Praksisnær neuropædagogik - Seminarer
Men and women sitting in a circle during group therapy, supporting each other.
E-læring

Praksisnær neuropædagogik

Med dette e-læringskursus får du viden om neuropædagogik med fokus på praksis, herunder konkrete neurofaglige redskaber og strategier til implementering af den neuropædagogiske tankegang i arbejdet med mennesker med dysfunktioner i hjernen.

Dine undervisere, Susanne Bommelund og Bente Juul fra Hjerneskadecentret i Odense, har mere end 25 års specialistvirke på området.

Forløbet er 100 % digitalt med faglige videooplæg, praksiseksempler samt redskaber og bidrager til en fagligt styrket pædagogisk praksis.

I e-læringskurset får du:
– Forståelse for anvendelse af en neuropædagogisk tilgang i teori og praksis
– Undervisning i neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde
– Adgang til refleksionsøvelser, slides, cases og implementeringsstrategier
– Mulighed for at downloade neurofaglige redskaber til brug i egen praksis

Ønsker du multibrugeradgang?

Klik for at læse mere om mulighederne

Med en multibrugerløsning kan du købe adgang til vores digitale læring til flere medarbejdere eller hele arbejdspladsen til en fordelagtig pris (mindst 10 personer). Vi skræddersyer multibrugerløsninger på alle vores digitale produkter og til organisationer og medarbejdergrupper i alle størrelser.

Kontakt vores konsulent Karin Birk på tlf. 51530368 for en uforligtende snak om jeres muligheder.

Neuropædagogik lader dig se bag om borgerens adfærd og møde borgeren i dennes behov

Den neuropædagogiske tilgang er en faglig tilgang, der rummer en kombination af viden og metoder fra pædagogikken, hjerneforskning og neuropsykologi, og som gør dig i stand til at se bag om borgerens adfærd og at møde borgeren i hans/hendes behov.

Du bliver i stand til at udrede og fortolke borgerens situation og tilpasse rammer, strukturer og samspil, så de bedst muligt understøtter den enkeltes livskvalitet og trivsel. Du bliver således i stand til at hjælpe borgeren med at opnå en meningsfuld hverdag, og du får styrket din egen pædagogiske praksis væsentligt og får nogle konkrete redskaber, du kan bruge i din dagligdag.

Hvad er neuropædagogik?

Klik evt. her for at læse mere om neuropædagogik

Hvad er neuropædagogik? Neuropædagogik er en faglig tilgang, som rummer en kombination af viden og metoder fra pædagogikken, hjerneforskning og neuropsykologi. Neuropædagogik er således anvendt neurologi og neuropsykologi, hvor pædagogiske overvejelser og fremgangsmåder tager udgangspunkt i både viden om hjernens funktion og borgerens kognitive vanskeligheder. Hvorfor er en neuropædagogisk tilgang vigtig? Mennesker, der er ramt af dysfunktioner i hjernen og kognitive udfordringer, oplever enorme menneskelige omkostninger – ofte også på det emotionelle plan. Udfordringerne kan have stor indvirkning på livskvaliteten og gøre det svært at udføre aktiviteter, kommunikere og interagere med andre og at give udtryk for behov, tanker og følelser. Med en neuropædagogisk tilgang kan du og dine kollegaer udrede og fortolke den enkelte borgers situation. Neuropædagogikken tilbyder den forståelsesramme, som bevirker, at I kan se bag om borgerens adfærd og møde borgeren i hans/hendes behov. Neuropædagogik er således en vej til en meningsfuld hverdag for borgeren. Hvad kan en neuropædagogisk tilgang bidrage til? Via en neuropædagogisk tilgang kan du udrede den enkelte borgers situation, ressourcer og behov og dermed tilpasse rammer, strukturer og samspil, så det bedst muligt understøtter livskvalitet og trivsel.

E-læring i praksisnær neuropædagogik

I e-læringskurset får du viden om hjernen, anvendelse af neuropædagogik i teori og praksis samt kendskab til neurofaglige redskaber, der kan styrke dit daglige arbejde med borgerne. Kurset varer ca. 6 timer og er 100% digitalt - og kan således tages hvor, hvornår og så ofte du vil (du får to års adgang fra købsdato).

E-læringskurset i praksisnær neuropædagogik består af tre lektioner på ca. 2 timers varighed hver:

 • Lektion 1: Om hjernen
 • Lektion 2: Neuropædagogik – fra tanke til praksishandling 
 • Lektion 3: Spejlneuroner, hjernetræthed og energiforvaltning 

I alt får du ca. 6 timers uddannelse bestående af bl.a. videoundervisning med Susanne Bommelund og Bente Juul, praksiseksempler, refleksionsøvelser og materiale til download.

Vi anbefaler, at du også tilkøber den digitale praksislektion med de neurofaglige redskaber til print, hvor du kan downloade redskaberne og får mulighed for at arbejde med dem i relation til din egen praksis. Læs mere nedenfor.

Tilkøbslektion: De neurofaglige redskaber og praksisøvelser

Denne digitale lektion giver dig adgang til de neurofaglige redskaber, som du præsenteres for i det digitale kursusforløb (se ovenfor). Udover mulighed for at downloade redskaberne og at arbejde med dem får du adgang til praksisøvelser med fire forskellige cases og implementeringsstrategier, du kan arbejde med. I lektionen får du adgang til:
 • Undervisningsvideoer med introduktion til de neurofaglige redskaber
 • De neurofaglige redskaber til download
 • Praksisøvelser og cases, som du kan arbejde med
 • Fire relevante cases med forslag til implementeringsstategier
Lektionen varer ca. 2 timer inkl. eget arbejde med indholdet og de neurofaglige redskaber. OBS: Det er en forudsætning, at du har gennemført e-læringskurset i praksisnær neuropædagogik forud for denne!
bente juul
Undervisere
Bente Juul & Susanne Bommelund
Susanne og Bente har mere end 25 års specialistvirke med mennesker, der har kognitive forstyrrelser, herunder udvikling og implementering af neurofaglige strategier. Deres baggrund for at undervise i neuropædagogik hænger sammen med praktisk erfaring, løbende opkvalificering og fortsat tilegnelse af viden inden for hjerneforskning, lærings-/forandringsteorier, psykologi, kognitiv terapi, coaching, kommunikation og formidling m.m. De har igennem mange år arbejdet med borgere, der har kognitive forstyrrelser, i amts-, kommunal- og statsregi (VISO).
Men and women sitting in a circle during group therapy, supporting each other.
Målgruppe
Alle, der arbejder med mennesker med dysfunktioner i hjernen eller med mennesker med udviklingshæmning
Kursusforløbet er relevant for alle, der arbejder med mennesker med dysfunktioner i hjernen, hjerneskade, demens, psykiske lidelser eller mennesker med udviklingshæmning. Det henvender sig til praktikere inden for det pædagogiske og sundhedsfaglige område, der ønsker at blive bedre til at lave forandringsprocesser til gavn for personer kognitive udfordringer, fx erhvervet- og medfødt hjerneskade, demens m.m., og særligt til tværfagligt personale, der arbejder med borgere i længere forløb.

Vil du læse mere om indholdet?

Klik evt. for at læse mere om e-læringskurset

  Indhold i e-læringsforløbet i praksisnær neuropædagogik:
 
  • Lektion 1: Om hjernen  giver et indblik i neurologi og neuropsykologi og dermed en forståelse af, hvorfor mennesker handler, som de gør. Du får viden om hjernen, forskellige hjerneprocesser og deres betydning, når der opstår skader i hjernen. Denne viden kan medvirke til at nuancere din forståelse og nysgerrighed i forhold til de tilstande og intentioner, som ligger bag borgerens adfærd.
 
  • Lektion 2: Neuropædagogik - fra tanke til praksishandling giver en forståelse for den neuropædagogiske tankegang og for neuropædagogikkens anvendelse i teori og praksis, hvilket giver dig forudsætningerne for at tænke kognitionspsykologisk i mødet med borgere med dysfunktioner i hjernen. Hvorfor det er vigtigt at have viden om de kognitive udfordringer og følgevirkninger, den grundlæggende personlighed, og hvad borgeren har med sig i ”sin livsrygsæk”. Derudover får du viden om konkrete neuropædagogiske værktøjer, der er direkte anvendelige i hverdagen til at udvikle neuropædagogiske strategier, der hjælper med at udvikle borgerens kompetencer og kompensere for borgerens vanskeligheder.
 
 • Lektion 3: Spejlneuroner, hjernetræthed og energiforvaltning giver viden om, hvordan samarbejde og neuropædagogisk intervention kan fremme borgerens livsduelighed i kraft af mening, sammenhæng og mestring af livet – herunder viden om relationer og spejlneuroners betydning for borgerens trivsel og inklusion og ikke mindst din opgaveløsning samt viden om hjernetræthed og energiforvaltning – væsentlige temaer, der har stor betydning for funktionsniveauet hos mennesker med kognitive forstyrrelser.
 
Indhold i tilkøbslektion: De neurofaglige redskaber:

 • Tilkøbslektionen giver en introduktion til to konkrete neurofaglige redskaber: Analysemodellen "Den neuropædagogiske arbejdsplan" og "Forandringsmodellen". Redskaberne hjælper dig med at implementere og omsætte den neuropsykologiske viden til en pædagogisk praksis, der understøtter den enkelte borgers livskvalitet og trivsel.I lektionen får du: 

  • Digital introduktion til redskaberne
  • Redskabet "De kognitive udfordringer" til download (Word-fil) 
  • Redskabet "Den neuropædagogiske arbejdsplan" til download (Word-fil) 
  • Redskabet "Forandringsmodellen" til download (Word-fil) 
  • Praksisøvelser, som du kan arbejde med
  • Fire cases fra undervisernes praksis med forslag til implementeringsstategier 
  • Mulighed for at arbejde med en af de fire cases eller case fra egen praksis
 

"Lad os hjælpe med et fælles kompetenceløft og at opbygge et fælles fagligt fundament i jeres organisation!"

- Karin Birk, kundekonsulent hos Seminarer.dk

 

Har din organisation brug for et tilpasset forløb sammen med underviserne, der matcher lige præcis jeres behov og ønsker? Så kan vi også hjælpe med det – uanset om I ønsker et fysisk forløb, et online-forløb eller et forløb, der kombinerer de to.

Kontakt Karin Birk fra Seminarer.dk på Tlf: 51 53 03 68 eller [email protected] for at høre mere.

Eller kontakt os på mail: [email protected] eller tlf.: 66 15 90 43 for en indledende dialog om jeres muligheder for kompetenceløft i jeres organisation.

Vores konsulenter tilrettelægger gerne kompetenceudviklingsforløb, der imødekommer jeres specifikke behov og med udgangspunkt i jeres arbejdsopgaver, borgere, problemstillinger m.v. Det samme gælder for kompetenceudvikling i neuropædagogik, hvor vi har tilrettelagt unikke forløb for bl.a. bosteder og kommuner, hvor de digitale lektioner indgår i et mix med fysisk undervisning og supervision samt praktisk anvendelse af de neurofaglige redskaber.

Læs mere her om: Tilpasset læring fra Seminarer.dk.