Ængstelig personlighed – den oversete lidelse - Seminarer.dk
Ængstelig personlighed
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Ængstelig personlighed – den oversete lidelse

Mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur bliver ramt på deres livsudfoldelse og dermed også deres relationer og trivsel. Bliv bedre til at forstå og hjælpe disse mennesker, når vi byder inden for på denne kursusdag.

Din underviser er psykolog Nana Lund Nørgaard, som sørger for, at du tager hjem med:

  • Viden om diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Herunder viden om forskellige subtyper og typiske grundlæggende vanskeligheder
  • Kendskab til forskellen på at have angst og en ængstelig personlighedsforstyrrelse
  • Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med en ængstelig personlighedsforstyrrelse ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer)
  • Viden om mentalisering og en mentaliseringsbaseret tilgang
  • Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur på en støttende og hjælpsom måde

Læs mere om dagen herunder.

Sådan møder du mennesker med en ængstelig personlighedsforstyrrelse på en hjælpsom måde

Vi kender alle til at være bange indimellem – som en følelse der kan komme og gå. Men for mennesker med en ængstelig evasiv personlighedsstruktur er det en vedvarende følelse, som begrænser personens livsudfoldelse, og som kan være decideret invaliderende og hæmmende på alle livsområder: arbejde, uddannelse og ikke mindst nære relationer og familieliv.

Personer med en ængstelig personlighed har en oplevelse af grundlæggende at være mindre værd end andre. Personen bekymrer sig (unødigt) meget om muligheden for at blive afvist eller kritiseret af andre og får meget nemt denne oplevelse i samspil med andre. Derfor trækker personen sig - eller undgår helt at indlede relationer til andre - ligesom vedkommende ofte vil undlade at give udtryk for egne oplevelser, behov og grænser i samspil med andre. Dette kan på sigt udvikle sig til ensomhed, depression samt svære stress- og belastningssymptomer, der kan ende i en sygemelding. Det vil ofte netop være ved problematisk undgåelsesadfærd eller stresssymptomer/angst/depression, at omverdenen overhovedet bliver bekendt med personens lidelse.

Heldigvis kan vi som fagpersoner gøre en betydelig forskel. Vi kan gennem en bedre forståelse for de grundlæggende vanskeligheder og en mentaliseringsbaseret tilgang hjælpe borgeren eller patienten til at blive bedre til at forstå sig selv - og siden hen andre - på mere nuanceret vis. En mentaliseringsbaseret tilgang er også med til at øge vores egen forståelse for borgerens/patientens indre verden, så vi kan blive endnu bedre til at møde og hjælpe personen, ligesom vi kan støtte vedkommende i at kommunikere og indgå i relationer på en mere hensigtsmæssig måde, hvor personen får udtrykt sine behov og lærer at dele og bruge andre mennesker til at få støtte, hvilket mindsker ensomhed og psykisk belastning og giver mere tilfredsstillende relationer til andre.

Ængstelig personlighed - Dagens indhold

Det kan være svært at opdage en ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse, da borgeren eller patienten ikke gør et stort væsen ud af sig. Deraf navnet ”den oversete lidelse”. Det kan også være forbundet med stor usikkerhed at møde og hjælpe mennesker med denne lidelse, da det kan være vanskeligt at forstå måden at tænke og agere på. 

På dette kursus stiller psykolog Nana Lund Nørgaard derfor skarpt på diagnosen F60.6 Ængstelig evasiv personlighedsstruktur og de karakteristiske måder, den kan vise sig på. Med afsæt i teorien om mentalisering arbejder vi på kursusdagen med at kunne genkende og indkredse nogle af de typiske måder, mennesker med en ængstelig personlighed kan være i verden på. Vi fokuserer på de forståelsesmæssige og kommunikative vanskeligheder, vi kan opleve i relationen, herunder også et fokus på den professionelles egne følelsesmæssige reaktioner. Endelig indkredser vi løbende, hvordan vi kan forsøge at møde personen på en hjælpsom måde.  

På dagen får du: 

  • Viden om diagnosen ængstelig evasiv personlighedsstruktur. Hvad indebærer den - og hvordan kommer den typisk til udtryk? Herunder viden om forskellige subtyper og typiske grundlæggende vanskeligheder 
  • Kendskab til forskellen på at have angst og en ængstelig personlighedsforstyrrelse 
  • Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med en ængstelig personlighedsforstyrrelse ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer) 
  • Viden om mentalisering og en mentaliseringsbaseret tilgang  
  • Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med ængstelig evasiv personlighedsstruktur på en støttende og hjælpsom måde 

Dagens underviser

Nana-Lund-Noergaard
Nana Lund Nørgaard
autoriseret psykolog og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (voksne) af Dansk Psykologforening
Hun har omfattende klinisk erfaring med psykopatologisk udredning og mentaliseringsbaseret psykoterapi, supervision og undervisning. Nana Lund Nørgaard er efteruddannet i individuel mentaliseringsbaseret terapi fra Institut for Mentalisering i Oslo ved Sigmund Karterud og Finn Skårderud og er godkendt trainer i MBT ved Institut for mentalisering Danmark. Hun har fra 2008-2017 arbejdet i Psykiatrien med mentaliseringsbaseret behandling, herunder at målrette behandlingen til personer med ængstelig, evasiv personlighedsstruktur. Er i dag selvstændig psykolog med egen praksis. Desuden forfatter til bogen ”Den ængstelige personlighed” (Hans Reitzels Forlag, 2019) sammen med psykolog Sebastian Simonsen.
TID & STED:
Det sker:
Den 24. januar 2023 på Scandic Hvidovre
Den 31. januar 2023 på Scandic Kolding

Undervisning fra kl. 09.00-16.00.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.