Håndtere, Evaluere, Forandre - med low arousal og afstemt pædagogik - Boganmeldelse
Alle nyheder
Artikel

Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik – Boganmeldelse

Vi er klar med en nye boganmeldelse fra en af vores kunder. Denne gang er det bogen “Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik”, som er skrevet af Bo Hejlskov Elvén og Anna Sjölund. Bogen henvender sig til fagpersonale, der arbejder med børn og voksne med særlige behov.

Af Betina Buono

forstander, metakognitiv psykoterapeut

afstemt pædagogik

Low arousal og afstemt pædagogik

Den nye bog, “Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik” af Bo Hejlskov Elvén og Anna Sjölund, er en bog for fagpersonale, som arbejder med børn og voksne med særlige behov.

Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik” handler om, hvordan vi bedst mulig holder en low arousal, samtidig med vi bevarer autonomien i den enkelte person, som vi arbejder med.

I bogen bliver du introduceret til 3 metoder / værktøjskasser, så den meget overskuelig, suppleret med illustrationer og cases som forklarer.

Vil du på kursus med Bo Hejlskov om Low Arousal og afstemt pædagogik?

Se vores kursus: “Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn

Kurset afholdes d. 13. juni 2024 på Scandic Sydhavnen i København, og henvender sig til alt pædagogisk personale der arbejder med børn og unge.

Hvorfor læse denne bog fremfor andre bøger om afstemt pædagogik?

Bogen “Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik” kan nok virke lidt provokerende i forhold til pædagogisk tilgang eksempel:

“Hvis en borger kaster med alle møbler i huset. Så skal vi ikke få ham til at rydde op, han skal have en kop varm kakao og DU skal rydde op efter ham”.

Borgeren er her på et rødt stress niveau, og du kan derfor ikke nå ind til ham, ved at bede ham om at rydde op. Du kan ikke komme igennem med at stille krav – men i stedet ordne det for ham. Virker det provokerende/interessant? Så skal du helt sikkert læse denne bog, for så giver det hele pludseligt mening.

Highlights fra bogen – Bliv klogere på afstemt pædagogik

DEL 1: Håndtere

Forfatterne Bo Hejlskov Elvén og Anna Sjölund refererer til en affektudbrudsmodel, hvor de taler om optrapning, kaos og nedtrapnings faser. I denne del giver de helt konkrete principper/ metoder til at håndtere disse faser. Dvs. hvordan fjerner du dig fra en person i kaos, hvad gør vi, når en borger kaster med møbler osv. De kommer desuden med eksempler på håndtering af affektsmitte og introverte/ekstroverte personer. Så i denne del får du en masse god viden og redskaber.

Efter hvert kapitel er der en lille selvevaluering, hvor man kan vurdere sig selv i forhold til de givne værktøjer. Det gør bogen endnu mere konkret, da du også arbejder med dig selv og din pædagogik, som du læser.

DEL 2: Evaluere

Her evaluerer personalet i forhold til affektudbrudsmodellen. Der er skemaer for at kortlægge adfærd samt stressgraden. Bo Hejlskov Elvén og Anna Sjölund introducerer dig desuden for samtalemåtter, som bruges til at hjælpe personer, der har svært ved at udtrykke deres synspunkter. De berører også positiv psykologi samt motivationssamtalen, tilpasset til personer med særlige behov.

DEL 3: Forandre

Hvor forandringsparate er personalet? Det er omdrejningspunkt i denne del. Personalet skal kunne skifte kanal og sætte sig ind i, hvordan personen oplever forskellige situationer. I denne del bliver du b.la. introduceret for isbjergmodellen, hvor du skal kunne se under vandet, og se de udfordringer personen har, som ligger bag en adfærd. Du får desuden vist  en værktøjskasse med 3 skuffer: forståelse, håndterbarhed, meningsskuffen. For at få en bedre forståelse for denne værktøjskasse, bliver du introduceret for cases, som tydeligt beskriver  de 3 skuffer.

Ekstra materiale

Hvis vi som personale kører fast, så er der sidst i bogen nogle skemaer, der synliggør hvilke led i støtte-service kæden, det er nødvendigt at forstærke, hvilke pædagogiske hjælpemidler du skal bruge etc.

Endelige vurdering af bogen “Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik”

Jeg synes, at det er en meget interessant bog med fokus på at øge autonomien hos personer med særlige behov. Den tager udgangspunkt i den enkelte person, og hvordan vi som personale skal forholde / tilpasse os dem, vi arbejder med, så de får størst mulig selvkontrol i alle situationer. Du får altså en bog, hvor du får konkrete værktøjer, som du kan tage i brug med det samme. Så en yderst praktisk bog.

Vil du på kursus med Bo Hejlskov om Low Arousal og afstemt pædagogik?

Se vores kursus: “Bo Hejlskov – Adfærdsproblemer hos børn

På kurset bliver sat fokus på Low Arousal-tilgangen i det pædagogiske arbejde. Bo Hejlskov beriger dig bl.a. med viden, praksisnære redskaber og cases til det pædagogiske arbejde med børn og unge.

3 dags kursusforløb om LA2

Udover vores kursus med Bo Hejlskov har vi også et 3 dags kursusforløb om LA2 med Marie Louise Stockholm.

Det kan du læse mere om her: Low Arousal 2 (LA2)

Relevante arrangementer

Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn
Kursus

Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn

Fyn

Oplev den anerkendte psykolog Bo Hejlskov Elvén, når han på denne inspirerende temadag sætter fokus på Low Arousal-tilgangen i det pædagogiske arbejde.

Bo Hejlskov beriger dig bl.a. med viden om og praksisnære redskaber til:

Hvorfor Low Arousal er en givende tilgang i arbejdet med børn Hvor den udfordrende adfærd hos børn stammer fra Hvordan du som fagperson formår at se bag om børnenes udfordrende adfærd Hvordan du, gennem Low Arousal-tilgangen, håndterer konflikter og finder holdbare løsninger

Flere end 250 deltog på dagen. Vil du med næste gang vi afholder et event med Bo Hejlskov? Skriv dig op på vores slide-in her til højre, så giver vi dig besked.

Bo Hejlskov indgår også på vores ADHD uddannelse.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Low Arousal 2 (LA2)
3-dages kursus

Low Arousal 2 (LA2)

Fyn, Jylland & Sjælland

Hvordan forebygger og afhjælper du udadreagerende adfærd hos dine borgere? Tilgangen Low Arousal 2 (LA2) har vist sig særdeles effektiv til netop dét. På dette intensive 3-dages LA2 kursus bliver du undervist af Marie Louise Stochholm, som er sociolog & medejer af Sopra.

Hun klæder dig bl.a. på med:

Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal-tilgang LA2 Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handlemuligheder i voldsomme episoder

Få mere at vide om Low Arousal kurset lige herunder.

Hold 10 med afholdelse i 2024 er nu åben for tilmeldinger. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Læs mere