Pernille underviser på StressBusters: “Vi bliver nødt til at stå sammen i professionerne” - Seminarer
Alle nyheder
Artikel

Pernille underviser på StressBusters: “Vi bliver nødt til at stå sammen i professionerne”

Her kan du møde fysioterapeut, Pernille Thomsen, som er den ene underviser på vores nye digitale uddannelse ”StressBusters – Certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder”. Hør bl.a. om, hvorfor hun har valgt at undervise på uddannelsen, og hvilke fordele hun ser ved det digitale.

Af Nana Rafn
StressBusters
Man kan godt blive lidt forpustet, når man kaster et blik på Pernille Thomsens CV.

Hun er uddannet fysioterapeut i 1991, men da hun også altid har holdt af at undervise, færdiggjorde hun i 2004 en masteruddannelse i sundhedspædagogik. En uddannelse på bachelorniveau var ikke nok for at kunne undervise på fysioterapeutuddannelsen, men med masteruddannelsen i bagagen blev dette muligt. Desuden så hun en stor fordel i forhold til sit øvrige arbejde, da sundhedspædagogik bl.a. handler om, hvordan man bedst kommunikerer sundhed til nogen, som ikke er sundhedsuddannede.

Se også relevant uddannelse: StressBusters – certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder

Helt frem til 2017 underviste Pernille Thomsen på fysioterapeutuddannelsen, og hun elskede det, men havde også egen praksis ved siden af, for selvom hun, med egne ord, er en rigtig nørd, så er det vigtigt for hende ikke at blive for teoretisk og glemme, hvordan virkeligheden ser ud.

Hvis vi kun må gøre det, forskningen siger, så kan vi ikke gøre noget. For så skal vi randomisere og kontrollere alting, og det går ikke, når vi arbejder med mennesker. Så jeg har hele tiden haft den her baggrund i at være mega nørdet inden for anatomi og fysiologi, og jeg elsker at forstå noget helt ned på cellulært niveau, men også at løfte det ud af den der suppedas og sige: ”Hvad betyder det så for det barn på 6 år, der sidder og har ondt i maven og ikke vil i skole?”. Det handler om, hvordan jeg kan oversætte noget af det, jeg ved, til ”hvad betyder det så for dig?”. Og det er både, hvad jeg ved neurofysiologisk, men også hvad jeg ved sundhedspædagogisk.

Foruden at have to uddannelser, et undervisningsjob og egen praksis, blev hun i 2013 også kontaktet af psykolog, Charlotte Bjerregaard, som fortalte hende, at hun til daglig arbejdede med en masse børn, der bl.a. havde ondt i maven, ikke ville i skole, sov dårligt om natten og havde hjertebanken. Charlotte Bjerregaard kunne tale med dem og forsøge at hjælpe dem ad den vej, men hun ville også gerne have koblet et mere kropsligt fokus på – noget hun håbede, at Pernille Thomsen kunne og ville hjælpe med. For Pernille Thomsen havde det i mange år stået klart, at hun gerne ville arbejde med børn, og de to kastede sig derfor sammen ud i projektet.

I 2013 snakkede man faktisk ikke om børn og stress. Man koblede ikke ordene. Man mente, at børnene havde ADHD, eller at de var særligt sensitive eller noget tredje, men da Charlotte og jeg begyndte at se på de her børn, tog vi alle symptomerne og skrev dem op på en tavle, og så på det. Og så sagde jeg til Charlotte: ”Jamen ok, hvis det havde været en voksen, der havde haft de her symptomer, så havde jeg ikke været i tvivl. Det er stress – det er eksempler på et overbelastet nervesystem.” Fordi det er børn, finder vi på alle mulige andre ord, men i bund og grund havde de et nervesystem på overarbejde.”, forklarer Pernille Thomsen.

De første år gjorde de to ikke så meget væsen af sig, for de ville være helt sikre på, at det, de fandt frem til, holdt vand. I 2015 var de klar til at sige det hele højt, og de kunne begge tilføje endnu en titel til CV’et, da de udgav bogen ”Du skal huske at fodre din søhest – En håndbog til stressramte børn og deres forældre”.

Trivsel ligger før alt andet

Siden er arbejdet med børn med et overbelastet nervesystem blevet et kerneområde for Pernille Thomsen og Charlotte Bjerregaard, og de har bl.a. lavet diverse foredrag og kurser om emnet, herunder kursusdagen ”Forstå børns mentale alarmberedskab”. Nu har de også været med til at udvikle den digitale uddannelse ”StressBusters – Certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder”, og for Pernille Thomsen er der slet ikke tvivl om, at det er enormt vigtigt at arbejde med at forebygge og afhjælpe et overbelastet nervesystem hos børn.

Jeg har en helt grundlæggende holdning, der går ud på, at man ikke kan noget, hvis man ikke trives. Hvis du ikke trives, kan du ikke lære noget i skolen, få gode venner, blive en dygtig fodboldspiller og så videre. Trivsel ligger før alt andet. Vi kan ikke mase noget ned i hovedet på børn, der ikke har det godt.”, siger hun og tilføjer:

Og så er der jo forskellige måder, man kan arbejde med trivsel på, og jeg kommer jo ”bare” med min neurofysiologi og siger, at hvis man ikke trives, så sker der dét og dét i kroppen. Trivsel og mistrivsel sætter fysiologiske aftryk i kroppen. Hvis børnene ikke trives, så bærer de det jo med sig. Trivsel har rigtig mange indgangsvinkler, og det er derfor, vi skal stå tæt i professionerne. Vi kan alle sammen byde ind med noget i forhold til trivsel. Jeg kan arbejde gennem kroppen, mens for eksempel Charlotte kan tale med børnene, skolelærerne kan arbejde med de sociale relationer osv. Vi har alle sammen vores lille brik i det her store trivselspuslespil, som vi skal lægge.

Pernille Thomsen bliver ofte spurgt, hvorfor hun tror, at vi ser flere og flere børn, der bliver stressede. Hun mener, at der findes i hvert fald to svar på dette spørgsmål.

Jeg tror egentlig, at der længe har været mange børn, der har haft ondt i maven, sovet dårligt om natten, haft hjertebanken og lignende, men vi har måske bare ikke sat alle symptomerne sammen, men når vi samler de symptomer, så er det tegn på et overbelastet nervesystem. Og så kan vi kalde det stress, eller vi kan kalde det noget andet, men det er et overbelastet nervesystem. Så vi har set symptomerne i lang tid uden helt at koble dem.”, forklarer hun og siger videre:

Jeg tror også, at den der fod på speederen inden for de sidste 10 år er blevet tungere på alle mulige måder for børn og voksne. Vi har kørt hurtigt i mange år, og hele det her præstationssamfund – eller hvad man vil kalde det – har en betydning. Der er skruet op på alle fronter i forhold til for 10 eller 20 år siden. Vi skal gøre det rigtige hele tiden – der er en rigtighedskultur, som er svær at bryde ud af, for hvad så hvis vi træder ved siden af? Er vi så ikke gode nok?

Der er også sket en stor samfundsmæssig udvikling på meget kort tid. Det er gået sindssygt stærkt. Bare tænk på internettet. Hele den der nyheds- og informationsstrøm, vi konstant er del af. Hele det her zappe zappe zappe, hvor vi konstant skal tage informationer ind – det kan børn jo f.eks. ikke overskue. Deres hjerner er slet ikke klar til det, for de har ikke de filtre, der skal til. De modtager bare. For mig er der ingen tvivl om, at vores nervesystemer ikke er klar til hele den der informationsstrøm og hele det tempo, der er kommet inden for de sidste 50 år. Vi bliver overvældede af det.”

Se også relevant uddannelse: StressBusters – certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder

StressBusters giver plads til at lære i eget tempo

Med “StressBusters” lægger Pernille Thomsen og Charlotte Bjerregaard op til, at der skal tænkes tværfagligt.

Det er ikke ligesom, hvis du har hold i nakken, og man så kan sige, at en kiropraktor er den bedste til at fikse det. Hvis vi arbejder med børn og mental sundhed, så bliver vi nødt til at stå sammen i professionerne. Som fysioterapeut bliver jeg nødt til at snakke med skolelæreren, der bliver nødt til at snakke med sundhedsplejersken, der bliver nødt til at snakke med forældrene osv. Vi er mange professioner, der har en interesse i at stå sammen. Vi skal stadig være stærke i hver vores faglighed, men vi skal kunne mødes i at tale om, hvad det er, der er på spil hos det enkelte barn, og hvordan vi hjælper bedst. Hvis vi nu alle sammen forstår lidt af hinandens felt, så bliver det meget nemmere. Jeg skal jo som fysioterapeut ikke ud at være socialrådgiver, men jeg skal vide noget om, hvad der er af muligheder inden for deres felt og have en større forståelse for, hvornår jeg skal have fat i hvilken fagperson. Det fælles tværfaglige sprog og ståsted, synes jeg, gør “StressBusters” mega stærk!”, fortæller Pernille Thomsen.

“StressBusters” er også meget helhedsorienteret, da uddannelsen er funderet i et bio-psyko-socialt perspektiv. Bio-delen er det, der foregår i kroppen – f.eks. når et barn har ondt i maven – mens psyko-delen handler om det, der foregår inde i hovedet, og endelig påvirkes det hele af de sociale, relationelle kontekster, som barnet er del af – f.eks. skolen eller hjemmet. Med Pernille Thomsen og Charlotte Bjerregaards undervisning bliver det hele tænkt sammen.

For de to undervisere har det også været meget vigtigt, at “StressBusters” – selvom den er digital – skal være praksisnær. Derfor indeholder “StressBusters” bl.a. praksiseksempler, refleksionsøvelser og tests, ligesom kursisterne skal skrive en afsluttende opgave. Desuden vil der være en supervisionsdag, så der er mulighed for sparring ansigt til ansigt.

Det har taget omtrent et år at udvikle uddannelsen, men nu er den på gaden.

Det så jo helt anderledes ud i starten, eller det var meget mindre i hvert fald”, griner Pernille Thomsen og fortsætter:

Det har bare udviklet sig helt vildt. “StressBusters” er blevet meget større, end vi på nogen måde havde forestillet os, men jeg synes også, den er blevet 100 gange federe. Vi har helt klart haft nogle krav til, at det her skulle være på et højt nok niveau. Vi mener den her uddannelse alvorligt, og det er en alvorlig problemstilling. Vi har været meget bevidste om, hvad vi har villet have, og vi har brugt rigtig meget tid på det her, men jeg synes, det har været fantastisk.”

Selvom Pernille Thomsen holder af at formidle ansigt til ansigt, så mener hun, at der er nogle fordele ved den digitale løsning.

Fordi det er digitalt, er du fri for at skulle rejse og have overnatning, og du kan gøre det dér, hvor du er, og så mødes vi senere, ansigt til ansigt, til supervisionsdagen, ligesom der også er en chatfunktion, så kursisterne kan tale med hinanden undervejs.

Der er også en anden fordel ved det digitale. Når man sidder fysisk på en uddannelse, så kan det godt være, at man ikke har lyst til at række fingeren op og spørge ind til noget, men med “StressBusters” kan man spole tilbage og tjekke. Man får hele tiden mulighed for at samle op på tingene. Her risikerer man ikke på samme måde at blive hægtet af, fordi man ikke fik fat i noget grundlæggende, der blev sagt. Med det digitale kan du lære i dit eget tempo. På nogle uddannelser er der en tendens til at have så højt et tempo, og alt for meget viden på for kort tid, at de, der lærer i et andet og roligere tempo, kan føle sig som foie gras-gæs. Der bliver bare proppet viden ned, og så bliver der sagt ”synk!””, siger hun med et grin og tilføjer afsluttende:

Med det digitale kan du bare synke, når du skal synke og holde en pause.”

Se også relevant uddannelse: StressBusters – certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder

Relevante arrangementer

Bliv certificeret børne-stressvejleder.
Digital Uddannelse

Bliv certificeret børne-stressvejleder.

Bliv certificeret bio-psyko-social børne-stressvejleder – en del af StressBusters-indsatsen. Tag en digital uddannelse med to af landets førende eksperter på området, Pernille Thomsen og Charlotte Bjerregaard. En uddannelse til fagprofessionelle.

Når du køber adgang til den digitale uddannelse, modtager du automatisk en mail med et link, som giver dig adgang med det samme. Du opnår personlig adgang til uddannelsen på Seminarer.dk’s digitale platform i 12 måneder. Da adgangen er personlig, må den ikke deles med andre. Din 12-måneders adgang fornys med 12 måneder, hver gang du køber noget nyt hos Seminarer.dk. Læs mere i vores FAQ

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

Læs mere
Pernille Thomsen om Bindevæv – the basics
Digital lektion

Pernille Thomsen om Bindevæv – the basics

Se denne digitale lektion med fysioterapeut, Pernille Thomsen, hvor hun giver spændende viden om bindevævet samt en række øvelser til at få gang i netop bindevævet.

Lektionen varer ca. 60 minutter, herunder 12 minutters øvelsesdel. Når du køber adgang til den digitale uddannelse, modtager du automatisk en mail med et link, som giver dig adgang med det samme. Du opnår personlig adgang til uddannelsen på Seminarer.dk’s digitale platform i 12 måneder. Da adgangen er personlig, må den ikke deles med andre. Din 12-måneders adgang fornys med 12 måneder, hver gang du køber noget nyt hos Seminarer.dk. Læs mere i vores FAQ.

Pris: 399 kr. ekskl. moms (498,75 kr. inkl. moms) eller 499 kr. ekskl. moms (623,75 kr. inkl. moms) hvis du ønsker bogen ‘Bindevæv – the basics’ med i købet. Den kan tilgås og downloades på vores digitale platform efter køb. 

Linket er personligt og må IKKE deles eller videresendes.

Læs mere
Introduktion til Barnets Lov
Introduktionsmøde

Introduktion til Barnets Lov

Fyn, Jylland & Sjælland

Den 1. januar 2023 forventes det, at Barnets Lov træder i kraft. Er din kommune godt forberedt til at sikre, at barnet kan bruge sine rettigheder og blive reelt inddraget i egen sag?

Med Barnets Lov tillægges barnet flere processuelle rettigheder, og barnets mulighed for at spille en mere aktiv rolle i egen sag styrkes. Det stiller store krav til den kommunale forvaltning at sørge for, at barnet er så veloplyst om myndighedssagsbehandlerens/kommunens tanker og konklusioner.

Når du tilmelder dig et af introduktionsmøderne, modtager du gratis en digital lektion om Barnets Lov.

OBS: Der er et begrænset antal pladser pr. afholdelse.

Læs mere
Manipulerende adfærd
Kursus

Manipulerende adfærd

Jylland & Sjælland

Lær, hvordan du spotter og tackler psykologisk manipulation, når psykolog Anja Leavens deler ud af sin store viden og konkrete redskaber på denne kursusdag.

Du opnår bl.a.:

Indsigt i, hvordan du genkender og spotter manipulerende adfærd. Hvilke signaler, psykologiske mekanismer og handlemønstre skal du være opmærksom på? Viden om, hvad der kendetegner en manipulerende persons karakteristika og adfærd Indsigt i forskellige psykologiske taktikker, der ligger bag manipulerende adfærd, f.eks. gaslighting, projektion, løgne, trusler og psykologiske fordrejninger Viden om magt og afmagt i relationen. Hvad er der på ”spil” i relationen? Redskaber til, hvordan du håndterer manipulerende adfærd, herunder fokus på mestringsteknikker, grænsesætning, selvbeskyttelse og slitagepunkter
Læs mere