Regenerativ ledelse uddannelse - Med danske eksperter
Regenerativ ledelse
Ledelse
Uddannelse

Regenerativ ledelse uddannelse

Få indsigt i regenerativ ledelse, og bliv klædt på med konkrete redskaber, der styrker dine kompetencer til at lede din organisation i en retning, der skaber mindre stress og de bedste betingelser for trivsel – og samtidig trækker organisationen i en mere bæredygtig retning.

Regenerativ ledelse er en ledelsesfilosofi og -praksis inspireret af naturens logik og systemer og handler om at skabe mere værdi, end man tager – for sig selv, medarbejderne, organisationen og naturen.

Sammen med ViNatur har vi skabt en uddannelse, hvor du i løbet af 6 dage lærer om regenerativ ledelsesfilosofi og bl.a. opnår:

 • Procesværktøjer til at skabe en organisationskultur med plads til mennesker, liv og mening
 • Redskaber til at lede ud fra en økosystemisk tænkning og med inspiration fra naturen
 • Viden om forskningsbaserede sundhedsfremmende metoder med afsæt i naturen
 • Større selvindsigt og kontakt til dit indre kompas og dine livsværdier
 • Redskaber til at afstresse og restituere krop og sind

Få meget mere at vide om uddannelsen lige herunder.

Regenerativ ledelse – indre og ydre bæredygtighed

Ønsker du en større forståelse af regenerativ ledelse og regenerativ filosofi? Vil du gerne have en fornyet indsigt og helt konkrete redskaber, der styrker dine kompetencer til at lede din organisation i en mere bæredygtig retning – en retning, som samtidig skaber en meningsfuld arbejdsplads med optimale vilkår for trivsel og vitalitet? 

Klimaforandringer og den stigende forekomst af stress og dårlig mental sundhed er nogle af tidens allerstørste udfordringer. Det kalder på nytænkende ledere, som tager ansvar for at skabe sundere rammer for menneskers arbejdsliv, og som sikrer, at deres organisationer giver mere til deres omverden, end de tager. Regenerativ ledelse er netop et bud på et ledelsesparadigme, der imødekommer dette. 

Regenerativ ledelse har fokus på både indre og ydre bæredygtighed. Indersiden forstået som den kultur, ledere og medarbejdere skaber i dagligdagen og ydersiden som relationen til samarbejdspartnere, pårørende, vores klima og miljø. Den ydre og indre bæredygtighed hænger sammen og påvirker hinanden konstant, da vi lever i en verden, hvor alt er systemisk forbundet og gensidigt afhængig af hinanden. Regenerativ ledelse vil derfor kunne mærkes både på organisationens resiliens og vitalitet, i din egen og medarbejdernes trivsel samt i den positive rolle, vi som organisation kan spille i vores omverden og samfund. 

Styrk dit lederskab - 6 dages uddannelse med fokus på regenerativ ledelsesfilosofi  

Seminarer.dk tilbyder i samarbejde med ViNatur en uddannelse i væredygtig og bæredygtig ledelse, som tager udgangspunkt i regenerativ ledelsesfilosofi og ViNaturs forskningsbaserede sundhedsfremmende metode. Uddannelsen tager afsæt i en grundlæggende forståelse af menneskets stærke og nødvendige forbindelse til naturen, og i en tro på at en større forståelse for vores egen natur kan gøre os til bedre ledere med mere overskud, empati og nærvær.  

Naturen vil både være læringsrum og inspirator, og med udgangspunkt i begreber som biophilia, økosystemisk tænkning og living systems design får du indsigt i, hvordan du kan være med til at forandre rammerne og kulturen i din organisation i en mere bæredygtig retning og med større vægt på genopbygning, sammenhæng, diversitet og vitalitet.   

På det personlige plan får du mulighed for at mærke naturens afstressende og opbyggende virkninger på egen krop og sind, og du får rum til at lade dig inspirere af naturen i relation til din personlige ledelsesstil. En større forståelse for vores genetiske ophav og naturens tilpasningsevner, rytmer og organiske processer muliggør nye indsigter, og når vi lander mere i os selv og præsenteres for et nyt blik på verden, træder det vigtige i livet og vores værdier tydeligere frem, og vi kan leve og lede fra et mere helt og funderet sted.  

Vores uddannelsen i regenerativ ledelse består af 6 dage fordelt på 3 moduler af 2 dages varighed. Uddannelsen er en kombination af teori og praksis, fordybelse og horisontudvidelse samt væren og handling. Undervisningen gør i høj grad brug af æstetiske læreprocesser, hvor sanserne integreres, så der sker en forankring af læring i egen krop og sind, samtidig med at nye indsigter opnås. Der bliver også konkrete muligheder for efterfølgende implementering i egen hverdag. Der er mindre iagttagelses-opgaver mellem de enkelte moduler, så processerne, der igangsættes på hvert modul, får mulighed for at komme ud og leve i hverdagen

Modulinformation - uddannelse i regenerativ ledelse

Modul 1: Fordybelse i og forståelse for egen natur som afsæt for forandring og et nyt ledelsesparadigme 

Temaer 

 • Naturseparation og behovet for et nyt ledelsesparadigme 
 • Rodfæste og grounding 
 • Styrket forbundethed med naturen 
 • Inspiration fra vores tidlige forfædre og naturens visdom 
 • Restitution af og forbindelse mellem krop og sind 
 • At lytte indad og finde hjem til sig selv 
 • Nærvær, taknemmelighed og omsorg  
 • Selvbevidsthed, livs- og ledelsesværdier 

Modul 2: Indre bæredygtighed og naturinspireret kulturudvikling i organisationer 

Temaer 

 • Væredygtig kulturudvikling og indre bæredygtighed 
 • Livsbekræftende og økosystemisk analyse  
 • Sansende, lyttende og nærværende ledelse  
 • Lederen som kulturbærer og den narrative fortællings styrke  
 • Feminine og maskuline værdier 
 • Forandringsledelse med afsæt i empati, helhed og sammenhæng 
 • Livets vitalitet, cyklus og balance 

Modul 3: Regenerativ ledelse og bæredygtige organisationer med global bevidsthed   

Temaer 

 • Det lille økosystem i det store økosystem 
 • Relationelle netværk og ansvarlige bæredygtige organisationer 
 • Global bevidsthed og planetære grænser 
 • Biophilia-design 
 • Living systems design 
 • Bionik og mimicry 
 • DNA-diagnosehjulet 
 • Implementeringsværktøjer til forankring i hverdagen 

 

Udbytte fra regenerativ ledelses uddannelsen

 • Viden om regenerativ ledelsesfilosofi og forskningsbaserede sundhedsfremmende metoder med afsæt i naturen; hvordan kan naturens intelligens skabe fremtidsholdbare organisationer, som sikrer både en ydre og indre bæredygtighed? 
 • Indsigt i livets udfoldelse, rytmer og organiske processer og mulighed for at præge din organisation i en sundere og mere væredygtig retning med mindre stress og mere nærvær og fællesskab  
 • Redskaber til at lede ud fra en økosystemisk tænkning og med inspiration fra naturen 
 • Refleksionsrum, som skaber plads til at lede med større empati, glæde, kreativitet og overskud 
 • En stærkere sansning og fornemmelse for menneskene og relationerne i din organisation 
 • Procesværktøjer til at skabe en organisationskultur med plads til mennesker, liv og mening 
 • Udvidet klimabevidsthed og global bevidsthed med mulighed for at bevæge din organisation i en mere bæredygtig retning 
 • Oplevelsen af en tættere forbundethed til naturen og din egen indre natur 
 • Redskaber til at afstresse og restituere krop og sind  
 • Større selvindsigt og kontakt til dit indre kompas og dine livsværdier  

 

Målgruppen for vores uddannelse i regenerativ ledelse

Uddannelsen er for dig, der er leder, HR-chef, konsulent eller medarbejder med ledelsesansvar, og som har mod på at udfordre den gængse lederrolle og måde at tænke ledelse på. Måske er du allerede i gang med denne proces og vil gerne have yderligere inspiration.  

 

Praktisk 

På uddannelsen tilbringer vi meget af tiden i naturen, så husk påklædning efter vejret. Vi opfordrer dig også til at medbringe et liggeunderlag og en drikkedunk til opholdene i naturen.  

Undervisere

Simon Hoeegmark
Simon Høegmark
Ph.D. i naturpsykologi fra Institut fra Psykologi ved SDU. Desuden direktør og stifter af virksomheden ViNatur.
Simon har gennem mange år specialiseret sig i naturbaseret ledelse og naturbaseret sundhedsfremme. Simon kobler mange forskellige fagfelter i sit arbejde, og han har i flere år været pioner i udviklingen og implementeringen af naturbaseret sundhedsfremme i Danmark. Simon brænder for at skabe forandringer i spændingsfeltet mellem sundhed, natur, regenerativ tænkning og ledelse, og omdrejningspunktet er at skabe større indre og ydre bæredygtighed. Han har i mange år arbejdet som leder og chef inden for oplevelsesøkonomien og det private erhvervsliv. Derudover har han stor erfaring med ledelsesrådgivning for kommuner og virksomheder.
Allan Vestergaard
Allan Vestergaard
autoriseret psykolog inden for ledelses- og organisationspsykologi. Stifter af psykologvirksomheden SagaBro og samarbejdspartner hos ViNatur.
Allan har gennem en årrække været ansat som chefkonsulent i Koncern HR, Region Midtjylland, som en fast del af Mærsk Trænings (MTC) eksterne psykologstab og har desuden været tilknyttet som underviser på Forsvarsakademiet. Allan har stor indsigt i offentlige organisationer og har arbejdet med alle ledelsesniveauer fra koncernledelse til før-ledere. Som chefkonsulent var han fagligt ansvarlig for alle lederuddannelser i Region Midtjylland og har arbejdet helt tæt på organisations- og strategiudvikling på en lang række afdelinger og hospitaler. I sit virke bruger Allan ofte naturen som en stærk og virkningsfuld katalysator for fordybelse og forandring.
Jane Soerensen
Jane Sørensen
kandidat i folkesundhedsvidenskab og uddannet i naturbaseret sundhedsfremme, naturterapi, proces- og løsningsorienteret samtale og regenerativ ledelse.
Jane har mange års erfaring som strategisk rådgiver og projektleder inden for forebyggelses- og folkesundhedsområdet. Hun har specialiseret sig i at skabe forandringer for mennesker på mange forskellige niveauer i spændingsfeltet mellem mental sundhed og naturbaseret sundhedsfremme. Jane har også mange års erfaring som AC-tillidsrepræsentant i Københavns Kommune og har været med til at sætte den mentale sundhed og trivselsfremme højt på dagsordenen.
Sigurd Hartvig
Sigurd Hartvig
direktør og stifter af ViNatur.
Han har de sidste 20 år arbejdet med fysisk og mental sundhed og menneskets relation til naturen og har været tilknyttet flere af landets største virksomheder som sundhedskonsulent. Sigurd er uddannet lærer, personlig træner, motorikvejleder og åndedrætsterapeut, og han er en erfaren facilitator på ViNaturs uddannelser, trivselsforløb og workshops.
Maja Paalsson
Maja Pålsson
certificeret psykoterapeut, psykomotorisk terapeut og master i psykologi
Maja har indgående kendskab til sammenhængen mellem krop og psyke i teori og praksis. Hun har undervist siden 2003 og har de seneste 7 år ledet naturterapeutiske forløb for grupper. Majas tilgang er humanistisk eksistentiel med inddragelse af kropslige øvelser, natur og kunstterapi. Maja er en erfaren facilitator på ViNaturs uddannelser, trivselsforløb og workshops.
Tid & sted
Hold 2: - fysisk fremmøde foregår ved Gl. Brydegaard i Haarby på Fyn.
Modul 1: Den 11.-12 april 2024 kl. 9.00-17.00 på dag 1 og kl. 9.00-15.00 på dag 2
Modul 2: Den 25.-26. april 2024 kl. 9.00-17.00 på dag 1 og kl. 9.00-15.00 på dag 2
Modul 3: Den 6.-7. maj 2024 kl. 9.00-17.00 på dag 1 og kl. 9.00-15.00 på dag 2

Inkl. middag om aftenen og overnatning i enkeltværelse mellem dagene på alle 3 moduler.

Der er plads til max 20 deltagere på holdet.
Pris
Tilmelding
Tilmeld dig via www.seminarer.dk eller kontakt os på telefon 66 15 90 43.

Pris
I alt 22.485 kr. ekskl. moms. for alle 3 moduler.

Der er morgenmad, frokost, eftermiddagskage/kaffe, middag og overnatning i enkeltværelse med i prisen på alle 3 moduler.

Certificering
Deltagere, der har gennemført og deltaget aktivt på uddannelsen samt løst de stillede opgaver, modtager et certifikat fra Seminarer.dk, der dokumenterer gennemførelse af forløbet.

FAQ om regenerativ ledelse

Hvad er regenerativ ledelse?

Regenerativ ledelse er en holistisk ledelsesfilosofi og -praksis baseret på naturens intelligens. Det er en måde at lede på, som vinder stærkt frem i takt med, at verden bliver mere kompleks, og at vi gennemlever store kriser i forhold til både miljøet og hinandens ressourcer.

Hvad betyder indre og ydre bæredygtighed?

I regenerativ ledelse arbejdes både med indersiden og ydersiden af bæredygtighed. Indersiden forstået som den kultur, ledere og medarbejdere skaber i dagligdagen og ydersiden som relationen til samarbejdspartnere, pårørende, lokalsamfundet, vores klima og miljø. Den ydre og indre bæredygtighed hænger sammen og påvirker hinanden konstant, da vi lever i en verden, hvor alt er systemisk forbundet og gensidigt afhængig af hinanden.