Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier - Seminarer
Børn og unges trivsel og sundhed
Børn & unge
Kursus

Børn og unges trivsel og sundhed – med fokus på ”støj” fra digitale medier

Mange børn og unge bruger i dag en stor del af deres vågne timer foran en skærm, men hvordan påvirker skærmene egentlig deres trivsel, udvikling og livsduelighed? Netop dét får du viden om på dette kursus, som psykolog Nicola Nyhave står i spidsen for.

Som deltager på kurset bliver du mere konkret klædt på med:

  • Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker
  • Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed
  • Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det
  • Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring

Lyst til at vide mere? Så skal du bare læse med lige herunder.

Skab bedre vilkår for læring, trivsel og sundhed

Der er i dag et stort antal børn og unge, som viser tegn på mistrivsel. Det gælder både børn, som traditionelt er i udsatte positioner, men også børn som kommer fra helt gennemsnitlige familier. Mange føler sig stressede af hverdagens krav og har svært ved at koncentrere sig om aktiviteter og skolearbejde. De føler sig utilstrækkelige og forkerte. Nogle har en stor vennekreds, men føler sig alligevel ensomme. 

Mistrivsel hos børn og unge kan komme til udtryk på mange forskellige måder som f.eks. vrede, tristhed, et ustabilt fremmøde i skolen, tilbagevendende hovedpine eller mavesmerter.  

Fagpersoner, der arbejder med børn og unge, møder disse mangeartede udfordringer i forskellige sammenhænge.   

Mere skærm – mindre trivsel? 

Mennesker er sociale væsner. Vi er gensidigt afhængige af hinanden, og vi lærer og udvikler os gennem social kontakt. Mennesker er også biologiske væsner, der har ufravigelige behov for eksempelvis søvn og bevægelse, og vi er født med en formbar hjerne, der skal bruges varieret og udfordres livet igennem for at forblive sund. 

Samtidig ser vi, at børne- og ungdomslivet har ændret sig radikalt de sidste 15 år, og at skærmaktiviteter fylder en stor del af de vågne timer for mange - både i skolelivet, i fritiden og i relationer. Hvilken betydning har det for børn og unges trivsel, udvikling og livsduelighed, at skærmaktiviteter i dag fylder så meget i deres liv – og hvordan hænger det sammen med de udfordringer, du som fagperson, møder hos børn og unge? 

Digitale medier kan understøtte børn og unges sociale liv og relationer positivt, og det kan bidrage til nye måder at lære på - men det kan også bringe nye udfordringer med sig, i form af digital støj som f.eks. problemer med koncentration, hukommelse og impulskontrol, manglende deltagelse eller asocial adfærd. Det kan også vise sig ved en usund sammenligning og FOMO (Fear Of Missing Out) på sociale medier. Undersøgelser viser, at de børn og unge, som bruger mest tid ved skærmen, generelt har en dårligere selvvurderet livskvalitet.  

Der er derfor god grund til at være opmærksom på, hvordan et ureguleret skærmforbrug påvirker børn og unges trivsel, læring og sundhed. Og at du som fagperson tager højde for dette i dit arbejde – og medvirker til at skabe en bedre balance mellem det analoge og digitale liv.  

Dagens indhold

Dagens indhold  

På denne kursusdag sætter psykolog Nicola Nyhave fokus på børn og unges sundhed og trivsel – med særligt fokus på de digitale mediers indvirkning. Derudover giver kurset konkrete forslag til, hvordan du som fagperson i mødet med børn, unge og familier kan bidrage til at skabe sundere skærmvaner, begrænse digital støj og skabe større variation i børns oplevelser og aktiviteter og dermed fordre bedre vilkår for læring, trivsel og sundhed.  

Kursusdagen indeholder teori, som kobles til konkrete eksempler fra praksis. Derudover er der plads til øvelser og refleksion på dagens tema. Kurset præsenterer et helhedsorienteret menneskesyn – og inkluderer således både biologiske, psykologiske og sociale faktorer. 

På dagen får du: 

  • Viden om, hvordan krop og psyke gensidigt påvirker hinanden, og hvad der skaber det bedste grundlag for sundhed og trivsel hos mennesker 
  • Viden om sociale medier, FOMO og andre skærmfænomener, og hvordan de påvirker børn og unges sundhed, trivsel, udviklingsmuligheder og livsduelighed 
  • Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du, som fagperson, bidrager til at skabe en bedre balance mellem det analoge og det digitale i børn og unges liv – og inspiration til at gøre det 
  • Indblik i, hvorfor det er vigtigt, at du bygger solide stilladser omkring børn og unge og tør være en tydelig rollemodel i en verden i hastig forandring 

Dagens undervisere

Nicola Nyhave
Nicola Nyhave
autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi
Nicola Nyhave har bred erfaring med børn, unge og deres vigtige voksne fra en mangeårig stilling i en kommunal børne- og familieafdeling. Hun arbejder i dag primært som udviklingskonsulent og projektleder på projekter om mental sundhed hos børn og unge. Hun er desuden oplægsholder, underviser og debattør. Hun er medlem af netværket Tech & Trivsel og har en særlig interesse for, hvordan det digitaliserede liv påvirker menneskers sundhed og trivsel.
PRIS
Pris for deltagelse er kr. 3.080, - ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Mulige rabatter:
Maillisterabat (10 %): Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10 % i rabat allerede ved første tilmelding. Vær opmærksom på, at rabatten er personlig. Så hvis du vil tilmelde flere deltagere, så skal alle være skrevet op til nyhedsbrevet for at få rabat.

Loyalitetsrabat (op til 10 %): Allerede efter 1 deltagelse kan din arbejdsplads få rabat.

Skal hele arbejdspladsen med?
Ved 10 eller flere deltagere fra samme sted, er I velkomne til at kontakte os på 6615 9043 for yderlige rabatmuligheder.