Børn med tilknytningsproblemer - Seminarer
Webgrafik_Børn med tilknytningsproblemer
Børn & unge
Kursus

Børn med tilknytningsproblemer

På dette givende kursus får du indsigt i, hvordan tilknytningsforstyrrelser opstår, og du lærer bl.a. hvordan du kan vurdere, om et barn har problemer med at knytte sig til andre. Du får desuden redskaber til at arbejde med disse børn gennem bl.a. sanseintegration, udviklende øjeblikke og Theraplay.

NYE DATOER: 

Den 7. juni 2021 på Scandic Hvidovre (Få pladser tilbage)
Den 11. juni 2021 på Scandic Kolding (Ekstra pladser)

Bemærk, at undervisningen bliver nøje tilrettelagt efter de gældende retningslinjer for Covid-19 på afholdelsestidspunktet. Læs mere her.

Sådan hjælper du børn med tilknytningsproblemer

”Godt og givende oplæg. Dejlig med masser af praksiseksempler. Dejlig og lækker mad og kage. Tak for i dag 😊. ”

”Super relevant, og stort udbytte. Fantastisk med humor for at statuerer eksempler vi allerede kender fra hverdagen.”

”Fantastisk oplæg & formidling! God indlæring for mig som kursist! Meget viden, teori og praksiseksempler formidlet med humor og god stemning!” 

 

Børn med tilknytningsproblemer har ofte brug for kropslig hjælp i hverdagen, både med sansebearbejdning og motorisk kontrol. Børnene har brug for at have en god fornemmelse af deres krop, så de bedre kan registrere og bruge de signaler, der kommer fra kroppen i en emotionel kontekst. Gennem aktiviteter, der f.eks. regulerer arousal, kan vi hjælpe børnene til bedre at være i deres relationer. På den måde påvirker vi det trygge samspil og fremmer børnenes videre udvikling og tilknytning.

Dagens indhold

Dagens første underviser er psykolog Rikke Yde Tordrup, der sætter fokus på betydningen af at skabe udviklende øjeblikke - de øjeblikke, der opstår, når to mennesker etablerer en særlig form for mental kontakt. Hun kommer ind på, hvordan tilknytningsforstyrrelser opstår, og hvilken betydning udviklende øjeblikke har for barnets tilknytningsstil. Rikke Yde Tordrup giver et indblik i, hvad vi skal være opmærksomme på - både hos barnet og hos os selv for, at disse øjeblikke kan opstå. Daniel Sterns teori samt tilknytningsteori bliver gennemgået på en enkel og tilgængelig måde med eksempler knyttet an til både almindelig praksis og til behandlingsarbejdet på blandt andet døgninstitutioner og i familieplejen.

Herefter fortsætter børneergoteraput Connie Nissen. Hun introducerer pædagogiske redskaber og velegnede metoder til at hjælpe børn, der kan være svære at nå - og deler ud af sine erfaringer med sanseintegration og behandlingsmetoden Theraplay. Dette er tilgange, som skaber mødeøjeblikke, der giver næring til børnenes hjerne og nervesystem, ligesom det styrker børnenes reguleringsevne. Ved at have fokus på leg og fysiske aktiviteter, hvor vi indlever os i samspillet, åbner vi op for tilliden og fremmer det videre udviklingsarbejde. Det handler om at skabe kontakt før handling i arbejdet med børn med tilknytningsforstyrrelser.

Denne kursusdag handler om, hvordan vi hjælper børn med tilknytningsproblemer og sikrer deres trivsel og udvikling, når deres adfærd er præget af nedsat reguleringsevne.

Webgrafik_Børn med tilknytningsproblemer2

På dagen får du

viden om udviklingspsykologi og tilknytningsteori, herunder hvordan du kan vurdere om et barn har udviklingsvanskeligheder
kendskab til, hvordan du påvirker barnets sensoriske bearbejdning og de neurologiske processer i hjernen, der virker tilbage på dets udvikling samt følelsesmæssige, sociale og kognitive kompetencer
inspiration til, hvordan du skaber en særlig kontakt, der udvikler barnets tilknytningsstil, blandt andet med fokus på sanseintegration, Theraplay og udviklende øjeblikke

Dagens undervisere

Connie-Nissen
Klik for at se
Rikke Yde Tordrup
Klik for at se
Connie-Nissen
Connie Nissen
børneergoteraput
Hun har siden 1990 arbejdet med børn med sensoriske forstyrrelser, motoriske vanskeligheder og udfordringer med at samarbejde. Hun har undersøgt og behandlet børn og unge i alderen fra få måneder til 17 år. Nogle med specifikke og afgrænsede vanskeligheder, andre med mere gennemgribende problemstillinger. Connie Nissen er certificeret Theraplay terapeut og har siden 2012 beskæftiget sig indgående med børns tilknytningsproblemer. Hun er forfatter til bogen “Sansemotorik og samspil” (2016).
Rikke Yde Tordrup
Rikke Yde Tordrup
cand. psych. fra Aarhus Universitet
Hun er autoriseret psykolog og specialist i klinisk børnepsykologi. Hun har i sin praksis særlig fokus på tilknytning og udviklingspsykologi. Ud over sin praksis superviserer hun faggrupper, der har børn, unge og voksnes udvikling som målgruppe. Rikke Yde Tordrup er forfatter og medforfatter til en række pædagogiske fagbøger, blandt andet “I sku´ bare have set mig” (2011) “Udviklende øjeblikke” (2015, genudgivet i 2019) samt “De markante forældre” (2017).
Uddybet tid & sted:
Den 9. oktober 2020 på Scandic Glostrup (AFHOLDT)
Den 11. december 2020 på Scandic Bygholm Park, Horsens (AFHOLDT)
Den 7. juni 2021 på Scandic Hvidovre
Den 11. juni 2021 på Scandic Kolding

Alle dage kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for temadagen er kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.