Skolevægring - Bag om skolefravær - Seminarer
Skolevægring
Skole og undervisning
Uddannelse

Skolevægring – Bag om skolefravær

Skolevægring/skolefravær kan have et utal af årsager, og hvis du skal kunne hjælpe børn, der ikke magter at komme i skole, er du nødt til at forstå den specifikke årsag bag. På dette 3-dages kursus bliver du undervist af ph.d. i pædagogisk psykologi, Tine Basse Fisker, der bl.a. sikrer, at du opnår:

 • Viden om definitioner på og forståelser af skolevægring og skolefravær
 • Viden om årsager og forhold omkring skolefravær
 • Viden om de første tegn, du skal være opmærksom på
 • Praksisnære redskaber til, hvordan du sikrer dig, at du får barnets egne perspektiver med i løsningen af de problematikker, der ligger til grund for fraværet
 • Praksisnære redskaber til, hvordan du styrker samarbejdet mellem skole, PPR og forældre bedst muligt
 • Praksisnære redskaber til, hvilke tiltag skolen kan iværksætte, så barnet støttes i at komme i skole igen

Skolevægring - Bag om skolefravær

Skolevægring er et stigende problem i de danske skoler. Skolefraværet ligger på knap 6 %, og andelen af børn og unge, der har mere end 10 % fravær, er nu oppe på 14,7 %. Hyppigheden er alarmerende og er størst blandt indskolingsbørn og de 10-13-årige. Børn, der lider af skolevægring, er i mistrivsel, hvilket øger risikoen for sociale, økonomiske og psykiatriske problematikker i voksenlivet. Lærere, pædagoger og forældre oplever udtalt magtesløshed og frustration, når skolegang giver ondt i maven hos det enkelte barn.

På dette 3-dages kursus bliver du klædt på med viden om og samtaleredskaber til at møde, støtte og hjælpe barnet, som oplever, at skolen er svær at komme i.

Skolevægring - Et komplekst fænomen

Skolevægring er et komplekst fænomen, der rammer bredt, og i princippet kan alle blive ramt. Der kan være utallige årsager til, at børn ikke magter at komme i skole – for eksempel angst (social angst, separationsangst og præstationsangst), socialkognitive vanskeligheder, stress, depression, mobning, skolestruktur, relationer i skolen, familiære problematikker eller blot kedsomhed. Hvis vi skal hjælpe børn, der lider af skolevægring, er det nødvendigt, at vi har forståelse for, hvad der ligger bag skolefravær; redskaber til at finde ud af, hvordan vi finder frem til disse til-grund-læggende årsager; og kompetencer til at gennemføre tiltag, der er gavnlige for barnet.

Konsekvenser langt ind i voksenlivet

Øget skolefravær i grundskolen giver på lang sigt øget risiko for senere at droppe ud af uddannelsessystemet, som igen øger risikoen for problematikker helt ind i voksenlivet. Skolevægring skal ses som et symptom på, at noget i barnets liv ikke fungerer i forhold til barnets behov, og det er det, vi som fagprofessionelle skal være nysgerrige på, så vi kan forebygge eventuelle socioøkonomiske og psykiatriske problemer i fremtiden. Jo hurtigere vi griber ind i forhold til problematisk skolevægring, jo markant kortere tid kræver det at få barnet i trivsel igen.

Kursets indhold & udbytte:

Ph.d. i pædagogisk psykologi og praktiserende psykoterapeut, Tine Basse Fisker, underviser på dette 3-dages kursus i de problematikker, dilemmaer og vanskeligheder, som opstår, når børn oplever, at skolen bliver svær at komme i. Du får blandt andet viden om:

 • definitioner på og forståelser af skolevægring og skolefravær
 • årsager og forhold omkring skolefravær
 • hvad de første tegn er, som du skal være opmærksom på
 • hvad skolen skal være nysgerrige på, når børn begynder at undgå skolen
 • hvordan du flytter blikket fra barnets udfordringer til betydningen af den skolekontekst, som barnet indgår i

 

Derudover får du konkrete og praksisnære redskaber til:

 • hvilke samtaleteknikker du kan bruge, når du gerne vil være nysgerrig på at forstå årsagerne til, at et barn har svært ved at komme i skole
 • hvordan du sikrer dig, at du ser MED barnet, og får barnets egen stemme med i løsningen af de problematikker, der forhindrer barnet i at komme i skole
 • hvilke tiltag skolen kan iværksætte, så børnene bliver støttet i at komme i skole igen
 • hvordan du hjælper, hvis et barn er hårdt ramt af angst
 • hvordan du bedst muligt støtter op om familier, som er pressede af, at et barn har svært ved at komme i skole
 • hvordan du styrker samarbejdet mellem skole, PPR og forældre bedst muligt

Kurset består af to sammenhængende dage, hvor vi arbejder os rundt om emnet ved hjælp af oplæg om den seneste forskning i skolefravær, casefortællinger, fælles diskussioner samt grupperefleksioner og -øvelser, samt en opfølgningsdag med følgende indhold på de tre dage:

Dag 1: tal, statistikker, begreber og individuelle perspektiver: angstbehandling

Dag 2: individuelle tiltag, og kontekstanalyser. Denne dag slutter med, at du får mulighed for at udtænke prøvehandlinger, som du kan undersøge og eksperimentere med inden dag tre.

Dag 3: kontekst og samarbejde, opfølgning på de to første dage, og arbejde med øvelser og dine egne prøvehandlinger. Der bliver mulighed for sparring med hinanden og med Tine Basse Fisker om konkrete cases fra egen praksis.

Underviser:

Tine-Basse-Fisker
Klik for at se
Tine-Basse-Fisker
Tine Basse Fisker
ph.d. i pædagogisk psykologi og praktiserende psykoterapeut med speciale i børn og unge
Siden 2002 har Tine Basse Fisker forsket i feltet omkring inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole. Hun har siden 2011 været selvstændig og fokuseret på at lave anvendelsesorienteret formidling af forskning til skole- og dagtilbudspraksis. Samtidig har hun haft talrige børne-ungeklienter i både gruppe- og individuelle forløb, hvoraf mange har haft svært ved at komme i skole. Tine Basse Fisker har en lang publikationsliste bag sig, heraf flere publikationer om skolefravær.
TID & STED:
Det sker:
Den 6. - 7. september samt 5. oktober 2022 på Scandic Kolding
Tidspunkter:
Dag 1: 09.00 - 16.30
Dag 2: 09.00 - 15.30
Dag 3: 09.00 - 15.30
PRIS
Pris for deltagelse kr. 8.095,- ekskl. moms. Prisen inkluderer morgenmad, frokost og kaffe/kage. Vær opmærksom på, at prisen IKKE inkluderer middag og overnatning mellem de to første dage.

Mulig rabat:
Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan du/I få rabat. Læs mere her
Maillisterabat (op til 10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.