Forvaltningsret og persondatabeskyttelse - Seminarer
400x292px_Forvaltningsret

Forvaltningsret og persondatabeskyttelse

Arbejder du med persondata i det offentlige? Har du tjek på de nye regler - og hvordan de spiller sammen med forvaltningsloven? Find ud af det på dette kursus!
Arbejder du med persondata i det offentlige? Har du tjek på de nye regler – og hvordan de spiller sammen med forvaltningsloven?

Update: Holdet i Hvidovre er udsolgt. For at kunne stå inde for fagligheden på dagen udvides holdet ikke. Ønsker du at komme på venteliste så ring venligst på 66159043. Får vi nok henvendelser opretter vi muligvis et ekstra hold.

Hvornår er der hjemmel til at behandle personoplysninger? Har et barn samme rettigheder som en voksen? Må man udveksle personoplysninger med en anden kommune? Er det lovligt at samkøre registre? Hvordan er sammenhængen mellem reglerne om aktindsigt, oplysningsret og indsigtsret?

Den nye databeskyttelsesforordning med tilhørende dansk databeskyttelseslov trådte i kraft i maj 2018. Det er vigtigt, at de offentlige myndighedspersoner er fortrolige med reglerne, blandt andet for at kunne vejlede borgerne korrekt og sikre deres rettigheder. På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan de nye regler spiller sammen med den gældende forvaltningsret i den daglige sagsbehandling.

Vi kommer ind på, hvornår det er lovligt at behandle personoplysninger, og på forskellen på reglerne om almindelige og følsomme oplysninger. Vi ser nærmere på reglerne om udveksling af personoplysninger inden for egen myndighed og imellem offentlige myndigheder, herunder på mulighederne for at samkøre registre f.eks. i forbindelse med kontrol og kriminalitetsforebyggelse. Endelig gennemgår vi reglerne om sikker kommunikation med borgerne, f.eks. i forbindelse med udlevering af oplysninger til dem selv i forbindelse med aktindsigt eller registerindsigt.

Målgruppe

Kurset er for sagsbehandlere og andre offentligt ansatte, der i det daglige modtager og håndterer personoplysninger. Andre offentlige myndighedspersoner som f.eks. ledere, DPO’er, virksomhedsjurister og IT-folk, der har brug for indblik i, hvordan databeskyttelsesreglerne spiller sammen med sagsbehandling i praksis, er også velkomne.

Dagens hovedoverskrifter

Kurset består af oplæg kombineret med fælles dialog i form af gennemgang af reglerne og anvendelse af disse på konkrete eksempler fra hverdagen. Derfor er der et begrænset antal pladser på kurset. Når kurset er slut, har du fået det nødvendige overblik over sammenhængen mellem de nye regler og den eksisterende forvaltningsret, samt en grundig indføring i reglerne om behandling af personoplysninger.

Dagens underviser

Bente Hagelund, cand. jur. og rektor på Folkeuniversitet i København. Bente Hagelund har arbejdet med offentlig sagsbehandling i Civilretsdirektoratet, hos Folketingets Ombudsmand og på Københavns Universitet.

Hun har mange års undervisningserfaring i forvaltnings- og databeskyttelsesret, og hun har skrevet og publiceret en række artikler og bøger på området, blandt andet “Sagsbehandling i øjenhøjde” og “Lærebog i offentlig ret”.

Priser og rabatmuligheder

Pris pr. deltager kr. 2.655,- for kunder på vores mailliste, og 2.950,- for andre. Priserne er inkl. forplejning og ekskl. moms. Læs mere og tilmeld dig maillisten – klik her ->

Har din arbejdsplads deltaget flere gange inden for de seneste 12 måneder, opnår I yderligere rabat. Helt op til 10 %, hvis I er guldkunder. 5 % hvis I er sølvkunder.

Rabatten afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Efter én deltagelse opnås: sølvkundestatus. Efter fem deltagelser: guldkundestatus. Priserne er ekskl. moms.

priser-seminarer.dk

Se status for din arbejdsplads – klik her

DELTAGERBEVIS
Du får deltagerbevis på dagen