Seminarer
Børnekataloget_1920x600_helt_rod
Artikler

Børnekataloget

Nedenstående Børnekatalog fra 2019-2022 er udgået og kan ikke længere rekvireres.

Skal vi skræddersy et arrangement til jer? Ring til os i dag på: 66 15 90 43. 

Socialstyrelsens Børnekatalog har for perioden 2019 – 2022 til formål at styrke kvaliteten i den kommunale sagsbehandling og i indsatserne på området udsatte børn og unge og på sigt at skabe en positiv virkning for børnene og deres familier.

Pædagogisk behandling – boganmeldelse

Pædagogisk behandling – boganmeldelse

Her kan du læse en anmeldelse af Henriette Lieblein Missers bog "Pædagogisk behandling - når pædagogik og psykologi mødes".

Introduktion til Feedback Informed Treatment (FIT)

Introduktion til Feedback Informed Treatment (FIT)

Feedback Informed Treatment (FIT) er et dialog- og evalueringsredskab, som bl.a. anvendes inden for familiebehandling. Her kan du læse mere om FIT.

Introduktion til Signs of Safety-metoden

Introduktion til Signs of Safety-metoden

Signs of Safety er en innovativ og ressourcebaseret tilgang til arbejdet med udsatte børn og deres familier. Læs her mere om metoden.

20 år med familierådslagning i Danmark

20 år med familierådslagning i Danmark

På flere af vores praksiskurser fra Børnekataloget kan du arbejde med den netværksinddragende metode familierådslagning, som har eksisteret i Danmark i 20 år. Læs her mere om familierådslagningsmodellen og dens effekt.

Metakognitiv terapi: lydfiler fra “Fængslende tanker” af Linda Burlan Sørensen

Metakognitiv terapi: lydfiler fra “Fængslende tanker” af Linda Burlan Sørensen

Vil du have indblik i metakognitiv terapi og dens begreber, så får du her forordet og kapitel 1 fra bogen "Fængslende tanker" om metakognitiv terapi.

Kursus om tidlig opsporing var hver en krone værd

Kursus om tidlig opsporing var hver en krone værd

Tidlig opsporing – Daginstitutionsleder er glad for TOPI (Tidlig opsporing og indsats) som redskab, men er især begejstret for at have haft nogle af medarbejderne på kursus i at bruge det. “Havde jeg vidst, at kurset var så godt, havde jeg sendt endnu flere af sted”, lyder det med stor entusiasme fra lederen af Søbjerggård […]

TOPI kunne ikke stå alene mod mistrivsel

TOPI kunne ikke stå alene mod mistrivsel

Mistrivsel blandt børn er et kæmpe problem. I Slagelse har man sendt pædagoger fra næsten samtlige dagtilbud på kursus i at opspore børn der mistrives. Pædagoger fra stort set samtlige dagtilbud i Slagelse har været væk fra deres job i 37 timer for at de kunne blive bedre til  at opspore børn i en udsat […]

Indikatorer på mistrivsel: Vi skal se efter det konkrete

Indikatorer på mistrivsel: Vi skal se efter det konkrete

Vi har talt med psykologen Jytte Birk Sørensen om mistrivsel hos børn. I denne artikel får du 4 indikatorer for at spotte mistrivsel.

Tvangsadoption: Nye ændringer på vej

Tvangsadoption: Nye ændringer på vej

I denne artikel diskuterer juridisk konsulent Bente Adolphsen de nye ændringer, der er på vej mht. tvangsadoption af børn.

Hverdagsfortællingerne giver blik for børnenes handlemuligheder

Hverdagsfortællingerne giver blik for børnenes handlemuligheder

Praksisfortællinger styrker samarbejdet om børn både internt i teams og personalegrupper, men også med forældrene og i det tværfaglige samarbejde.

Tværfagligt samarbejde – med barnet i fokus

Tværfagligt samarbejde – med barnet i fokus

Tværfagligt samarbejde er et emne, der til stadighed vækker interesse, og som fylder meget i det daglige praktiske arbejde med udsatte børn og familier. Det er der mange grunde til, dels er der generelt en stor tro på, at samarbejde pr. definition er godt, dels er der en udtalt politisk tanke om, at socialt udsatte […]