Få succes med fundraising - Seminarer
Få succes med fundraising

Få succes med fundraising

Behovet og mulighederne for selv at rejse penge til ekstraordinære tiltag, nye projekter og spændende indsatser er stadig i kraftig vækst. Det kan dog være svært at overskue ‘tilskuds-junglen’ og de forskellige foranderlige krav, der stilles til den gode projektansøgning
Behovet og mulighederne for selv at rejse penge til ekstraordinære tiltag, nye projekter og spændende indsatser er stadig i kraftig vækst. Det kan dog være svært at overskue ’tilskuds-junglen’ og de forskellige foranderlige krav, der stilles til den gode projektansøgning. Penge til udvikling og nyskabende projekter hænger ikke på træerne – men med et solidt overblik over søgbare puljer og fonde, en effektiv strategi og en målrettet ansøgning er du nået rigtig langt.

Udbytte

Efter succesfuldt at have gennemført fundraising-kurser for mere end 900 kursister, har vi oparbejdet en rigtig god fornemmelse for hvilke behov og hvilken viden, der er allermest central for dig, der gerne vil i gang med at fundraise eller ønsker input til at kvalificere din hidtidige indsats. Vi kan derfor præsentere en dag, der giver dig…
Indsigt i kravene til det gode projekt eller initiativ
Overblik over relevante puljer og fonde – nationale som europæiske

Underviseren

Lotte Jensen
professionel fundraiser med mere end 20 års erfaring i undervisning og rådgivning af såvel offentlige, private som frivillige organisationer i forbindelse med projektudvikling, udarbejdelse af ansøgninger samt udvælgelse af relevante fonde og puljer. Lotte har stor indsigt og bred erfaring indenfor stort set alle fagområder som f.eks. sundhed, arbejdsmiljø, ældrepleje, skole og uddannelse, pleje- og omsorg, social inklusion, beskæftigelsesfremme, idræt, ungdom og fritid, integration, innovation, erhvervsudvikling, velfærdsteknologi, landdistriktsudvikling og byudvikling, kultur og turisme, anlægsprojekter og meget mere. Lotte Jensen er indehaver af Up Front Europe, som siden 1989 har specialiseret sig i rådgivning om projektfinansiering fra såvel nationale som internationale støtte- og tilskudsordninger og er desuden medejer af UpFrontNet – et virtuelt netværk for udviklingsmedarbejdere og fundraisere.

Kursets indhold

Det gode projekt

Finansering

Ansøgning

Opstilling af budget og finansieringsplaner

Projektværksted