Bliv endnu bedre til inklusion hos jer! - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Bliv endnu bedre til inklusion hos jer!

Sæt inklusion i fokus! I denne artikel kan du læse om, hvorfor tidlig indsats er vigtig i inklusionsarbejdet, og hvordan du opnår de rette færdigheder!

specialistuddannelse

De første år af et barns liv er fyldt med forandringer og udvikling. Det er her, den emotionelle og personlige udvikling begynder, og hvor de kognitive, sensoriske og motoriske færdigheder bliver udviklet. For at sikre de bedste forudsætninger for et barns fremtidige læringsmuligheder og sociale kompetencer er det vigtigt, at barnet indgår i et trygt, inkluderende og udviklende miljø. Så kan barnet nå sit fulde potentiale og få en god start på livet.

Se også relevant uddannelse “AKT og Inklusionsvejeder”

For dig, som arbejder med børn i alderen 0-6 år, er viden om inklusionsarbejdet derfor vitalt. Det er dig, der er med til at danne grobund for et barns fremtidsudsigter.

Vi ved, at dagtilbud med høj kvalitet har lettere ved at skabe de trygge og stimulerende læringsmiljøer og børnefællesskaber. Det kræver god og tydelig ledelse, et dygtigt personale med en faglig orienteret kollegialitetskultur og høj grad af refleksion over egen praksis og metoder samt et tæt forældresamarbejde. Det er afgørende for det enkelte barns udvikling og trivsel. Og som for især de udsatte børn har stor betydning for deres muligheder senere i livet i forhold til skolegang, uddannelse og det at holde sig fri af kriminalitet.

Internationale og danske undersøgelser er enige i, at gode dagtilbud gør en stor forskel i forhold til at sikre børns deltagelse i fællesskaber og derved styrke børns udvikling, både socialt og akademisk. Samtidig sker det dagligt, at almindelig hverdagspraksis utilsigtet ekskluderer børn fra fællesskabet.  

Arbejdet med at inkludere alle børn i dagtilbud er en kompleks opgave, der kræver en systematisk og løbende udvikling af den pædagogiske praksis og et tæt samarbejde – det pædagogiske personale imellem. Derfor er det vigtigt, at du har den rette uddannelse. 

Bliv AKT/Inklusionsvejleder

Nu kan du blive AKT og Inklusionsvejeder, når vi til september starter et nyt hold af denne populære uddannelse. Læs mere om den her. 

Relevante arrangementer

AKT-uddannelse
Uddannelse

AKT-uddannelse

Jylland

Bliv certificeret AKT-/Inklusionsvejleder med denne 10-dages AKT uddannelse i selskab med konsulent Tacha Elung, konfliktmægler Jan Andersen, jurist Bente Adolphsen og specialist i klinisk børnepsykologi Rikke Yde Tordrup.

I fællesskab sørger de for, at du bl.a. tager fra AKT uddannelsen med:

Kompetencer til at supervisere kolleger ift. de problemstillinger, de oplever som udfordrende  Teoretisk viden om specifikke udviklingsforstyrrelser og redskaber til at igangsætte inkluderende handleplaner  Træning i brug af redskaber, der kan hjælpe klasser med et højt konfliktniveau  Praksisnære samtalekort til styrkelse af dialogen med såvel markante som ressourcesvage forældre  Viden om, hvornår og hvordan du skal underrette de sociale myndigheder, og hvilke tavshedspligtregler der findes 

AKT uddannelsen giver 10 ECTS-point. Find datoer for alle modulerne nederst på siden.

Meget få pladser tilbage på 2023-holdet. 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere
Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært
Kursus

Bryd tavsheden – lad børn læne sig op ad voksne, når livet er svært

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, hvor du bliver klædt på til at støtte børn, når de er ramt af svære livsomstændigheder.

Familieterapeut Karen Glistrup og børnepsykolog Birgitte Ørnstrup står i spidsen for kurset og sætter bl.a. fokus på:

Hvordan du som fagperson taler med børn med hensyntagen til, at de netop er børn Hvordan du får kendskab til bagvedliggende årsager til barnets mistrivsel. F.eks. når et barn er pårørende til forældre eller søskende med psykisk sygdom, eller hvis der er problemer med misbrug i familien Hvordan du udforsker familiens livsomstændigheder og belastninger uden at aktivere skyldfølelse Hvordan du i mødet med barnet kan minimere antallet af spørgsmål, så samtalen fra det usikre barns perspektiv ikke opleves som ubehagelig Hvordan du taler med børn og deres forældre med rette ansvarsfordeling mellem barn og voksen, forælder og fagprofessionel

Læs videre herunder for at få mere at vide om dagens indhold og underviserne.

Læs mere