Hvad er Affektudbrudsmodellen? Praktisk guide til fagprofessionelle
Børn & unge
Artikel

Hvad er Affektudbrudsmodellen, og hvordan kan du bruge den som fagprofessionel?

Affektudbrudsmodellen er et nyttigt værktøj for pædagogisk personale, der ønsker at forstå og håndtere konfliktsituationer på en bedre måde. Modellen viser, hvordan en konflikt udvikler sig gennem 5 faser, og giver et systematisk redskab til at analysere og lære af situationerne. Som fagprofessionel har du mulighed for at både forebygge og håndtere konflikter bedre ved at anvende modellen i samtaler med borgerne og refleksion med kollegaerne.

Affektudbrudsmodel - børn i konflikt

Hvad er affektudbrudsmodellen?

Affektudbrudsmodellen er en teori, der beskriver den typiske udvikling af en konfliktsituation i 5 faser: hverdag, eskalering, kaos, deeskalering og hverdag igen. Modellen viser, hvordan en person kan gå fra at have kontrol i en hverdagssituation til at blive trigget og komme i affekt, hvorefter situationen eskalerer og fører til et kaos, hvor personen mister sin selvkontrol. Efterfølgende deeskaler situationen, og personen vender tilbage til kontrol og en hverdagstilstand.

Modellen viser også følelsernes intensitet på den lodrette akse, mens tiden er afbildet på den vandrette akse. Grænsen mellem kontrol og kaos er, når den røde streg krydser den stiplede linje foroven. Nogle mennesker kan håndtere mere modgang, før de mister kontrol, mens andre har sværere ved at bevare selvkontrollen.

affektudbrudsmodellen

Affektudbrudsmodellen bliver også nævnt Bo Hejlskov og Anna Sjölunds bog “Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik“, som en af vores kunder har skrevet en boganmeldelse af.

Hvordan kan du som fagprofessionel bruge affektudbrudsmodellen?

Affektudbrudsmodellen kan bruges til at give en systematisk og kronologisk struktur til samtaler om konfliktsituationer. Den kan bruges som et redskab til læring og refleksion efter en konfliktsituation, hvor man gennemgår de 5 faser og analyserer, hvad der skete, og hvad der fremover kan gøres anderledes for at undgå affekt. Modellen kan også bruges forebyggende i samtaler med borgeren, hvor man kan spørge ind til borgerens reaktioner i konfliktsituationer, og hvordan man som medarbejder kan støtte dem i at undgå eller håndtere kaostilstanden.

Hvorfor skal du bruge affektudbrudsmodellen til at håndtere konflikter?

Som fagprofessionel er det vigtigt at bruge affektudbrudsmodellen, da det støtter muligheden for en god og konstruktiv samtale med borgeren. Modellen er gavnlig, fordi den giver medarbejderen et udgangspunkt for at forstå og støtte borgeren i konfliktsituationer. Ved at kende borgeren godt og vide, hvad der kan trigge affekt, er man bedre forberedt på at støtte dem i at bevare selvkontrollen. Affektudbrudsmodellen kan hjælpe både borgeren og medarbejderne til at få indsigt i, hvad der kan udløse affekt, hvilket kan medvirke til at forebygge voldsomme situationer og gøre dem mindre alvorlige. Modellen kan også bruges til at dele viden og reflektere mellem medarbejderne.

Vil du lære mere om affektudbrudsmodellen?

Deltag på vores kursus: Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn. På kursusdagen bliver du undervist af den anerkendte psykolog Bo Hejlskov Elvén, som sætter fokus på Low Arousal tilgangen i det pædagogiske arbejde.

Dagen henvender sig især til pædagogisk personale på børne- og ungeområdet. Kurset bliver afholdt i København på Scandic Sydhavnen d. 13. juni 2024.

Relevante arrangementer

Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn
Kursus

Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn

Fyn

Dette kursus er afholdt, men vi har andre relaterede kurser.

Se vores digitale lektion med Bo Hejlskov Elvén her: Håndtering af adfærdsproblemer Bo indgår også som en del af vores ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Er du interesseret i Low Arousal tilgangen, så se nærmere på uddannelsen: Low Arousal 2 (LA2)

Er du interesseret i arbejdet med børns selvregulering, så se nærmere på kurset: Styrk børns selvregulering

Oplev den anerkendte psykolog, Bo Hejlskov Elvén, når han på denne inspirerende temadag sætter fokus på Low Arousal-tilgangen i det pædagogiske arbejde.

Bo Hejlskov beriger dig bl.a. med viden om og praksisnære redskaber til:

Hvorfor Low Arousal er en givende tilgang i arbejdet med børn Hvor den udfordrende adfærd hos børn stammer fra Hvordan du som fagperson formår at se bag om børnenes udfordrende adfærd Hvordan du, gennem Low Arousal-tilgangen, håndterer konflikter og finder holdbare løsninger
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Følelsernes byggesten – sådan skabes og reguleres følelser
Kursus

Følelsernes byggesten – sådan skabes og reguleres følelser

Jylland & Sjælland

Få grundlæggende teori om den nyeste følelsesforskning og åben op for nye perspektiver i dit fagprofessionelle arbejde. Med metaforer som “spåkuglen”, “barometeret”, “hulahopringen” og “termostaten” kommer vi omkring følelsernes DNA både hos dig selv og dem, du er ansat til at hjælpe.

Det hele sker med afsæt i hjerneforsker Lisa Feldman Barretts banebrydende forskning om konstruerede følelser, og i spidsen for den inspirerende dag står cand.pæd. i pædagogisk psykologi Anne-Mette Sohn Jensen.

Hun sørger bl.a. for, at du får udvidet dine kompetencer gennem:

Viden om ”kroppens budget” (”the body budget”) i relation til følelser Viden om betydningen af forudsigelighed Indsigt i Den affektive model: Arousal vs. hedonisk tone Redskaber til at håndtere affektsmitte Redskaber til at regulere dine egne og andres følelser
Læs mere
Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted
Kursus

Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted

Nu har du chancen for at lære fra Danmarks førende ekspert inden for psykologisk tryghed, ledelsesrådgiver og bestsellerforfatter Christian Ørsted.

Det sker på denne særlige masterclass, som gør dig i stand til at understøtte arbejdet med psykologisk tryghed i din organisation – til gavn for både performance- og trivselsniveauet.

Tag med på masterclassen, og få bl.a.:

Grundig indsigt i, hvad psykologisk tryghed er (og hvad det ikke er) Viden om, hvorfor det i vores komplekse samfund er så afgørende at sætte fokus på psykologisk tryghed Indsigt i, hvad psykologisk tryghed betyder for din rolle som leder eller medarbejder Kendskab til de centrale opmærksomhedspunkter og faldgruber i arbejdet med psykologisk tryghed Viden om, hvordan man gør modstand eller forandringstræthed til en ressource for at lykkes med forandringer Værktøjer til at komme i gang med arbejdet med psykologisk tryghed

Vil du med? Så sikrer du dig nemt en plads på masterclassen her på siden. Der er et begrænset antal pladser.

Læs mere
Den neuroaffektive forståelse
Kursus

Den neuroaffektive forståelse

Jylland & Sjælland

Den neuroaffektive forståelse giver dig et skarpt blik for, hvad der kan skabe indre udvikling i mennesker. Så tag med på dette praksisnære 2-dages kursus, hvor du får din faglige rygsæk godt fyldt op med viden og konkrete redskaber til at kunne anvende den neuroaffektive udviklingspsykologi og forståelse i dit pædagogiske eller terapeutiske arbejde.

Din underviser er psykoterapeut og specialist i neuropsykologi, Peter Kofoed, og han lærer dig bl.a.:

Hvordan du styrker din evne til at møde de mennesker, du arbejder med, i deres nærmeste udviklingszone Hvordan du kan inddrage nonverbal information i det pædagogiske og terapeutiske arbejde Om betydningen af mødeøjeblikke, og hvordan du kan invitere dem, du arbejder med, ind i mødet Hvad der skaber udvikling på de forskellige niveauer i hjernen Om betydningen af din egen selvagens, dvs. af hvordan du som fagperson agerer i relationer til andre mennesker
Læs mere