Introduktion til Signs of Safety-metoden -lære mere på Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Introduktion til Signs of Safety-metoden

Signs of Safety er en innovativ og ressourcebaseret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier. Læs her mere om metoden.

Af Henrik Vesterhauge-Petersen

Certificeret underviser i Signs of Safety

Signs of Safety

Hvad er Signs of Safety-metoden?

Signs of Safety er en innovativ og ressourcebaseret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier, baseret på den korttidsterapeutiske tradition. Signs of Safety er en metode til helhedsorienteret og systematisk arbejde med sagen – og til undersøgelse og vurdering af udsatte børns behov for støtte.

Hovedformålet med at anvende Signs of Safety er til enhver tid at skabe sikkerhed for barnet, samt bidrage til, at de professionelle, på trods af sagens kompleksitet, bevarer barnet i centrum og sikrer, at barnet får den hjælp, som det har brug for.

Et andet hovedfokus i tilgangen er: ’Hvordan kan den professionelle opbygge et samarbejde og udvikle et partnerskab med forældre og børn i situationer, hvor der er mistanke om eller dokumentation for, at der har fundet overgreb eller omsorgssvigt sted, samtidig med, at der arbejdes med at løse problemerne?’ Det er således et af Signs of Safety-tilgangens overordnede mål at søge at skabe samarbejde og partnerskab med familien om udvikling af løsninger, som skaber sikkerhed og trivsel for barnet.

Arbejder du med udsatte børn og unge?

Se mere på vores kategoriside udsatte børn og unge. Her har vi samlet vores kurser og efteruddannelser til dig arbejder med udsatte børn og unge.

Signs of Safety som et konkret metodisk redskab

Signs of Safety er samtidig et konkret metodisk redskab, der kan anvendes af professionelle til at foretage risikovurderinger i børnesager ved at undersøge såvel risikofaktorer som beskyttelsesfaktorer – fare og sikkerhed – og vurdere, hvordan disse faktorer påvirker barnet. Undersøgelsen omfatter tillige konkrete sikkerhedsfaktorer, som der kan bygges på med henblik på at stabilisere og styrke barnets og familiens situation. Det er således en tilgang, hvor undersøgelsen af risikoen for barnet også omfatter en undersøgelse af, hvilke ressourcer og kompetencer, der er i familien og dens netværk, hvad der fungerer på trods af vanskelighederne, samt hvad de enkelte familiemedlemmer gør for at tage hånd om barnet. Tilgangen er udviklet til de mest alvorlige sager, hvor der er bekymringer for et barns sikkerhed og trivsel. Dog begynder de fleste professionelle implementeringen af Signs of Safety i mindre bekymrende sager for at tilegne sig erfaring og blive fortrolige med metoden, før de anvender den i de alvorlige sager.

Signs of Safety er en praksis, der rummer en række konkrete redskaber til at få et overblik i komplekse sager, til at foretage en kvalificeret risikovurdering og til at udvikle samarbejdet imellem de professionelle og familien og imellem de professionelle. Tilgangen kan anvendes fra sagen startes op, til den afsluttes, og den kan anvendes af de professionelle i alle faserne af arbejdet med sagen. Dette gælder uanset, om de arbejder med myndighedsudøvelse eller familiebehandling.

Et stigende antal Signs of Safety-praktikere arbejder tillige med sikkerhedsplaner i sager, hvor et barn udsættes for svigt eller overgreb, og hvor planen er et umiddelbart alternativ til anbringelse. Udvikling af sikkerhedsplaner er den sværeste del af arbejdet med udsatte børn og unge. Udgangspunktet for at lave en holdbar sikkerhedsplan er, at de professionelle definerer, hvilke bekymringer, der er for barnet, og hvad de har brug for at se for at vurdere, at der er tilstrækkelig sikkerhed for barnet. Dette skal formidles på en måde, som alle i familien forstår. Disse krav udgør grundlaget for etablering af et samarbejde med familien og dens netværk om udvikling af sikkerhed for barnet. En sikkerhedsplan er familiens og netværkets specifikke regler, aftaler og planer for, hvordan de vil løse de forhold, der giver anledning til bekymringer for barnet, og hvordan de vil skabe sikkerhed for barnet.

Kurser og efteruddannelser til dig der arbejder med udsatte børn og unge

Se mere på vores kategoriside udsatte børn og unge. Her har vi samlet vores kurser og efteruddannelser til dig arbejder med udsatte børn og unge.

Relevante arrangementer

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier
Kursus

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier

Jylland & Sjælland

Mange børn og unge bruger i dag en stor del af deres vågne timer foran en skærm, men hvordan påvirker skærmene egentlig deres trivsel, udvikling og livsduelighed? Netop dét får du viden om på dette kursus, som psykolog Nicola Nyhave står i spidsen for.

Som deltager på kurset bliver du mere konkret klædt på med:

Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring

Lyst til at vide mere? Så skal du bare læse med lige herunder.

Læs mere
Omsorgstræthed – Bryd tabuet og styrk kulturen
Kursus

Omsorgstræthed – Bryd tabuet og styrk kulturen

Jylland & Sjælland

Selvom du og dine kollegaer elsker arbejdet med at drage omsorg for andre mennesker, kan det til tider være drænende, og I kan opleve omsorgstræthed. Så hvordan forebygger I bedst denne?

Dét dykker vi ned i på dette kursus, hvor du får fyldt den faglige rygsæk med viden og konkrete redskaber til forebyggelsesarbejdet af omsorgstræthed.

Som deltager på kurset opnår du således:

En dybere forståelse af begrebet og de risikofaktorer, der kan føre til omsorgstræthed Indsigt i og forståelse af betydningen af at have følelser med på arbejde – på godt og ondt Konkrete metoder og redskaber, du kan anvende i dit daglige forebyggelsesarbejde Refleksioner over, hvordan du som leder skal passe på dig selv, og hvordan du kan hjælpe dine medarbejdere med det samme
Læs mere
Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Alle hold er udsolgt. Vi arbejder på nye datoer. Skriv en mail til os på [email protected] og kom på venteliste. 

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere