Kort og godt om konflikter og low arousal – boganmeldelse - Seminarer
Ældre
Artikel

Kort og godt om konflikter og low arousal – boganmeldelse

Her får du en boganmeldelse af bogen "Kort og godt om konflikter og low arousal", som er en håndbog for dig, som gerne vil snuse til low arousal tilgangen.

konflikter og low arousal

Kort og godt om konflikter og low arousal er skrevet af psykolog Bo Hejlskov Elvén og udgivet af Dansk Psykologisk Forlag. Bo Hejlskov Elvén er en af personerne, der har været med til at udvikle low arousal tilgangen.

Se også relevant uddannelse: Low Arousal 2 (LA2)

Low arousal

Tankegangen bag low arousal er, at ro smitter, og at du gennem nemme metoder kan skabe en rolig hverdag for mennesker, som ikke er så gode til at regulere deres følelser på egen hånd. Tilgangen bygger på etiske principper og et humanistisk menneskesyn, hvor mennesket skal behandles med respekt, uanset hvor gamle de er, og hvordan deres funktionsniveau er.

Der er altså tale om en pædagogisk tilgang, hvor magtudøvelse skal minimeres, og hvor der er fokus på retten til selvbestemmelse og respektfuld behandling af borgeren. Dine borgere kan nemlig klare mere, hvis de er sammen med en, de stoler på. Derfor giver low arousal tilgangen god mening, da der er fokus på relationspædagogik.

Low arousal tilgangen kan bruges både i børneopdragelse, pædagogisk arbejde på opholdssteder, plejecentre, i fixerum, på herberger, i skolen, på botilbud for mennesker med særlige behov etc.

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal”

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal” er uden tvivl en god håndbog, hvis man vil begynde at bruge low arousal tilgangen i ens arbejde. Hel fra starten får du konkrete cases, som du kan læse, der viser konfliksituationer. Dernæst bliver casen brudt ned og analyseret, så du kan se præcis, hvordan du bruger low arousal i praksis.

Du får tilmed konkrete opgaver i bogen, så du kan reflektere over dit daglige arbejde samt få selvindsigt i dine egne handlemønstre og tanker. For at få mest ud af bogen kræver det selvfølgelig, at man er villig til at arbejde med sig selv og se kritisk på en selv. Men er man det, kan man også hurtigt lære low arousal tilgangen – for den er ikke kompliceret.

Konkrete metoder

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal” kommer hele vejen rundt om en krisesituation og giver dig konkrete metoder til bruge i det praktiske arbejde. Du får både hånteringsmetoder, evalueringsmetoder og forandringsmetoder, så du kan forebygge krisesituationer og minimere brugen af magtudøvelse, når en krise opstår. I bogen får du også en konkret plan for, hvordan du arbejder med low arousal i hverdagen, og hvilke handlemuligheder du har. Du kommer hele vejen igennem en krisesituation – fra den udløsende faktor, optrapning og kaos til nedtrapning og tilbage til hverdagen.

I bogen får du desuden indblik i, hvordan du evaluere på krisesituationens forskellige faser, så du kan vurdere, om du har brugt low arousal hele vejen igennem krisen, eller om du skal ændre dine handlemønstre. Her er det vigtigt, at du får indsigt i den udløsende faktor, samt hvor du kræver for meget af borgeren, da det fremadrettet vil forebygge krisesituationer, da du nemmere kan nedtrappe konflikter.

Se også relevant uddannelse: Low Arousal 2 (LA2)

Relevante arrangementer

Low Arousal 2 (LA2)
Uddannelse

Low Arousal 2 (LA2)

Jylland & Sjælland

3 dages intensivt kursus. Få konkrete redskaber til at forebygge konflikter og magtanvendelses-situationer med Low arousal 2 (LA2). 

 

FÅ PLADSER TILBAGE PÅ HOLD 3.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Ingen er håbløs – motivationsarbejde for hårdt belastede borgere
Kursus

Ingen er håbløs – motivationsarbejde for hårdt belastede borgere

Jylland & Sjælland

Motivationsarbejde med hårdt belastede borgere. Oplev Per Revstedt i både Hvidovre og Kolding. 

 

Du har også mulighed for at tilkøbe et 10 dages supervisionsforløb med Per Revstedt. På den måde kan du få hjælp til at bruge metoden selvstændigt. Tilmeldingen til supervisionsforløbet kan ske her på siden eller pr. telefon. Læs mere her på siden. 

 

Vær opmærksom på: Vi forventer, at dette arrangement bliver gennemført fysisk, men hvis der stadig er forsamlingsforbud ved afholdelse, bliver arrangementet rykket til et senere tidspunkt.

Læs mere
Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren
Kursus

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

En kursusdag, der giver dig et overblik over de mange faktorer, som fremprovokerer, komplicerer eller forstærker borgerens sårbarhed.

 

Vær opmærksom på: Vi forventer, at dette arrangement bliver gennemført fysisk, men hvis der stadig er forsamlingsforbud ved afholdelse, bliver arrangementet livestreamet eller rykket til et senere tidspunkt.

Læs mere
Adfærdsindsigt der hjælper demensramte
Kursus

Adfærdsindsigt der hjælper demensramte

Jylland & Sjælland

Få redskaber til at skabe et demensvenligt miljø. Afholdes i Ringsted og Silkeborg.

Læs mere