Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse - Seminarer
mindfulness uddannelse
Personlig udvikling
Uddannelse

Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse

Som noget ganske unikt tager denne uddannelse afsæt i kognitiv adfærdsterapi, så du får større forståelse for, hvad du gør, og hvorfor det virker, når du arbejder med menneskers sind ved hjælp af mindfulness.  Bliv undervist af psykolog og specialist i mindfulness, Anne Dorthe Hasholt, som har uddannet mere end 2000 kursister hos os, og få bl.a.:

 • Viden om teorien bag kognitiv adfærdsterapi
 • Forståelse for indvirkningen af mindfulness på processer i hjernen
 • Træning og forskellige øvelser til brug såvel professionelt som privat

Vær opmærksom på, at trin 2 forudsætter, at man har deltaget på trin 1 eller tilsvarende.

En (ny og forbedret) solid Mindfulnessuddannelse

En uddannelse der giver genlyd resten af livet” - Tidligere deltager

Disse ord er én af de tilbagemeldinger, vi har fået igennem tiden på vores Kognitivbaseret Mindfulnessuddannelse, som vi har udviklet i tæt samarbejde med vores underviser og cand.psych.aut., Anne Dorthe Hasholt.

Vi har redesignet uddannelsen, så den nu er et blended learning-forløb, dvs. en kombination af fysisk og digital undervisning. Uddannelsen er fortsat en af de få af sin art, der tager udgangspunkt i kognitiv adfærdsterapi. På den måde kan vi sikre, at du forstår, hvad du gør, og hvorfor det virker, når du arbejder med menneskers sind ved hjælp af mindfulness. Du får derfor en grundig indføring i teorien bag kognitiv adfærdsterapi og får forståelse for de forskellige processer i hjernen, som mindfulness påvirker positivt.

Foruden et solidt teoretisk fundament får du med uddannelsen også masser af træning og øvelser, så du får nogle helt konkrete redskaber med dig til brug både privat og professionelt.

Mindfulness virker

Flere empiriske studier viser, at mindfulness kan lindre stress, sænke blodtryk, mindske kroniske smerter og forbedre søvn – for bare at nævne nogle få. En dansk forskergruppe ved Copenhagen Trial Unit på Rigshospitalet har ved at analysere bl.a. hjernescanninger og målinger af hjerneaktivitet fundet frem til, at mindfulness har en indvirkning på øvedes hjerner.

De konkluderede bl.a., at hjerneaktiviteten i de områder, der håndterer vores følelser – det limbiske system, amygdala og striatum – falder til ro i takt med, at der kommer kontrol over tankemylderet. Mennesker, der har psykiske udfordringer i form af f.eks. stress eller depression kan genvinde kontrollen over deres følelsesliv via tankerne. Følelserne vil stadig være der, men de vil være lettere at håndtere. Undersøgelsen viser altså, at mennesker der har brugt mindfulness i længere tid ser ud til at få et mere stabilt følelsesliv.

Vores Mindfulnessuddannelse er som sagt opbygget som blended learning. Det betyder, at noget af undervisningen består af digitale lektioner og resten består af fysiske træningsdage. Uddannelsen er opbygget af 2 trin:

Trin 1:
Mindfulness grunduddannelse
Trin 1 er udviklet til dig, som ønsker at bruge mindfulnessøvelser selv og/eller ønsker at bruge nogle af værktøjerne i dit arbejde.

På Trin 1 går vi i dybden med den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Det gør vi for at sikre, at du både har viden om hjernens opbygning, hvorfor mindfulness virker, og hvordan den kan hjælpe dig.

Derudover arbejder vi intensivt med meditationspraksis og implementering af mindfulness i hverdagen. Du får desuden udleveret skriftligt materiale samt lydfiler med guidede meditationer.
Trin 2:
Mindfulness Instruktøruddannelse
Trin 2 bygger oven på trin 1, og du vil efterfølgende blive certificeret Mindfulness-instruktør fra Seminarer.dk.

Som Mindfulness-instruktør lærer du, hvordan du kan introducere og undervise borgere, beboere, medarbejdere og kolleger i mindfulness efter det internationale “8 ugers program” af Segal, Williams og Teasdale.

Kan dine borgere eller beboere ikke rumme et 8 ugers program, så lærer du også, hvordan du kan tilpasse programmet efter deres behov.

Trin 1 – med fokus på egen praksis

Bliv helt tryg ved teorien bag mindfulness, så du ved, hvilke processer i hjernen du påvirker positivt. 

Når du arbejder med dit eget eller andres sind og hjerne for at skabe overskud, opmærksomhed, ro og forandring, er det altafgørende, at du ved, hvad du gør, og hvorfor det virker. Derfor bliver mindfulness på vores uddannelse forklaret rationelt, så du får den nødvendige teori til at forstå, hvad mindfulness egentligt er for en størrelse, og hvilke processer i hjernen den påvirker positivt.  

Uddannelsen i Kognitivbaseret Mindfulness (trin 1) består af:

 • Online kursusopstart m. gennemgang af indhold, struktur og hjemmeøvelser 
 • 2 indlagte fysiske træningsdage 
 • Adgang til 14 digitale lektioner samt 6 guidede meditationer, bl.a.: 
  • Hvad er mindfulness, og hvad er det ikke (45 min.) 
  • Guidet ”Bodyscan”-meditation med intro og vægt på automatpilot 
  • Guidet ”kort meditation” med perspektivering til det kognitive system og betydningen af stress og mindfulness' betydning for beskyttelse af hukommelsessystemet 
 • Uddannelsesbevis for gennemført forløb 

Udbytte 

På Trin 1 går vi i dybden med den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Det gør vi for at sikre, at du både har viden om hjernens opbygning, og hvorfor mindfulness virker, og hvordan den kan hjælpe dig. Derudover arbejder vi intensivt med meditationspraksis og implementering af mindfulness i hverdagen.  

Målgruppe  

Trin 1 er for dig, der selv vil bruge mindfulness i din hverdag og/eller ønsker at bruge nogle af værktøjerne i dit arbejde.

Trin 1
Modul 1
Første e-learningsblok

- Hvad er mindfulness, og hvad er det ikke?
- Guidet ”Rosin-øvelse” med spørgsmål til besvarelse i kursistens eget rum – perspektivering af ”Rosin-øvelsen” med introduktion til ”automatpilot”
- Guidet ”Bodyscan”-meditation med intro og vægt på automatpilot
- Reflektionsopgaver til kursisten i eget rum samt perspektivering af ”Bodyscan”-meditationen til automatpilot, bevidsthedsdyk, andre bevidsthedstilstande, fysiske fornemmelser samt udfordringer under meditation med øvelse
- Guidet ”kort meditation” med perspektivering til det kognitive system og betydningen af stress og mindfulness' betydning for beskyttelse af hukommelsessystemet
- Introduktion til modellen "Den kognitive diamant" gennem visualisering med efterfølgende fokus-spørgsmål. Du får vist eksempel på hjernens ”første reaktion” med uddybning af ”diamantens fire hjørner” samt begreberne kognitiv fusion og kognitiv defusion
- Præsentation af begreberne ”Doing” og ”Being” med perspektivering til nervesystemerne sympatikus og parasympatikus samt introduktion til ”Mindful Walking” med efterfølgende refleksionsopgaver til kursisten i eget rum
- Perspektivering af ”Mindful Walking” til ”Doing” og ”Being” samt øvrige præsenterede mindfulness-principper, herunder åndedrættet som anker
- Præsentation af ”grundholdningerne” og ”mixerpulten” med refleksionsopgaver til kursisten i eget rum
- Introduktion til åndedrættet som ”anker”, herunder de mange udgaver af åndedræt, begrebet ”villighed” samt betinget kontra ubetinget kærlighed og kontakt
- Guidet ”åndedrætsmeditation” med refleksionsopgaver til kursisten i eget rum samt perspektivering af åndedrætsmeditation til mindfulness og betydningen heraf
- Introduktion, betydning og guidning af ”mindful bevægelse” – ”yogaøvelser”
- Hjernens affektsystemer
- Hjernens forskellige lag og bevidsthed
- Den store erkendelse af, hvad mindfulness egentlig er, og hvor stor betydningen er

Efter første e-learningsblok afholdes den første praksisdag med fysisk fremmøde (obligatorisk)
Trin 1
Modul 2
Anden e-learningsblok

- Introduktion og øvelse i principperne omkring ”tilknytning” og ”aversion” samt perspektivering til betydningen af at forblive åben og nærværende. Introduktion til ”Mindful Walking” med fokus på tilknytning og aversion med refleksionsopgaver til kursisten i eget rum
- Oplæg om, hvad tanker egentligt er. Det organiske ”cyberspace”
- Guidet meditation på tanker, ”blade i å”, ”skyer på himmel” og ren meditation på tanker
- Introduktion til værdier og betydningen af værdier i vores liv samt betydningen af mindfulness i forhold til robusthed og dét at leve et liv med mening. Refleksionsopgaver til kursisten i eget rum
- Accept - hvad er det, og hvad er det ikke? Herunder tilhørende refleksionsøvelser
- Introduktion til den metakognitive model med refleksionsopgaver til kursisten i eget rum
- Guidet meditation med fokus på ”det kontinuerlige selv” og selvet som ”himmel”

Efter anden e-learningsblok afholdes anden praksisdag med fysisk fremmøde (obligatorisk)

Trin 2: Instruktøruddannelsen  

Trin 2 bygger oven på trin 1, og du bliver efterfølgende certificeret Mindfulness-instruktør. Som Mindfulness-instruktør er du i stand til at introducere og undervise borgere, beboere, medarbejdere og kolleger i mindfulness efter det internationale 8-ugers program af Segal, Williams og Teasdale. Kan dine borgere eller beboere ikke rumme et 8-ugers program, så lærer du, hvordan du kan tilpasse programmet efter deres behov  

Uddannelsen i Kognitivbaseret Mindfulness (trin 2) består af: 

 • Online kursusopstart m. gennemgang af indhold, struktur og hjemmearbejde 
 • 2 indlagte fysiske træningsdage 
 • Adgang til 22 digitale lektioner og instruktioner i guidning og inquiries, bl.a.:  
 • Din rolle som Mindfulnessinstruktør 
 • Forståelse og anvendelse af ”8-ugers programmet” i mindfulnesstræning  
 • Instruktørens afgørende egen praksis og forståelsen heraf 
 • Uddannelsesbevis for gennemført forløb 

Målgruppe  

Trin 2 er for dig, der har gennemført trin 1, ønsker at blive uddannet Mindfulness-instruktør og dermed arbejde professionelt med mindfulness og tilrettelægge forløb for borgere.

Trin 2
Modul 1
Først e-learningsblok 

- Hvad er instruktørens rolle i formidling af mindfulness?
- De vigtigste instruktørfærdigheder
- Hvad er ”Inquiry”?
- Hvordan udfører man ”Inquiry”?
- Hvordan guider man ”Rosinøvelse” og laver efterfølgende ”Inquiry”?
- Hvordan guider man ”Bodyscan”-meditation og laver efterfølgende ”Inquiry”?
- Hvordan introducerer man til modellen "Den kognitive diamant”?
- Hvordan guider man ”åndedrætsmeditation” og laver efterfølgende ”Inquiry”?
- Hvordan guider man ”den korte meditation” og laver efterfølgende ”Inquiry”?
- Hvordan guider man ”Mindful Walking” og laver efterfølgende ”Inquiry”?
- Hvordan guider man mindful-bevægelse ”yoga-øvelserne” og laver efterfølgende ”Inquiry”? 
- Hvordan guider man ”tanke-meditation” og laver efterfølgende ”Inquiry”?

Efter første e-learningsblok afholdes første træningsdag med fysisk fremmøde (obligatorisk)
Trin 2
Modul 2
Anden e-learningsblok 

Forståelse og anvendelse af ”8-ugers programmet” i mindfulnesstræning 
Forståelse og formidling af mindfulness' betydning (45 min)
Forsamtale og forventningsafstemning i forhold til træning af mindfulness individuelt og i grupper (45 min )
Instruktørens afgørende egen praksis og forståelsen heraf (45 min)
Guidning og Inquiry i udfordrende fysiske fornemmelser og smertehåndtering (45 min) 
Guidning og Inquiry i ”når følelser bliver overvældende” og i ”følelsesmæssig integration” (45 min) 
Guidning og Inquiry i forhold til ”selvet som kontekst” (45 min) 
Guidning og Inquiry af indre ”sikkert sted”(45 min )
Perspektivering af Mindfulness til Kognitiv adfærdsterapi, Metakognitiv tilgang, Compassion fokuseret tilgang og Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 45 min 

Efter anden e-learningsblok afholdes anden træningsdag og certificering - fysisk fremmøde (obligatorisk)

Undervisere

Anne Dorthe Hasholt
Klik for at se
udtalelser
Klik for at se
Anne Dorthe Hasholt
Anne Dorthe Hasholt
klinisk autoriseret psykolog med speciale i kognitiv terapi og mindfulness-baseret kognitiv behandling
Medudvikler af uddannelsen og en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde. Anne Dorthe Hasholt har de sidste 14 år været fast underviser på Seminarer.dk’s Grunduddannelse i Kognitiv Terapi og Metode, Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse, Uddannelse i Medfølelsesfokuseret Terapi, ACT samt vores 1- og 2-årige uddannelse i kognitiv terapi.
udtalelser
Det siger tidligere deltagere på Mindfulness-uddannelsen
“Anne Dorthe er en eminent underviser og formidler. Hun formår at forklare og uddybe på en forståelig måde for alle deltagere uanset, hvilken baggrund deltageren har.”

“En uddannelse der giver genlyd resten af livet”

“På uddannelsen kom vi både ned i teorien og ud i nogle praktiske øvelser, og selv om teorien klæder os på til at forstå øvelserne, så er de små teknikker altså guld værd i dagligdagen … Snyd ikke dig selv for denne oplevelse!”

”Jeg lærte at spare mig selv for en masse bekymringer. Mange tror, at det her Mindfulness kun er for stressramte, men jeg vil sige, at alle kan bruge det her – ja faktisk burde det være på alle arbejdspladser ligesom sundhedsordninger.”
Tid & sted:
Trin 1:
Den 20. april 2022 kl. 15.00-17.00: Online kursusopstart med introduktion til hjemmeøvelser
Den 16. maj 2022 kl. 09.00-16.00: Første fysiske træningsdag (obligatorisk)
Den 9. juni 2022 kl. 09.00-16.00: Anden fysiske træningsdag (obligatorisk)

Trin 2:
Den 19. september 2022 kl. 15.00-17.00: Online kursusopstart med introduktion til hjemmeøvelser
Den 13. oktober 2022 kl. 09.00-16.00: Første fysiske træningsdag (obligatorisk)
Den 3. november 2022 kl. 09.00-16.00: Anden fysiske træningsdag (obligatorisk)

Alle fysiske dage afholdes på Trinity Hotel, Fredericia
PRIS
9.995 kr. ekskl. moms pr. trin – for samlet køb af Trin 1 & 2 pris 19.990 kr. ekskl. moms.

Vær opmærksom på, at trin 2 forudsætter, at man har deltaget på trin 1 eller tilsvarende.

Prisen inkl. online opstartsmøde, digitale lektioner og guidede meditationer m. tilknyttede refleksionsøvelser samt to fysiske træningsdage pr. trin inkl. fuld forplejning (morgenbrød, frokost samt eftermiddagskage/kaffe).

Du modtager uddannelsesbevis efter gennemført forløb.