Kort og godt om konflikter og low arousal – boganmeldelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Kort og godt om konflikter og low arousal – boganmeldelse

Her får du en boganmeldelse af bogen "Kort og godt om konflikter og low arousal", som er en håndbog for dig, som gerne vil snuse til low arousal tilgangen.

konflikter og low arousal

Kort og godt om konflikter og low arousal er skrevet af psykolog Bo Hejlskov Elvén og udgivet af Dansk Psykologisk Forlag. Bo Hejlskov Elvén er en af personerne, der har været med til at udvikle low arousal tilgangen.

Se også relevant uddannelse: Low Arousal 2 (LA2)

Low arousal

Tankegangen bag low arousal er, at ro smitter, og at du gennem nemme metoder kan skabe en rolig hverdag for mennesker, som ikke er så gode til at regulere deres følelser på egen hånd. Tilgangen bygger på etiske principper og et humanistisk menneskesyn, hvor mennesket skal behandles med respekt, uanset hvor gamle de er, og hvordan deres funktionsniveau er.

Der er altså tale om en pædagogisk tilgang, hvor magtudøvelse skal minimeres, og hvor der er fokus på retten til selvbestemmelse og respektfuld behandling af borgeren. Dine borgere kan nemlig klare mere, hvis de er sammen med en, de stoler på. Derfor giver low arousal tilgangen god mening, da der er fokus på relationspædagogik.

Low arousal tilgangen kan bruges både i børneopdragelse, pædagogisk arbejde på opholdssteder, plejecentre, i fixerum, på herberger, i skolen, på botilbud for mennesker med særlige behov etc.

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal”

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal” er uden tvivl en god håndbog, hvis man vil begynde at bruge low arousal tilgangen i ens arbejde. Hel fra starten får du konkrete cases, som du kan læse, der viser konfliksituationer. Dernæst bliver casen brudt ned og analyseret, så du kan se præcis, hvordan du bruger low arousal i praksis.

Du får tilmed konkrete opgaver i bogen, så du kan reflektere over dit daglige arbejde samt få selvindsigt i dine egne handlemønstre og tanker. For at få mest ud af bogen kræver det selvfølgelig, at man er villig til at arbejde med sig selv og se kritisk på en selv. Men er man det, kan man også hurtigt lære low arousal tilgangen – for den er ikke kompliceret.

Konkrete metoder

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal” kommer hele vejen rundt om en krisesituation og giver dig konkrete metoder til bruge i det praktiske arbejde. Du får både hånteringsmetoder, evalueringsmetoder og forandringsmetoder, så du kan forebygge krisesituationer og minimere brugen af magtudøvelse, når en krise opstår. I bogen får du også en konkret plan for, hvordan du arbejder med low arousal i hverdagen, og hvilke handlemuligheder du har. Du kommer hele vejen igennem en krisesituation – fra den udløsende faktor, optrapning og kaos til nedtrapning og tilbage til hverdagen.

I bogen får du desuden indblik i, hvordan du evaluere på krisesituationens forskellige faser, så du kan vurdere, om du har brugt low arousal hele vejen igennem krisen, eller om du skal ændre dine handlemønstre. Her er det vigtigt, at du får indsigt i den udløsende faktor, samt hvor du kræver for meget af borgeren, da det fremadrettet vil forebygge krisesituationer, da du nemmere kan nedtrappe konflikter.

Se også relevant uddannelse: Low Arousal 2 (LA2)

Relevante arrangementer

Low Arousal 2 (LA2)
3-dages kursus

Low Arousal 2 (LA2)

Jylland & Sjælland

Kom med på dette udbytterige 3-dages kursus, hvor du lærer om Low Arousal 2 (LA2) som redskab til at forebygge konflikter, vold og magtanvendelsessituationer. Du bliver undervist af Trine Uhrskov, psykolog og medudvikler af LA2, som bl.a. giver dig viden om borgerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde og sammenhængen mellem trivsel og affektudbrud. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Når traumer sætter sig i kroppen
Kursus

Når traumer sætter sig i kroppen

Jylland & Sjælland

Opnå en større forståelse for kroppens reaktioner på traumer, så du kan være med til at styrke trivslen for børn, unge og voksne med traumer. Det sker på denne kursusdag, der tager afsæt i den psykosomatiske traumemodel.

Din underviser er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri Gitte Retbøll, og hun sørger for, at du får:

Indsigt i, hvordan du kan tale om traumer og et indblik i, hvordan traumer opstår i barndommen og følger mennesker op igennem livet  Indsigt i, hvorfor det er vigtigt at spørge “Hvad er der sket dig”, når du møder en person med et traume  Indsigt i, hvordan kroppen reagerer på traumer, f.eks. barndomstraumer  Viden om, hvordan traumer sætter sig i kroppen som eksempelvis smerter eller ubehag  Viden om, hvordan smerterne forløses, når traumet behandles 

 

Læs mere
DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse
Kursus

DLD – en overset sproglig udviklingsforstyrrelse

Jylland & Sjælland

Det anslås, at 7-8% af alle børn har Developmental Language Disorder (DLD), udviklingsmæssig sprogforstyrrelse. Der er dog tale om et skjult handicap, som ofte er svært at opdage. Tag derfor med på denne temadag, som giver dig kompetencer til at spotte og hjælpe børn og unge med DLD. Mere konkret får du:

Viden om generel og forsinket sprogudvikling hos børn Konkret og håndgribelig viden om DLD Redskaber til at spotte de børn, som har brug for hjælp En lang række konkrete og praksisnære tips til, hvordan du kan hjælpe børn med DLD Gode tips til at finde yderligere viden om DLD

Underviser på dagen er ph.d. og audiologopæd Trine Printz.

Læs mere
Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle
Kursus

Traumer og deres effekt på borgere og fagprofessionelle

Jylland & Sjælland

Jo mere du ved og forstår om traumer, des bedre kan du gøre en vedvarende forskel for dine borgere og samtidig passe på dig selv i relationen. Kom derfor med på disse temadage i selskab med Louise Brückner Wiwe, specialist i neuropsykologi og psykopatologi, samt Camilla Bechsgaard, cand.psyk. og VISO-specialist.

Ved at tilmelde dig får du to temadage, hhv. en teoridag og en praksisdag, og efter dagene har du:

Opnået en teoretisk forståelse for sammenhængen mellem traumer og udviklingen af bl.a. hjernen, personlighed, sindslidelser, misbrug og spiseforstyrrelser Fået kendskab til ICD-11’s diagnoser af PTSD og kompleks PTSD og kan anvende analyseredskaber til at skabe overblik over borgernes liv og yde støtte Fået indblik i, hvordan du kan være med til at skabe optimale betingelser for en hverdag, som hjælper til at forstå traumernes effekt på nutiden og mindsker effekterne af borgernes traumehåndtering
Læs mere