Sanseintegrationsproblemer - En guide for fagprofessionelle
Børn & unge
Artikel

Sanseintegrationsproblemer – En guide for fagprofessionelle

Lær om sanseintegrationsproblemer, interventioner og støttestrategier. Læs også om kursusforløbet "Sanseintegrationsvejleder" herunder.

Af Seminarer.dk
Sanseintegrationsproblemer
Sanseintegration er en grundlæggende proces i hjernen, hvor forskellige sanseindtryk fra vores omgivelser bearbejdes og samordnes. Denne koordinering er vigtig for vores evne til at lære, udvikle motoriske færdigheder og regulere vores adfærd (Ayres, 1972). Når sanseintegrationen ikke fungerer optimalt, kan det føre til sanseintegrationsproblemer. Denne artikel vil give en introduktion til sanseintegrationsproblemer og give fagprofessionelle, såsom pædagoger og lærere, en forståelse af, hvordan de kan støtte børn med disse udfordringer.

Sanseintegrationsproblemer – Hvad er det?

Sanseintegrationsproblemer, også kendt som sensoriske bearbejdningsforstyrrelser, opstår, når hjernen har svært ved at organisere og bearbejde sanseindtryk fra vores forskellige sanser såsom syn, hørelse, berøring, smag, lugt, balance og kropsbevidsthed (Bundy & Murray, 2002). Dette kan føre til forskellige udfordringer i hverdagen, herunder problemer med motoriske færdigheder, opmærksomhed, indlæring og adfærd.

Årsager til sanseintegrationsproblemer

Sanseintegrationsproblemer kan have forskellige årsager og påvirker mennesker i forskellig grad. Nogle børn kan have medfødte sanseintegrationsproblemer, mens andre kan udvikle dem som følge af en skade, sygdom eller miljømæssige faktorer. Gener kan også spille en rolle i udviklingen af sanseintegrationsproblemer (Miller et al., 2009).

Tegn og symptomer

Børn med sanseintegrationsproblemer kan vise en række forskellige tegn og symptomer. Disse kan inkludere:

 1. Over- eller underfølsomhed over for sanseindtryk: Nogle børn kan være meget følsomme over for berøring, lyde, lys eller lugte, mens andre måske har nedsat følsomhed og søger stærkere sanseoplevelser.
 2. Motoriske udfordringer: Børn kan have vanskeligheder med grov- og finmotorik, balance og koordination.
 3. Problemer med opmærksomhed og koncentration: Sanseintegrationsproblemer kan gøre det svært for børn at fokusere og koncentrere sig, især i støjende eller kaotiske omgivelser.
 4. Udfordringer med indlæring: Problemer med sanseintegration kan påvirke barnets evne til at tilegne sig nye færdigheder og forståelse af akademiske koncepter.
 5. Adfærdsmæssige problemer: Børn med sanseintegrationsproblemer kan udvise udfordrende adfærd som reaktion på overvældende sanseoplevelser eller frustration over deres vanskeligheder.

Støtte og interventioner

For at kunne støtte børn med sanseintegrationsproblemer er det vigtigt, at fagprofessionelle som pædagoger og lærere forstår barnets individuelle behov og tilpasser deres tilgang derefter. Nogle af de mest effektive interventioner og støttestrategier inkluderer:

 1. Sansevenlig miljø: Skabe et læringsmiljø, der tager højde for barnets sensoriske behov, kan gøre en stor forskel. Dette kan inkludere at reducere baggrundsstøj, dæmpe belysning og tilbyde adgang til sansestimulerende materialer og aktiviteter.
 2. Struktur og rutine: Børn med sanseintegrationsproblemer kan have gavn af en struktureret og forudsigelig hverdag, da dette kan hjælpe dem med at føle sig mere trygge og forberedte på, hvad der skal ske.
 3. Terapeutisk støtte: Ergoterapeuter og fysioterapeuter med specialviden inden for sanseintegration kan tilbyde målrettet støtte og interventioner, der hjælper barnet med at udvikle og forbedre deres sensoriske og motoriske færdigheder.
 4. Samarbejde med forældre: Det er vigtigt at arbejde tæt sammen med forældrene og dele observationer, erfaringer og strategier for at kunne tilbyde en konsekvent og effektiv støtte både i skolen og derhjemme.

Sanseintegrationsproblemer kan have en stor indvirkning på barnets trivsel, læring og udvikling. Det er derfor vigtigt, at fagprofessionelle er opmærksomme på disse udfordringer og er i stand til at tilbyde passende støtte og interventioner. Ved at skabe et sansevenligt miljø, tilbyde struktur og rutine, samarbejde med terapeuter og forældre, kan pædagoger og lærere hjælpe børn med sanseintegrationsproblemer med at opnå deres fulde potentiale og trives i deres hverdag.

Yderligere ressourcer og kursusforløb

For at øge din viden og ekspertise inden for sanseintegration, kan det være en god idé at deltage i relevante kurser og seminarer. Seminarer.dk udbyder kursusforløbet “Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst“, hvor du vil opnå:

 • Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden
 • Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse
 • Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet
 • Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag
 • Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Vær opmærksom på, at indholdet i denne artikel ikke reflekterer indholdet af kursusforløbet “Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst. Læs mere om indhold og udbytte her.


Referencer

Ayres, A. J. (1972). Sensory integration and learning disorders. Western Psychological Services.

Bundy, A. C., & Murray, E. A. (2002). Sensory integration: A. Jean Ayres’ theory revisited. In A. C. Bundy, S. J. Lane, & E. A. Murray (Eds.), Sensory integration: Theory and practice (2nd ed., pp. 3-33). F. A. Davis Company.

Miller, L. J., Anzalone, M. E., Lane, S. J., Cermak, S. A., & Osten, E. T. (2009). Concept evolution in sensory integration: A proposed nosology for diagnosis. American Journal of Occupational Therapy, 61(2), 135-140.

Relevante arrangementer

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst
Kursusforløb

Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst

Fyn & Sjælland

Arbejder du med børn, unge eller voksne, der har en udviklingsforstyrrelse? Så bliv Sanseintegrationsvejleder i pædagogisk kontekst.

Med dette kursusforløb opnår du bl.a.:

Teoretiske og praktiske kompetencer til at differentiere forskellige sensoriske udtryk fra hinanden Konkrete metoder og redskaber til at undersøge den sensoriske forståelse Konkrete metoder og redskaber til at undersøge nervesystemets aktivitetsgrad og amygadala-sensitivitet Kompetencer til at tilrettelægge relevant og bæredygtig pædagogisk intervention i pædagogisk kontekst med udgangspunkt i den enkeltes sensoriske behov, samt til at evaluere interventionens effekt og justere tiltag Konkrete praktiske øvelser til at understøtte interventionens sigte

Din underviser er fysioterapeut Oliver Laage.

Få pladser tilbage
Læs mere
Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Læs mere
Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet
Kursus

Rusmiddelproblematikker i den sårbare graviditet, forældreskabet og barnets start på livet

Jylland & Sjælland

Skab styrkede indsatser og tryghed for sårbare gravide med psykosociale problemstillinger og rusmiddelproblematikker (niveau 3 og 4 i svangreomsorgen) gennem den traumebevidste tilgang og tværfagligt samarbejde.

Dét er netop fokus på dette kursus i selskab med Anna-Katherine Højland, klinisk psykolog og jordemoder, og Michela Wedel, socialrådgiver og stifter af foreningen for Fremtidens Børn.

De sørger for, at du som deltager bl.a. bliver klædt på med:

Et traumebevidst perspektiv i mødet med den gravide/familien, hvor der (også) er rusmiddelproblematikker til stede Indsigt i greb til et trygt og transparent rum, hvor tillid kan opbygges Viden om mentalisering og følelsesmæssig regulering ift. tilknytning og omsorg Viden om tilgængelige vejledninger, lovgrundlag og muligheder for sparring som fagperson i kontakten med en sårbar gravid kvinde Tips og inspiration til troværdig kommunikation med den gravide/familien: bevidsthed om sprog og kropssprog
Læs mere
OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer
Kursus

OCD – årsager, symptomer og vedligeholdelsesmekanismer

Jylland & Sjælland

Det kan være komplekst at arbejde med mennesker med OCD – bl.a. fordi man som fagperson helt utilsigtet kan forstærke og vedligeholde symptomerne. På denne kursusdag præsenterer psykolog Hjalti Jonsson dig for alternative måder at intervenere og bidrager med redskaber til at arbejde med at forbedre din praksis.

Mere konkret betyder det, at du får:

Viden om OCD; årsager, symptomer og mekanismer, som vedligeholder og forstærker lidelsen – med en hel masse eksempler fra praksis Kendskab til forskelle, ligheder og evt. overlap med andre diagnoser Viden om, hvordan du og dine kolleger utilsigtet kan blive viklet ind i OCD-symptomerne og blive en del af de mønstre, som vedligeholder og forstærker symptomerne Viden om og redskaber til, hvad du kan gøre for at støtte og hjælpe den OCD-ramte. Hvilke behandlingsmetoder- og tilgange er mest virksomme ift. OCD?

Vil du vide mere? Så læs med lige herunder.

Læs mere