Kommunerne har brug for redskaber i mødet med den personlighedsforstyrrede borger - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Kommunerne har brug for redskaber i mødet med den personlighedsforstyrrede borger

Mødet med personlighedsforstyrrede borgere er en udfordring i den kommunale virkelighed. Henrik Day Poulsen giver her fem gode råd til at tackle mødet.

Henrik Day Poulsen

Hvordan hjælper vi bedst muligt en personlighedsforstyrret borger, så dennes ufleksible, dårligt tilpassede og uhensigtsmæssige handlinger begrænses, og dermed ikke går ud over både personen selv og omgivelserne?Det er værd at få belyst og af samme grund har vi spurgt psykiater Henrik Day Poulsen om brugbare redskaber og råd til mødet med den personlighedsforstyrrede borger.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Borgere med personlighedsforstyrrelser er en udfordring i den kommunale virkelighed. Tænk blot på de massive problemer denne gruppe borgere har, og de mange kompetencer som skal i brug i mødet med et menneske med en personlighedsforstyrrelse.

Alene vidensdelen om den psykiske lidelse, den enkeltes livshistorie og situation fordrer et stort forarbejde, og samspillet mellem indsatsområderne, udredningen i forhold til at give den bedste støtte og hjælp samt udviklingen af tilbud målrettet borgerens behov kræver stor ekspertise.

Samtidig er der et udtalt behov for at udvikle kommunale redskaber til at håndtere de oplevede udfordringer. Ved personlighedsforstyrrelser er der jo netop tale om dybt gennemgribende og vedvarende adfærdsmønstre.

De oplevede udfordringer udfolder sig ofte ved unuancerede reaktioner på personlige og sociale forhold, som igen påvirker erkendelse, impulskontrol og relationen til andre mennesker.

Henrik Day Poulsen – refleksioner, råd og redskaber

Men hvordan tackler vi bedst ufleksible, dårligt tilpassede og uhensigtsmæssige handlinger, der går ud over både personen selv og omgivelserne?

Det giver psykiater Henrik Day Poulsen råd og brugbare redskaber til nedenfor.

Hvad er og hvordan opdager du en personlighedsforstyrrelse?

Det er indledningsvist vigtigt at udelukke eks. angst eller depression hos den borger man sidder overfor.

Ved personlighedsforstyrrelser er der tale om dybt gennemgribende og vedvarende adfærdsmønstre, som giver sig til kende ved unuancerede reaktioner på såvel personlige som sociale forhold.

Der er nogle træk ved personens fremtræden, som kan hjælpe med at spotte en personlighedsforstyrrelse. Det kan være manglende sammenhæng mellem tidligere begivenheder og den nuværende situation, ligesom talrige afbrudte ansættelser og forsøg på at fuldføre en uddannelse kan være indikatorer.

Man vil ofte møde det uforudsigelige i forhold til borgerens beskrivelse af sig selv og hvad han/hun vil med sit liv.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Hvordan etableres det gode møde og hvilke hensyn bør man tage, når man sidder overfor en borger med personlighedsforstyrrelse?

Først og fremmest, så forbered dig godt!

Sæt dig ind i hvad det er for en borger, du sidder overfor. Det er uhyre vigtigt, at man har lavet sit hjemmearbejde ordentligt inden mødet finder sted. Det kan også være en god idé, at have en bisidder med, hvis borgeren har en personlighedsforstyrrelse og derfor har problemer med at forstå udfaldet af mødet. Bisidderen kan efterfølgende være med til at fastholde samtalens indhold og til at huske de aftaler, der er indgået.

Det vil ligeledes være en god idé at lave klare aftaler for, hvad der forventes af borgeren og at I opstiller rammer for mødet. Herunder også, hvordan aftalen i praksis kan løses.
Lav en plan sammen med borgeren og skriv den ned.
Lav en opfølgningsplan og aftal tidspunkter for, hvornår de enkelte punkter skal være løst.

– Men vær realistisk. Man bør kun stille realistiske krav til en person med psykisk sygdom.

Derfor er et godt kendskab til borgeren med til at tegne grænsen for aftalerammen, og gør opmærksom på konsekvenser ved ikke at overholde aftaler. Det er naturligvis individuelt, hvilke ressourcer den enkelte borger med personlighedsforstyrrelse har, men som udgangspunkt vil alle gerne inddrages i de beslutninger, der tages. Forsøg derfor at danne dig et indtryk af personens ressourcer og inddrag personen i beslutninger i forhold til disse.

Kan man bevare sin professionalitet og ikke blive følelsesmæssig påvirket af en personlighedsforstyrret borger og hvilke redskaber er nyttige?

Til det første findes der kun et kort svar: Det skal man kunne. Vi skal være professionelle og være i stand til at sætte grænser. Som nævnt, er det vigtigt at kende til de karakteristiske træk ved typerne af personlighedsforstyrrelse, og vi skal være opmærksomme på ikke at lade os rive med. Det betyder, at du skal være bevidst om og forberedt på, hvordan borgeren påvirker og udfordrer dig.

Du er virkelighedens repræsentant, så undgå at diskuterer eks. vrangforestillinger. Du kan også opleve en voldelig eller aggressiv verbal respons på et afslag, og her er det en god idé at have gjort sig tanker om de høj- og lavpraktiske foranstaltninger du kan benytte dig af. Til eksempel informér kolleger, sikkerhedspersonale om et forestående møde, arrangér dig med flugtveje etc. Rådene kan forekomme selvfølgelige, men kunsten er at føre dem ud i virkeligheden – og det er slet ikke så ligetil endda.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Relevante arrangementer

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier
Kursus

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier

Jylland & Sjælland

Mange børn og unge bruger i dag en stor del af deres vågne timer foran en skærm, men hvordan påvirker skærmene egentlig deres trivsel, udvikling og livsduelighed? Netop dét får du viden om på dette kursus, som psykolog Nicola Nyhave står i spidsen for.

Som deltager på kurset bliver du mere konkret klædt på med:

Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring

Lyst til at vide mere? Så skal du bare læse med lige herunder.

Læs mere
Omsorgstræthed – Bryd tabuet og styrk kulturen
Kursus

Omsorgstræthed – Bryd tabuet og styrk kulturen

Jylland & Sjælland

Selvom du og dine kollegaer elsker arbejdet med at drage omsorg for andre mennesker, kan det til tider være drænende, og I kan opleve omsorgstræthed. Så hvordan forebygger I bedst denne?

Dét dykker vi ned i på dette kursus, hvor du får fyldt den faglige rygsæk med viden og konkrete redskaber til forebyggelsesarbejdet af omsorgstræthed.

Som deltager på kurset opnår du således:

En dybere forståelse af begrebet og de risikofaktorer, der kan føre til omsorgstræthed Indsigt i og forståelse af betydningen af at have følelser med på arbejde – på godt og ondt Konkrete metoder og redskaber, du kan anvende i dit daglige forebyggelsesarbejde Refleksioner over, hvordan du som leder skal passe på dig selv, og hvordan du kan hjælpe dine medarbejdere med det samme
Læs mere
Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Alle hold er udsolgt. Vi arbejder på nye datoer. Skriv en mail til os på [email protected] og kom på venteliste. 

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere