Introduktion til Feedback Informed Treatment (FIT) - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Introduktion til Feedback Informed Treatment (FIT)

Feedback Informed Treatment (FIT) er et dialog- og evalueringsredskab, som bl.a. anvendes inden for familiebehandling. Her kan du læse mere om FIT.

Af Henrik Vesterhauge-Petersen

Har været del af implementeringen af FIT i flere kommuner

Feedback Informed Treatment (FIT)

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret praksis. Den er baseret på, hvad forskningen peger på vil øge sandsynligheden for, at et samarbejde med en familie ender med at være til hjælp. To faktorer har afgørende betydning for dette: Dels at familien oplever en god samarbejdsalliance til de professionelle, herunder føler sig hørt og inddraget i samarbejdet, og dels at indsatsen tidligt er barnet / familien til hjælp og skaber de nødvendige forandringer.

Feedback Informed Treatment har således to overordnede formål:

  1. At skabe og fastholde familiens engagement og deltagelse i samarbejdet, samt tidligt at identificere familier, hvor samarbejdet ikke gør en forskel.
  2. Sammen med familien at sikre, at indsatsen justeres, sådan at barnet / familien i sidste ende får den hjælp, de har brug for.

Evidensstudier af arbejdet med Feedback Informed Treatment har fundet, at Feedback Informed Treatment øger antallet af klienter, der oplever at have fået den hjælp, som de havde brug for, med 65%, ligesom tilgangen reengagerer klienten i et sådant omfang, at drop out reduceres med 50%.

Arbejdet med Feedback Informed Treatment tager udgangspunkt i to skemaer:

  • ORS-skemaet benyttes til regelmæssigt at evaluere, om barnet får det bedre: Såvel barnet selv, som forældre og bekymrede professionelle, inviteres til løbende at evaluere dette. I arbejdet med myndighedssager anvendes den bekymrede skole, institution eller sundhedsplejerskes oplevelse af progression til at sikre, at der også tages hånd om bekymringsgrundlaget i sagen.
  • SRS-skemaet anvendes af den professionelle til løbende at afstemme, om barnet og dets forældre oplever at blive hørt og inddraget i samarbejdet. Skemaet udfyldes ved mødets afslutning: Oplever hvert familiemedlem at blive lyttet på, at få talt om det, som de oplever er vigtigt, og giver arbejdsmåden mening.

Fælles for begge skemaer er, at det tager kort tid at udfylde og administrere dem. Skemaerne er på den ene side et enkelt dokumentationsværktøj og på den anden side et engagerende redskab til dialog. Centralt i processen er udviklingen af en ”feedback-kultur”, der indebærer, at familien oplever at være trygge ved at give de professionelle løbende feedback, og at de professionelle anvender denne feedback til at tilpasse samarbejdet til denne familie.

Feedback Informed Treatment anvendes gennem hele forløbet med familien og er et meningsfuldt værktøj til at bygge bro mellem det tidlige arbejde på myndighedsområdet, f.eks. allerede i et evt. indledende §11-forløb, til overdragelsen til ”udføreren”, herunder den løbende evaluering af, om den valgte indsats har effekt, samt i forbindelse med den endelige beslutning om at lukke sagen.

Arbejder du med udsatte børn og unge?

Se mere på vores kategoriside udsatte børn og unge. Her har vi samlet vores kurser og efteruddannelser til dig arbejder med udsatte børn og unge.

Relevante arrangementer

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier
Kursus

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier

Jylland & Sjælland

Mange børn og unge bruger i dag en stor del af deres vågne timer foran en skærm, men hvordan påvirker skærmene egentlig deres trivsel, udvikling og livsduelighed? Netop dét får du viden om på dette kursus, som psykolog Nicola Nyhave står i spidsen for.

Som deltager på kurset bliver du mere konkret klædt på med:

Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring

Lyst til at vide mere? Så skal du bare læse med lige herunder.

Læs mere
Omsorgstræthed – Bryd tabuet og styrk kulturen
Kursus

Omsorgstræthed – Bryd tabuet og styrk kulturen

Jylland & Sjælland

Selvom du og dine kollegaer elsker arbejdet med at drage omsorg for andre mennesker, kan det til tider være drænende, og I kan opleve omsorgstræthed. Så hvordan forebygger I bedst denne?

Dét dykker vi ned i på dette kursus, hvor du får fyldt den faglige rygsæk med viden og konkrete redskaber til forebyggelsesarbejdet af omsorgstræthed.

Som deltager på kurset opnår du således:

En dybere forståelse af begrebet og de risikofaktorer, der kan føre til omsorgstræthed Indsigt i og forståelse af betydningen af at have følelser med på arbejde – på godt og ondt Konkrete metoder og redskaber, du kan anvende i dit daglige forebyggelsesarbejde Refleksioner over, hvordan du som leder skal passe på dig selv, og hvordan du kan hjælpe dine medarbejdere med det samme
Læs mere
Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge
Kursus

Selvskade og spiseforstyrrelse hos unge

Jylland & Sjælland

Selvskadende adfærd og spiseforstyrrelser blandt børn og unge kan have fatale konsekvenser, og det er afgørende, at du som fagperson kan hjælpe dem. På denne kursusdag lærer du derfor om ”De Tre Principper”, som er et nyt psykologisk paradigme i Danmark, der kan hjælpe mennesker med at finde tilbage til deres indre styrke og balance – bl.a. når de selvskader eller har en spiseforstyrrelse.

Når du deltager på kurset, opnår du:

Viden om selvskade og spiseforstyrrelser Kendskab til risikoadfærd og redskaber til opsporing i forhold til at identificere selvskade og spiseforstyrrelser i et tidligt stadie Indføring i ”De Tre Principper” ift. selvskade og spiseforstyrrelse med fokus på hvordan vi altid – inde bag kaosset af tanker og følelser – er ok; at vores sind er stærkt og selvhelende Indblik i, hvordan du som fagprofessionel kan hjælpe og gøre en forskel ud fra forståelsen af ”De Tre Principper” Inspiration til, hvordan ”De Tre Principper” kan bruges med det samme i praksis og i kombination med opsporingsredskaberne

Ved det faglige ror står psykoterapeut Jane Ellegaard, som til daglig arbejder med børn og familier i Skanderborg Kommune.

Læs mere om kursusdagen lige herunder.

Alle hold er udsolgt. Vi arbejder på nye datoer. Skriv en mail til os på [email protected] og kom på venteliste. 

Læs mere
Tilknytning og omsorgsarbejde
Kursus

Tilknytning og omsorgsarbejde

Jylland & Sjælland

Sådan bliver dine egne personlige erfaringer og tilknytningsmønstre en ressource i faglig praksis. Gør plads i kalenderen, og deltag på dette kursus, hvor psykolog Sarah Daniel stiller skarpt på, hvordan den personlige historie med tilknytning indvirker på vores kompetencer og udfordringer som professionelle omsorgsgivere.

I løbet af kursusdagen opnår du:

Viden om, hvordan tilknytning og tilknytningsmønstre spiller ind i et arbejde, hvor omsorg indgår som en del af den professionelle opgave Inspiration til refleksion over, hvordan din egen tilknytningshistorie spiller ind i dit arbejde Indblik i, hvordan specifikke præferencer og tilbøjeligheder mht. tilknytning og omsorg giver specifikke muligheder og faldgruber i omsorgsarbejdet Input til, hvordan du kan indtænke denne dimension i måden, du tænker kollegafælleskab og ledelse i omsorgsarbejde Inspiration til måder at øge din egen ”langtidsholdbarhed” i omsorgsarbejde – og dermed undgå stress og omsorgstræthed
Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-orange Star-grey

5 ud af 6 stjerner

Læs mere