E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Uddannelse i Systemisk og Narrativ Terapi

 

systemisk terapi

Uddannelse i Systemisk og Narrativ Terapi

DENNE UDDANNELSE ER AFHOLDT!

Har du interesse i at deltage på denne uddannelse, så ring og kom på venteliste. Vi sætter et nyt hold op, når vi har nok henvendelser. Telefon 66 15 90 43 eller skriv til seminarer@seminarer.dk.

Har du spørgsmål omkring en eventuel hjemtagelse af uddannelsen til din kommune eller arbejdsplads, så kontakt da venligst Seminarer.dk på 66159043 og spørg efter projektkoordinator, Tina Lynge.

Modulopbygget Uddannelse i Systemisk terapi & Narrativ terapi

Vil du gerne blive bedre til at bevidstgøre og forholde dig kritisk til menneskets fastlåste roller, mønstre og diagnoser? Og vil du have effektive redskaber, som skaber nye forståelser og handlemuligheder?

Systemisk og narrativ terapi: “Psykologiske problemer skabes af relationer frem for af psykiske fænomener inde i mennesket”

Semminarer.dk har i samarbejde med psykolog Jacob Mosgaard udviklet denne modulopbygget uddannelse i systemisk og narrativ terapi. Systemisk og narrativ terapi har vist sig at være en aldeles effektiv og givende terapiform i arbejdet med mennesker inden for både socialt arbejde, behandlingsområdet og det pædagogiske felt.

Systemisk terapi er en psykoterapeutisk hovedretning, som er kendetegnet ved et helt grundlæggende fokus på relationer mellem mennesker. Et af grundprincipperne i den systemiske tænkning er, at problemer ikke skyldes noget forkert inden i mennesket men er noget, der opstår i relationer og det system, som vedkommende er en del af – familien er et system, klassen eller institutionen er et system, børnefællesskabet er et system, bostedet er et system etc. At arbejde systemisk betyder derfor, at der tænkes i helheder og relationer. Det handler om at se på sammenhænge og forståelser mellem omgivelserne og individets udfordringer og problematikker – ikke at finde årsager og løsninger.

Derfor tilbyder uddannelsen en række teorier og metoder om menneskets evne til både at skabe og løse problemer – alt med afsæt i relationer til andre mennesker. Relationsarbejdet har til formål at undgå at fastholde barnet, den unge eller voksne i f.eks. bestemte roller, situationer eller psykiske lidelser. Det er ikke mennesket  selv, der er problemet, men mennesket som har et problem. Derudover bygger systemisk og narrativ terapi på en anerkendende tilgang. Det medfører, at metoden ikke interesserer sig for at finde frem til én sandhed om verden og mennesket men snarere at invitere flere sandheder ind i dialogen.

Styrk samtalen og lær at sætte spørgsmålstegn ved de sandheder, vi tager for givet

På uddannelsen kan du, gennem tre moduler, glæde dig til at få en dybdegående introduktion til systemisk og narrativ tænkning, ligesom du får trænet grundprincipperne i forhold til egen praksis. Derudover tilbyder uddannelsen en række konkrete anvendelige metoder til anerkendende terapeutiske samtaler. Metoderne kan bruges, hvad enten du arbejder med én eller flere børn, unge og voksne i rummet. Systemisk og narrativ terapi sætter fokus på at være til stede i samtalerne og at indtage en lyttende, nysgerrig og dialogisk position.

Ud over at du bliver klædt på til systemiske og narrative samtaler, giver uddannelsen dig indblik i, hvordan du forholder dig kritisk til fastlåste sandheder, situationer og diagnoser. Systemisk og narrativ terapi er kendetegnet ved at sætte spørgsmålstegn ved de sandheder, vi ellers tager for givet. Formålet er at hjælpe børn, unge og voksne med at frigøre sig fra dominerende og negative selvbilleder og åbne op for positive forandringer.

UNDERVISER

JACOB MOSGAARD er uddannet psykolog på Københavns Universitet, autoriseret i 2004 og specialist i psykoterapi i 2016. Han har arbejdet både i psykiatrien og med familiebehandling, og han har desuden bred erfaring inden for det socialpædagogiske fagområde. Jacob Mosgaard er i dag privatpraktiserende psykolog.

Derudover har han gennem flere år undervist på en række uddannelsessteder, institutioner, familieafdelinger, opholdssteder m.v., og han er kendt som en interessant og blændende formidler. Tidligere deltagere på uddannelsen i Systemisk og narrativ terapi fremhæver Jacob Mosgaards evne til at overføre teori til konkret praksis, så du nemt kan identificere dig med forskellige terapeutiske kontekster og overføre det, du lærer, direkte til dit arbejde.

MÅLGRUPPE

Uddannelsen er for dig der ønsker en grundig introduktion til, hvordan du kan implementere systemisk og narrativ terapi i dit arbejde med mennesker. Du behøver nødvendigvis ikke at arbejde indenfor det terapeutiske felt for at deltage på uddannelsen. Uddannelsen henvender sig også til dig, der arbejder indenfor andre felter, og som ønsker at opkvalificere den professionelle samtale. Måske er du familieterapeut, familieplejer, familiekonsulent, socialpædagog, lærer, vejleder, forstander, konsulent, terapeut, psykolog, sygeplejerske, konsulent eller lignende. Den systemiske og narrative terapiform kan bruges på alt fra eksistentielle udfordringer, psykiske lidelser til konkrete pædagogiske problemstillinger.

Modul 1 – to dage

Systemisk terapi, grundlæggende teori og metode

Modul 1 giver dig en forståelse for systemisk tænkning og praksis, og du får trænet nogle af grundprincipperne, både i forhold til din egen terapeutiske praksis og på egen krop. Du får indarbejdet essensen af systemisk terapi og bliver parat til at begynde at inddrage tilgangen i dit arbejde.

På modul 1 lærer du om:

Grundlaget for systemisk terapis:

 • Systemisk terapis historie
 • Klassisk systemiske skoler: milanogruppen, strukturel terapi, strategisk terapi
 • Nyere systemiske skoler: narrativ terapi, løsningsfokuseret terapi, dialogisk terapi

Klassisk systemiske begreber og teorier og deres betydning for terapi:

 • Menneskelige systemer
 • Relationer, cirkularitet,  genogrammet, kontekst
 • Familieterapi og opgøret med individualisering af problemer

Basale systemiske metoder:

 • Reframing og positiv konnotation
 • Intervention, cirkulære og refleksive spørgsmål
 • Paradoksale interventioner, domæneteori i praksis

Modul 2 – to dage

Narrativ terapi, grundlæggende teori og metode

Efter at have arbejdet intensivt med systemisk terapi på modul 1, bringer modul 2 dig tættere på at kombinere den narrative tilgang. Modul 2 består af både teori og praktiske øvelser, hvor de forskellige metoder afprøves, så dit kendskab til den systemiske og narrative terapi bliver mere fortroligt.

På modul 2 lærer du om:

Nyere systemiske begreber og teorier og deres betydning for terapi:

 • Den sociale konstruktion af virkeligheden
 • Sprogets forførelser, narrativer, dekonstruktion af problemerne
 • Anerkendende samtaler, uærbødighed og fordomme

Narrative og andre nyere systemiske metoder:

 • Eksternalisering af problemet, genforfatning af nye foretrukne fortællinger, unikke hændelser
 • Det fraværende, men implicitte
 • Reflekterende team, mirakelspørgsmål og skalaspørgsmål

Modul 3 – to dage

Systemisk og narrativ terapi, anvendelse på tværs af kontekster

Modul 1 og 2 har klædt dig på til at kunne kigge på forskellige psykologiske problemstillinger og forskellige terapeutiske praksisfelter. Modul 3 præsenterer dig for systemiske og narrative forståelser og metoder i arbejdet med problemområder som diagnoser, sorg og tab. De sidste to dage får du træning i forskellige måder at arbejde med positionering. Modul 3 består derfor af teori krydret med afprøvning af specifikke metoder i en tryg øvelses-kontekst.

På modul 3 får du:

Eksempler på metoder til konkrete problemområder:

 • Sorg og krise, genmedlemsgørende samtaler – fra at ”sige farvel” til ”hilse på igen”
 • Arbejdet med mennesker med diagnoser
 • Kritisk, uærbødig stillingtagen til diagnoser

Eksempler på forskellige systemisk terapeutiske kontekster:

 • Parterapi
 • Bevidning som terapeutisk metode, positionering – vekslen mellem tale- og lyttepositioner
 • Barnets stemme i systemisk familieterapi

Efter uddannelsen har du tilegnet dig et solidt grundlag for at forstå systemiske og narrative sammenhænge, et overblik over systemisk terapi og en begyndende træning i at benytte denne viden i egne terapeutiske kontekster.

PRIS OG RABAT

Hele Uddannelsen koster 17.495 kr. inkl. ophold i enkeltværelse og fuld forplejning, men ekskl. drikkevarer. Prisen er ekskl. moms. 

Vælger du kun modul 1+2 koster det 11.664 kr. inkl. ophold i enkeltværelse og fuld forplejning, men ekskl. drikkevarer. Prisen er ekskl. moms.

Skal du kun bruge modul 1 koster det 5832 kr. inkl. ophold i enkeltværelse og fuld forplejning, men ekskl. drikkevarer. Prisen er ekskl. moms.

Har din arbejdsplads deltaget et par gange før, opnår du rabat. Vi yder nemlig rabat efter hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de foregående tolv måneder. Rabatten er knyttet til jeres EAN-nummer (for arbejdspladser uden EAN-nummer: CVR-nummer). Gå ind på www.seminarer.dk, slå jeres nummer op under fanebladet loyalitetsrabat, og se hvor stor rabat i er berettiget til. Loyalitetsrabatten fratrækkes automatisk.

DELTAGERBEVIS

Du får et bevis for deltagelse på uddannelsen.

Gå til top