Borderline og mentalisering - forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed - Seminarer
borderline og mentalisering
Psykologi og psykiatri kurser & uddannelser
Kursus

Borderline og mentalisering – forstå sammenhængen mellem indre og ydre virkelighed

Mennesker med borderline kan – vha. en mentaliseringsbaseret tilgang – blive bedre til at forstå egen og andres adfærd. Vær med på denne kursusdag, hvor psykolog Nana Lund Nørgaard stiller skarpt på netop borderline og mentalisering.

Med fra kurset får du bl.a.:

 • Viden om diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type
 • Viden om mentalisering
 • Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med borderline ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer)
 • Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med borderline på en hjælpsom måde

De tidligere hold blev hurtigt udsolgt, så vent ikke for længe med at tilmelde dig 2024-holdene.

"Helt utrolig spændende, relevant, brugbar og veltilrettelagt undervisning. Nanna Lund Nørgaard er en meget dygtig og kompetent formidler, med tydeligt højt fagligt niveau! Varmeste anbefaling her fra!"

"Helt utrolig faglig relevant viden/undervisning"

"Spot on ift. indhold og niveau - perfekt tilrettelagt i ft. dialog/unervisning og cases fra det virkelige liv. Stor anbefaling af underviser"

"Super skarp og relevant underviser med massiv praksiserfaring på det specifikke område samt tilstødende områder"

At forstå egne og andres adfærd ud fra indre mentale tilstande

Hvad vil det sige at have borderline lidelse – hvad indebærer det, og hvordan kommer det typisk til udtryk? Hvilke forståelsesmæssige og kommunikative vanskeligheder kan vi opleve i mødet med mennesker med borderline lidelse? Og hvordan kan vi som professionelle forsøge at forstå og imødegå disse på en hjælpsom måde? 

Mødet med borgere eller patienter, der har en borderline-lidelse, er ofte forbundet med stor usikkerhed, og det kan være svært at forstå borgerens eller patientens måde at tænke og agere på. Personen kan f.eks. have en sort/hvid tankegang eller være ekstrem bange for at blive forladt, hvilket kan udmønte sig i mange følelsesladede situationer. Ofte er der en skrøbelig mentaliseringsevne, hvilket betyder, at borgeren eller patienten kan have svært ved at impulsregulere eller respektere egne og andres grænser. Og der vil ofte være konflikter og splittelser omkring dem.

Men der er hjælp at hente. For gennem en mentaliseringsbaseret tilgang kan borgeren eller patienten blive bedre til at forstå egne og andres adfærd ud fra mentale tilstande. Dette er med til at give en fornemmelse af øget selvbevidsthed, og styrker personens evne til at regulere sine følelser.
En mentaliseringsbaseret tilgang er også med til at øge vores egen forståelse for borgeren eller patientens indre verden, så vi kan blive endnu bedre til at møde og hjælpe personen, ligesom vi kan støtte vedkommende i at kommunikere og indgå i relationer på en mere hensigtsmæssig måde. Adfærd, som umiddelbart kan synes uforståelig, giver langt mere mening med fokus på, hvilke mentale tilstande, der kan ligge bag adfærden.

Dagens indhold

På denne kursusdag stiller psykolog Nana Lund Nørgaard skarpt på diagnosen borderline (F60.33 emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type) og de karakteristiske måder, denne kan vise sig på - ofte i manglende sammenhæng mellem personens indre verden og den ydre virkelighed. Med afsæt i teorien om mentalisering arbejder vi på dagen med at kunne genkende og indkredse nogle af de typiske måder, mennesker med borderline-lidelse kan være i verden på. Vi fokuserer på de vanskeligheder, dette kan give i kommunikationen, herunder også et fokus på den professionelles egne følelsesmæssige reaktioner. Endelig vil vi løbende indkredse, hvordan vi kan forsøge at møde personen på en hjælpsom måde.

På dagen får du: 

 • Viden om diagnosen emotionel ustabil personlighedsstruktur, borderline type
 • Viden om mentalisering
 • Indsigt i, hvordan du kan lære at genkende og forstå de prototypiske måder, mennesker med borderline-lidelse ofte er i verden på (præ-mentaliseringsformer)
 • Redskaber til kommunikation, herunder viden om, hvordan du kan forsøge at møde mennesker med borderline-lidelse på en hjælpsom måde

Dagens underviser

Nana-Lund-Noergaard
Nana Lund Nørgaard
autoriseret psykolog og godkendt specialist og supervisor i psykoterapi (voksne) af Dansk Psykologforening.
Hun har omfattende klinisk erfaring med psykopatologisk udredning og mentaliseringsbaseret psykoterapi, supervision og undervisning. Nana Lund Nørgaard er efteruddannet i individuel mentaliseringsbaseret terapi fra Institut for Mentalisering i Oslo ved Sigmund Karterud og Finn Skårderud og er godkendt trainer i MBT ved Institut for mentalisering Danmark. Hun har siden 2008 arbejdet i Psykiatrien med at udvikle mentaliseringsbaseret behandling til personer med personlighedsforstyrrelse og komplekse traumer. Desuden har hun i en årrække været ansat ved Psykoterapeutisk Center Stolpegård (PCS), Ambulatorium for Personlighedsforstyrrelser, hvor hun har arbejdet med unge og voksne med personlighedsforstyrrelser – under supervision af bl.a. Anthony Bateman og Sigmund Karterud. Er i dag selvstændig psykolog med egen praksis (Mind to mind Psykologerne), der bl.a. tilbyder individuel terapi og udredning. Forfatter til bogen Den ængstelige personlighed, Hans Reitzels Forlag (2019).
TID & STED:
Det sker:
Den 13. marts 2024 på Scandic Kolding
Den 29. maj 2024 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00 - 16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.

FAQ om mentalisering og borderline

Hvad er borderline?

Borderline personlighedsforstyrrelse er en mental forstyrrelse, der kan påvirke personens følelsesmæssige stabilitet, relationer og kognitive funktioner. Personer med borderline kan f.eks. have svært ved at regulere deres følelser og kan have hurtigt skiftende humør, selvmordstanker og selvskadende adfærd. Ifølge Psykiatrifonden er nogle af de typiske symptomer:

 • Man reagerer impulsivt og uden tanke for konsekvenserne
 • Man har uforudsigelige og ofte meget store humørsvingninger
 • Man har vanskeligheder med at styre følelsesmæssige udbrud
 • Man har ofte et unuanceret sort/hvidt syn på omverdenen
 • Man har svært ved at skabe og opretholde stabile og sunde relationer
 • Man frygter afvisninger og har en angst for at blive ladt alene
 • Man har en usikker fornemmelse af, hvem man er
 • Man har måske tendens til selvskadende adfærd

Hvad er mentalisering?

Mentalisering er evnen til at forstå, at andres adfærd kan være motiverede af deres mentale tilstande, såsom følelser, ønsker og overbevisninger. Det involverer også evnen til at forstå, at ens egen adfærd kan påvirkes af ens mentale tilstande. Mentalisering kan kort sagt siges at være evnen til at se sig selv udefra og andre indefra.

Mentalisering kan hjælpe personer med at forstå deres egne og andres mentale tilstande og kan ligeledes hjælpe med at forbedre kommunikationen og forståelsen mellem mennesker.

Hvordan kan mentalisering hjælpe personer med borderline?

Mentalisering kan hjælpe personer med borderline med at forstå og regulere deres følelser og adfærd, samt forbedre deres evne til at forstå og kommunikere med andre. Den kan også hjælpe dem med at opbygge mere stabile og sundere relationer. Alt i alt kan styrkelsen af evnen til mentalisering således have en markant positiv indvirkning på trivslen for mennesker med borderline.