Borderline - set indefra - Seminarer
borderline
Handicap & omsorg
Kursus

Borderline – set indefra

Forstå mennesket bag diagnosen og hjælp dine borgere til at håndtere livet med borderline.

På dette kursus belyser overlæge i psykiatri, Morten Kjølbye, mulige årsager til borderline og bidrager bl.a. med viden om den mentaliseringsbaserede tilgang som middel til at håndtere sygdommen.

Oplev også forfatter, Karen Fastrup, når hun fortæller sin stærke historie om at blive indlagt med en psykose, blive diagnosticeret med borderline og lære at leve med diagnosen.

 

Nå ind til mennesket bag diagnosen

Mennesker med en personlighedsforstyrrelse som borderline har ofte svære traumatiske oplevelser, der er tunge at bære på - og som samtidig er vanskelige at kommunikere gennem ord. Vi bliver som personale ofte revet med i borgerens eller patientens smerte, hvilket til tider kan gøre arbejdet hårdt og krævende. Dette bevirker også, at mennesker med borderline nogle gange oplever, at de er dem, ”de andre ikke vil lege med”. Den mentaliseringsbaserede tilgang hjælper os til at forstå borgeren eller patientens handlinger og reaktioner i et nyt perspektiv. Når vi har sindene på sinde (i stedet for den ydre adfærd), så oplever borgeren eller patienten at blive set og respekteret for det menneske, han eller hun er. Det skaber grundlag for tryghed og den nødvendige tillid, som gør, at vi kan nå ind bag lidelsen og åbne op for ny læring og udvikling.
Webgrafik_Borderline set indefra2

Dagens indhold

På denne kursusdag stiller vi skarpt på personlighedsforstyrrelsen borderline. Overlæge i psykiatri Morten Kjølbye belyser de mulige baggrundsfaktorer og psykologiske problemer, som ofte er forbundet med lidelsen. Han sætter fokus på relationsarbejdet, om betydningen af at være åben og nysgerrig på at se mennesket frem for diagnosen. Han deler ud af sin viden om en mentaliseringsbaseret tilgang, og hvordan vi herigennem kan hjælpe borgeren eller patienten til at håndtere det, der er svært - og lære af livet frem for at blive såret.

På dagen kan du også møde forfatter Karen Fastrup, som giver sin personlige beretning om at blive ramt af borderline. Hun fortæller åbent om det chok, det var at blive syg og få en meget stigmatiserende diagnose. Om hvordan det pludselig er at befinde sig på psykiatriske afdelinger, om smerten og skammen. Karen Fastrup fortæller også om, hvordan hun kæmpede sig ud af sygdommen og blev rask. Hun skildrer desuden, hvad der fungerer godt og mindre godt ved vores psykiatriske system. Efter Karen Fastrups personlige fortælling, indgår hun i en samtale med Morten Kjølbye.
Webgrafik_Borderline set indefra3

På dagen får du:

viden om borderline set indefra, herunder fokus på stigmatisering og skam – samt erfaringer fra mødet med det psykiatriske system
inspiration til at have fokus på mennesket frem for diagnosen, herunder præsentation af den mentaliseringsbaserede forståelse af de problemstillinger, som gemmer sig bag diagnosen borderline
kendskab til epistemisk tillid – og hvordan du skaber en relation baseret på oprigtig nysgerrighed
inspiration til at anvende den mentaliseringsbaserede tilgang til at komme bag om problem- eller symptomadfærden
interventionsmuligheder gennem dialog, herunder hvordan du hjælper borgeren eller patienten med at nuancere oplevelsen af sig selv og samspillet med andre i det givende miljø

Undervisere

Webgrafik_Borderline set indefra6
Klik for at se
Webgrafik_Borderline set indefra7
Klik for at se
Webgrafik_Borderline set indefra6
Karen Fastrup
Anmelderrost forfatter og modtager af legater fra Statens Kunstfond
Anmelderrost forfatter, der har modtaget adskillige legater fra Statens Kunstfond – heriblandt Statens Kunstfonds treårige arbejdslegat. I september 2018 udgav hun den kritikerroste og i medierne meget omtalte bog ”Hungerhjerte”, som er en selvbiografisk roman, der beskriver hendes pludselige psykiske sygdom med indlæggelser på psykiatriske afdelinger og kampen ud af sygdommen. Bogen har bidraget positivt til afstigmatisering af psykisk sygdom. Karen Fastrup lider ikke længere af borderline, men det er vigtigt for hende at arbejde for aftabuisering af denne diagnose og af psykiske lidelser generelt. Det er Karen Fastrups erfaring, at hvis vi taler åbnet om psykisk sygdom, bliver det meget lettere at leve med og forstå.
Webgrafik_Borderline set indefra7
Morten Kjølbye
Uddannelseskoordinerende overlæge i psykiatri i Region Nordjylland
Uddannelseskoordinerende overlæge i psykiatri i Region Nordjylland, tidligere specialeansvarlig overlæge i psykoterapi og leder af Klinik for Personlighedsforstyrrelser i Risskov. Morten Kjølbye har i mange år arbejdet indgående med forskning i og forståelsen af personlighedsforstyrrelser, herunder borderline. Han har opbygget et systematisk mentaliseringsbaseret behandlingsprogram målrettet patienter med personlighedsforstyrrelser. Undersøgelser viser, at behandlingsprogrammet har stor effekt. Morten Kjølbye går ind for en relations- og evidensbaseret behandling i psykiatrien.
Han er bl.a. forfatter til ”Borderline – psykoedukation, forståelse og behandling”, 2012 (red.)

Afholdes både i Jylland og på Sjælland

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te ad libitum hele dagen samt kage om eftermiddagen
Scandic Kolding og Scandic Hvidovre
Den 3. september 2020 på Scandic Kolding
Den 7. september 2020 på Scandic Hvidovre
Begge dage kl. 09.00-16.00
Scandic Kolding
Scandic Kolding
Scandic Hvidovre
Scandic Hvidovre
Uddybet tid & sted
Kurset bliver afholdt to steder i landet.

Den 3. september 2020 på Scandic Kolding
Den 7. september 2020 på Scandic Hvidovre

Begge dage kl. 09.00-16.00
PRIS
Pris for temadagen er kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.