Dokumentation, der virker i det pædagogiske arbejde 2021
Dokumentation, der virker
Personlig udvikling
Kursus

Dokumentation, der virker

– som fagligt redskab i dit pædagogiske arbejde

Dokumentation er et vigtigt fagligt redskab i det pædagogiske arbejde – både til kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af den daglige praksis. Men hvordan finder du ud af, hvad der er relevant at dokumentere? Hvad er vigtig viden? Og hvordan bliver dokumentationen anvendelig og værdiskabende for det faglige arbejde og samarbejde?
Kurset giver dig konkrete redskaber til at arbejde med din dokumentation, så den bliver en integreret del af din faglige værktøjskasse og bidrager til det fælles faglige fundament i dit arbejdsfællesskab. Uanset om du er medarbejder eller leder.

Vi sætter fokus på sammenhængen mellem den kontekst, du arbejder i, den indsats du yder og den adfærd, der bliver udløst heraf. Vi arbejder på den baggrund med faglige refleksioner, der guider dig i din stillingtagen til, hvad næste meningsfulde handling eller indsats skal være. Efter kurset har du fået blik for, hvilke dele af dokumentationen, der er nødvendig og værdifuld, og hvilke dele du kan forenkle eller undvære, så du bruger din tid på enkel, anvendelig og effektfuld dokumentation.
Dokumentation, der virker
Vi går med afsæt i din praksis og dine erfaringer i dybden med, hvordan du bruger dokumentation som et aktivt og integreret redskab i din hverdag, så den styrker din og dine kollegers faglige udvikling. Samtidig har vi opmærksomhed på, at I lever op til krav om kvalitetssikring, retssikkerhed og dokumentation af resultater.

Med få enkle greb kan du skabe en ramme og praksis omkring din dokumentation, så den bliver et konkret fundament i fællesfaglige drøftelser. Dokumentationen bidrager til at udvikle et fælles sprog og en fælles forståelse af, hvad der er jeres opgave, og hvad der er gode faglige valg for jer.
Dokumentation, der virker

På kurset får du redskaber til at:

dokumentere enkelt, anvendeligt og præcist
gøre dokumentationen til et meningsfuldt og integreret fagligt redskab til styring for både medarbejdere og ledere
dokumentere, så der ses en tydelig sammenhæng mellem den kontekst, du arbejder i, den indsats du yder og den adfærd, som indsatsen skaber samt hvilke resultater det giver
anvende dokumentationen til faglige refleksioner og faglig udvikling
vurdere, hvad der er nødvendig og værdifuld dokumentation – og hvad du kan undvære
dokumentere på en måde, der skaber værdi for organisationen eller institutionen

Undervisere

Stine Page
Klik for at se
Underviser_280x400px_Anders-Madsen
Klik for at se
Stine Page
Stine Page
Cand.mag. i Filosofi og International udvikling med efteruddannelse inden for blandt andet facilitering, ledelse og kompetenceudvikling.
Stine Page er chefkonsulent på socialområdet i Københavns Kommune, og pt. programchef for udvikling og implementering af Borgerens Plan, som blandt andet handler om borgerinddragelse, samarbejde og meningsfuld samt enkel dokumentation. Hun er derudover konsulent hos MindResult, hvor hun i samarbejde med kursets anden ekspert underviser diverse tilbud, som har behov for faglig og organisatorisk udvikling.
Underviser_280x400px_Anders-Madsen
Anders Madsen
Master i Etik og Værdier i Organisationer, har læst idehistorie og har bl.a. uddannelse i auditorfunktion, terapi, udvikling og supervision.
Anders Madsen har været konstitueret direktør og formand for auditorkorpset i Akkreditering Danmark, hvor han har uddannet auditorer i samarbejde med Dansk Standard. Anders Madsen har udviklet flere kvalitetsmodeller - bl.a. i Københavns Kommune - og har arbejdet aktivt med disse såvel internt i egne organisationer og eksternt som auditor i både offentlige institutioner, selvejende tilbud og rådgivninger. Han er indehaver af MindResult, hvor han blandt andet arbejder med at støtte tilbud med behov for organisationsudvikling samt ledelses- og medarbejdertræning.

Praktisk information

Sjælland og Jylland
Den 9.12.2019 og 15.01.2020 på Scandic Hvidovre
Den 10.12.2019 og 16.01.2020 på Scandic Aarhus Vest
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Gratis parkering
Tæt ved motorvej
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Hvidovre
Scandic Hvidovre
Kettevej 4, 2650 Hvidovre
Scandic Aarhus Vest
Scandic Aarhus Vest
Rytoften 3, 8210 Aarhus
UDDYBET TID OG STED
Dette 2-dages kursus afholdes to steder i landet - vælg mellem:
Den 9. december 2019 og 15. januar 2020 på Scandic Hvidovre
Den 10. december 2019 og 16. januar 2020 på Scandic Aarhus Vest

Alle dage kl. 09.00-16.00

Du får deltagerbevis på dagen.
PRISEN
Pris for 2-dages deltagelse kr. 5.938,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.