Mindfulness Uddannelse - Med Afsæt i Kognitiv Adfærdsterapi
Header2222_mindfulnessuddannelse
Personlig udvikling
Uddannelse

Kognitivbaseret mindfulness uddannelse

Vil du undervise i mindfulness eller bruge mindfulness som et redskab til at hjælpe dine borgere?

OBS: Opstartsmødet på Trin 1 er afholdt, men du kan stadig nå at få en plads på holdet! Det kræver blot, at du kan afsætte tid til at se det digitale indhold (ca. 11-12 timer). Kontakt os for at høre mere.

På disse mindfulnessuddannelser underviser cand.psych.aut. Anne Dorthe Hasholt ikke blot i mindfulnesspraksis, men også i den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Udover undervisning i konkret mindfulnesspraksis får du således også undervisning i, hvordan mindfulness virker, og hvorfor det virker.

Vi udbyder både en grunduddannelse og mindfulnessinstruktøruddannelse (inkl. certificering).

Afhængigt af din mindfulness uddannelsens niveau får du bl.a. undervisning i:

 • Den kognitive teori og filosofien bag mindfulness, bl.a. nervesystemet og affektsystemerne
 • Det forskningsbaserede 8 ugers mindfulnessforløb MBSR udviklet af Jon Kabat-Zinn
 • Implementering af mindfulness i hverdagen privat og professionelt
 • Tilrettelæggelse af mindfulnessforløb og rollen som mindfulnessinstruktør
 • Guidede meditationer

 

Mindfulness har dokumenteret effekt
Mindfulness virker!
Det kan siges kort: Mindfulness virker, og mindfulness har dokumenteret effekt.

Den lidt længere forklaring er, at forskning i mindfulness' gennem tiden har påvist dokumenteret effekt i bl.a. analyser af hjernescanninger og målinger af hjerneaktivitet. Mindfulness giver således både fysiologiske forbedringer og psykologiske fordele som:

✓ En stabiliserende effekt på følelseslivet
✓ Forebyggelse af depression og lindring af stress
✓ Et redskab til at skabe kontrol over tankemylder
✓ Øget mental sundhed og robusthed

Uddannelsen er bygget op omkring det forskningsbaserede 8 ugers mindfulness forløb Mindfulness Based Stress Reduction program (MBSR) grundlagt af den amerikanske forsker i mindfulness og ph.d. i molekylærbiologi, Jon Kabat-Zinn, som er et af de mindfulnessprogrammer, der har påvist den højeste grad af evidens.
Markedets eneste kognitivbaserede uddannelse
Kognitivbaseret mindfulnessuddannelse
Seminarer.dk's mindfulness uddannelse er baseret på kognitiv adfærdsterapi, og du bliver således også undervist i teorien bag, hvorfor mindfulness virker.

På uddannelsen bliver mindfulness forklaret rationelt, og du får forståelse af, hvorfor mindfulness virker, ligesom du får undervisning i mindfulnesspraksis.

Du får bl.a. undervisning i:
✓ Det sympatiske - og parasympatiske nervesystem
✓ Hjernens følelsesregulerende systemer
✓ Hjernens lag, kognition og menneskets bevidsthed
✓ Instruktørens rolle og færdigheder
✓ Den særlige mindfulnessinstruktør disciplin "inquiry"
✓ Hvordan du kan tilrettelægge mindfulnessundervisning

Læs mere om indhodlet længere nede på siden.
Mindfulness grunduddannelse (Trin 1)
Trin 1 går i dybden med den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Uddannelsen indeholder bl.a. undervisning i menneskets kognition, nervesystemer, affektsystemer og bevidsthedsniveauer. Derudover arbejdes intensivt med meditationspraksis og implementering af mindfulness i hverdagen.

Trin 1 giver også adgang til en række kropsmeditationer, åndedrætsmeditationer og tankemeditationer.

Målgruppe: Grunduddannelsen er for dig, der ønsker at bruge mindfulnessøvelser selv og/eller ønsker at bruge værktøjerne sammen med andre professionelt eller privat.
Mindfulness instruktøruddannelse (Trin 2)
Trin 2 bygger oven på Trin 1 eller tilsvarende. Du lærer, hvordan du kan introducere og undervise i mindfulness efter det internationale 8-ugers program af Segal, Williams og Teasdale. Der arbejdes også med meditationspraksis, rollen som mindfulnessinstruktør, inquiry, og du får adgang til manuskripter på de guidede meditationer.

Ved bestået Trin 2, kan du kalde dig mindfulnessinstruktør fra Seminarer.dk.

Målgruppe: Trin 2 er for dig, der har gennemført Trin 1 eller tilsvarende ved anden udbyder (kontakt os, hvis du er i tvivl)

Få et kig ind i uddannelsen - og mød din underviser her

Uddannelsen er blended, og du vil møde undervisning som denne.

Læs mere om uddannelsen her

Fold oversigten ud og få et overblik over indholdet på grunduddannelsen og instruktøruddannelsen

En blended uddannelse

Vores mindfulnessuddannelse er blended, hvilket vil sige, at den består af en kombination af:

 • Digitale lektioner (teori og meditationer), som du ser hjemmefra
 • Træningsdage med fysisk tilstedeværelse, hvor du mødes med dine medkursister og underviseren 

De digitale lektioner består af videooplæg med Anne Dorthe Hasholt med teori, øvelser, materiale og refleksionsspørgsmål, der gør det muligt for dig at koble din viden til egen praksis. På samme måde får du adgang til en lang række guidede meditationer indtalt af Anne Dorthe Hasholt. 

På de fysiske træningsdage arbejdes der i dybden med den undervisning og de meditationer, du har set hjemmefra, i fællesskab med Anne Dorthe Hasholt og dine medkursister. 

Læs mere om fordelene ved blended learning her.

Du har adgang til uddannelsens digitale lektioner i tre år fra købsdato.

Trin 1: Mindfulnessgrunduddannelse

Om grunduddannelsen

Trin 1 går i dybden med den kognitive teori og filosofien bag mindfulness. Du får viden om bl.a. hjernens opbygning, hvorfor mindfulness virker, og hvordan det kan hjælpe dig og andre. Derudover arbejdes der intensivt med meditationspraksis og implementering af mindfulness i hverdagen. 

Trin 1 giver også adgang til en lang række kropsmeditationer, åndedrætsmeditationer og tankemeditationer. 

Målgruppe

Trin 1 er for alle, som ønsker at praktisere mindfulness såvel privat som professionelt. 

Indhold på grunduddannelsen

Trin 1 består af 2 moduler med digitale lektioner, guidede meditationer og i alt 2 fysiske træningsdage: 

Modul 1:

 • Digitale lektioner: 
  • Introduktion til kognitivbaseret mindfulnessuddannelse – Trin 1 
  • Rosin-øvelsen: En introduktion til mindfulness 
  • Sådan håndterer du udfordringer under meditationen 
  • Introduktion til modellen ”Den kognitive diamant” 
  • Introduktion til begreberne ”doing” og ”being” 
  • De 6 grundholdninger og mixerpulten 
  • Mindful bevægelse – bevægelser med fuld opmærksomhed 
 • Meditationer: 
  • Rosin-øvelsen 
  • Bodyscan/kropsmeditationer 
  • Åndedrætsmeditation

1 fysisk træningsdag med fokus på praksis 

Modul 2:

 • Digitale lektioner: 
  • Hjernens følelsesregulerende systemer – Forklaringsmodel 1 
  • Hjernens lag og bevidsthed – Forklaringsmodel 2 
  • Integration og polarisering – Forklaringsmodel 3 
  • Tilknytning og aversion 
 • Meditationer: 
  • Tankemeditationer 

1 fysisk træningsdag med fokus på praksis 

Se, hvordan trin 1 forløber. Klik på billedet for at forstørre. 

oversigt mindfulness uddannelse trin 1 seminarer

Trin 2: Mindfulnessinstruktøruddannelse

Om instruktøruddannelsen

Trin 2 bygger oven på Trin 1, og du bliver undervist i rollen som mindfulnessinstruktør. Der arbejdes med, hvad det kræver at være mindfulnessinstruktør, og hvilken rolle, færdigheder og opgaver, du skal forberede dig på. 

Du lærer, hvordan du kan introducere og undervise f.eks. borgere, beboere, medarbejdere eller kolleger i mindfulness efter det internationale “8-ugers program” af Segal, Williams og Teasdale. Kan dine borgere eller beboere ikke rumme et 8-ugers program, lærer du også, hvordan du kan tilpasse programmet til deres behov. 

Der arbejdes også med meditationspraksis, og du får adgang til manuskripter på de guidede meditationer, du kan printe ud og anvende. 

Efter gennemførslen af dette trin, kan du kalde dig certificeret mindfulnessinstruktør fra Seminarer.dk. 

Målgruppe

Trin 2 er for dig, der har gennemført Trin 1 eller tilsvarende ved anden udbyder. 

Indhold på instruktøruddannelsen

Trin 2 består af 2 moduler med digitale lektioner, guidede meditationer og i alt 2 fysiske træningsdage: 

Modul 1: 

 • Digitale lektioner:  
  • Introduktion til uddannelsen som mindfulnessinstruktør – Trin 2 
  • Instruktørens rolle og færdigheder 
  • Inquiry – hvad og hvordan? 
 • Manuskripter til meditationer inkl. beskrivelser af inquiry: 
  • Rosinøvelsen 
  • ”Pusterummet” 
  • Bodyscan (2. stk.) 
  • Åndedrætsmeditation 

1 fysisk træningsdag 

Modul 2: 

 • Digitale lektioner: 
  • Gennemgang af 8-ugers programmet 
  • Visitation til mindfulnesstræning 
 • Manuskripter til meditationer: 
  • Åndedræt, krop, lyde og tanker 
  • Åndedrætsmeditation 
  • Tankemeditationer (4 stk.) 
  • Meditation med fokus på udfordringer 
  • Mindful bevægelse 

1 fysisk træningsdag 

Som deltager på vores efterårshold 2024 vil du i øvrigt få mulighed for frivillig tilkøb af en pakke med de teoretiske digitale lektioner fra Trin 1 (3000,- DKK plus moms), hvis du vil dykke dybere ned i den kognitive teoriundervisning fra Trin 1.

 

Se, hvordan Trin 2 forløber. Klik på billedet for at forstørre. 

oversigt mindfulness uddannelse trin 2 seminarer

Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Klik for at se
udtalelser
Klik for at se
Underviser_Anne Dorthe Hasholt 2023
Anne Dorthe Hasholt
KLINISK AUTORISERET PSYKOLOG MED SPECIALE I KOGNITIV TERAPI OG MINDFULNESS-BASERET KOGNITIV BEHANDLING
Medudvikler af uddannelsen og en yderst rutineret og topevalueret underviser, der med stor indlevelsesevne formår at formidle kompliceret teori på en praksisnær og levende måde. Anne Dorthe Hasholt har de sidste mange år været fast underviser på Seminarer.dk’s Grunduddannelse i Kognitiv Terapi og Metode, Kognitivbaseret Mindfulness-uddannelse, Uddannelse i Medfølelsesfokuseret Terapi, ACT samt vores 1- og 2-årige uddannelse i kognitiv terapi.
udtalelser
Tidligere deltagere om mindfulnessuddannelsen
“På uddannelsen kom vi både ned i teorien og ud i nogle praktiske øvelser, og selv om teorien klæder os på til at forstå øvelserne, så er de små teknikker altså guld værd i dagligdagen … Snyd ikke dig selv for denne oplevelse.”

”Mange tror, at det her mindfulness kun er for stressramte, men jeg vil sige, at alle kan bruge det her – ja faktisk burde det være på alle arbejdspladser ligesom sundhedsordninger.
Tid og sted
Trin 1:
Online opstartsmøde: d. 9. april 2024 kl. 15-15.30
Digitale lektioner del 1: 6-7 timers digital læring
Træningsdag 1: d. 7. maj 2024 kl. 9-16
Digitale lektioner del 2: ca. 5 timers digital læring
Træningsdag 2: d. 10. juni 2024 kl. 9-16

Trin 2:
Adgang til digitale lektioner: d. 15. september 2024
Digitale lektioner del 1: ca. 6 timers digital læring
Træningsdag 1: d. 14. oktober 2024 kl. 9-16
Digitale lektioner del 2: ca. 5 timers digital læring
Træningsdag 2: d. 19. november 2024 kl. 9-16

De fysiske dage afholdes på Trinity Hotel, Fredericia.
PRIS og praktisk
Pris for Trin 1: 12.796 kr. ekskl. moms.
Prisen er inkl. online opstartsmøde, digitale lektioner og to fysiske træningsdage inkl. fuld forplejning (morgenbrød, frokost samt eftermiddagskage/kaffe).

Pris for Trin 2: 10.895 kr. ekskl. moms.
Prisen er inkl. digitale lektioner og to fysiske træningsdage inkl. fuld forplejning (morgenbrød, frokost samt eftermiddagskaffe)

Adgang til uddannelsen:
Vær opmærksom på, at Trin 2 forudsætter, at du har deltaget på Trin 1 eller tilsvarende (kontakt os, hvis du er i tvivl).

Adgang til de digitale lektioner:
Du har adgang til uddannelsens digitale lektioner i tre år fra købsdato.

Uddannelsesbevis/certificeringsbevis:
Efter Trin 1 modtager du et uddannelsesbevis. Efter Trin 2 modtager du et certificeringsbevis og kan kalde dig certificeret mindfulnessinstruktør fra Seminarer.dk.
Du modtager uddannelsesbevis efter gennemført forløb.