Kort og godt om konflikter og low arousal – boganmeldelse
Alle nyheder
Artikel

Kort og godt om konflikter og low arousal – boganmeldelse

Her får du en boganmeldelse af bogen "Kort og godt om konflikter og low arousal", som er en håndbog for dig, som gerne vil snuse til low arousal tilgangen.

konflikter og low arousal

Kort og godt om konflikter og low arousal er skrevet af psykolog Bo Hejlskov Elvén og udgivet af Dansk Psykologisk Forlag. Bo Hejlskov Elvén er en af personerne, der har været med til at udvikle low arousal tilgangen.

Se også relevant uddannelse: Low Arousal 2 (LA2)

Low arousal

Tankegangen bag low arousal er, at ro smitter, og at du gennem nemme metoder kan skabe en rolig hverdag for mennesker, som ikke er så gode til at regulere deres følelser på egen hånd. Tilgangen bygger på etiske principper og et humanistisk menneskesyn, hvor mennesket skal behandles med respekt, uanset hvor gamle de er, og hvordan deres funktionsniveau er.

Der er altså tale om en pædagogisk tilgang, hvor magtudøvelse skal minimeres, og hvor der er fokus på retten til selvbestemmelse og respektfuld behandling af borgeren. Dine borgere kan nemlig klare mere, hvis de er sammen med en, de stoler på. Derfor giver low arousal tilgangen god mening, da der er fokus på relationspædagogik.

Low arousal tilgangen kan bruges både i børneopdragelse, pædagogisk arbejde på opholdssteder, plejecentre, i fixerum, på herberger, i skolen, på botilbud for mennesker med særlige behov etc.

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal”

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal” er uden tvivl en god håndbog, hvis man vil begynde at bruge low arousal tilgangen i ens arbejde. Helt fra starten får du konkrete cases, som du kan læse, der viser konfliktsituationer. Dernæst bliver casen brudt ned og analyseret, så du kan se præcis, hvordan du bruger low arousal i praksis.

Du får tilmed konkrete opgaver i bogen, så du kan reflektere over dit daglige arbejde samt få selvindsigt i dine egne handlemønstre og tanker. For at få mest ud af bogen kræver det selvfølgelig, at man er villig til at arbejde med sig selv og se kritisk på en selv. Men er man det, kan man også hurtigt lære low arousal tilgangen – for den er ikke kompliceret.

Konkrete metoder

Bogen ”Kort og godt om konflikter og low arousal” kommer hele vejen rundt om en krisesituation og giver dig konkrete metoder til bruge i det praktiske arbejde. Du får både håndteringsmetoder, evalueringsmetoder og forandringsmetoder, så du kan forebygge krisesituationer og minimere brugen af magtudøvelse, når en krise opstår. I bogen får du også en konkret plan for, hvordan du arbejder med low arousal i hverdagen, og hvilke handlemuligheder du har. Du kommer hele vejen igennem en krisesituation – fra den udløsende faktor, optrapning og kaos til nedtrapning og tilbage til hverdagen.

I bogen får du desuden indblik i, hvordan du evaluere på krisesituationens forskellige faser, så du kan vurdere, om du har brugt low arousal hele vejen igennem krisen, eller om du skal ændre dine handlemønstre. Her er det vigtigt, at du får indsigt i den udløsende faktor, samt hvor du kræver for meget af borgeren, da det fremadrettet vil forebygge krisesituationer, da du nemmere kan nedtrappe konflikter.

Vil du arbejde med low arousal tilgangen?

På vores 3 dages kursus “Low Arousal 2 (LA2)” lærer du, hvordan du forebygger og afhjælper udadreagerende adfærd hos dine borgere.

Du bliver undervist af Trine Uhrskov, som er psykolog og medudvikler af LA2.

På low arousal kurset får du bl.a.:

Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal-tilgang LA2
Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd
Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handlemuligheder i voldsomme episoder

Læs mere om Low Arousal 2 (LA2)

Relevante arrangementer

Low Arousal 2 (LA2)
3-dages kursus

Low Arousal 2 (LA2)

Jylland

Hvordan forebygger og afhjælper du udadreagerende adfærd hos dine borgere? Tilgangen Low Arousal 2 (LA2) har vist sig særdeles effektiv til netop dét. På dette intensive 3-dages kursus bliver du undervist af Marie Louise Stochholm, som er sociolog & medejer af Sopra.

Hun klæder dig bl.a. på med:

Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal-tilgang LA2 Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handlemuligheder i voldsomme episoder

Få mere at vide om kurset lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Digitale lektioner om ADHD
Digitale lektioner

Digitale lektioner om ADHD

Vi har udvalgt fem lektioner om ADHD, som du her har muligheden for at købe særskilt. Du finder også lektionerne i vores uddannelse til certificeret ADHD-vejleder.

Her på siden kan du købe lektionerne:

An overview Børn, fysioterapi, og ADHD Håndtering af adfærdsproblemer The 14. Best Principles for Raising a child with ADHD The other attention disorder SCT

Du kan se prisen og længden på lektionerne under de enkelte lektioner her på siden.

Læs mere
ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Digital uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
Når sproget er svært
Kursus

Når sproget er svært

Jylland & Sjælland

Developmental Language Disorder (DLD) – udviklingsmæssig sprogforstyrrelse – kan være vanskelig at opdage; ikke mindst hos flersprogede børn, som er ved at lære et nyt andetsprog. På dette kursus får du dog indsigt i, hvordan du spotter DLD hos flersprogede børn, ligesom du bliver klædt på til at understøtte sproget hos et flersproget barn med DLD.

Mere konkret opnår du:

Indsigt i, hvordan du spotter de flersprogede børn, der muligvis har DLD Dybdegående viden om, hvad flersprogethed er Viden om de forskellige typer flersprogethed, der findes Viden om, hvordan du ser på barnets samlede sprogfærdigheder på alle barnets sprog Indsigt i, hvordan du indsamler viden, der kan bidrage til at differentiere mellem et andetsprog i udvikling og en sprogforstyrrelse Redskaber til både at give og omsætte viden, der kan understøtte sproget hos et flersproget barn med DLD

Få mere at vide om kursusdagen lige herunder.

Læs mere