Den kognitive færdighedsmodel - Styrk børns kognitive færdigheder - Seminarer
den kognitive færdighedsmodel
Skole og undervisning
Uddannelse

Den kognitive færdighedsmodel – Styrk børns kognitive færdigheder

Få en bedre forståelse af børns adfærd ved at se bag om den vha. Den Kognitive Færdighedsmodel. Med modellen kan du afdække, om der ligger kognitive udfordringer bag et barns adfærd, så du evt. kan hjælpe med at træne de kognitive færdigheder.

I løbet af dette 3-dages kursus opnår du bl.a.:

 • Viden om, hvorfor neuropsykologi og neuropædagogik er et givende afsæt i arbejdet med børn
 • Viden om, hvordan du skaber et miljø i børnegruppen, som styrker børnenes kognitive udvikling
 • Redskaber til, hvordan du kan se bag om barnets udfordrende adfærd og medtænke situationens krav
 • Redskaber til at anvende Kompenseringsværktøjet, Udviklingsværktøjet og Vurderingsværktøjet
 • Kendskab til Den Kognitive Læringskuffert

Du kommer i skarpt selskab med psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt.

Er der kognitive udfordringer bag barnets adfærd?

Vi har et stort fokus på børns adfærd. Der er adfærd, vi ikke ønsker, som vi arbejder for at aflære barnet. Og der er adfærd, som vi ville ønske, at barnet lærte og udførte. Det er dog vigtigere, hvad der ligger bag adfærden, for den samme adfærd kan have vidt forskellige årsager.

Adfærd fortæller os ganske enkelt ikke ret meget om barnets tanker, kognitive forudsætninger og følelser. Ved primært at fokusere på adfærd risikerer man derfor at misse nuancer og læringspotentiale og komme til at tilbyde børn de forkerte udfordringer samt et miljø, der kunne være bedre

På dette 3-dages kursus får du viden om, hvordan du ser bag om barnets adfærd ved at have fokus på neuropædagogikken og ved hjælp af metoden Den Kognitive Færdighedsmodel. Modellen har til formål at skabe klarhed over, om barnets adfærd skyldes kognitive udfordringer, som du kan hjælpe barnet med at træne. Derudover bliver du introduceret for Den Kognitive Læringskuffert. Den indeholder en masse viden om, hvordan du sammen med barnet laver sjove aktiviteter, som er med til at styrke kognitive færdigheder.

Metoden - Den Kognitive Færdighedsmodel

Den Kognitive Færdighedsmodel er en intuitiv og dybdegående måde at forstå børns kognitive færdigheder. Metoden er udviklet af psykologerne Jens Wilbrandt og Simon Wilbrandt. Formålet med metoden er at skabe en fælles tilgang til at arbejde struktureret med at styrke børns kognitive færdigheder samt at styrke samarbejdet med barnet ved at skabe et fælles sprog i arbejdet med barnets færdigheder.

Modellen opdeler færdighederne i grupper, som intuitivt passer sammen, og strukturerer dem i den rækkefølge, som de kommer i spil, når barnet stilles over for en krævende situation – i skolen, derhjemme eller sammen med kammeraterne.

Igennem metoden får du viden om: 

Hvad der sker i børnenes hjerner (se under motorhjelmen)

Hvad gør vi? Hvordan hjælper vi med at finde de rette metoder, der hjælper barnet?

Hvordan vi omsætter det på en forståelig og konkret måde?

På kurset får du:

Viden om: 

 • Hvorfor neuropsykologi og neuropædagogik er et givende afsæt i arbejdet med børn  
 • Hvordan du bevarer en nuanceret forståelse af børns adfærd  
 • Hvordan du skaber et miljø i børnegruppen, som styrker børnenes kognitive udvikling 
 • Hvordan du tilpasser en hverdag til det enkelte barn og undgår mistrivsel  
 • Hvordan en styrket forståelse af, hvordan du udvælger og tilpasser udviklingsaktiviteter, styrker arbejde med barnet 

Redskaber til: 

 • Hvordan du kan se bag om barnets udfordrende adfærd og medtænke situationens krav  
 • Hvordan den neuropædagogiske tilgang giver dig mulighed for at arbejde med udvikling på nye måder  
 • Hvordan man får kognitive færdigheder ned i børnehøjde
 • Hvordan man kan nå fra en udfordrende hverdagssituation til relevante mål og konkrete tiltag

Kendskab til: 

 • Den Kognitive Læringskuffert, som er udviklet af Neuroguide (Over 20 spil og aktiviteter + neuropædagogiske vejledninger) 

 

Målgruppe

Kurset henvender sig både til dig, som arbejder med børn på almenområdet og på specialområdet. Det kan være: 

 • I folkeskolen, hvor kurset vil bidrage med inklusionspædagogiske indsatser og viden om, hvordan du styrker kognitiv udvikling  
 • I specialskole eller -klasse, hvor kurset vil hjælpe i arbejdet med individuelt tilpasset pædagogik, at sætte relevante udviklingsmål og give dig konkrete redskaber og aktiviteter til at arbejde med kognitiv, social og personlig udvikling 

Undervisere

Jens Wilbrandt
Klik for at se
Simon Wilbrandt
Klik for at se
Jens Wilbrandt
Jens Wilbrandt
Psykolog, stifter og direktør af Neuroguide
Jens Wilbrandt er psykolog, stifter og direktør af Neuroguide. Jens Wilbrandt har en bred baggrund inden for pædagogisk psykologi. Han har mangeårig erfaring inden for det specialpædagogiske område og er uddannet i en række forskellige metoder inden for blandt andet medieret læring og dynamisk assessment. Han er eksponent for en udviklingsorienteret pædagogisk-psykologisk tilgang og har bred erfaring som formidler, foredragsholder og kursusunderviser inden for det neuropsykologiske og pædagogisk-psykologiske område. Udover varetagelse af kompetenceudviklingsopgaver i forhold til fagfolk, arbejder han med dynamisk assessment, kognitiv træning og rådgivning i forhold til børn og unge med omfattende indlærings-/udviklingsproblematikker, både i forhold til skoler, bosteder og hjemmetræning.
Simon Wilbrandt
Simon Wilbrandt
Psykolog ved Neuroguide
Simon Wilbrandt er psykolog ved Neuroguide. Han har specialiseret sig inden for børns udvikling og trivsel. Hans fokusområder er blandt andet børns kognitive udvikling, motivation og overførsel af færdigheder. Han har efteruddannet sig inden for medieret læring, neuropædagogik og børns udfordrende adfærd og har i flere sammenhænge arbejdet med udvikling af lærings- og træningsmateriale, som understøtter udvikling og trivsel hos børn. Simon Wilbrandt arbejder i Neuroguide med undervisning og kompetenceudvikling, assessment, kognitive træningsforløb og forældrerådgivning og formidler også dette gennem podcasten ’Forunderlige Børn’.
TID & STED:
Kurset strækker sig over 3 dage. De første to dage er sammenhængende, og den sidste dag er en enkelt kursusdag.

Hold 2:
Den 7.-8. oktober 2024 samt den 28. november 2024 på Comwell Klarskovgaard, Korsør

Undervisning:
Dag 1 fra 9:30 - 16:00
Dag 2 fra 9:00 - 15:30
Dag 3 fra 9:00 - 15:30
PRIS:
Pris: 11.250 kr. ekskl. moms.
Prisen er inkl. morgenmad, frokost, eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum, samt middag og overnatning mellem de to sammenhængende dage.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.

Deltagerbevis
Du får deltagerbevis på kursets sidste dag. 

Mere om den kognitive færdighedsmodel

Hvad er Den Kognitive Færdighedsmodel:

Den Kognitive Færdighedsmodel har tre hovedformål: 

 • At sikre et fokus på både adfærd, tænkning og følelser, så vi kan forstå hele barnet og forstå årsagen bag barnets adfærd. 
 • At være en model, der skaber forståelse for både underviseren, pædagogen, forælderen og psykologen. Modellen er nem at forstå, og både i sprog og fokus peger den i retning af, hvad vi kan gøre frem for blot at beskrive barnet. 
 • At bevare det nuancerede perspektiv, som er nødvendigt for ikke at oversimplificere neuropsykologi, barnet eller den pædagogiske opgave 

Der findes mange modeller til forståelsen af menneskers indre liv, men det unikke ved Den Kognitive Færdighedsmodel er, at den retter sig så langt mod praksis som muligt uden at oversimplificere barnets kognition. Der er derfor ikke langt fra modellen og til at skrive en relevant elevplan eller kognitiv målsætning, vælge det næste træningsmateriale eller blot til at fange de læringspotentialer, der er overalt i hverdagen, og forfølge dem. 

Den Kognitive Færdighedsmodel er bygget op ud fra den omfattende psykologiske viden om børns udvikling, intelligens og sociale forståelse. Derudover er den inspireret af Vygotsky, Feuerstein og andre, som har inddelt kognition i mikrokognitive funktioner, fx opmærksomhedsstyring, selvregulering, arbejdshukommelse, perspektivtagen og vedholdenhed. 

Kort beskrevet er Den Kognitive Færdighedsmodel struktureret i fem hovedkategorier: 

 • Informationsindsamling, Bearbejdning og Eksekvering, som beskriver processen, hvor vi indsamler information med vores sanser, gør noget med informationen i vores hjerne og så udfører en handling. 
 • Kognitive udviklingsfaktorer – kognitive funktioner som understøtter den førnævnte proces 
 • Indstilling og Forholdemåde, som er barnets mere grundlæggende forholdemåder og tilgang i læringssituationer.