Low Arousal 2 (LA2) - Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Information
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

Vælg venligst hold herunder og se din pris:

Mulig rabat

Samlet prisekskl. moms
Pris er for alle moduler
Ældre
Uddannelse

Low Arousal 2 (LA2)

3 dages intensivt kursus. Få konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelses-situationer.

Low arousal

Low Arousal 2 (LA2) – 3 dages intensivt kursus. Vær opmærksom på, at der er begrænset antal pladser.

Med Low Arousal 2 forebygger du vold og fremmer trivsel på botilbud. Det handler om borgerinddragelse! Arbejder du med unge og voksne med psykiske vanskeligheder, kognitive funktionsnedsættelser og sociale udfordringer? Ønsker du konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessitationer – og samtidig sikre borgerens trivsel?

Så har Seminarer.dk og psykolog Trine Uhrskov netop udviklet et intensivt 3-dages kursus i den reviderede Low Arousal 2 (LA2) metode. Trine Uhrskov er medudvikler af metoden, som har vist sig at være særdeles effektfuld i forhold til at reducere fysiske og psykiske voldsepisoder på 3 botilbud i perioden 2014 – 2017, hvor voldsepisoder blev reduceret med 77 % i gennemsnit.
LA2

Bliv klædt på til forebyggelse.

Formålet med kurset er at klæde dig på til, i samarbejde med kolleger og borgere, at anvende metoden LA2. På kurset får du konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelsessituationer.

De konkrete redskaber gør det muligt at skabe en fælles faglig tilgang i personalegruppen.
LA2

Kursets udbytte

Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal tilgang LA2
Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd
Inspiration til at samarbejde med borgere med voldsom adfærd om at fremme trivsel og tryghed for både borgere og fagprofessionelle
Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handlemuligheder i voldsomme episoder
En stærk brobygning mellem teori og praksis
Inspiration til at være lege-supervisor; hvordan udvikler og støtter vi børns leg? Rollelege, temaer, dynamikker, positioner.
Dag 1: Håndtering af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Low Arousal-tilgangen: Antagelserne og strategier
- LA2 redskaberne: Min Tryghedsplan og Tryghedsplan for fagprofessionelle
Dag 2: Forebyggelse af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Recovery-orientering: borgerens trivsel, håb og drømme
- Borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde
- Faserne i det voldsforebyggende arbejde
- LA2 redskaberne: Min Trivselsplan og Trivselplan for fagprofessionelle
Dag 3: Læring af voldsomme episoder i samarbejde med borgeren
- Sammenhængen mellem trivsel og affektudbrud
- LA2 redskaberne: Min Læringsplan og Læringsplan for fagprofessionelle
slider-arrow
slider-arrow

Underviser

Underviser_280x400px_Trine Uhrskov
Klik for at se
Underviser_280x400px_Trine Uhrskov
Trine Uhrskov
Psykolog, medejer af Sopra og har speciale i Low Arousal og medudvikler af LA2
Trine Uhrskov er supervisor samt underviser i voldsforebyggende arbejde på botilbud og har deltaget i et satspuljeprojekt om forebyggelse af hhv. vold og magtanvendelse på socialpsykiatriske botilbud. Herudover rådgiver Trine Uhrskov i gruppesager og enkeltsager gennem VISO.
Efter i 15 år at have samarbejdet med børn, unge og voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) og ADHD blev Trine Uhrskov i 2006 certificeret træner i Low Arousal. Derudover certificeret i metoden FIT – Feedback Informed Treatment. I 2018 påbegyndte hun en 3-årig international uddannelse i metoden Åben Dialog.

Praktiske oplysninger

Afholdelse på hhv. Trinity Hotel og Konferencecenter og Vilcon Hotel & Konferencegaard
Hold 2: 19.-20. november 2019 + 11. december 2019 på Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia.
Hold 3: Den 4.-6. maj 2020 på Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse
Inkl. morgenmad, frokost og middag (ekskl. drikkevarer)
Inkl. overnatning i enkeltværelse
Inkl. kaffe og te ad libitum.
Du modtager deltagerbevis sidste dag.
Hotelinfo_Trinity Hotel & Konference Center A_S
Hotel Trinity
Gl Færgevej 30, 7000 Fredericia
Hotelinfo_Vilcon Hotel og Konferencegaard
Vilcon Hotel
Lorupvej 44, 4200 Slagelse
Uddybet tid og sted - Hold 2
Modul 1: Den 19. -20. november 2019 (inkl. overnatning i enkeltværelse og middag)
Opsamlingsdag: Den 11. december 2019

Undervisning:
Dag 1: Kl. 9.30-17.00 - derefter middag kl. 18.00 og aftenkaffe
Dag 2: Kl. 8.30-15.00
Dag 3: Kl. 9.00-16.00

Alle dage på Trinity Hotel & Konference Center, Fredericia

Du modtager deltagerbevis sidste dag.
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 7.995,- ekskl. moms. Prisen dækker morgenmad, frokost, middag (ekskl. drikkevarer) og overnatning på enkeltværelse samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se mere under Loyalitetsrabat.
Uddybet tid og sted - Hold 3
Modul 1: Den 4.-6. maj 2020 (inkl. overnatning i enkeltværelse og middag)

Undervisning:
Dag 1: Kl. 9.30-21.00
Dag 2: Kl. 9.00-17.00
Dag 3: Kl. 8.30-15.00

Alle dage på Vilcon Hotel & Konferencegaard, Slagelse.

Du modtager deltagerbevis sidste dag.
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 9.813,- ekskl. moms. Prisen dækker morgenmad, frokost, middag (ekskl. drikkevarer) og overnatning på enkeltværelse samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se mere under Loyalitetsrabat.