Seminarer

Havnegade 90, 5000 Odense C • Tlf: 66 15 90 43

Børnekataloget_1920x600_helt_rod
Univers

Børnekataloget

Socialstyrelsens Børnekatalog har for perioden 2019 – 2022 til formål at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne på området udsatte børn og unge og på sigt at skabe en positiv virkning for børnene og deres familier.

Konsulentydelser

Artikler

Nyeste
Populære
Metakognitiv terapi: lydfiler

Metakognitiv terapi: lydfiler

Vil du have indblik i metakognitiv terapi og dens begreber, så får du her forordet og kapitel 1 fra bogen "Fængslende tanker" om metakognitiv terapi.

Kursus om tidlig opsporing var hver en krone værd

Kursus om tidlig opsporing var hver en krone værd

Tidlig opsporing – Daginstitutionsleder er glad for TOPI (Tidlig opsporing og indsats) som redskab, men er især begejstret for at have haft nogle af medarbejderne på kursus i at bruge det. “Havde jeg vidst, at kurset var så godt, havde jeg sendt endnu flere af sted”, lyder det med stor entusiasme fra lederen af Søbjerggård […]

TOPI kunne ikke stå alene mod mistrivsel

TOPI kunne ikke stå alene mod mistrivsel

Mistrivsel blandt børn er et kæmpe problem. I Slagelse har man sendt pædagoger fra næsten samtlige dagtilbud på kursus i at opspore børn der mistrives. Pædagoger fra stort set samtlige dagtilbud i Slagelse har været væk fra deres job i 37 timer for at de kunne blive bedre til  at opspore børn i en udsat […]

Indikatorer på mistrivsel: Vi skal se efter det konkrete

Indikatorer på mistrivsel: Vi skal se efter det konkrete

Vi har talt med psykologen Jytte Birk Sørensen om mistrivsel hos børn. I denne artikel får du 4 indikatorer for at spotte mistrivsel.

Tvangsadoption: Nye ændringer på vej

Tvangsadoption: Nye ændringer på vej

I denne artikel diskuterer juridisk konsulent Bente Adolphsen de nye ændringer, der er på vej mht. tvangsadoption af børn.

Hverdagsfortællingerne giver blik for børnenes handlemuligheder

Hverdagsfortællingerne giver blik for børnenes handlemuligheder

Praksisfortællinger styrker samarbejdet om børn både internt i teams og personalegrupper, men også med forældrene og i det tværfaglige samarbejde.

Tværfagligt samarbejde – med barnet i fokus

Tværfagligt samarbejde – med barnet i fokus

Tværfagligt samarbejde er et emne, der til stadighed vækker interesse, og som fylder meget i det daglige praktiske arbejde med udsatte børn og familier. Det er der mange grunde til, dels er der generelt en stor tro på, at samarbejde pr. definition er godt, dels er der en udtalt politisk tanke om, at socialt udsatte […]