Anbragte børn og unge – Barnets Lov & samværets betydning for tilknytning og udvikling - Seminarer
Anbragte børn og unge
Børn & unge
Kursus

Anbragte børn og unge – Barnets Lov & samværets betydning for tilknytning og udvikling

Med Barnets Lov får børn, som er anbragt, ret til at sætte samværet med deres biologiske forældre på pause. Med denne kursusdag tager vi fat på, hvordan du som fagperson skaber de bedst mulige betingelser for barnet ved anbringelser, så du både sikrer barnets rettigheder og er opmærksom på de udfordringer, der kan opstå ved, at samværet bliver sat på pause.

Du kommer i selskab med to eksperter, nemlig jurist Bente Adolphsen og psykolog Henriette Lieblein Misser. I løbet af kurset kommer de bl.a. ind på:

 • Samvær med forældre og med andre
 • Støttet samvær og overvåget samvær
 • Samværets betydning for barnets tilknytning, herunder forskellige tilknytningsformer og den nyeste forskning om medfødte, genetiske sårbarheder
 • Hvordan kan et barn udvikle robusthed over for de udfordringer, som samværet kan bringe med sig?
 • Hvordan skal du som fagperson reagere på de ting, du observerer før, under og efter et samvær?

Læs med herunder, hvor der er mere info om dagens indhold og de to undervisere.

Anbragte børn og unge – Barnets Lov & samværets betydning for tilknytning og udvikling

Samvær er en vigtig forudsætning for en succesfuld anbringelse. Med den nye Barnets Lov kommer der en række nye bestemmelser om barnets rettigheder i den sociale sag – herunder barnets ret til at få sat samværet på pause. Så hvordan skaber du som fagperson de bedst mulige betingelser for barnet ved anbringelser, så du både sikrer barnets rettigheder og er opmærksom på de udfordringer, der kan opstå ved, at samværet bliver sat på pause? 

Sammen med cand.jur. og ekspert i børnesager Bente Adolphsen samt psykolog Henriette Lieblein Misser, går vi i dybden med juridiske, psykologiske og praktiske problemstillinger forbundet med samvær mellem anbragte børn/unge og deres familie og netværk. 

Samvær – med fokus på barnets udvikling: 

Anbringelser af børn og unge er et stort indgreb for både den anbragte selv og hans eller hendes familie. En anbringelse er ofte meget kompleks og altid følelsesmæssigt udfordrende for de involverede. En vigtig forudsætning for, at formålet med anbringelsen opfyldes, ligger i etableringen af et udviklende samvær. Det stiller derfor store krav til kommunens opfølgning og de afgørelser, der træffes under anbringelsen. Det er af afgørende betydning, at samvær hele tiden har fokus på formålet med anbringelsen, så der opstilles realistiske mål og arbejdes ud fra, hvad der er til gavn for barnets udvikling. Det er også vigtigt, at kommunen overvejer, om andre former for kontakt kan være gavnlige for barnet. 

En af de store vanskeligheder under et barns anbringelse er ofte at få samværet mellem den biologiske familie og barnet til at være til barnets bedste, så samværet reelt understøtter barnets udvikling. Der kan være mange årsager til, at samværet bliver problematisk og måske ligefrem belastende. Det anbragte barn skal have mulighed for kontakt og samvær med forældre og netværk – også selv om det kan være problematisk, men du er som fagperson nødt til at forholde dig til barnets/den unges ret til at sætte samværet på pause, og hvilke konsekvenser det kan have for tilknytning og udvikling. 

Udbytte:

Formiddagens program omhandler reglerne i Barnets Lov om samvær og anden kontakt, formålet med anbringelsen, inddragelse af barnet mm. Der sættes fokus på, hvordan beslutninger om samvær, kontakt m.v. med barnet kan understøtte anbringelsens formål og udføres på en måde, så samværet bliver til barnets bedste – samtidig med at barnets juridiske ret sikres. Vi kommer blandt andet ind på: 

 • samvær med forældre – omfang, vilkår og afgørelse 
 • samvær med andre – procedure og fastsættelse, afgørelse 
 • støttet samvær – betingelser og afgørelse 
 • overvåget samvær 
 • forældre uden forældremyndighed 

Efter frokost bliver du præsenteret for perspektiver på samværet og dets funktion, så du kan tage disse med ud i dit arbejde med anbragte børn og deres samvær med forældre. Når samværet – og hvad samværet afstedkommer – tænkes ind i de mål, der er for anbringelsen som helhed, kan du mere hensigtsmæssigt arbejde med samværet i et udviklingsperspektiv. Dermed kan risikoen for sammenbrud mindskes i fx en familieplejeanbringelse. Vi kommer bl.a. ind på: 

 • samværets betydning for barnets tilknytning. De forskellige tilknytningsformer og det traumatiserede barn. Den nyeste forskning omkring medfødte, genetiske sårbarheder – og dermed nye perspektiver på arv/miljø 
 • vurderingen af barnets samspil med dets omsorgspersoner 
 • hvor meget stress kan det traumatiserede barn klare og stadig være i udvikling? 
 • hvordan kan et barn udvikle robusthed over for de udfordringer, som samværet kan bringe med sig? 
 • hvordan skal vi som fagpersoner reagere på de ting, vi observerer før, under og efter et samvær? 
 • hvordan tænkes samværet sammen med “forældredelen” i handleplanen? 

Dagens undervisere

Bente Adolphsen
Klik for at se
Henriette-Lieblein-Misser
Klik for at se
Bente Adolphsen
Bente Adolphsen
CAND.JUR. - JURIDISK KONSULENT, FOREDRAGSHOLDER
Bente Adolphsen er en af Danmarks absolut førende jurister inden for arbejdet med udsatte børn og unge og er bl.a. ekspert i børnesager.
Hun er desuden juridisk konsulent ved Seminarer.dk, og det er muligt at købe et forløb med hende hjem til kommunen, hvis du og dine kollegaer ønsker at få mere viden om de juridiske ændringer i forbindelse med Barnets Lov.
Henriette-Lieblein-Misser
Henriette Lieblein Misser
CAND.PSYCH.AUT.
Henriette Lieblein Misser har mere end 20 års erfaring inden for behandlingsområdet – primært med børn med særlige støtte- og behandlingsbehov, der ofte er anbragt eller i skole-dagbehandling. Henriette er i dag selvstændig med egen praksis og arbejder bl.a. med områderne samtaleterapi, supervision og undervisning.
TID & STED:
Det sker:
Den 23. januar 2024 på Scandic Sydhavnen, København
Den 6. februar 2024 på Scandic Århus, Vest (UDSOLGT)
Den 14. maj 2024 på Scandic Århus, Vest
Den 2. maj 2024 på Scandic Hvidovre

Undervisning fra kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.380, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulig rabat:
Maillisterabat (5 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 5 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.