Anja Leavens: "Det kræver meget at arbejde med personlighedsforstyrrelser"
Alle nyheder
Artikel

Anja Leavens: “Det kræver meget at arbejde med personlighedsforstyrrelser”

Vi har taget en snak med Anja Leavens, cand. psych. aut., som er ekspert, når det kommer til arbejdet med personer med personlighedsforstyrrelser.

Anja Leavens

Interview med Anja Leavens

Når socialpædagoger og socialrådgivere møder borgere med svære personlighedsforstyrrelser, er de kraftigt udfordrede. Det fastslår Anja Leavens, som er psykolog med mange års erfaring i arbejdet med kriminelle og andre grupper med personlighedsforstyrrelser.

Se relevant kursusforløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser


Der er jo ikke stillinger, som er oprettet til at arbejde med folk, der er personlighedsforstyrrede. Disse mennesker er en del af en borgergruppe, som har rigtig mange sociale problemer, og man bliver hverken på socialrådgiver- eller socialpædagoguddannelsen specialiseret i at arbejde med folk med personlighedsforstyrrelser. Så det er rigtigt svært og tungt arbejde, og det kan jeg også mærke, når jeg er ude at undervise. De ansatte slår sig på det, det fylder meget, og det går ind under huden. Når vi taler om dyssociale personlighedsforstyrrelser, er der også ansatte, som føler sig truet eller bliver presset, fordi de ikke har været opmærksomme på, at de har involveret sig i en relation, der er rigtig bøvlet”, forklarer Anja Leavens.

Det sidste hænger sammen med, at de møder borgerne med en forventning om, at de opfører sig mere almindeligt, fordi de er bevilget hjælp ud fra, at de har sociale problemer og ikke på grund af personlighedsforstyrrelsen.

Forældre med personlighedsforstyrrelser har behov for hjælp

Anja Leavens peger på, at de allersværeste tilfælde for de ansatte, er der, hvor personen med personlighedsforstyrrelsen er en del af en familie. Her kommer barnet let i klemme.

De her forældre er ikke altid de bedste i verden, og det giver problemer i familiedynamikken, som børnene kommer til at lide under. Når man skal blande sig i det og gerne vil hjælpe barnet, er man nødt til at have et samarbejde med forældrene, og det kan være meget vanskeligt, fordi de ofte ikke ser verden på samme måde som mennesker uden personlighedsforstyrrelser, og de har svært ved at kende forskel på, hvad der er deres behov og barnets behov. Jeg ser ofte, at det afføder massive konflikter med socialpædagoger og sagsbehandlere”, forklarer Anja Leavens.

Hun slår til lyd for, at man som fagprofessionel har et indre beredskab klar, når man går ind i personsager og relationsarbejde med mennesker med svære personlighedsforstyrrelser.

I starten er det klogt at skærme sig selv for at kunne se efter, hvad det er for et menneske, man står over for og tage bestik af, hvad der lader sig gøre i den her relation. Især fordi man jo sjældent har adgang til diagnostisk materiale, så man møder bare et menneske, der har problemer eller står i en vanskelig situation”, siger Anja Leavens.

Hvor svære personlighedsforstyrrelser har borgeren?

Dét, man skal vurdere på og lægge mærke til i den fase, er blandt andet, hvordan borgerne er til at skabe relationer. Kan de være i et job, kan de færdiggøre en uddannelse? Kan de styre deres temperament, har de impulskontrol, er de vedholdende, eller springer de hele tiden fra det ene til det andet? Bliver de hidsige over småting?

Man ser også ofte, at tolkningsstrategien hos folk med personlighedsforstyrrelser er helt ved siden af skiven, så de hele tiden kommer til at tolke udsagn som en trussel eller en krænkelse, og derfor reagerer på det”, fortæller Anja Leavens.

Hjælp til færre konflikter

Mennesker med svære personlighedsforstyrrelser kommer derfor ofte i konflikt med deres omgivelser, og det er en svær og langvarig proces at hjælpe dem til at undgå.

Det kræver en lang periode, hvor man laver små justeringer og korrigeringer både i forhold til indre regulering og tolkningsstrategi. Men det er langtfra sikkert, at der er et forandringsønske hos borgeren, for de fleste synes jo som udgangspunkt, at det er alle andre, der er idioter. Så det er en tung opgave at stå med. Man bliver derfor nødt til at kunne rumme ekstraordinært meget for at kunne lave et motivationsarbejde, for der er jo rigtigt meget, der hænger på, at man får etableret en tillidsrelation, som borgeren kan holde ud at være i”, siger Anja Leavens.

Vil du lære mere om personlighedsforstyrrelser fra Anja Leavens?

Tag med på vores roste forløb: Masterclass i personlighedsforstyrrelser. På dette 4-dages forløb underviser Anja Leavens, og  du får bl.a. viden om personlighedsdannelsen, diagnoserne, personlighedsstrukturer og adfærd, samt redskaber du kan bruge i dit relationsarbejde med borgere med personlighedsforstyrrelser.

Relevante arrangementer

Masterclass i personlighedsforstyrrelser
4-dages forløb

Masterclass i personlighedsforstyrrelser

Jylland

Det kan føles meget udfordrende – nogle gange ligefrem utrygt – at indgå i professionelle relationer til borgere med personlighedsforstyrrelser. Sammen med psykolog, Anja Leavens, har vi derfor udviklet dette masterclass-forløb, som klæder dig godt på til at sikre et givende og trygt relationsarbejde med disse borgere. 

I løbet af 4 intensive dage opnår du bl.a.: 

Indgående viden om personlighedsdannelsen og en bredere forståelse for diagnoserne, personlighedsstrukturer og adfærd  Redskaber til at optimere dialogen og samarbejdet med borgeren/klienten som følge af et større indblik i den personlighedsforstyrredes forestillingsverden  Viden om dynamikker og risikozoner for personer med en personlighedsforstyrrelse  Redskaber til at passe godt på dig selv og undgå professionel slitage 
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Low Arousal 2 (LA2)
3-dages kursus

Low Arousal 2 (LA2)

Jylland

Hvordan forebygger og afhjælper du udadreagerende adfærd hos dine borgere? Tilgangen Low Arousal 2 (LA2) har vist sig særdeles effektiv til netop dét. På dette intensive 3-dages kursus bliver du undervist af Marie Louise Stochholm, som er sociolog & medejer af Sopra.

Hun klæder dig bl.a. på med:

Indsigt i Low Arousal og den recovery-orienterede Low Arousal-tilgang LA2 Træning i at forebygge vold og fremme trivsel i samarbejde med borgere med voldsom adfærd Konkrete redskaber til at samarbejde med borgere om at udvikle nye handlemuligheder i voldsomme episoder

Få mere at vide om kurset lige herunder.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter

De første 2 hold blev udsolgt. Skal du med til december 2022? Tilmeld dig her på siden. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Når sproget er svært
Kursus

Når sproget er svært

Jylland & Sjælland

Developmental Language Disorder (DLD) – udviklingsmæssig sprogforstyrrelse – kan være vanskelig at opdage; ikke mindst hos flersprogede børn, som er ved at lære et nyt andetsprog. På dette kursus får du dog indsigt i, hvordan du spotter DLD hos flersprogede børn, ligesom du bliver klædt på til at understøtte sproget hos et flersproget barn med DLD.

Mere konkret opnår du:

Indsigt i, hvordan du spotter de flersprogede børn, der muligvis har DLD Dybdegående viden om, hvad flersprogethed er Viden om de forskellige typer flersprogethed, der findes Viden om, hvordan du ser på barnets samlede sprogfærdigheder på alle barnets sprog Indsigt i, hvordan du indsamler viden, der kan bidrage til at differentiere mellem et andetsprog i udvikling og en sprogforstyrrelse Redskaber til både at give og omsætte viden, der kan understøtte sproget hos et flersproget barn med DLD

Få mere at vide om kursusdagen lige herunder.

Læs mere