Digital introduktion til Barnets Lov - Seminarer
barnets lov
Digital læring
E-læring

Digital introduktion til Barnets Lov

Er din kommune godt forberedt til Barnets Lov? Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag? 

Køb adgang til en digital lektion om Barnets Lov – udarbejdet i samarbejde med cand.jur. Bente Adolphsen og få mere end 2 timers videogennemgang af regeringens udkast til Barnets Lov og lovens 7 hovedtemaer og det juridiske perspektiv. I lektionen får du pdf med de foreløbige lovændringer samt diskussionspunkter, så du kan starte dialogen allerede i dag!  

Pris: 399 kr. ekskl. moms. 

Varighed: Samlet ca. 3 timer 

Få en digital introduktion til Barnets Lov

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner. 

Temaerne har fokus på: 

  • Øget fokus på barnets rettigheder 
  • Materielle og processuelle lovændringer 
  • Bedre sagsbehandling og implementering 

barnets lov

I denne lektion får du en introduktion til regeringens udkast til Barnets Lov og lovens hovedtemaer, herunder gennemgang af de 7 temaer og det juridiske perspektiv ifht. gældende lovgivning. 

Lektionen indeholder over 2 timers vidoeoptagelser med Bente Adolphsen, som gennemgår lovudkastet til Barnets Lov og giver sit juridiske perspektiv ifht. nuværende lovgining. 

(OBS – Optagelserne er optaget før det nuværende lovudkast lå klar. Indhold er gennemgået efterfølgende og er opdateret (juni/2022). Lektionen vil løbende blive opdateret af Bente Adolphsen, indtil Barnets Lov er endelig vedtaget i 2023.) 

Lektionens indhold: 

  • Baggrund for Barnets Lov 
  • Hovedpointerne i temaerne 
  • Bud på, hvilke konkrete ændringer, der forventes i forhold til nugældende lov 
  • En kort opsamling på de organisatoriske ændringer og de aftalte implementeringstiltag (pdf til udprint) 
  • Refleksion og diskussionspunkter (pdf til udprint) 

Lektionen indeholder desuden en videosamtale om inddragelse i børnesager med jurist Bente Adolphsen og psykolog Rikke Nylander, hvor de ser nærmere på nogle af de faktorer, som har betydning for, om udsatte familier føler sig inddraget, og hvad vi som fagprofessionelle skal være særligt opmærksomme på i vores samarbejde og samtaler. Hertil diskussionspunkter til egen refleksion eller med en kollega/team (pdf til udprint) 

Derudover afsluttes lektionen med oplæg til refleksion om Barnets Lov og din praksis i dag - og lektionen kan derved anvendes som diskussionsgrundlag for, hvilken betydning Barnets Lov kommer til at have for din hverdagspraksis/kommune (pdf til udprint). 

Underviser

Bente_Adolphsen
Klik for at se
Bente_Adolphsen
Bente Adolphsen
Bente Adolphsen, cand.jur. - juridisk konsulent, foredragsholder og en af Danmarks absolut førende jurister inden for arbejdet med udsatte børn og unge. Bl.a. er hun ekspert i børnesager.
Bente Adolphsen er én af vores undervisere på Specialistuddannelsen for myndighedssagsbehandlere, som er en intensiv, højt specialiseret og særdeles praksisnær uddannelse, der er skræddersyet til dig, der arbejder med børnesager som myndighedssagsbehandler.