Forebyg sårbarhed med compassion - styrk resiliensen hos borgeren - Seminarer
Webgrafik_Sårbarhed_Header
Personlig udvikling
Kursus

Forebyg sårbarhed med compassion – styrk resiliensen hos borgeren

Lær at anvende compassion-strategier i arbejdet med at forebygge og afhjælpe sårbarhed hos dine borgere! På kurset får du værdifuld viden og praksisnære redskaber fra Morten Sodemann, professor og overlæge, samt Helle Laursen, cand.mag. og certificeret underviser i Mindful Self-Compassion. Sammen bidrager de bl.a. med viden om typiske sårbarhedsudløsende faktorer og indsigt i, hvordan du mindsker borgerens følelsesmæssige ubehag.  

Forebyg sårbarhed med compassion

Sårbarhed er et sammensat og broget begreb, der ikke lader sig måle præcist. Dog bliver begrebet ofte brugt om borgere og beboere, der føler sig udfordret i forskellige situationer. Det er ikke en tilstand, vi kan behandle os ud af, men det er dog muligt for den enkelte at ændre på den selvoplevede sårbarhed – bl.a. via compassion-strategier. Ved at hjælpe din borger i mål med at styrke resiliensen og forebygge sårbarhed, oplever du øget succes og fremskridt i dit arbejde med din borger. Denne kursusdag sætter fokus på sårbarhed, som vi alle har med os, og giver konkrete redskaber – både relationelle og compassion-fokuserede – til at forebygge sårbarhed hos din borger.
Webgrafik_Sårbarhed3
For at hjælpe din borger bedst muligt og samtidig opnå de faglige målsætninger er det en forudsætning, at du har viden om sårbarhed og redskaber til at styrke resiliensen hos borgeren. Det er vigtigt, at du er opmærksom på den relationelle sårbarhed – altså de sammenhænge, sårbarheden udspiller sig i. Dernæst er det af stor værdi, at du har indsigt i de roller, som borgere og professionelle spiller hver især. Sårbarhed er ydermere et strukturelt-socialt fænomen, der i nogle sammenhænge bliver betragtet som årsager til sygdom, funktionstab og handicap. Sårbare personer er ofte tvunget til at skulle indgå i samspil og relationelle kontekster, men det er en udfordring for både dig og borgeren, da sårbare mennesker ofte føler sig forsvarsløse i situationen.
Webgrafik_Sårbarhed2
På kursusdagen får du et overblik over de mange faktorer, der fremprovokerer, komplicerer eller forstærker borgerens sårbarhed. Du får indsigt i, hvordan samfundet, de professionelle og borgernes sociale vilkår påvirker den måde, sårbarhed kommer til udtryk på – herunder de udfordringer som professionelle og borgere har med at forstå hinanden. Du får redskaber til, hvordan du fra dit professionelle virke hjælper din borger til at håndtere sårbarheden lettere ved hjælp af compassion. Compassion er at bruge venlighed og visdom aktivt. Det er ikke terapi – det er en evidens-baseret, praksisnær og effektiv tilgang, der hjælper borgeren til at stå stærkere i sine aktuelle udfordringer. Ingen af øvelserne kræver særskilt tid, men de kræver bevidsthed og opmærksomhed på relationen, og på hvad der skal til for at mindske sårbarhed og oplevet ubehag.
saarbarhed

Professor og overlæge Morten Sodemann fra Infektionsmedicinsk afdeling Q på Odense Universitetshospital, giver dig unik viden krydret med autentiske cases om:

hvad det er, der sker hos den sårbare borger – hvornår de er stærke, og hvordan de bliver svage
hvordan vi skal forstå det relationelle i sårbarhed
hvad der ligger i begrebet den strukturelt-sociale sårbarhed, herunder introduktion til de samfundsskabte sårbarheder
hvilke sårbarhedsudløsende faktorer, der typisk optræder, herunder forklaring på dominoeffekten
konkrete tiltag, som den professionelle selv kan iværksætte for at mindske sårbarhed i mødet med borgeren

Kursusdagens anden underviser, cand.mag. Helle Laursen fra Nordic Compassion, beriger dig med viden om samt konkrete og praksisnære redskaber til, hvordan du:

bruger compassion-strategier med borgeren, så den oplevede sårbarhed i konkrete situationer kan mindskes
mindsker borgerens følelsesmæssige ubehag, tankemylder, selvkritik mm.
bruger compassion-øvelserne konkret undervejs i samtalen med borgeren
inddrager compassion-strategier implicit undervejs enten i gøremål med borgeren, eller i situationer hvor samtalen omhandler andet konkret indhold – f.eks. handleplaner mv.
styrker jeres relationelle kontakt generelt
bliver i stand til at stå stærkere i din egen menneskelige sårbarhed, så du kan være 100 % faglig – også når du selv bliver udfordret.

Underviser

Morten-Sodemann
Klik for at se
HELLE
Klik for at se
Morten-Sodemann
Morten Sodemann
Professor og overlæge på Infektionsmedicinsk afdeling Q på Odense Universitetshospital.
Morten Sodemann har tidligere været tilknyttet Indvandrermedicinsk klinik og modtog i 2019 Dagens Medicins hæderspris for sin rolle i det danske sundhedsvæsen.

Morten Sodemann opnår ved sin tværfaglige indsats at hjælpe mennesket videre, så vedkommende opnår en større grad af selvhjulpenhed og dermed større mulighed for at blive en del af samfundet igen. Morten Sodemann er de sårbare patienters mand, og hans pionerarbejde inden for indvandrermedicin og sårbare patientgrupper har ført til etablering af klinikker, uddannelse og forskning på højt niveau.
HELLE
Helle Laursen
cand.mag. fra Aarhus Universitet og certificeret underviser i Mindful Self-Compassion (MSC) fra University of California, San Diego, School of Medicine, Center for Mindfulness.
Helle Laursen er indehaver af Nordic Compassion. Hun har primært fokus på, hvordan compassion kan bruges aktivt af fag-professionelle, blandt andet for at undgå empati-udmattelse og udbrændthed. Derudover underviser hun på internationale kurser for Center for Mindful Self Compassion, USA. Helle Laursen har været daglig leder for et kommunalt projekt for sygemeldte med stress og depression gennem flere år, og er tilknyttet Silkeborg Kommunes indsats for sårbare unge og sygemeldte borgere.

Praktisk information

Kurset afholdes på Scandic Silkeborg
Den 28. september 2020 på Scandic Silkeborg kl. 09.00-16.00
Altid gratis parkering
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Silkeborg
Scandic Silkeborg
UDDYBET TID OG STED
Den 28. september 2020 på Scandic Silkeborg 

Kl. 09.00-16.00
PRISEN
Pris for deltagelse kr. 2.988,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.