Kursus om "Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis"
Header ver2_Fællesskabende didaktik
Børn & unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

  • Fællesskaber på godt og ondt
  • Trivsel i tal
  • Skærmbrug, trivsel og fællesskaber
  • Fællesskabende pædagogik og didaktik
  • Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Årsagerne til mistrivsel hos børn og unge kan være mange, for mistrivsel er ofte en kompleks størrelse. I praksis betyder det, at det kan være svært at skabe forandring og fremme trivsel, udvikling og trygge fællesskaber. Forskning peger dog på, at fællesskaber for børn og unge har en enorm betydning for trivsel. Så hvordan arbejder du og dine kollegaer helt konkret med fællesskabsfremmende didaktik og pædagogik, der styrker børn og unges trivsel?  

Vi har på denne kursusdag allieret os med Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi og kognitiv psykoterapeut med speciale i børn og unge, der er ekspert i klassekulturers fællesskaber og pædagogiske indsatser, der styrker et godt læringsmiljø.  

Når fællesskaber gør godt og gør ondt  

En lang række  undersøgelser peger på, at børn og unge mistrives i bekymrende grad. De flestes alarmklokker er for længst begyndt at ringe, og det er i særlig grad de større børn og unge, som mistrives. Mistrivsel er naturligvis ikke noget nyt, men omfanget og udbredelsen på tværs af socialklasser, årgange, geografi og uddannelser er ny, og den signifikante stigning, vi ser i opgørelserne, er ny.  

Det kalder på forskelligartede forståelser af, hvad der er på spil, og en mangfoldighed af tilgange i arbejdet med børn og unge. For mistrivsel er komplekst at arbejde med i praksis. Noget af det, som er tydeligst i forbindelse med mistrivsel, er, at de unge oplever manglende tilhørsforhold til meningsfulde fællesskaber. Vi dykker derfor på denne dag ned i trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær - både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange , man kan anvende.  

At se bag mistrivslen hos de ældste børn og unge 

Det siger sig selv, at der er tale om komplekse sammenhænge, og vi kommer derfor vidt omkring i landskabet omkring børn, unge, trivsel, fællesskaber og pædagogiske handlemuligheder. Vi  gør os umage med at kigge ”rundt om børnene” for at finde forklaringer og mulige veje at gå. Vi skal blandt andet se på: 

  • Fællesskaber på godt og ondt 
  • Trivsel i tal 
  • Skærmbrug, trivsel og fællesskaber 
  • Fællesskabende pædagogik og didaktik  
  • Forskellen på at se børn og se MED børn 

Da det er de ældste børn og unge, som i disse år udviser størst grad af mistrivsel, vil vi primært fokusere på denne gruppe og på de professionelle, som arbejder med dem i skolerne.  

En praksisnær kursusdag – med fokus på videndeling  

Målet med denne dag er således, at du bliver klogere på baggrunde og perspektiver i forhold til trivsel og fællesskabers betydning. Vi vil arbejde i en vekselvirkning mellem oplæg og refleksioner i grupper, hvor du og de øvrige deltagere får lejlighed til at drøfte egen praksis – og kan blive inspireret af hinanden .  

På dagen kommer vi omkring forskningen, teori, statistik, praksis og implementering, og du kommer til at arbejde aktivt med dine egne og dine medkursisters erfaringer. Du vil gå fra dagen med en idébank og inspiration til forankring og implementering i din hverdag. 

Målgruppe 

Kurset henvender sig til alle, der arbejder inden for pædagogik og didaktik med børn og unge fra mellemtrin og op til og med ungdomsuddannelserne.  

Dagens underviser

Tine-Basse-Fisker
Klik for at se
Tine-Basse-Fisker
Tine Basse Fisker
PH.D. I PÆDAGOGISK PSYKOLOGI OG PRAKTISERENDE PSYKOTERAPEUT MED SPECIALE I BØRN OG UNGE
Siden 2002 har Tine Basse Fisker forsket i feltet inkluderende læringsmiljøer i både dagtilbud og skole. Hun har siden 2011 været selvstændig og fokuseret på at lave anvendelsesorienteret formidling af forskning til skole- og dagtilbudspraksis. Samtidig har hun haft talrige børne- og ungeklienter i både gruppe- og individuelle forløb, hvoraf mange har haft svært ved at komme i skole. Tine Basse Fisker har en lang publikationsliste bag sig, heraf flere publikationer om skolefravær.
TID & STED:
Det sker:
Den 4. marts 2024 på Scandic Aarhus, Vest

Undervisning fra kl. 09.00-15.30
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.