Fra diagnoser til udviklingsstøttende kontakt - Seminarer
Børn & unge
Kursus

Fra diagnoser til udviklingsstøttende kontakt

– fra individet til relationen med sociale mikro-samspil

Kursus single_1920x600pxFra diagnoser til udviklingsstøttende kontakt

Fra diagnoser til udviklingsstøttende kontakt – fra individet til relationen med sociale mikro-samspil

Mistrivsel blandt børn og unge kan forebygges gennem større bevidsthed og viden om den udviklingsstøttende kontakts betydning for god trivsel. Vi skal i langt højere grad have fokus på det relationelle miljø, hvor netop brugen af videooptagelser af samspil gør det muligt at observere og analysere på omfanget af trivsel og mistrivsel. Derudover skal vi have fokus på vores professionelle relationskompetencer og herigennem få et skærpet mikroblik på, om børns udvikling og trivsel fremmes eller hæmmes.
akt
I løbet af de sidste 10 år er andelen af børn og unge, der får en psykiatrisk diagnose som ADHD og autisme steget markant. Dette kan vi forebygge ved at sætte mere fokus på relationel trivsel og mistrivsel hos børn og unge. Relationsparadigmet argumenterer for at betragte relationen som mindste analyseenhed, når vi skal observere, analysere og evaluere på omfanget af trivsel og mistrivsel. Derfor bliver tilknytningsteorien og den socio-emotionelle udvikling af fundamental betydning for omsorgs- og læringsprofessionerne både i teori og praksis. Alle børn og unge “vokser af” at blive set, hørt og spejlet. Ved at betragte barnet i sin helhed og øge nysgerrigheden på hele barnets livssituation kan vi via en udviklingsstøttende kontakt i form af eksempelvis ændrede og sociale mikro-samspil erstatte en eventuel påtænkt medicinsk behandling - dog med respekt for, at medicinsk behandling kan være den rigtige hjælp for nogle børn og unge.
akt

Kursusdagens indhold

Med en vekselvirkning mellem teoretiske oplæg, videooptagelser af samspil fra forskellige omsorgs- og læringsmiljøer med forløbs(mikro)analyser og refleksioner giver Lektor i psykologi og Marte Meo Supervisor Jytte Birk Sørensen dig ekspertviden om og redskaber til at forebygge den stigende mistrivsel blandt børn og unge.
akt

På kursusdagen kommer vi omkring følgende emner:

Hvorfor den negative sociale arv ikke brydes
Udviklingsvidenskab og tværfagligt blik på trivsel og mistrivsel
Tilknytningsteori og praksis
Præsentation af Tilknytningslinealen som redskab til at spotte trivsel og mistrivsel
Den socio-emotionelle udvikling, deltagelsesmuligheder og trivsel hos barnet/den unge
Evidensbaseret viden om principperne for udviklingsstøttende kontakt
Video af samspil som et redskab i tværfagligt samarbejde og i forældresamarbejdet

Underviser

Underviser_280x400px_Jytte Birk Sørensen_2
Klik for at se
Underviser_280x400px_Jytte Birk Sørensen_2
Jytte Birk Sørensen
Cand.scient soc.psyk, Lektor i psykologi og Marte Meo Supervisor.
Jytte Birk Sørensen er indehaver af Dansk Marte Meo Center (DMMC) der har uddannet over 800 Marte Meo terapeuter.
Jytte Birk Sørensen er en erfaren underviser og foredragsholder, og derudover er hun forfatter til flere bøger, herunder “Marte Meo metodens teori og praksis” (2003), “Støt mestring - bryd mønstre” (2007), “Dig, mig og os - observation og analyse af kontakt og relationer” (2013) og “Fra diagnoser - til udviklingsstøttende kontakt” (2019).

Praktisk information

Afholdelser foregår på hhv. Scandic Hvidovre og Scandic Aarhus Vest
Sjælland og Jylland
Den 12. november 2019 på Scandic Hvidovre
Den 19. november 2019 på Scandic Aarhus Vest
Begge dage kl. 9.00-16.00
Gratis parkering
Inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage
Inkl. kaffe og te ad libitum.
Du får deltagerbevis på dagen.
Scandic Hvidovre
Scandic Hvidovre
Kettevej 4, Hvidovre
Scandic Aarhus Vest
Scandic Aarhus Vest
Rytoften 3, Aarhus
Uddybet tid og sted:
Kurset afholdes to steder i landet - vælg mellem:
Tirsdag den 12. november 2019 på Scandic Hvidovre
Tirsdag den 19. november 2019 på Scandic Aarhus Vest.

Begge dage kl. 9.00-16.00.
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 3.188,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage, kaffe og te ad libitum samt bogen ”Fra Diagnoser til Udviklingsstøttende kontakt” (2019)

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder. Se status for din arbejdsplads under Loyalitetsrabat.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og få 10% yderligere i rabat.

På kursusdagen får du udleveret bogen ”Fra Diagnoser til Udviklingsstøttende kontakt” (2019) skrevet af Jytte Birk Sørensen. Bogen skal opfattes som en invitation til at opnå et skærpet mikroblik på børn og unges trivsel eller mistrivsel for i bedste fald at modvirke den stigende psykiatriske diagnosticering og mistrivsel hos børn og unge.