Relationsarbejde "Mellem empati & udmattelse" Undgå omsorgstræthed
Børn & unge
Artikel

Relationsarbejde – “Mellem empati og udmattelse” undgå omsorgstræthed i dit arbejde

Gå i dybden med relationsarbejde og dets uundværlige rolle i samfundet, samt de skjulte udfordringer, der kan føre til omsorgstræthed. Læs videre og få indsigt i, hvordan du kan styrke relationsarbejdet, samtidig med at du beskytter dig selv mod omsorgstræthed og udbrændthed.

Af Seminarer.dk
relationsarbejde

Introduktion til relationsarbejde

Relationsarbejde er kernen i mange professionelle discipliner, der beskæftiger sig med menneskelige interaktioner. Men hvad indebærer det egentlig, og hvorfor betragtes det som en så vital komponent, ikke kun inden for professionernes rækkevidde men også for vores bredere samfund?

Hvad er relationsarbejde?

På sin enkleste form beskrives relationsarbejde som den proces, hvorigennem en person opbygger, vedligeholder og styrker relationer til de borgere personen er i kontakt med via sit arbejde. Det kan fx være i en pædagogisk, terapeutisk, plejemæssig eller uddannelsesmæssig sammenhæng. Ifølge Dr. Carl Rogers(1), en af de mest indflydelsesrige psykologer inden for personcentreret terapi, er en autentisk, empatisk og forstående relation en afgørende faktor for positiv forandring og vækst.

Hvorfor er relationsarbejde vigtigt for fagprofessionelle?

For fagfolk, såsom pædagoger, sosu assistenter, sygeplejersker og skolelærere, er evnen til effektivt at navigere i og udvikle stærke relationer ikke kun en jobbeskrivelse, men også en kunst. Disse relationer kan fungere som en bro til at forstå borgerens, patientens eller elevens individuelle behov, bekymringer og potentialer. Ved at have en solid forståelse for og dygtighed inden for relationsarbejde, kan professionelle tilbyde mere skræddersyet og effektiv støtte, rådgivning og pleje.

Hvorfor er relationsarbejde så vigtigt for vores samfund?

For samfundet som helhed tjener relationsarbejde som en grundpille i at skabe tillid, forståelse og sammenhængskraft mellem individer. Uden det ville vores samfundsmæssige strukturer – fra skoler til sundhedsvæsenet – have svært ved at fungere optimalt. Relationer er fundamentet for samarbejde, forståelse og gensidig respekt, hvilket i sidste ende styrker vores samfundets sociale fiber og trivsel.

Udfordringer i relationsarbejde

Mens relationsarbejde er hjørnestenen i mange professioner, er det ikke uden sine unikke sæt af udfordringer. At dykke ned i menneskelige relationer på et professionelt niveau kræver en balancegang, hvor fagprofessionelle konstant må navigere gennem komplekse følelsesmæssige landskaber og samtidig opretholde professionelle standarder.

De almindelige udfordringer fagprofessionelle støder på

Et af de primære områder, hvor udfordringerne manifesterer sig, er i mødet med modstridende forventninger. For eksempel kan en sygeplejerske stå overfor en patient, der ønsker at blive behandlet som en ligemand og samtidig forventer en høj grad af professionel kompetence. Dette kan skabe en spænding, hvor den professionelle skal balancere mellem at være empatisk og samtidig sikre, at de nødvendige procedurer følges korrekt.

Desuden kan uforudsete hændelser, som pludselige ændringer i en patients tilstand eller uventede hændelser i en skoleklasse, kræve hurtige beslutninger baseret på tillid og forståelse bygget gennem relationsarbejde. Disse situationer kan føre til usikkerhed, især når de professionelle står over for etiske dilemmaer.

Følelsesmæssige krav og forventninger i relationsarbejde

Som Dr. Brené Brown, en fremtrædende forsker inden for sårbarhed og empati, har påpeget, kræver dybdegående relationsarbejde en evne til at være sårbar og autentisk. Dette fører til en række følelsesmæssige krav. For det første skal fagprofessionelle ofte træde ind i en patients, elevs eller borgerens følelsesmæssige rum, hvilket kan være fyldt med smerter, frygt, forhåbninger eller frustrationer. Dette kræver en enorm mængde empati og mentalt overskud.

Men denne dybde af empati kan også have sine omkostninger. Professionelle kan opleve sekundær traumatisering, hvor de indirekte absorberer traumerne fra dem, de hjælper. Dertil kommer de ofte høje forventninger fra omverdenen, der forventer, at fagprofessionelle konstant er tilgængelige, opmærksomme og omsorgsfulde, selv når de selv er udmattede eller stressede.

I lyset af disse udfordringer er det vigtigt for fagprofessionelle konstant at opdatere deres færdigheder, søge støtte og være opmærksomme på deres egne følelsesmæssige grænser, for at kunne yde den bedste pleje og støtte i deres relationsarbejde.

Se vores uddannelse: Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Hvad er Omsorgstræthed?

Definition og kendetegn på omsorgstræthed

Omsorgstræthed, ofte refereret til som “compassion fatigue” på engelsk, er en dybtfølt følelsesmæssig, fysisk og psykologisk udmattelse, der opstår som følge af at være konstant udsat for andres lidelse eller traumer. Ifølge World Health Organization (WHO) er denne tilstand særligt fremtrædende blandt fagprofessionelle, der dagligt arbejder med at yde omsorg eller hjælp til andre.

Kendetegnene ved omsorgstræthed kan omfatte:

 • Følelsesmæssig udmattelse og dræning
 • Mindsket evne til at føle empati eller sympati over for dem, man plejer
 • Fysiske symptomer som hovedpine, søvnløshed og kronisk træthed
 • En følelse af isolation eller det, at man føler sig distanceret fra sine kollegaer eller dem, man plejer
 • Nedsat professionalisme, fx forsinkelser, fejl eller manglende engagement i arbejdet

Se vores kursus: Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Hvordan adskiller omsorgstræthed sig fra almindelig træthed

Mens almindelig træthed ofte kan tilskrives fysiske eller mentale aktiviteter og generelt kan afhjælpes med hvile, er omsorgstræthed mere dybtgående og kan være sværere at komme sig over. Denne form for træthed er mere knyttet til den følelsesmæssige belastning af konstant at skulle forholde sig til andres lidelse, snarere end den fysiske udmattelse fra arbejdet i sig selv.

Risikofaktorer for omsorgstræthed blandt fagprofessionelle

Fagfolk, der arbejder inden for omsorgsarbejde, især i det pædagogiske felt, er særligt udsatte for at udvikle omsorgstræthed. Nogle af de mest fremtrædende risikofaktorer inkluderer:

 • Manglende uddannelse eller forberedelse til at håndtere de følelsesmæssige aspekter af arbejdet
 • Konstant eksponering for traumatiske eller stressende situationer
 • Høje arbejdskrav kombineret med utilstrækkelige ressourcer eller støtte
 • Personlig historie med traumer eller psykiske udfordringer

Det er vigtigt at nævne, at omsorgstræthed ikke kun er begrænset til det pædagogiske felt. Ifølge vores artikel “Omsorgstræthed – Det kræver sit menneske at arbejde med mennesker” med Rikke Smedegaard Hansen, er det en tilstand, der kan påvirke enhver, der arbejder inden for omsorgs- eller hjælpeprofessioner.

Symptomer og tegn på omsorgstræthed

Omsorgstræthed er en tilstand, som kan manifestere sig gennem en række fysiske, følelsesmæssige og mentale symptomer. For dem, der yder omsorg til andre, især over længere perioder, er det essentielt at kunne genkende disse symptomer tidligt for at forebygge yderligere forværring og sikre en bedre livskvalitet.

Fysiske symptomer

 • Udmattelse, der ikke forbedres med hvile
 • Søvnløshed eller konstant træthed
 • Hyppige hovedpiner eller migræne
 • Nedsat immunforsvar med hyppige sygdomme
 • Ændringer i appetitten eller vægt
 • Mavesmerter eller fordøjelsesproblemer

Følelsesmæssige symptomer

 • Følelser af irritation, vrede eller apati over for den person, man plejer
 • Konstant bekymring eller angst
 • Følelse af at være overvældet eller hjælpeløs
 • Nedsat glæde ved aktiviteter, man tidligere nød
 • Følelser af isolation eller ensomhed

Mentale symptomer

 • Koncentrationssvigt
 • Træthed eller manglende evne til at træffe beslutninger
 • Tanker om ens egen eller den plejedes død
 • Følelse af meningsløshed eller desillusion

Hvorfor det er vigtigt at genkende disse symptomer tidligt

Ifølge en undersøgelse foretaget af World Health Organization (WHO) kan omsorgstræthed, hvis den ikke bliver behandlet, føre til mere alvorlige psykiske lidelser som depression, angst og i værste fald selvmordstanker. Tidlig identifikation og intervention er derfor afgørende for at støtte omsorgsgiveren og sikre, at både omsorgsgiveren og den plejede får den nødvendige hjælp. Dette kan i sidste ende forbedre livskvaliteten for begge parter.

Derudover kan det også hjælpe omsorgsgiveren med at træffe informerede beslutninger om at søge professionel hjælp eller tage nødvendige pauser for at genoplade og vende tilbage til omsorgsgivningen med fornyet energi.

Genkendelse af symptomerne tidligt kan også spare ressourcer, tid og energi, da det ofte er lettere at håndtere omsorgstræthed i dens tidlige faser end når det har udviklet sig til en mere alvorlig tilstand.

Forebyggelse og håndtering af omsorgstræthed

Praktiske strategier for forebyggelse

For at forebygge omsorgstræthed er det afgørende at inkorporere praktiske strategier i den daglige rutine, så man kan sikre en sund balance mellem arbejdsliv og fritid.

 1. Fastlæg grænser: Det er vigtigt at kende sine egne grænser og være klar over, hvornår man skal sige nej. Dette kan indebære, at man sætter klare grænser for arbejdstider, antal borgeren eller de typer opgaver, man tager sig af.
 2. Planlæg pauser: Sørg for regelmæssige pauser i løbet af arbejdsdagen. Dette giver både krop og sind tid til at genoplade.
 3. Prioriter søvn: En god nats søvn er essentiel for både fysisk og mental sundhed. Det anbefales, at voksne får mellem 7-9 timers søvn hver nat (National Sleep Foundation, 2020).

Selvpleje og genopbyggende aktiviteter

Selvpleje er ikke blot en luksus, men en nødvendighed for dem, der arbejder inden for omsorgsroller. Her er nogle genopbyggende aktiviteter, der kan hjælpe med at opretholde ens velbefindende:

 1. Fysisk aktivitet: Regelmæssig motion kan hjælpe med at reducere stress og forbedre ens generelle humør. Dette kan være alt fra en gåtur til mere intens træning.
 2. Meditation og mindfulness: Disse praksisser kan hjælpe med at centrere sindet, reducere stress og forbedre mental klarhed.
 3. Hobbyer: Uanset om det er læsning, kunst, musik eller havearbejde, kan en elsket hobby give en pause fra det daglige pres og forny ens energi.
 4. Social interaktion: At tilbringe tid med venner eller familie, eller blot interagere socialt, kan give et nødvendigt afbræk fra arbejdsrelaterede bekymringer.

Betydningen af supervison og støttegrupper

At have adgang til regelmæssig supervision og støttegrupper kan spille en afgørende rolle i at forhindre omsorgstræthed.

 • Supervision: En erfaren supervisor kan tilbyde perspektiv, vejledning og feedback, som kan hjælpe en professionel med at navigere udfordrende situationer og reflektere over deres praksis.
 • Støttegrupper: At være del af en støttegruppe kan give et sikkert rum, hvor man kan dele sine følelser, udfordringer og succeser med ligesindede. At vide, at man ikke er alene, kan ofte være en stor trøst.

Som Dr. Christina Maslach, en fremtrædende forsker inden for udbrændthed, har påpeget, er det afgørende for omsorgspersoner at anerkende tegn på træthed og søge de nødvendige ressourcer for at beskytte sig selv (Maslach & Leiter, 2016). Ved at følge ovenstående strategier kan man være på vej mod en mere bæredygtig og givende karriere inden for omsorg.

Vores kurser og uddannelser omkring relationsarbejde

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Vores uddannelse “Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv” hjælper dig med at forstå dybden af relations- og omsorgsarbejde, hvilket er fundamentalt for alle, der beskæftiger sig med andre mennesker. Ved at lære fra en autoritet som cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt får du værdifulde indsigter i både teori og praksis.

Uddannelsen består af en blanding af teori og praktiske øvelser hvor du lærer, hvordan du kan opretholde en bæredygtig empati uden at lide af ”slid-empati”. Strategierne præsenteret vil ikke kun forhindre udbrændthed men også fremme en sund arbejdskultur.

Foruden at styrke din personlige robusthed vil uddannelsen hjælpe medarbejdere og ledere med at skabe arbejdspladser, hvor trivsel og bæredygtighed går hånd i hånd.

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Under ledelse af Maja Pålsson, en erfaren psykoterapeut, vil vi på dette kursus dykke dybt ned i forståelsen af, hvordan kroppen og sindet samarbejder i relationsarbejdet.

Kurset kombinerer teori og praksis for at give dig en holistisk forståelse af kroppens intelligensformer. Med teknikker som embodiment vil du lære at forstå og regulere dit nervesystem, hvilket er afgørende for at opretholde en sund relation til dine borgere.

Foruden at styrke din fysiske og mentale trivsel vil dette kursus også skærpe dine relationskompetencer og hjælpe dig med at navigere udfordrende interaktioner uden at føle dig drænet.

Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT

Hvordan vores kurser kan styrke din faglighed: Den metakognitive bølge tilbyder en omfattende forståelse af moderne psykoterapeutiske tilgange, som giver dig et bredere spektrum af værktøjer og metoder i dit arbejde med borgere.

Indblik i kursusindhold og metoder: Under vejledning af cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt vil du få en dybdegående undervisning i metakognitive teknikker, medfølelsesfokuseret terapi, mindfulness og Acceptance and Commitment Therapy. Disse metoder kan hjælpe mennesker med at tackle psykiske udfordringer og finde balance i deres affektsystemer.

Fordele ved vores uddannelsesprogram: Denne uddannelse er som at få flere miniuddannelser i én, hvilket sikrer, at du får en alsidig uddannelse, der vil gøre dig i stand til at møde en bred vifte af borgerens behov med empati og effektivitet.

Husk lige iltmasken: Styrk den mentale sundhed med mentaltræningsprogrammet IRONMiND

I relationsarbejde er den mentale sundhed afgørende. Omsorgstræthed er en reel trussel for dem, der konstant engagerer sig med andre på dybt emotionelle niveauer. Derfor introducerer vi IRONMiND, en digital uddannelse designet til at ruste individer med teknikker og redskaber til at forbedre mental modstandskraft.

Gennem et 7-timers forløb dykker IRONMiND ned i det psykologiske, pædagogiske, kognitive og neuropsykologiske grundlag for mental sundhed, specifikt rettet mod dem i relationelle erhverv. Forløbet tilbyder tests af mental form, strategier til implementering og over 30 siders materiale til at hjælpe dig i at navigere udfordringen ved omsorgstræthed. Hvis du søger efter en måde at styrke dit relationsarbejde og beskytte dig selv mod de mentale belastninger det kan medføre, er IRONMiND den perfekte ressource.

Referencer og videre læsning om relationsarbejde

 1. Person-Centered Therapy (Rogerian Therapy)
 2. Maslach, C., & Leiter, M. P. (2016). Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry, 15(2), 103-111.
 3. National Sleep Foundation. (2020). How Much Sleep Do We Really Need?

Relevante arrangementer

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet
Kursus

Forebyg omsorgstræthed – med metoden embodiment og nye færdigheder i relationsarbejdet

Jylland & Sjælland

I det daglige arbejde inden for socialpædagogik og omsorgsfeltet er nærvær og omsorg to uundværlige elementer. Men disse nøglekvaliteter kan med tiden føre til omsorgstræthed og udbrændthed. Hvordan bevarer du din mentale og fysiske trivsel, så du kan fortsætte med at yde den bedste omsorg?

Oplev underviser Maja Pålsson, psykomotorisk terapeut og psykoterapeut MPF, på dette kursus dedikeret til at udforske og forstå de dybere lag af relationsarbejdet gennem en kombination af teori og praksis. Du får bl.a.:

Viden om kroppens intelligensformer gennem begrebet embodiment Konkrete metoder og øvelser til at afbalancere dit nervesystem og styrke dit nærvær Skærpede relationskompetencer i praksis Forståelse af dine egne reaktionsmønstre i mødet med borgeren Strategier til at styrke dit nærvær og undgå at blive følelsesmæssigt drænet

Tilmeld dig og dine kollegaer her på siden.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere
Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv
Uddannelse

Undgå udbrændthed på jobbet – skab et bæredygtigt arbejdsliv

Jylland & Sjælland

Evidensbaseret uddannelse, der giver redskaber til at undgå og reducere stress, udbrændthed, omsorgstræthed og at sænke sygefravær. Aktuel for både medarbejdere og ledere.

På uddannelsen lærer psykolog Anne Dorthe Hasholt dig bl.a.:

Hvorfor du skal opfatte dig selv som det allervigtigste redskab At agere bæredygtigt i relations- og omsorgsarbejde Vejen til ar genvinde/bibeholde balancen i et mentalt krævende job Strategier til at undgå stress, omsorgstræthed og udbrændthed Forskellen på ”slid-empati” og ”bæredygtig empati”
Læs mere
Husk lige iltmasken: Mentaltræningsprogrammet IRONMiND
Kursus

Husk lige iltmasken: Mentaltræningsprogrammet IRONMiND

Varighed: Ca. 7 timer. Dette digitale forløb i mentaltræningsprogrammet IRONMiND klæder dig på med viden og redskaber til at styrke mental velvære og at opbygge mental modstandskraft i i grupper, organisationer, blandt elever, hos kollegaer, klienter etc. – og hos dig selv.

På det digitale forløb får du 7 timers e-læring, hvor du bl.a. får: 

Viden om den psykologiske, kognitive og neuropsykologiske evidens bag IRONMiND  Adgang til tests og arbejdsskemaer Råd til implementering af IRONMiND på to plan: individ og organisation Over 30 siders materiale til download, som du kan anvende i dit arbejde
Læs mere
Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT
Uddannelse

Den metakognitive bølge – samlet uddannelse i Mindfulness, CFT og ACT

Fyn

Tag en uddannelse i den metakognitive bølges terapiformer og få flere miniuddannelser i én. 

På uddannelsen bliver du undervist i tredje bølge kognitiv adfærfdterapi og de metakognitive terapiformer Mindfulness, Compassion Focused Therapy og Acceptance and Commitment Therapy. Du får således flere miniuddannelser i én uddannelse.

På uddannelsen får du bl.a. undervisning i: 

At arbejde med psykiske udfordringer ud fra en metakognitiv tilgang Hvordan du kan hjælpe mennesker med at bringe balance i deres affektsystemer Medfølelsesfokuseret terapi (CFT) og målrettede CFT-meditationer  Mindfulness og mindfulnessmeditationer  Acceptance and Commitment Therapy og psykologisk fleksibilitet 
Læs mere