Sanseintegration og ADHD: En Guide for Pædagoger og Fagfolk
Børn & unge
Artikel

Sanseintegration og ADHD: En Guide for Pædagoger og Fagfolk

Sanseintegration og ADHD er et vigtigt emne for pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD. Denne artikel vil give en grundig gennemgang af, hvad sanseintegration er, hvordan det relaterer sig til ADHD, og hvilke strategier og teknikker der kan hjælpe personer med ADHD med at forbedre deres sanseintegration og dermed deres evne til at fungere i hverdagen.

Af Seminarer.dk
sanseintegration adhd

ADHD og sanseintegration

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neurobiologisk lidelse, der påvirker en persons evne til at koncentrere sig, organisere sig og regulere impulser. ADHD kan også påvirke en persons sanseintegration, hvilket kan føre til sanseoverfølsomhed eller sanseunderskud.

Sanseoverfølsomhed betyder, at personen er mere følsom over for sanseindtryk end gennemsnittet, hvilket kan føre til en følelse af overstimulering og ubehag. Sanseunderskud betyder, at personen har svært ved at registrere eller bearbejde sanseindtryk, hvilket kan føre til en nedsat evne til at reagere og interagere med omgivelserne.

Hvad er sanseintegration?

Sanseintegration er en neurologisk proces, hvor hjernen modtager, organiserer og fortolker sanseindtryk fra vores omgivelser. Dette inkluderer syn, hørelse, smag, lugt, berøring, balance og kropsbevidsthed. En effektiv sanseintegration er vigtig for vores evne til at deltage og trives i dagligdags aktiviteter og sociale situationer.

Hvordan sanseintegration påvirker personer med ADHD

Sanseintegration spiller en vigtig rolle i udviklingen og funktionen af personer med ADHD. Når sanseintegrationen ikke fungerer optimalt, kan det føre til en række udfordringer, såsom:

 • Distraktion og koncentrationsbesvær
 • Problemer med motorik og koordination
 • Social angst og tilbagetrækning
 • Udfordringer med at regulere følelser og impulser
 • Nedsat evne til at tilpasse sig forandringer og nye situationer

Sanseintegrationsterapi og ADHD

Sanseintegrationsterapi er en behandlingsmetode, der anvendes af ergoterapeuter og andre fagfolk for at hjælpe personer med ADHD med at forbedre deres sanseintegration. Terapien fokuserer på at udsætte personen for forskellige sanseoplevelser og stimulering i et kontrolleret miljø for at hjælpe dem med at lære at modtage, bearbejde og reagere på sanseindtryk på en mere hensigtsmæssig måde.

Strategier og teknikker for at støtte sanseintegration hos personer med ADHD

Der er en række strategier og teknikker, som pædagoger og fagfolk kan bruge for at støtte sanseintegration hos personer med ADHD. Disse inkluderer:

a. Skabe et sansevenligt miljø

Et sansevenligt miljø er afgørende for at understøtte sanseintegration hos personer med ADHD. Dette kan omfatte:

 • Reducere baggrundsstøj og visuelle distraktioner
 • Anvende bløde belysningsløsninger, såsom dæmpet belysning eller farvede lysfiltre
 • Indrette rummet med komfortable møbler og materialer, der stimulerer berøringssansen på en positiv måde
 • Skabe “sansepauser” eller rolige områder, hvor personen kan tage en pause og genoplade deres sansebatterier

b. Anvende sansestrategier i daglige aktiviteter

Integrering af sansestrategier i daglige aktiviteter kan hjælpe personer med ADHD med at håndtere sanseudfordringer og forbedre deres funktion. Eksempler på sådanne strategier inkluderer:

 • Gennemføre regelmæssige sansepauser for at give personen mulighed for at genoplade
 • Anvende vægtede tæpper, kompressionstøj eller kropsstrømper for at give beroligende tryk og øge kropsbevidstheden
 • Indføre “fidget”-værktøjer eller sensoriske legetøj, der kan hjælpe med at øge koncentration og reducere rastløshed
 • Bruge musik, sang eller rytme til at støtte opmærksomhed, organisering og motorisk planlægning

c. Sanseintegration og motoriske færdigheder

For personer med ADHD og sanseintegrationsproblemer kan motoriske færdigheder også være udfordrende. Pædagoger og fagfolk kan hjælpe med at støtte udviklingen af motoriske færdigheder ved at:

 • Indføre aktiviteter, der involverer grovmotorik, såsom løb, hop, klatring eller boldspil
 • Øve finmotoriske færdigheder gennem aktiviteter som perleplader, puslespil, tegning eller skrivning
 • Anvende vestibulære og proprioseptive aktiviteter, såsom at gynge, hoppe på en trampolin eller bære tunge genstande, for at styrke balance og kropsbevidsthed

d. Samarbejde med ergoterapeuter og andre fagfolk

Pædagoger og fagfolk, der arbejder med personer med ADHD, bør samarbejde med ergoterapeuter og andre specialister for at udvikle individualiserede sanseintegrationstiltag og strategier. Dette kan omfatte:

 • Henvisning til en ergoterapeut for en sanseintegrationsevaluering og -behandling
 • Deltagelse i tværfaglige teammøder for at diskutere og udvikle sanseintegrationsstrategier
 • Løbende uddannelse og træning i sanseintegration og ADHD for at sikre, at de nyeste forskningsbaserede metoder og teknikker anvendes i praksis

e. Forståelse og accept af individuelle forskelle

Det er vigtigt at huske, at hver person med ADHD er unik, og deres sanseintegrationserfaringer og udfordringer vil variere. Pædagoger og fagfolk bør:

 • Være åbne og fleksible i deres tilgang, så de kan tilpasse sig de individuelle behov og præferencer hos personen med ADHD
 • Skabe et inkluderende og støttende miljø, hvor personen med ADHD føler sig forstået og accepteret
 • Fremme kommunikation og selvudtryk, så personen med ADHD kan dele deres sanseoplevelser og behov

Opsummering: Sanseintegration og ADHD

Sanseintegration og ADHD er et vigtigt emne for pædagoger og fagfolk, der arbejder med børn, unge og voksne med ADHD. En bedre forståelse af sanseintegration og implementering af effektive strategier og teknikker kan hjælpe personer med ADHD med at forbedre deres evne til at fungere i hverdagen og opnå større succes i deres sociale, akademiske og professionelle liv.

Ved at skabe sansevenlige miljøer, integrere sansestrategier i daglige aktiviteter, støtte motorisk udvikling, samarbejde med ergoterapeuter og andre specialister, og anerkende og acceptere individuelle forskelle, kan pædagoger og fagfolk gøre en betydelig forskel i livet for personer med ADHD og sanseintegrationsudfordringer.

Uddannelsesmuligheder hos seminarer.dk: Sanseintegrationsvejleder og Certificeret Vejleder i ADHD

For pædagoger og fagfolk, der ønsker at udvide deres viden og færdigheder inden for sanseintegration og ADHD, tilbyder Seminaret.dk to relevante uddannelser:

a. Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Vores uddannelse “Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst” fokuserer på at give deltagerne viden og værktøjer til at arbejde med sanseintegration i en pædagogisk sammenhæng. Uddannelsen indeholder følgende emner:

 • Teoretisk baggrund for sanseintegration og dets betydning i en pædagogisk kontekst
 • Praktiske metoder og teknikker til at støtte sanseintegration hos børn, unge og voksne med forskellige udfordringer, herunder ADHD
 • Samarbejde med ergoterapeuter og andre fagfolk for at skabe en helhedsorienteret tilgang til sanseintegration

Uddannelsen bliver undervist af fysioterapeut Oliver Laage. Oliver deler sin store viden og erfaringer med kursisterne og sikrer, at uddannelsen er både teoretisk velfunderet og praktisk relevant.

Ved at deltage i denne uddannelse vil kursisterne få en dybere forståelse af sanseintegration og dets betydning i en pædagogisk kontekst, samt udvikle konkrete færdigheder og strategier til at støtte personer med ADHD og andre sanseintegrationsudfordringer.

Du kan desuden se alle vores kurser og uddannelser om sanseintegration her: Sanseintegration & sansemotorik

Disclaimer: Vær opmærksom på, at indholdet i denne artikel ikke nødvendigvis reflekterer det fulde indhold af kursusforløbet “Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst”. Klik ind på arrangementet for mere information og tilmelding.

b. Bliv certificeret vejleder i ADHD (digital uddannelse)

Vores digitale ADHD uddannelse fokuserer på at give deltagerne en solid grundlæggende viden om ADHD og dets indvirkning på dagligdags funktion, samt praktiske metoder og værktøjer til at støtte personer med ADHD. Uddannelsen indeholder følgende emner:

 • Grundlæggende viden om ADHD, herunder årsager, symptomer og behandlingsmuligheder
 • Forståelse af ADHD’s indvirkning på sanseintegration og hverdagsfunktion
 • Praktiske strategier og teknikker til at støtte personer med ADHD i pædagogiske og sociale sammenhænge
 • Samarbejde med andre fagfolk og ressourcer for at skabe en helhedsorienteret tilgang til ADHD-støtte

På uddannelsen bliver du bl.a. undervist af Dr. Russell Barkley, psykolog Bo Hejlskov Élven, fysioterapeut Pernille Thomsen, psykolog Anne-Mette Lange og overlæge Per Hove. De præsenterer uddannelsesmaterialet gennem engagerende og informative videoer, tekster og øvelser, der kan gennemføres i eget tempo.

Ved at deltage i denne digitale uddannelse vil kursisterne få en omfattende viden om ADHD og dets indvirkning på personer og deres omgivelser samt udvikle praktiske færdigheder og værktøjer til at støtte personer med ADHD.

Se alle vores kurser og uddannelser om ADHD her: ADHD kurser & uddannelser

Disclaimer: Vær opmærksom på, at indholdet i denne artikel ikke nødvendigvis reflekterer det fulde indhold af kursusforløbet “ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD”. Klik ind på arrangementet for mere information og tilmelding.

Kilder og videre fordybelse

Danske kilder:

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center/for%C3%A6ldreundervisning/Sider/ADHD.aspx

På dette link fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden finder du information om forældreundervisning i ADHD. Undervisningen dækker blandt andet emner som ADHD’s årsager, symptomer, behandling og støttemuligheder samt praktiske redskaber og strategier til at håndtere dagligdags udfordringer.

Internationale kilder:

Ayres, A. J. (2005). Sensory integration and the child: Understanding hidden sensory challenges.
Denne bog af Dr. A. Jean Ayres, grundlæggeren af sanseintegrationsteorien, giver en grundig forståelse af sanseintegration og dens betydning for børns udvikling og læring. Bogen indeholder også praktiske strategier for at støtte børn med sanseintegrationsudfordringer.

Barkley, R. A. (2014). Attention-deficit hyperactivity disorder: A handbook for diagnosis and treatment
Denne omfattende håndbog af Dr. Russell A. Barkley, en førende ekspert inden for ADHD, indeholder den nyeste forskning og behandlingsmuligheder for ADHD samt praktiske ressourcer og værktøjer til fagfolk og familier, der arbejder med personer med ADHD.

Relevante arrangementer

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn, Jylland & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD
Uddannelse

ADHD uddannelse: Bliv certificeret vejleder i ADHD

Varighed: 30+ timer. På dette unikke digitale ADHD uddannelsesforløb har du muligheden for at blive certificeret ADHD-vejleder af en af verdens førende eksperter inden for ADHD, Dr. Russell Barkley.

Tager du hele uddannelsen, får du ca. 30 timers undervisning fra Russell Barkley samt danske eksperter, bl.a. psykolog Bo Hejlskov Elvén og fysioterapeut Pernille Thomsen. Sammen bidrager de bl.a. med viden om:

ADHD’s indvirkning på de eksekutive funktioner Hvordan diagnosen påvirker børn, unge og voksnes livsvilkår Indsigt i de medicinske og psykosociale behandlingsmuligheder og deres effekt Komorbide lidelser Udviklingsforstyrrelsen SCT (Sluggish Cognitive Tempo)

OBS: Du bliver certificeret ved at have gennemført minimum ét af valgmodulerne, overbygningsmodulet og have bestået eksamen.

Læs mere om den helt særlige uddannelse herunder.

Læs mere
Følelser under lup – sådan skabes og reguleres følelser
Kursus

Følelser under lup – sådan skabes og reguleres følelser

Jylland & Sjælland

sådan skabes og reguleres følelser

Læs mere
Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted
Kursus

Psykologisk tryghed – Masterclass med Christian Ørsted

Nu har du chancen for at lære fra Danmarks førende ekspert inden for psykologisk tryghed, ledelsesrådgiver og bestsellerforfatter Christian Ørsted.

Det sker på denne særlige masterclass, som gør dig i stand til at understøtte arbejdet med psykologisk tryghed i din organisation – til gavn for både performance- og trivselsniveauet.

Tag med på masterclassen, og få bl.a.:

Grundig indsigt i, hvad psykologisk tryghed er (og hvad det ikke er) Viden om, hvorfor det i vores komplekse samfund er så afgørende at sætte fokus på psykologisk tryghed Indsigt i, hvad psykologisk tryghed betyder for din rolle som leder eller medarbejder Kendskab til de centrale opmærksomhedspunkter og faldgruber i arbejdet med psykologisk tryghed Viden om, hvordan man gør modstand eller forandringstræthed til en ressource for at lykkes med forandringer Værktøjer til at komme i gang med arbejdet med psykologisk tryghed

Vil du med? Så sikrer du dig nemt en plads på masterclassen her på siden. Der er et begrænset antal pladser.

Læs mere