine Uhrskov og Marie Louise Stochholm Sopra. Tidligere var hun souschef på Carpe Diem, en aflastningsinstitution for autistiske børn og unge, og pædagogisk konsulent i Specialisterne, en IT-virksomhed for unge med autisme. Desuden har hun arbejdet i Center for Autismes ungdomsklubber.
Uddybet tid og sted:
Dag 1: 18. september 2024. Undervisning fra kl. 10-17 samt oplæg i løbet af dagen
Dag 2: 19. september 2024. Undervisning fra kl. 9-17
Dag 3: 20. september 2024. Undervisning fra kl. 8-14

Alle dage på Scandic Odense.
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 11.240,- ekskl. moms. Prisen dækker morgenmad, frokost, middag (ekskl. drikkevarer) og overnatning på enkeltværelse samt kaffe og te ad libitum.

Du modtager deltagerbevis sidste dag.
Boganmdelse
Konflikter og low arousal
Her får du en boganmeldelse af bogen "Kort og godt om konflikter og low arousal", som er en håndbog for dig, som gerne vil snuse til low arousal tilgangen.

Læs artiklen her
Low Arousal & NMT
Low Arousal og NMT minimerer og nedtrapper konflikter
Her fortæller psykolog, Jan From Kristensen, om Low Arousal og Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) og sin erfaring med de to tilgange i arbejdet med udadreagerende mennesker.

Læs artiklen her

Boganmeldelse
Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik
Vi er klar med en nye boganmeldelse fra en af vores kunder. Denne gang er det bogen “Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik”, som er skrevet af Bo Hejlskov Elvén og Anna Sjölund.

Læs artiklen her

slider-arrow
slider-arrow

Low Arousal 2 (LA2) - FAQ

Hvad er Low Arousal 2 (LA2)?

Low Arousal 2, også kendt som LA2, udspringer af Low Arousal og Afstemt Pædagogik. LA2 er en effektiv metode og indsats, der har til formål at forebygge og minimere antallet af konflikter og voldsepisoder i arbejdet med mennesker - f.eks. på bosteder - gennem dialog og inddragelse af den enkelte borger.

LA2 er oprindeligt udviklet til unge og voksne borgere med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer. Fra 2021-2024 bliver der lavet et afprøvningsprojekt om anvendelse og udvikling af LA2 på botilbud for voksne med udviklingshæmning.

Hvad er formålet med LA2?

Grundtanken i Low Arousal er, at ro smitter. Tilgangen går derfor ud fra, at det er den fagprofessionelles ansvar at reagere med så meget ro som muligt, når der opstår en konfliktsituation, så det enkelte barn/borgeren derved hjælpes til også at reagere på en ikke-udfordrende måde, og antallet af konflikter/voldsepisoder dermed mindskes, og trivslen øges for alle parter.

For at hjælpe barnet/borgeren til at reagere på en rolig og mere hensigtsmæssig måde, arbejder man som fagperson f.eks. med at håndtere udfordrende adfærd gennem en rolig stemmeføring og neutralt kropssprog samt ved at sænke kravene til barnet/borgeren og skabe positive relationer til vedkommende.

Low Arousal 2 (LA2) er en videreudvikling af Low Arousal-tilgangen, og den bruges bl.a. i arbejdet med mennesker med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale problemer.

Hvilken metode bruges ved Low Arousal 2?

LA2 tager udgangspunkt i borgerinddragelse og dialog og anser dette som en nødvendig faktor for at kunne reducere kritiske episoder med udfordrende adfærd og vold samt brug af magtanvendelser. LA2 består af tre planer, der er målrettet forebyggelse (trivselsplan), håndtering (tryghedsplan) og læring (læringsplan). Disse planer findes i to versioner:

  • én, der beskriver borgernes eget perspektiv, og
  • én, der beskriver konkrete faglige indsatser, der støtter borgeren.

Kan LA2 bruges til at forebygge konflikter?

Low Arousal 2 (LA2)  kan anvendes til at forebygge konflikter og magtanvendelsessituationer i arbejdet med borgere, der f.eks. har psykiske vanskeligheder og/eller kognitive funktionsnedsættelser.

LA2 er bl.a. blevet afprøvet på tre socialpsykiatriske botilbud blandt voksne med psykiske vanskeligheder, som i perioder havde lavt socialt og psykisk funktionsniveau. Her blev voldsepisoder i gennemsnit reduceret med 77 %. Evalueringer peger også på, at LA2 kan bidrage til øget trivsel for både borgere og fagprofessionelle.

Hvorfor er en LA2 uddannelse vigtig?

For at kunne anvende Low Arousal 2 (LA2) og Low Arousal (LA) på en hensigtsmæssig og korrekt måde, er det nødvendigt, at fagprofessionelle gennemgår uddannelse og træning i tilgangen.

Du kan bl.a. deltage på vores forløb i LA2, hvor du bliver undervist af sociolog & medejer af Sopra Marie Louise Stochholm. Du tilmelder dig nemt her på siden.