Forstå barnets urolige adfærd - i et sansemotorisk, relationelt og neuropsykologisk perspektiv - Seminarer
Header_Forstå barnets urolige adfærd
Børn & unge
Kursus

Forstå barnets urolige adfærd – i et sansemotorisk, relationelt og neuropsykologisk perspektiv

Børns sansemotoriske udvikling har afgørende betydning for deres indlæring og trivsel. Som fagperson er det derfor vigtigt, at du kan spotte sansemotoriske udfordringer hos børn og træne deres sansemotoriske færdigheder.

Sammen med sansemotorisk konsulent, Mette Drescher Jensen, har vi derfor skabt denne kursusdag, hvor din faglige palet bliver udvidet med:

  • Redskaber til sansemotoriske tiltag – både som gruppeaktiviteter og som en overordnet tilgang i barnets hverdag
  • Viden om det primære sansesystem og sanseintegration – og hvorfor disse aspekter har betydning for barnet i forhold til dets relationer
  • Indsigt i samspillet mellem sanser, hjerne og krop
  • Kompetencer til at identificere, hvilke primære sanser der har brug for at blive stimuleret og styrket
  • Teori og praksis samlet i en fælles idébank som inspiration til initiativer og aktiviteter, der konkret kan implementeres i hverdagen med børnene

Nysgerrig på at vide mere? Så læs med lige herunder.

Forstå barnets urolige adfærd

Børn lærer gennem kroppen. Vi ved derfor, at det sansemotoriske fundament har stor betydning for barnets motoriske, sociale og følelsesmæssige udvikling. Det er dermed helt essentielt at undersøge, om der er sansemotoriske udfordringer på spil, når vi ser børn med eksempelvis kropslig uro, forsinket motorisk udvikling, udadreagerende adfærd, koncentrationsbesvær, indlæringsvanskeligheder eller tegn på mistrivsel.

Sammen med Mette Drescher Jensen, sansemotorisk konsulent fra Sanse Motorik®, sætter vi på dette kursus fokus på børns udvikling, trivsel og læring. Kursusdagen giver dig et teoretisk og praksisnært indblik i, hvordan du ser, forstår og møder barnets adfærd i et sansemotorisk, relationelt og neuropsykologisk perspektiv. Er et barn udfordret på dets bearbejdning af sanseindtryk, kan det spænde ben for dets relationer, læring og kropslige ro.

Usikker motorik, koncentrationsbesvær og udfordringer i sociale relationer

Samspillet mellem sanserne, hjernen og kroppen er fundamentet for barnets udvikling og generelle trivsel. Gemmen kropslige aktiviteter og leg med en målrettet sansemotorisk indsats for øje kan du sætte rettidigt ind og styrke barnets grov- og finmotorik samt dets følelsesmæssige, sociale og sproglige udvikling.

Netop de udviklingsorienterede indsatser dykker vi ned i på kurset, og vi åbner for ny viden om og forståelse af barnets reaktioner og adfærd i et sansemotorisk og neuropsykologisk perspektiv.

Ved at deltage på kursusdagen får du:

  • Redskaber til sansemotoriske tiltag - både som gruppeaktiviteter og som en overordnet tilgang i barnets hverdag
  • Viden om det primære sansesystem og sanseintegration – og hvorfor disse aspekter har betydning for barnet i forhold til dets relationer
  • Indsigt i samspillet mellem sanser, hjerne og krop
  • Kompetencer til at identificere, hvilke primære sanser der har brug for at blive stimuleret og styrket
  • Teori og praksis samlet i en fælles idébank som inspiration til initiativer og aktiviteter, der konkret kan implementeres i hverdagen med børnene

Målgruppe

Kurset er målrettet fagpersoner inden for det pædagogiske felt eller det sundhedsfaglige område, og som beskæftiger sig med børn fra 2-10 år. Udbyttet af kurset er anvendeligt både på normal- og specialområdet.

Underviser

Mette Drescher Jensen
Klik for at se
Mette Drescher Jensen
Mette Drescher Jensen
MOTORIKVEJLEDER, SANSEMOTORISK KONSULENT, FOREDRAGSHOLDER
Mette er sansemotorisk konsulent og medejer af klinikkerne “Sanse Motorik® - det bedste til dit barn”. Hun er særligt optaget af børn med lav muskeltonus og børn med særlige diagnoser og er tilknyttet som konsulent på institutioner og skoler, hvor der er børn med sansemotoriske udfordringer. Særligt har Mette stor teoretisk og praktisk erfaring med udviklingsfremmende indsatser for børn med bl.a. indlæringsvanskeligheder, koncentrationsbesvær, kropslig uro, dårlig motorik, forsinket udvikling og sproglige vanskeligheder.
TID & STED:
Det sker:
Den 3. juni 2024 på Scandic Odense
Den 10. juni 2024 på Comwell Klarskovgaard, Korsør

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Mulig rabat - skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for rabatmuligheder.