Haldor Øvreeide - Få barnet med - Seminarer
Haldor-Øvreeide
Børn & unge
Kursus

Haldor Øvreeide – Få barnet med

Undervisning og kususmateriale på let forståeligt norsk.

Samtaler med barn og foreldre - når livet er krevende

Barn trenger sammenhengende og realistiske livsfortellinger, som også innlemmer de erfaringer og livsomstendigheter som er krevende. Særlig trenger de fortellinger delt med sine viktigste voksne.

Barn har medfødte egenskaper som skal sikre trygg sosial tilhørighet, og med det omsorg og utviklingsstøtte. Sentralt i disse utviklingsegenskapene er evnen til gjensidig dialog. Slik er barn aktive bidragsytere, ikke bare for å oppnå egen utviklingsstøtte. De vil også registrere og kjenne seg forpliktet til å yte hjelp, dersom det er andre i nære relasjoner som viser udekkede behov. Men barnets ressurser er selvsagt utilstrekkelige for å kunne være til støtte for andre som er i større underskudd, f. eks. om det er konflikt mellom viktige voksne, når de utsettes for vold og overgrep, når det sykdom og andre personlige og sosiale problemer. Uunngåelig vil barnet være deltaker i familiens liv, og derved også føle seg medskyldig og skamme seg over de avvik som utfordringene innebærer.

Barn som lever under slike forhold vil derfor leve med omfattende stress og belastning på sine sosiale egenskaper. Med det følger emosjonelle og atferdsmessige utfordringer. Ofte fordi de lider av manglende informasjon og støtte til å forstå den sammenhengen de har levd, eller lever og strever i.

Fortellingen om fellesskapet begynner tidlig i barnets liv. Vi vokser inn våre livsfortellinger gjennom hvordan vi blir møtt av både våre nærmeste og våre omgivelser. Men om viktige tema som påvirker familiens samspill og felleskap blir uten ord, blir det stort rom for individuelle feiltolkninger, eller fordreide beskrivelser med følelse av avvisning, heller enn åpent fellesskap. Om barnet tillegges, eller tillegger seg selv skyld og/eller skam for avvik i familien, kan det være på grunn av feilaktig informasjon og tolkning. Under slike forhold kan barnets livshistorie bli truende for barnets selvfølelse, og ikke det grunnlag for selvrespekt og tilhørighet som barnet trenger.
Med utgangspunkt i barnets dialogiske egenskaper og sosiale behov, kan vi samtale med barn og deres viktige voksne åpent om de tema som kan være utfordrende, både for barn og de nærmeste voksne. Og ikke minst slik gi barnet positiv verdi i sammenhengen.
Haldor Øvreeide

Indhold

På kursdagen vil Haldor Øvreeide med teori og videoeksempler vise hvordan vi gjennom triangulerte samtaler kan hjelpe barn til å utrykke seg, og ikke minst, gi dem ord og informasjon, relevant for deres erfaringer. Og slik, sammen med voksne som er viktige for barnet, skape en felles, sammenhengende og realistisk livsfortelling. En fortelling som kan bidra til bedre omsorg og utviklingsstøtte for barnet.
Haldor Øvreeide

Som deltager får du på kursdagen:

Inspirasjon, teoretisk overbygging og praktiske anvisninger om hvordan du kan samtale med barn, sammen med viktige voksne, om krevende tema.
Øket din ferdighet i å bistå barn og voksne til å skape felles, sammenhengende og realistiske livsfortellinger - fortellinger som kan bidra til bedre omsorg og utvikling for barnet.
Åpne, realistiske samtaler om familiens problemer og historie, kan bidra til utviklingsstøtte for barnet

Underviser

Haldor Øvreeide
Klik for at se
Haldor Øvreeide
Haldor Øvreeide
International anerkendt norsk psykolog
Haldor Øvreeide er specialist i klinisk psykologi og har i mere end 25 år arbejdet med børne- og familiesager både inden for PPR-området, på specialskole og som chefpsykolog i børne- og ungdomspsykiatrien.
I dag ejer og driver han Institut for Familie og Relationsudvikling.

Haldor Øvreeide er fagbogsforfatter og medforfatter til flere bøger, bl.a. ”At tale med børn - Metodiske samtaler med børn i vanskelige livsituationer” (2009) og ”Utviklingsstøtte – Foreldrefokusert arbeid med barn” (2011).

Haldor Øvreeide underviser på et let forståeligt norsk, kursusmaterialet er ligeledes på norsk.

Dagen afholdes på Scandic Hvidovre

Kettevej 4, 2650 Hvidovre
Gratis parkering
Tæt ved motorvejen
Inkl. morgenmad, frokost, eftermiddagskage
Inkl. kaffe og the ad libitum
Scandic Hvidovre
Scandic Hvidovre
Kettevej 4, Hvidovre
Uddybet tid og sted
Den 3. december 2019 på Scandic Hvidovre kl. 9.00-16.00
Prisen:
Pris for deltagelse kr. 2.950,- ekskl. moms. Prisen er inkl. morgenmad, frokost og eftermiddagskage samt kaffe og te ad libitum.

Prisen for deltagelse afhænger af, hvor meget din arbejdsplads har deltaget hos os inden for de seneste 12 måneder.
Sign up til vores mailliste og få 10% yderligere i rabat.