Bliv endnu bedre til inklusion hos jer! - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Bliv endnu bedre til inklusion hos jer!

Sæt inklusion i fokus! I denne artikel kan du læse om, hvorfor tidlig indsats er vigtig i inklusionsarbejdet, og hvordan du opnår de rette færdigheder!

specialistuddannelse

De første år af et barns liv er fyldt med forandringer og udvikling. Det er her, den emotionelle og personlige udvikling begynder, og hvor de kognitive, sensoriske og motoriske færdigheder bliver udviklet. For at sikre de bedste forudsætninger for et barns fremtidige læringsmuligheder og sociale kompetencer er det vigtigt, at barnet indgår i et trygt, inkluderende og udviklende miljø. Så kan barnet nå sit fulde potentiale og få en god start på livet.

Se også relevant uddannelse “AKT og Inklusionsvejeder”

For dig, som arbejder med børn i alderen 0-6 år, er viden om inklusionsarbejdet derfor vitalt. Det er dig, der er med til at danne grobund for et barns fremtidsudsigter.

Vi ved, at dagtilbud med høj kvalitet har lettere ved at skabe de trygge og stimulerende læringsmiljøer og børnefællesskaber. Det kræver god og tydelig ledelse, et dygtigt personale med en faglig orienteret kollegialitetskultur og høj grad af refleksion over egen praksis og metoder samt et tæt forældresamarbejde. Det er afgørende for det enkelte barns udvikling og trivsel. Og som for især de udsatte børn har stor betydning for deres muligheder senere i livet i forhold til skolegang, uddannelse og det at holde sig fri af kriminalitet.

Internationale og danske undersøgelser er enige i, at gode dagtilbud gør en stor forskel i forhold til at sikre børns deltagelse i fællesskaber og derved styrke børns udvikling, både socialt og akademisk. Samtidig sker det dagligt, at almindelig hverdagspraksis utilsigtet ekskluderer børn fra fællesskabet.  

Arbejdet med at inkludere alle børn i dagtilbud er en kompleks opgave, der kræver en systematisk og løbende udvikling af den pædagogiske praksis og et tæt samarbejde – det pædagogiske personale imellem. Derfor er det vigtigt, at du har den rette uddannelse. 

Bliv AKT/Inklusionsvejleder

Nu kan du blive AKT og Inklusionsvejeder, når vi til september starter et nyt hold af denne populære uddannelse. Læs mere om den her. 

Relevante arrangementer

AKT-uddannelse
Uddannelse

AKT-uddannelse

Jylland

Bliv certificeret AKT-/Inklusionsvejleder med denne 10-dages AKT uddannelse i selskab med konsulent Tacha Elung, konfliktmægler Jan Andersen, jurist Bente Adolphsen og specialist i klinisk børnepsykologi Rikke Yde Tordrup.

I fællesskab sørger de for, at du bl.a. tager fra AKT uddannelsen med:

Kompetencer til at supervisere kolleger ift. de problemstillinger, de oplever som udfordrende  Teoretisk viden om specifikke udviklingsforstyrrelser og redskaber til at igangsætte inkluderende handleplaner  Træning i brug af redskaber, der kan hjælpe klasser med et højt konfliktniveau  Praksisnære samtalekort til styrkelse af dialogen med såvel markante som ressourcesvage forældre  Viden om, hvornår og hvordan du skal underrette de sociale myndigheder, og hvilke tavshedspligtregler der findes 

Find datoer for alle modulerne nederst på siden.

Holdet for 2024/2025 er nu åbent for tilmeldinger. Mere end 2/3 af pladserne er allerede taget. De sidste mange år er uddannelsen blevet udsolgt, så vent ikke for længe. 

Få pladser tilbage
Læs mere
Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker
Kursus

Traumebevidst tilgang – skab øget tryghed og tillid i mødet med sårbare mennesker

Jylland & Sjælland

Hvordan sikrer du et trygt og givende relationsarbejde med mennesker, der bærer på et traume? Her kommer den traumebevidste tilgang ind i billedet, og det er netop den, du lærer at anvende på dette kursus.

Det er psykolog Camilla Bechsgaard, der står ved det faglige ror, og hun giver dig:

Et afsæt til at undgå retraumatisering og til at møde borgeren med anerkendelse og forståelse Redskaber til at styrke dit professionelle nærvær og egne reaktioner i mødet med borgeren Viden om, hvordan du arbejder traumebevidst, så du kan genkende traumereaktioner En konkret tilgang til at skabe tillid og tryghed hos mennesker med traumer Kendskab til traumers effekt på individet

Vil du vide mere om kurset? Så læs med herunder.

 

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge
Kursus

Fællesskabende didaktik og pædagogik i praksis: Skab trivsel og tilhørsforhold hos børn og unge

Jylland & Sjælland

Fællesskaber har en stor betydning for børn og unges trivsel. Så hvordan arbejder du helt konkret med fælleskabsfremmende didaktik og pædagogik, der fremmer trivslen for børn og unge? Dét gør Tine Basse Fisker, ph.d. i pædagogisk psykologi, dig klogere på med kurset her.

På kursusdagen stiller vi skarpt på trivsel og tilhørsforhold, mistrivsel og fravær – både de teoretiske perspektiver bag symptomerne, men i lige så høj grad, hvilke konkrete tilgange, du kan anvende.

I løbet af dagen dykker du og de andre kursister bl.a. ned i:

Fællesskaber på godt og ondt Trivsel i tal Skærmbrug, trivsel og fællesskaber Fællesskabende pædagogik og didaktik Forskellen på at se børn og se MED børn

Med fra kurset tager du også en idébank til forankring i din hverdag.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere