Mindfulness Uddannelse - Med Afsæt i Kognitiv Adfærdsterapi
mindfulness uddannelse
Personlig udvikling
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Tag en grunduddannelse eller instruktøruddannelse i mindfulness med afsæt i kognitiv adfærdsterapi. På uddannelsen undervises du – udover i mindfulnesspraksis og mindfulnessøvelser – i teorien bag, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Afhængigt af uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

 • Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, f.eks. nervesystemet og affektsystemerne
 • Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn
 • Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt
 • Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør
 • Guidede meditationer

Der er endnu ledige pladser på vores Trin 2, som kræver et gennemført Trin 1 eller tilsvarende ved anden udbyder (kontakt os, hvis du er i tvivl om din uddannelse)

Mindfulness grunduddannelse (Trin 1)
Trin 1 går i dybden med den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Uddannelsen indeholder bl.a. undervisning i menneskets kognition, nervesystemer, affektsystemer og bevidsthedsniveauer. Derudover arbejdes der intensivt med meditationspraksis og implementering af mindfulness i hverdagen.

Trin 1 giver også adgang til en lang række kropsmeditationer, åndedrætsmeditationer og tankemeditationer.

Målgruppe: Grunduddannelsen er for dig, der ønsker at bruge mindfulnessøvelser selv og/eller ønsker at bruge værktøjerne sammen med andre professionelt eller privat.
Mindfulness instruktøruddannelse (Trin 2)
Trin 2 bygger oven på Trin 1 eller tilsvarende. Du lærer, hvordan du kan introducere og undervise i mindfulness efter det internationale 8-ugers program af Segal, Williams og Teasdale. Der arbejdes også med meditationspraksis, rollen som mindfulnessinstruktør, inquiry, og du får adgang til manuskripter på de guidede meditationer.

Ved bestået Trin 2, kan du kalde dig mindfulnessinstruktør fra Seminarer.dk.

Målgruppe: Trin 2 er for dig, der har gennemført Trin 1 eller tilsvarende ved anden udbyder (kontakt os, hvis du er i tvivl)

Som deltager på vores efterårshold 2023 vil du i øvrigt få mulighed for frivillig tilkøb af en pakke med de teoretiske digitale lektioner fra Trin 1, hvis du vil dykke dybere ned i den kognitive teoriundervisning fra Trin 1.

Hvad er en kognitivbaseret mindfulnessuddannelse?

Denne uddannelse er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og du bliver således undervist i teorien bag den kognitive tilgang udover mindfulnesspraksis og mindfulnessøvelse.

På uddannelsen bliver mindfulness forklaret rationelt, og at du får dermed også forståelse for, hvorfor mindfulness virker, og hvordan det virker på os mennesker, udover undervisning i mindfulnesspraksis og -øvelser.

Du får bl.a. undervisning om:
✓  Det sympatiske - og parasympatiske nervesystem
  Hjernens tre følelsesregulerende systemer
  Hjernens lag, kognition og menneskets bevidsthed
  Begreberne "doing" og "being"
  Den kognitive diamant

Uddannelsen er bygget op omkring det forskningsbaserede 8 ugers mindfulness forløb MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction program) grundlagt af den amerikanske forsker i mindfulness og ph.d. i molekylærbiologi, Jon Kabat-Zinn.

Læs mere om uddannelsen her

Fold oversigten ud og få et overblik over indholdet på grunduddannelsen og instruktøruddannelsen

Uddannelsen er blended - læs mere her

Vores mindfulnessuddannelser er fra år 2022 gjort delvist digitale. Dette betegner vi blended learning. Det er den, fordi vi tror på, at det samler det bedste fra to verdner. 

Uddannelsen består derfor af en kombination af: 

 • Digitale lektioner (teori og meditationer), som du ser hjemmefra
 • Træningsdage med fysisk tilstedeværelse, hvor du mødes med dine medkursister og underviseren 

De digitale lektioner består af videooplæg med Anne Dorthe Hasholt med teori, øvelser, materiale og refleksionsspørgsmål, der gør det muligt for dig at koble din viden til egen praksis. På samme måde får du adgang til en lang række guidede meditationer indtalt af Anne Dorthe Hasholt. 

På de fysiske træningsdage arbejdes der i dybden med den undervisning og de meditationer, du har set hjemmefra, i fællesskab med Anne Dorthe Hasholt og dine medkursister. 

Fordele ved en blended uddannelse

 • Stor fleksibilitet - du kan tilgå det digitale indhold, når det passer ind i din dagligdag 
 • Træningsdagene bliver meget fokuserede med mulighed for at gå i dybden med det lærte stof  
 • Du og dine medkursister har samme udgangspunkt og “sprog”, når I mødes på træningsdagene   
 • Du afgør selv, hvor lang tid du har brug for til at arbejde med øvelser, refleksionsøvelser m.m. 
 • Du har hele tiden adgang til teorien og meditationerne
 • Du kan se det digitale indhold så ofte, du ønsker det 

Trin 1: Mindfulnessgrunduddannelse

Om grunduddannelsen

Trin 1 går i dybden med den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Du får viden om bl.a. hjernens opbygning, hvorfor mindfulness virker, og hvordan det kan hjælpe dig og andre. Derudover arbejdes der intensivt med meditationspraksis og implementering af mindfulness i hverdagen. 

Trin 1 giver også adgang til en lang række kropsmeditationer, åndedrætsmeditationer og tankemeditationer. 

Målgruppe

Trin 1 er for alle, som ønsker at praktisere mindfulness såvel privat som professionelt. 

Indhold på grunduddannelsen

Trin 1 består af 2 moduler med digitale lektioner, guidede meditationer og i alt 2 fysiske træningsdage: 

Modul 1:

 • Digitale lektioner: 
  • Introduktion til kognitivbaseret mindfulnessuddannelse – Trin 1 
  • Rosin-øvelsen: En introduktion til mindfulness 
  • Sådan håndterer du udfordringer under meditationen 
  • Introduktion til modellen ”Den kognitive diamant” 
  • Introduktion til begreberne ”doing” og ”being” 
  • De 6 grundholdninger og mixerpulten 
  • Mindful bevægelse – bevægelser med fuld opmærksomhed 
 • Meditationer: 
  • Rosin-øvelsen 
  • Bodyscan/kropsmeditationer 
  • Åndedrætsmeditation

1 fysisk træningsdag med fokus på praksis 

Modul 2:

 • Digitale lektioner: 
  • Hjernens følelsesregulerende systemer – Forklaringsmodel 1 
  • Hjernens lag og bevidsthed – Forklaringsmodel 2 
  • Integration og polarisering – Forklaringsmodel 3 
  • Tilknytning og aversion 
 • Meditationer: 
  • Tankemeditationer 

1 fysisk træningsdag med fokus på praksis 

Se, hvordan trin 1 forløber. Klik på billedet for at forstørre. 

oversigt mindfulness uddannelse trin 1 seminarer

Trin 2: Mindfulnessinstruktøruddannelse

Om instruktøruddannelsen

Trin 2 bygger oven på Trin 1, og du bliver undervist i rollen som mindfulnessinstruktør. Der arbejdes med, hvad det kræver at være mindfulnessinstruktør, og hvilken rolle, færdigheder og opgaver, du skal forberede dig på. 

Du lærer, hvordan du kan introducere og undervise f.eks. borgere, beboere, medarbejdere eller kolleger i mindfulness efter det internationale “8-ugers program” af Segal, Williams og Teasdale. Kan dine borgere eller beboere ikke rumme et 8-ugers program, lærer du også, hvordan du kan tilpasse programmet til deres behov. 

Der arbejdes også med meditationspraksis, og du får adgang til manuskripter på de guidede meditationer, du kan printe ud og anvende. 

Efter gennemførslen af dette trin, kan du kalde dig certificeret mindfulnessinstruktør fra Seminarer.dk. 

Målgruppe

Trin 2 er for dig, der har gennemført Trin 1 eller tilsvarende ved anden udbyder. 

Indhold på instruktøruddannelsen

Trin 2 består af 2 moduler med digitale lektioner, guidede meditationer og i alt 2 fysiske træningsdage: 

Modul 1: 

 • Digitale lektioner:  
  • Introduktion til uddannelsen som mindfulnessinstruktør – Trin 2 
  • Instruktørens rolle og færdigheder 
  • Inquiry – hvad og hvordan? 
 • Manuskripter til meditationer inkl. beskrivelser af inquiry: 
  • Rosinøvelsen 
  • ”Pusterummet” 
  • Bodyscan (2. stk.) 
  • Åndedrætsmeditation 

1 fysisk træningsdag 

Modul 2: 

 • Digitale lektioner: 
  • Gennemgang af 8-ugers programmet 
  • Visitation til mindfulnesstræning 
 • Manuskripter til meditationer: 
  • Åndedræt, krop, lyde og tanker 
  • Åndedrætsmeditation 
  • Tankemeditationer (4 stk.) 
  • Meditation med fokus på udfordringer 
  • Mindful bevægelse 

1 fysisk træningsdag 

Som deltager på vores efterårshold 2023 vil du i øvrigt få mulighed for frivillig tilkøb af en pakke med de teoretiske digitale lektioner fra Trin 1 (3000,- DKK plus moms), hvis du vil dykke dybere ned i den kognitive teoriundervisning fra Trin 1.

 

Se, hvordan Trin 2 forløber. Klik på billedet for at forstørre. 

oversigt mindfulness uddannelse trin 2 seminarer

Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Klik for at se
udtalelser
Klik for at se
Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Anne Dorthe Hasholt
KLINISK AUTORISERET PSYKOLOG MED SPECIALE I KOGNITIV TERAPI OG MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV BEHANDLING
Medudvikler af uddannelsen og en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde. Anne Dorthe Hasholt har de sidste mange år været fast underviser på Seminarer.dk’s Grunduddannelse i Kognitiv Terapi og Metode, Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse, Uddannelse i Medfølelsesfokuseret Terapi, ACT samt vores 1- og 2-årige uddannelse i kognitiv terapi.
udtalelser
Tidligere deltagere om mindfulnessuddannelsen
“På uddannelsen kom vi både ned i teorien og ud i nogle praktiske øvelser, og selv om teorien klæder os på til at forstå øvelserne, så er de små teknikker altså guld værd i dagligdagen … Snyd ikke dig selv for denne oplevelse.”

”Mange tror, at det her mindfulness kun er for stressramte, men jeg vil sige, at alle kan bruge det her – ja faktisk burde det være på alle arbejdspladser ligesom sundhedsordninger.
Tid & sted
Trin 1
Datoerne for 2024 er på vej (forventeligt i foråret 2024)

Trin 2:
Modul 1:
• Digitale moduler: 6-7 timers digital læring, der skal ses inden første fysiske træningsdag
• Fysisk træningsdag (obligatorisk): d. 23. oktober 2023 kl. 9-16

Modul 2:
• Digitale moduler: ca. 5 timers digital læring, der skal ses inden sidste træningsdag
• Fysisk træningsdag (obligatorisk): d. 20. november 2023 kl. 9-16

De fysiske dage afholdes begge på på Trinity Hotel, Fredericia. Der gives adgang til de digitale lektioner d. 15. september 2023.
PRIS
Trin 1: 12.796 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. online opstartsmøde, digitale lektioner og to fysiske træningsdage pr. Trin inkl. fuld forplejning (morgenbrød, frokost samt eftermiddagskage/kaffe).

Trin 2: 9.995 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. digitale lektioner og to fysiske praksisdage inkl. fuld forplejning (morgenbrød, frokost samt eftermiddagskaffe)

Vær opmærksom på, at Trin 2 forudsætter, at man har deltaget på Trin 1 eller tilsvarende (kontakt os, hvis du er i tvivl).

Du modtager uddannelsesbevis efter gennemført forløb.