Bliv endnu bedre til inklusion hos jer! - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Bliv endnu bedre til inklusion hos jer!

Sæt inklusion i fokus! I denne artikel kan du læse om, hvorfor tidlig indsats er vigtig i inklusionsarbejdet, og hvordan du opnår de rette færdigheder!

specialistuddannelse

De første år af et barns liv er fyldt med forandringer og udvikling. Det er her, den emotionelle og personlige udvikling begynder, og hvor de kognitive, sensoriske og motoriske færdigheder bliver udviklet. For at sikre de bedste forudsætninger for et barns fremtidige læringsmuligheder og sociale kompetencer er det vigtigt, at barnet indgår i et trygt, inkluderende og udviklende miljø. Så kan barnet nå sit fulde potentiale og få en god start på livet.

Se også relevant uddannelse “AKT og Inklusionsvejeder”

For dig, som arbejder med børn i alderen 0-6 år, er viden om inklusionsarbejdet derfor vitalt. Det er dig, der er med til at danne grobund for et barns fremtidsudsigter.

Vi ved, at dagtilbud med høj kvalitet har lettere ved at skabe de trygge og stimulerende læringsmiljøer og børnefællesskaber. Det kræver god og tydelig ledelse, et dygtigt personale med en faglig orienteret kollegialitetskultur og høj grad af refleksion over egen praksis og metoder samt et tæt forældresamarbejde. Det er afgørende for det enkelte barns udvikling og trivsel. Og som for især de udsatte børn har stor betydning for deres muligheder senere i livet i forhold til skolegang, uddannelse og det at holde sig fri af kriminalitet.

Internationale og danske undersøgelser er enige i, at gode dagtilbud gør en stor forskel i forhold til at sikre børns deltagelse i fællesskaber og derved styrke børns udvikling, både socialt og akademisk. Samtidig sker det dagligt, at almindelig hverdagspraksis utilsigtet ekskluderer børn fra fællesskabet.  

Arbejdet med at inkludere alle børn i dagtilbud er en kompleks opgave, der kræver en systematisk og løbende udvikling af den pædagogiske praksis og et tæt samarbejde – det pædagogiske personale imellem. Derfor er det vigtigt, at du har den rette uddannelse. 

Bliv AKT/Inklusionsvejleder

Nu kan du blive AKT og Inklusionsvejeder, når vi til september starter et nyt hold af denne populære uddannelse. Læs mere om den her. 

Relevante arrangementer

AKT uddannelse
Uddannelse

AKT uddannelse

Jylland

Bliv certificeret AKT-/Inklusionsvejleder med vores 10-dages uddannelse, hvor du bliver godt klædt på til at fremme den forebyggende indsats i skoler, yde kollegial supervision, vejlede teams omkring udformningen af inkluderende handleplaner og styrke forældreinddragelsen. 

Find datoer for alle modulerne nederst på siden.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?
Kursus

BBAUM: Urolig eller udadreagerende adfærd?

Jylland & Sjælland

Tag med på denne kursusdag, der dykker ned i behandlingsmetoden BBAUM i såvel teori som praksis. Efter kurset er du klar til at anvende metoden i egen praksis og arbejde målrettet med at mindske adfærdsproblematikker og psykiske symptomer.

I løbet af kurset lærer du bl.a.:

om forskellige årsager til adfærdsproblematikker set fra et fysisk, fysiologisk, psykologisk/relationelt og eksistentielt perspektiv at analysere årsager til adfærdssymptomer med udgangspunkt i det enkelte menneske og personens levede liv om de relationelle og kommunikative faktorer, der typisk medfører konflikter at udføre behandlingsmetoden BBAUM og sammensætte behandlingen til det enkelte menneske om behandlingseffekten – og hvordan den måles
Læs mere
Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven
Kursus

Skab ro i nervesystemet – med fokus på dit individuelle sansemønster og stimulation af vagusnerven

Jylland & Sjælland

Nervesystemer i ubalance ”smitter” let hinanden. Når du arbejder med mennesker, bliver du derfor også påvirket af, hvordan de har det i deres nervesystem. På denne kursusdag får du viden om, hvordan du beroliger og skaber balance i dit autonome nervesystem, bl.a. gennem stimulering af vagusnerven. Dagen byder også på konkrete øvelser.

Kursets fokuspunkter er bl.a.:

Hvilken betydning de fysiologiske tilstande i det autonome nervesystem har for evnen til at kunne engagere sig i kommunikation og samspil og for modtagelighed for behandling, vejledning, rådgivning og læring Øget forståelse for andres individuelle sanseprofiler – og i særdeleshed for mennesker med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser Vagusnervens funktion og dens betydning i nedregulering af det autonome nervesystem til indre ro og balance og til følelse af tryghed Hvordan du kan blive mere bevidst om dine indre fysiologiske tilstande. Du får eksempler på redskaber og strategier, du kan benytte dig af for at regulere dig selv forud for dit møde med barnet/eleven/klienten/borgeren mv.
Læs mere
Den ufortalte historie om cannabis
Kursus

Den ufortalte historie om cannabis

Jylland & Sjælland

Ifølge undersøgelser får 2 ud af 3 danske hashmisbrugere  – trods behandling – ikke nedbragt deres misbrug. I Sverige arbejder de ud fra HAP-metoden og lykkes i højere grad med at hjælpe borgere ud af misbruget. På dette kursus bliver du undervist af klinisk behandler, Christopher Schmitz, der som den eneste i Danmark uddanner danske behandlere i HAP-metoden. Han sørger bl.a. for, at du får:

Viden om, hvorfor ”state of the art”-behandling ikke virker (de ufortalte årsager) Et nyt perspektiv fra forskningen på, hvorfor vi ikke forbedrer os (særligt i misbrugsbehandling) Kendskab til, hvilke barrierer, der på begge sider af bordet, forhindrer bedre resultater i behandling Nøglen til at begynde på en ny rejse mod bedre resultater Indblik i strategien, der fremmer motivationen og afvikler hashmisbruget én gang for alle
Læs mere