Hvad er Affektudbrudsmodellen? Praktisk guide til fagprofessionelle
Børn & unge
Artikel

Hvad er Affektudbrudsmodellen, og hvordan kan du bruge den som fagprofessionel?

Affektudbrudsmodellen er et nyttigt værktøj for pædagogisk personale, der ønsker at forstå og håndtere konfliktsituationer på en bedre måde. Modellen viser, hvordan en konflikt udvikler sig gennem 5 faser, og giver et systematisk redskab til at analysere og lære af situationerne. Som fagprofessionel har du mulighed for at både forebygge og håndtere konflikter bedre ved at anvende modellen i samtaler med borgerne og refleksion med kollegaerne.

Affektudbrudsmodel - børn i konflikt

Hvad er affektudbrudsmodellen?

Affektudbrudsmodellen er en teori, der beskriver den typiske udvikling af en konfliktsituation i 5 faser: hverdag, eskalering, kaos, deeskalering og hverdag igen. Modellen viser, hvordan en person kan gå fra at have kontrol i en hverdagssituation til at blive trigget og komme i affekt, hvorefter situationen eskalerer og fører til et kaos, hvor personen mister sin selvkontrol. Efterfølgende deeskaler situationen, og personen vender tilbage til kontrol og en hverdagstilstand.

Modellen viser også følelsernes intensitet på den lodrette akse, mens tiden er afbildet på den vandrette akse. Grænsen mellem kontrol og kaos er, når den røde streg krydser den stiplede linje foroven. Nogle mennesker kan håndtere mere modgang, før de mister kontrol, mens andre har sværere ved at bevare selvkontrollen.

affektudbrudsmodellen

Affektudbrudsmodellen bliver også nævnt Bo Hejlskov og Anna Sjölunds bog “Håndtere, Evaluere, Forandre – med low arousal og afstemt pædagogik“, som  en af vores kunder har skrevet en boganmeldelse af.

Hvordan kan du som fagprofessionel bruge affektudbrudsmodellen?

Affektudbrudsmodellen kan bruges til at give en systematisk og kronologisk struktur til samtaler om konfliktsituationer. Den kan bruges som et redskab til læring og refleksion efter en konfliktsituation, hvor man gennemgår de 5 faser og analyserer, hvad der skete, og hvad der fremover kan gøres anderledes for at undgå affekt. Modellen kan også bruges forebyggende i samtaler med borgeren, hvor man kan spørge ind til borgerens reaktioner i konfliktsituationer, og hvordan man som medarbejder kan støtte dem i at undgå eller håndtere kaostilstanden.

Hvorfor skal du bruge affektudbrudsmodellen til at håndtere konflikter?

Som fagprofessionel er det vigtigt at bruge affektudbrudsmodellen, da det støtter muligheden for en god og konstruktiv samtale med borgeren. Modellen er gavnlig, fordi den giver medarbejderen et udgangspunkt for at forstå og støtte borgeren i konfliktsituationer. Ved at kende borgeren godt og vide, hvad der kan trigge affekt, er man bedre forberedt på at støtte dem i at bevare selvkontrollen. Affektudbrudsmodellen kan hjælpe både borgeren og medarbejderne til at få indsigt i, hvad der kan udløse affekt, hvilket kan medvirke til at forebygge voldsomme situationer og gøre dem mindre alvorlige. Modellen kan også bruges til at dele viden og reflektere mellem medarbejderne.

Vil du lære mere om affektudbrudsmodellen?

Deltag på vores kursus: Bo Hejlskov – Om udfordrende adfærd hos børn. På kursusdagenen bliver du undervist af den anerkendte psykolog Bo Hejlskov Elvén, som sætter fokus på Low Arousal tilgangen i det pædagogiske arbejde. Dagen henvender sig især til pædagogisk personale på børne- og ungeområdet. Kurset bliver afholdt i Odense Congress Center d. 21. juni 2023.

Relevante arrangementer

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Belastningsreaktioner hos unge og voksne med autisme
Kursus

Belastningsreaktioner hos unge og voksne med autisme

Jylland & Sjælland

Få redskaber til at identificere, forebygge og afhjælpe belastningsreaktioner hos unge og voksne med autisme.

Mennesker med autisme har en øget risiko for at opleve belastningsreaktioner. Årsagerne til belastningsreaktionerne kan dog være anderledes end hos neurotypiske mennesker, og det har betydning for, hvilke strategier der virker for dem. Så hvordan hjælper du egentlig bedst?

Det får du svar på som deltager på denne kursusdag, hvor du opnår:

Viden om, hvordan du kan identificere tegn på belastningsreaktioner ved autisme Indsigt i mulige årsager til belastningsreaktioner ved autisme, f.eks. stress, angst og isolation Redskaber til, hvordan du kan arbejde med belastningsreaktioner ved autisme Eksempler, forklaringer og redskaber, du kan overføre direkte til dine egne opgaver lige efter kurset

Få mere at vide om kurset lige herunder.

 

Læs mere