Pædagogisk behandling - boganmeldelse - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Pædagogisk behandling – boganmeldelse

Her kan du læse en anmeldelse af Henriette Lieblein Missers bog "Pædagogisk behandling - når pædagogik og psykologi mødes".

Af Sille Trohl

Pædagogisk supervisor på behandlingshjem for tidligt skadede børn

Pædagogisk behandling
Bogen “Pædagogisk behandling – når pædagogik og psykologi mødes” af psykolog, Henriette Lieblein Misser, kan ses både som en fortsættelse og en udvidelse af hendes bog “Behandlingspædagogik” fra 2012. Der er sket meget på området for udsatte og anbragte børn og unge siden dengang, og Henriette har med sin nye bog, “Pædagogisk behandling”, formået at samle viden, teori og praksisfortællinger om de mange udfordringer udsatte børn og unge står med.

Bogen er delt op i 4 hovedafsnit, der hver især byder ind med både teori og forklaringer på forskellige relevante emner, hvilket gør den meget læsevenlig og ideel at anvende som et opslagsværk efterfølgende.

1. del giver en overordnet forståelse af og definition på forskellige typer af støtte-og behandlingskrævende børn; hvad der kendetegner dem, og hvordan behovet for støtte kan være opstået i forhold til gener og miljø. Vi bliver her bl.a. præsenteret for en “Stress-sårbarhedsmodel”, der gør det muligt at danne sig et rigtig godt overblik over mulige medvirkende og vedvarende faktorer til barnets problemer, samt – endnu vigtigere – hvad der kan bidrage til at bringe barnet i bedre trivsel og udvikling. I afsnittet gennemgås også de forskellige former for anbringelse, som et støtte- og behandlingskrævende barn kan blive tildelt ud fra dets specifikke behov, og man får en god forklaring på forskellen mellem f.eks. plejefamilier og netværksanbringelser samt døgninstitution og socialpædagogisk opholdssted.

Bogens 2. del byder på en grundig gennemgang af typiske støtte- og behandlingsbehov hos børn og unge, og der sættes fokus på vigtige emner som hjerneudvikling, tilknytningsmønstre, relationsdannelse, omsorgssvigt, traume, udviklings- og adfærdsforstyrrelser. Her kommer Henriette Lieblein Misser også ind på de forskellige overlevelsesstrategier, man som fagprofessionel kan opleve i arbejdet med behandlingskrævende børn og forældre, hvilket jeg tænker de fleste, der har arbejdet inden for dette felt i længere tid, kan nikke genkendende til, og som helt sikkert er et meget vigtigt opmærksomhedspunkt for alle.

Se også relevant kursus: Børn med tilknytningsproblemer

Del 3 omhandler skoleudfordringer og samvær med familie og netværk, og specielt det sidste, synes jeg, er rigtig interessant, da bogens forfatter her retter en smule kritik mod den måde samvær for anbragte børn ofte tilrettelægges i dag. For at en anbringelse skal give mening og hjælpe både barn og forældre, skal samværet med forældre og netværk spille en særlig og åbenlys rolle i behandlingen, hvor forældreudviklingspunkterne skal fremgå af handleplanen. Ligeledes bør barnets tilknytningsmønster tages med i overvejelserne, når samværet planlægges – hvor meget forældrekontakt kan barnet i virkeligheden tåle? Er forældrene/netværket i virkeligheden mere angstfremkaldende end tryghedsskabende? Her berører Henriette Lieblein Misser i mine øjne et punkt, der bør sættes meget mere fokus på for at sikre både udvikling og trivsel hos barnet.

Sidste del af bogen indeholder en god samlet gennemgang af anerkendte pædagogiske behandlingsmetoder med henvisning til yderligere litteratur, hvis man er interesseret i at vide mere.

Alt i alt synes jeg, det er en rigtig god og vellykket bog, der når rigtig godt rundt om et forholdsvis bredt emne, og jeg ved, at jeg i mit arbejde helt sikkert kommer til at bruge bogen som opslagsværk. Den får den største anbefaling med herfra.

Relevante arrangementer

Børn med tilknytningsproblemer
Kursus

Børn med tilknytningsproblemer

På dette givende kursus får du indsigt i, hvordan tilknytningsforstyrrelser opstår, og du lærer bl.a. hvordan du kan vurdere, om et barn har problemer med at knytte sig til andre. Du får desuden redskaber til at arbejde med disse børn gennem bl.a. sanseintegration, udviklende øjeblikke og Theraplay.

NYE DATOER: 

Den 7. juni 2021 på Scandic Hvidovre (Få pladser tilbage) Den 11. juni 2021 på Scandic Kolding (Ekstra pladser)

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange

6 ud af 6 stjerner

Læs mere
Forstå børns mentale alarmberedskab
Kursus

Forstå børns mentale alarmberedskab

Forstå børns mentale alarmberedskab – Dæmp det overbelastede nervesystem gennem en bio-psyko-sociale tilgang. Få ny viden og nye redskaber.

Læs mere
Skab RO hos borgere med psykiske lidelser
Kursus

Skab RO hos borgere med psykiske lidelser

Jylland & Sjælland

Kom med på dette kursus og få en praksisnær introduktion til træningsmetoden RO-lates, som genskaber kontakten til kroppen.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om sammenhængen mellem krop og sind Konkrete redskaber til, hvordan du arbejder ud fra metodens principper Mulighed for at afprøve metoden i praksis

Få mere at vide på siden herunder.

Læs mere
Læringsdag – Hvordan styrker vi psykologisk tryghed i den offentlige sektor?
Læringsdag

Læringsdag – Hvordan styrker vi psykologisk tryghed i den offentlige sektor?

Jylland & Sjælland

Gør plads i kalenderen til en læringsdag, der klæder dig på med helt konkrete eksempler på, hvordan psykologisk tryghed bliver skabt på din arbejdsplads og dine teams inden for den offentlige sektor. Fokus er på sundhedsområdet, skoleområdet og plejesektoren.

Når du deltager på dagen, får du:

 Kendskab til begrebet psykologisk tryghed Indsigt i de forhold, der er med til at styrke psykologisk tryghed Indblik i erfaringer med at styrke psykologisk tryghed i den offentlige sektor Konkrete redskaber til at kunne udvikle psykologisk tryghed på din arbejdsplads Indsigt i ny god offentlig ledelse med psykologisk tryghed i fokus
Læs mere