E-mail blev ikke sendt!
Prøv venligst igen.
 
Tak for din besked!
Vi svarer hurtigst
muligt tilbage.

Havnegade 90
5000 Odense C
Telefon 66 15 90 43
Fax 66 15 96 49
CVR 29621896
seminarer@seminarer.dk

Indsend
< Afholdte arrangementer / Samvær – en vigtig forudsætning for en succesfuld anbringelse

 

Samvær - en vigtig forudsætning for en succesfuld anbringelse

Samvær – en vigtig forudsætning for en succesfuld anbringelse

DENNE DAG ER AFHOLDT!

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV, SÅ BLIVER DU BLANDT DE FØRSTE, DER FÅR BESKED, HVIS VI GENUDBYDER DETTE KURSUS.

Temadag om de juridiske, psykologiske og praktiske problemstillinger forbundet med samvær mellem anbragte børn/unge og deres biologiske familie. 

Samvær – en vigtig forudsætning for en succesfuld anbringelse

En af de store vanskeligheder under et barns anbringelse er ofte at få samværet mellem den biologiske familie og barnet til at være til barnets bedste, så samværet reelt understøtter barnets udvikling i en positiv retning. Der kan være mange årsager til, at samværet bliver problematisk og måske ligefrem belastende, men servicelovens udgangspunkt er, at det anbragte barn har behov for kontakt og samvær med forældre og netværk – også selv om det kan være problematisk. Så spørgsmålet er: hvordan du som den ansvarlige fagperson sikrer et godt samvær med biologiske forældre og netværk?

Samvær – Indhold:

Anbringelser af børn & unge er et stort indgreb for både den anbragte selv og hans eller hendes familie. En anbringelse er ofte meget kompleks og altid følelsesmæssigt udfordrende for de involverede. En vigtig forudsætning for, at formålet med anbringelsen opfyldes, ligger i etableringen af et godt samvær. Det stiller derfor store krav til, at kommunens opfølgning og afgørelser under anbringelsen, bl.a. vedrørende samvær hele tiden har fokus på formålet med anbringelsen, så der opstilles realistiske mål og arbejdes ud fra, hvad der er til gavn for barnets udvikling.

Udbytte:

Formiddagens program tager afsæt i § 50 undersøgelsens konklusion, formålet med anbringelsen og de konkrete handlemål. Der sættes fokus på, hvordan beslutninger om samvær, kontakt m.v. med barnet kan understøtte anbringelsens formål og udføres på en måde, så samværet bliver til barnets bedste. Vi kommer blandt andet ind på:

 • samvær med forældre – omfang, vilkår og afgørelse
 • samvær med andre – procedure og fastsættelse, afgørelse
 • støttet samvær – betingelser og afgørelse af hensyn til forældrene + af hensyn til barnet
 • overvåget samvær  herunder betingelser og procedure for sagsbehandlingen
 • forældre uden forældremyndighed herunder ret til orientering om barnet

Efter frokost præsenteres du for perspektiver på samværet og dets funktion, som kan omsættes til praksis i hverdagen for dig, der arbejder med anbragte børn og deres samvær med forældre. Når samværet – og hvad samværet afstedkommer – tænkes ind i de mål, der er for anbringelsen som helhed, kan du mere hensigtsmæssigt arbejde med samværet i et udviklingsperspektiv. Dermed mindskes risikoen for sammenbrud i fx en familieplejeanbringelse. Vi kommer bl.a. ind på:

 • samværets betydning for barnets tilknytning. De forskellige tilknytningsformer og det traumatiserede barn. Den nyeste forskning omkring medfødte, genetiske sårbarheder – og dermed nye perspektiver på arv/miljø
 • vurderingen af barnets samspil med sine omsorgspersoner
 • hvor meget stress kan det traumatiserede barn klare og stadig være i udvikling?
 • hvordan kan et barn udvikle robusthed over for de udfordringer, som samværet kan bringe med sig?
 • hvordan skal vi som fagpersoner reagere på de ting, vi observerer før, under og efter et samvær?
 • hvordan tænkes samværet sammen med forældredelen i handleplanen?

Dagens undervisere:

Bente Adolphsen, Juridisk konsulent, cand.jur., er kendt som en af landets mest kompetente jurister inden for børne- og ungeområdet med en samtidig praktisk fundering i den kommunale forvaltning.

Hun yder pt. fast juridisk ad hoc sagsstøtte på børne- og ungeområdet til flere kommuner, ligesom hun er hyppig underviser inden for emner som bl.a. adoption uden samtykke, efterværn, magtanvendelse og underretnings- og tavshed

Artikel fra Bente Adolphsen: Samvær under barnets anbringelse

Henriette Lieblein Misser, cand.psych.aut. og ledende psykolog på døgninstitutionen Godhavn. Henriette har i de sidste 14 år beskæftiget sig med såvel terapi, supervision, undervisning samt ledelse inden for behandlingsområdet.

Hun er forfatter til bogen “Behandlingspædagogik: En udviklingsorienteret indsats i anbringelsen af børn og unge” fra 2012, og er medforfatter til “Pædagogikken i døgninstitutionen” fra 2013. 

Artikel fra Henriette Lieblein Misser: Hvor meget stress kan barnet tåle i samværet med sine pårørende og stadig være i udvikling?

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 20% ekstra.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen

Gå til top